Градови и насеља у Босни и Херцеговини / Републици Српској

 

БАЊА ЛУКА

Агино Село, Бања Лука, Барловци, Бастаси, Бистрица, Бочац, Борковићи, Бронзани Мајдан, Церици, Чокори, Дебељаци, Добрња, Домрке, Драгочај, Дракулић, Дујаковци, Голеши, ГомионицаГрадина, Ивањска, Јагаре, Кмећани, Кола, Кола Доња, Крмине, Крупа на Врбасу, Куљани, Локвари, Лусићи, Љубачево, Мелина, Мотике, Обровац, Павићи, Павловац, Перван Доњи, Перван Горњи, Пискавица, Понир, Пријаковци, Пријечани, Прњавор Мали, Радманићи, Радосавска, Рамићи, Ребровац, Рекавице, Славићка, Стратинска, Стричићи, Суботица, Шарговац, Шимићи, Шљивно, Верићи, Вилуси, Залужани и Зеленци.

 

ГРАД САРАЈЕВО

Вогошћа: Благовац, Будишићи, Доња Вогошћа, Гареж, Гора, Граховиште, Хотоњ, Каменица, Кобиља Глава, Кремеш, Кривоглавци, Љубина – Потуровићи, Небочај, Перца, Семизовац, Свраке, Тиховићи, Угљешићи, Угорско, Вогошћа и Врапче.

Илиџа: Блажуј, Бухотина, Горње Младице, Јасен, Какриње, Касиндо, Кобиљача, Крупац, Раковица, Рудник, Вела, Влаково, Зеник и Зорановићи.

Илијаш: Балибеговићи, Бањер, Бокшићи, Буљетовина, Чемерница, Четојевићи, Доња Биоча, Доња Мисоча, Доње Село, Доњи Чевљановићи, Драгоради, Дражевићи, Дреновица, Дубоки Поток, Душевине, Гајеви, Гајине, Гојановићи, Горња Биоча, Горња Мисоча, Горњи Чевљановићи, Хаџићи, Хан Караула, Хан Шићи, Хомар, Илијаш, Иванчићи, Кадарићи, Каменица, Караула, Копошићи, Корита, Кошаре, Кожље, Кралупи, Крчевине, Кривајевићи, Куносићи, Лађевићи, Липник, Лука, Лука код Стублина, Љешево, Љубина, Љубнићи, Малешићи, Медојевићи, Мисоча, Мошевићи, Мраково, Нишићи, Оџак, Озрен, Подлипник, Подлугови, Поповићи, Ракова Нога, Рибарићи, Рудник Чевљановићи, Сировине, Солаковићи, Соврле, Средње, Стоморине, Стублине, Судићи, Шабанци, Шљеме, Тарачин До, Велика Њива, Видотина, Вилић, Висојевица, Вишњица, Владојевићи, Влашково, Врутци, Вукасовићи, Вукнићи, Закутница и Злотеге.

Нови Град: Бојник и Речица.

Ново Сарајево: Клек, Козаревићи, Лукавица, Миљевићи, Петровићи, Топлик и Тврдимићи.

Пале: Бјелогорци, Бљуштевац, Боговићи, Брдарићи, Брдо, Брезовице, Брњица, Бројнићи, Буђ, Чељадинићи, Чемерница, Ћемановићи, Датељи, Доња Љубогошта, Доња Винча, Глуховићи, Горња Љубогошта, Горња Винча, Горње Пале, Горњи Прибањ, Горовићи, Градац, Гуте, Хоточина, Јахорина, Јасик, Јеловци, Кадино Село, Каменица, Касидоли, Комрани, Космај, Костреша, Крачуле, Луке, Миошићи, Модрик, Мокро, Нехорићи, Пале, Павловац, Петовићи, Подграб, Подлозник, Подмеденик, Подвитез, Понор, Прача, Прутине, Пустопоље, Радоњићи, Раките, Раковац, Реновица, Рогоушићи, Росуље, Саице, Сињево, Сјетлина, Средње, Стајна, Стамболчић, Стране, Сумбуловац, Шаиновићи, Шип, Турковићи, Удеж, Виноград и Влаховићи.

Стари Град: Барице, Близанци, Булози, Доње Биоско, Доње Међуше, Довлићи, Фалетићи, Горње Биоско, Горње Међуше, Хреша, Кумане, Мочиоци, Њеманица, Студенковићи и Вучја Лука.

Трново: Балбашићи, Башци, Бистрочај, Бобовица, Богатићи, Бољановићи, Брда, Брутуси, Черужићи, Чешина Страна, Чунчићи, Дејчићи, Делијаш, Дивчићи, Доња Пресјеница, Дујмовићи, Дураковићи, Годиња, Горња Пресјеница, Говедовићи, Граб, Грачаница, Хамзићи, Иловице, Јабланица, Јелачићи, Каровићи, Кијево, Кланац, Козија Лука, Крамари, Крсманићи, Ледићи, Лисовићи, Лукавац, Мађари, Мијановићи, Миље, Обла Брда, Остојићи, Пендичићи, Подивич, Поменовићи, Пречани, Рајски До, Ракитница, Ријека, Сјеверовићи, Слављевићи, Шабанци, Шабићи, Шишићи, Тошићи, Требечај, Трново, Турови, Тушила, Улобићи, Умчани, Умољани, Врбовник, Забојска и Загор.

Хаџићи: Баре, Беганови, Бињежево, Будмолићи, Бутуровићи код Дрозгометве, Бутуровићи код Осеника, Црепљани, Чешће, Чичке, Деовићи, До, Дољани, Доња Биоча, Доња Раштелица, Доњи Хаџићи, Доњи Зовик, Драговићи, Дрозгометва, Дуб, Дуповци, Дурановићи, Ферхатлије, Гаровци, Горња Биоча, Горња Раштелица, Горњи Зовик, Градац, Гривићи, Груде, Хаџићи, Јапалаци, Јелеч, Караосмановићи, Касатићи, Казина Бара, Корча, Кошћан, Кућице, Лиховци, Локве, Луке, Љубовчићи, Медвједице, Мишевићи, Мокрине, Оџак, Ораховица, Осеник, Пазарић, Рамићи, Ресник, Сејдановићи, Смуцка, Тарчин, Трнчићи, Трзањ, Урдук, Ушивак, Вранчићи, Врбања, Вуковићи и Жуновница.

Центар: Мрковићи, Нахорево, Пољине, Радава и Вића.

БАНОВИЋИ

Бановићи (село), Боровац, Ћатићи, Горњи Бучик, Гривице, Лозна, Милићи, Мрган, Омазићи, Оскова, Подгорје, Прибитковићи, Репник, Сеона, Стражбеница, Трештеница Доња, Трештеница Горња, Туловићи и Жељова.

БЕРКОВИЋИ

Баране, Берковићи, Битуња, Брштаник, Бурмази, Дабрица, До, Доњи Поплат, Жегуља, Љубљеница, Љути До, Меча, Предоље, Селишта, Струпићи, Сузина, Трусина, Хатељи, Ходово, Хргуд и Шћепан Крст.

БИХАЋ

Бајрићи, Баљевац, Бихаћ, Брековица, Бугар, Ћукови, Дољани, Доња Гата, Дубовско, Горјевац, Грабеж, Грмуша, Хргар, Изачић, Јанковац, Језеро, Калати, Клиса, Клокот, Кула, Кулен Вакуф, Липа, Лохово, Лоховска Брда, Мала Пећа, Мали Скочај, Међудражје, Муслићи, Орашац, Островица, Папари, Прашчијак, Притока, Прњавор, Рачић, Рајиновци, Рипач, Спахићи, Србљани, Теочак, Турија, Велика Гата, Велики Скочај, Велики Стјењани, Викићи, Врста, Заваље и Злопољац.

БИЈЕЉИНА

Амајлије, Балатун, Бањица, Батар, Батковић, Бијељина, Бјелошевац, Бријесница, Бродац Доњи, Бродац Горњи, Буковица Доња, Буковица Горња, Црњелово Доње, Црњелово Горње, Чађавица Доња, Чађавица Горња, Чађавица Средња, Чардачине, Ченгић, Ћипировине, Даздарево, Драгаљевац Доњи, Драгаљевац Горњи, Драгаљевац Средњи, Дворови, Главичице, Главичорак, Глоговац, Гојсовац, Голо Брдо, Хасе, Јања, Јоховац, Кацевац, Којчиновац, Кованлук, Крива Бара, Љељенча, Љесковац, Магнојевић Доњи, Магнојевић Горњи, Магнојевић Средњи, Међаши, Метеризи, Модран, Ново Насеље, Ново Село, Обријеж, Остојићево, Патковача, Пиперци, Попови, Пучиле, Рухотина, Сухо Поље, Тријешница, Трњаци, Велика Обарска, Велино Село, Вршани и Загони.

БИЛЕЋА

Анђелићи, Баљци, Бијела Рудина, Бијељани, Билећа, Боденик, Богдашићи, Брестице, Чепелица, Делеуша, Дивин, Длакоше, Дола, Доња Мека Груда, Доњи Давидовићи, Ђече, Фатница, Голобрђе, Горња Мека Груда, Горњи Давидовићи, Граница, Хоџићи, Качањ, Калац, Кљенци, Корита, Кривача, Крстаче, Кукричје, Кути, Лађевићи, Милавићи, Мириловићи, Мируше, Мрежица, Нарат, Његановићи, Обло Брдо, Орах, Ораховице, Пађени, Паник, Плана, Подгорје, Подосоје, Прераца, Пријевор, Присоје, Риоца, Селишта, Симијова, Скроботно, Шобадине, Тодорићи, Торић, Трновица, Влахиња, Врањска, Врбица, ВријекаЗарјечје, Засада, Заушје, Звијерина и Жудојевићи.

БОСАНСКИ ПЕТРОВАЦ

Бара, Бјелај, Бјелајски Ваганац, Босански Петровац, Бравски Ваганац, Бравско, Брестовац, Буковача, Бунара, Бусије, Цимеше, Добро Село, Дринић, Јањила, Јасеновац, Капљув, Кленовац, Колунић, Крња Јела, Крњеуша, Ластве, Медено Поље, Орашко Брдо, Оштрељ, Подсрнетица, Пркоси, Рашиновац, Ревеник, Рисовац, Скакавац, Смољана, Суваја, Ведро Поље, Вођеница, Врановина и Врточе.

БОСАНСКО ГРАХОВО

Бастаси, Босанско Грахово, Црнац, Црни Луг, Доње Пеуље, Доњи Казанци, Доњи Тишковац, Дулер, Горње Пеуље, Горњи Казанци, Грковци, Исјек, Јаруга, Кесићи, Корита, Лука, Малешевци, Мало Тичево, Маринковци, Мрачај, Нуглашица, Обљај, Печенци, Пећи, Преодац, Пржине, Радловићи, Ресановци, Стожишта, Штрпци МалиШтрпци Велики, Угарци, Уништа, Велико Тичево, Видовићи, Засеок и Зебе.

БРАТУНАЦ

Абдулићи, Бањевићи, Биљача, Бјеловац, Бљечева, Бољевићи, Брана Бачићи, Братунац, Дубравице, Факовићи, Глогова, Хранча, Хрнчићи, Јагодња, Јакетићи, Јелах, Јежештица, Јошева, Коњевићи, Красановићи, Кравица, Липеновићи, Лозница, Магашићи, Михаљевићи, Млечва, Мратинци, Оћеновићи, Оправдићи, Пирићи, Побрђе, Побуђе, Подчауш, Полом, Раковац, Реповац, Сикирић, Слапашница, Станатовићи, Суха, Шиљковићи, Тегаре, Урковићи, Витковићи, Вољавица, Вранешевићи, Загони, Залужје, Запоље и Жлијебац.

БРЕЗА

Бањевац, Бреза, Буковик, Булбушићи, Горња Бреза, Избод, Кахве, Каменице, Коритник, Махала, Махмутовића Ријека, Насићи, Очевље, Орахово, Подгора, Поткрај, Прхиње, Сеоце, Сливно, Смаилбеговићи, Смрековица, Сутјешћица, Трторићи, Вардиште, Вијесолићи, Влахиње, Врбовик, Заложје и Жупча.

БРОД

Брод, Брусница Мала, Брусница Велика, Доња Барица, Доња Мочила, Доња Врела, Доње Колибе, Доњи Клакар, Горња Барица, Горња Мочила, Горња Врела, Горње Колибе, Горњи Клакар, Грк, Кораће, Кричаново, Крушчик, Лијешће, Ново Село, Сијековац, Унка, Винска и Збориште.

БРЧКО

Бијела, Боће, Бодериште, Брчко, Брезик, Брезово Поље, Брезово Поље (село), Брка, Брод, Буковац, Буквик Доњи, Буквик Горњи, Бузекара, Церик, Чађавац, Чанде, Чосета, Доњи Рахић, Доњи Зовик, Дубраве, Дубравице Доње, Дубравице Горње, Гајеви, Горице, Горњи Рахић, Горњи Зовик, Грбавица, Гредице, Исламовац, Крбета, Крепшић, Ланишта, Лукавац, Маоча, Марковић Поље, Ограђеновац, Омербеговача, Паланка, Попово Поље, Поточари, Рашљани, Ражљево, Репино Брдо, Сандићи, Скакава Доња, Скакава Горња, Слијепчевићи, Станови, Шаторовићи, Штрепци, Трњаци, Улице, Уловић, Витановићи Доњи, Витановићи Горњи, Вучиловац, Вујичићи, Вукшић Доњи и Вукшић Горњи.

БУГОЈНО

Алибеговићи, Барбарићи, Башићи, Беврњићи, Боде, Брда, Бристови, Брижина, Бугојно, Церибашићи, Црниче, Чардаци, Чавићи, Доњи Богановци, Дрветине, Гарачићи, Главице, Голо Брдо, Горњи Богановци, Горуша, Грачаница, Гредине, Гргићи, Хапстићи, Харамбашићи, Хум, Хумац, Ивица, Јагодићи, Јазвеник, Кадировина, Кандија, Караџе, Копчић, Кордићи, Кош, Котези, Кула, Кутлићи, Ленђеровина, Луг, Љубнић, Маслићи, Медини, Милановићи, Мрачај, Нухићи, Оџак, Околиште, Павице, Пирићи, Планиница, Подрипци, Пориче, Поточани, Пријаци, Росуље, Ровна, Сабљари, Сеферовићи, Сервани, Скрте, Стојићи, Столац, Шићи, Шушљићи, Трге, Удурлије, Ведро Поље, Весела, Вилеши, Врбања, Врпећ, Вучипоље, Занесовићи, Злаваст, Злокуће и Ждраловићи.

БУСОВАЧА

Баре, Буковци, Бусељи, Бусовача, Царица, Добраљево, Долац, Доња Ровна, Горња Ровна, Грабље, Границе, Густи Граб, Хозановићи, Храсно, Јавор, Јазвине, Јелинак, Каћуни, Каоник, Катићи, Ковачевац, Крчевине, Крвавичићи, Кула, Купрес, Лончари, Мехурићи, Мердани, Михаљевићи, Милавице, Незировићи, Очехнићи, Оселиште, Подбаре, Подјеле, Подстијена, Поље, Просје, Путиш, Раван, Скрадно, Солаковићи, Стране, Стубица, Шудине, Турићи и Зараче.

ВАРЕШ

Бијело Борје, Блажа, Боровица Доња, Боровица Горња, Боровичке Њиве, Брда, Брезик, Бргуле, Будожеље, Чамовине, Ћеће, Дабравине, Даштанско, Дебела Међа, Дикњићи, Драговићи, Дражевићи, Дубоштица, Хоџићи, Иванчево, Јаворник, Кадарићи, Карићи, Кокошчићи, Коловићи, Копалишта, Копијари, Крчевине, Куносићи, Летевци, Лигатићи, Луке, Љеповићи, Мијаковићи, Мир, Мижновићи, Млакве, Насеоци, Непривај, Очевље Доње, Очевље Горње, Округлица, Орах, Осоје, Осредак, Острља, Пајтов Хан, Пајтовићи, Планиница, Побиље, Подјавор, Погар, Положац, Пољанице, Поменићи, Пржићи, Пржићи Колонија, Радоњићи, Радошевићи, Равне, Рокоч, Самари, Семизова Пониква, Сеоци, Сјенокос, Славин, Сршљенци, Стрица, Стријежево, Ступни До, Шикуље, Тисовци, Тољенак, Трибија, Вареш, Вареш Мајдан, Вијака Доња, Вијака Горња, Вишњићи, Забрезје, Заруђе, Зубета, Звијезда, Жаља и Жижци.

ВЕЛИКА КЛАДУША

Босанска Бојна, Брда, Буковље, Црваревац, Чаглица, Челиња, Долови, Доња Слапница, Доња Видовска, Елезовићи, Главица, Глиница, Голубовићи, Горња Слапница, Горња Видовска, Грабовац, Градина, Грахово, Јоховица, Клупе, Кудићи, Кумарица, Мала Кладуша, Марјановац, Миљковићи, Мрцељи, Непеке, Орчева Лука, Подзвизд, Пољана, Поље, Поникве, Рајновац, Стабанџа, Шабићи, Шестановац, Шиљковача, Шмрековац, Шуматац, Тодорово, Тодоровска Слапница, Трн, Трнови, Вејинац, Велика Кладуша, Врнограч, Врнограчка Слапница, Заград и Збориште.

ВИСОКО

Арнаутовићи, Баре, Бешићи, Бискупићи, Брадве, Брдо, Брезовик, Буковик, Буци, Булчићи, Бузић Махала, Бузићи, Чакаловићи, Чекрчићи, Чехићи, Чифлук, Ћатићи, Даутовци, Добриње, Добро, Добро Село, Дол, Долипоље, Долови, Доња Вратница, Доња Зимћа, Доње Моштре, Двор, Џиндићи, Гиње, Годуша, Горани, Горња Вратница, Горња Зимћа, Горње Моштре, Град, Грајани, Грђевац, Хаџићи, Хлапчевићи, Јелашје, Калићи, Калотићи, Коложићи, Конџило, Копачи, Ковачићи, Кула Бањер, Лијешево, Лисово, Лозник, Лужница, Мали Трновци, Мало Чајно, Мауровићи, Младош, Моњари, Мухашиновићи, Мулићи, Околишће, Орашац, Озраковићи, Паљике, Подвињци, Подвиње, Поклечићи, Поредје, Поријечани, Радиновићи, Рајчићи, Рамадановци, Ратковци, Сеоча, Скопарановићи, Смршница, Срхиње, Ступарићи, Свињарево, Шошње, Таукчићи, Топузово Поље, Трамошњик, Тујлићи, Тушњићи, Уповац, Уворићи, Велико Чајно, Веруша, Видовићи, Виер, Вилењак, Високо, Влаичићи, Врела, Загорице, Загорница и Збиље.

ВИШЕГРАД

Ајдиновићи, Бабин Поток, Бан Поље, Баримо, Батковица, Баткушићи, Бијела, Биљези, Бистриводе, Бјеговићи, Бјељајци, Блаце, Блаж, Бодежник, Богдашићи, Богилице, Боровац, Брезје, Бродар, Бурсићи, Цријеп, Црнчићи, Црни Врх, Ченгићи, Чешаљ, Ћаћице, Добрунска Ријека, Доња Брштаница, Доња Црнча, Доња Јагодина, Доња Лијеска, Доње Дубово, Доње Штитарево, Доње Вардиште, Доњи Добрун, Доњи Дубовик, Драгомиље, Дрина, Дринско, Дрокан, Дубочица, Душче, Џанкићи, Ђипи, Ђуревићи, Фаљеновићи, Газибаре, Глогова, Горња Брштаница, Горња Црнча, Горња Јагодина, Горња Лијеска, Горње Дубово, Горње Штитарево, Горњи Добрун, Горњи Дубовик, Грање, Гребен, Хадровићи, Халуге, Хамзићи, Хан Брдо, Холијаци, Холијачка Лука, Храњевац, Јабланица, Јарци, Јелачићи, Јелашци, Јелићи, Језернице, Каберник, Каменица, Капетановићи, Клашник, Клисура, Кочарим, Копито, Коритник, Косово Поље, Крагујевац, Кука, Купусовићи, Курталићи, Кустур Поље, Ласци, Лозница, Мацуте, Маџаревићи, Мала Гостиља, Мангалин Хан, Масали, Међеђа, Међусеље, Мензиловићи, Меремишље, Милошевићи, Мирловићи, Мраморице, Мушићи, Небоговине, Незуци, Обравње, Оџак, Околишта, Округла, Омеровићи, Оплаве, Ораховци, Палеж, Паочићи, Пијавице, Подгорје, Пољанице, Поље, Повјестача, Поздерчићи, Прелово, Пресјека, Претиша, Присоје, Раонићи, Репушевићи, Ресник, Ријека, Родић Брдо, Рохци, Рујишта, Рутеновићи, Рзав, Сасе, Сендићи, Смријечје, Станишевац, Столац, Стражбенице, Шегање, Шип, Шумице, Тршевине, Тупеши, Турјак, Туста Међ, Твртковићи, Убава, Уништа, Ушће Лима, Велетово, Велика Гостиља, Веље Поље, Вељи Луг, Вишеград, Вишеградска Бања, Влаховићи, Воденице, Вучине, Загорац, Закрсница, Заножје, Земљице, Златник, Жагре и Жлијеб.

ВИТЕЗ

Ахмићи, Била, Брдо, Букве, Дивјак, Доња Вечериска, Дубравица, Гаћице, Горња Вечериска, Јардол, Кратине, Крчевине, Кртине, Крушћица, Лупац, Љубић, Мали Мошуњ, Надиоци, Пирићи, Почулица, Преочица, Прњавор, Путковићи, Ријека, Садоваче, Сиврино Село, Шантићи, Толовићи, Велики Мошуњ, Витез, Враниска, Врховине, Забиље и Засеље.

ВЛАСЕНИЦА

Бачићи, Бакићи, Бешићи, Бијело Поље, Бишина, Брда, Буковица Доња, Буковица Горња, Буљевићи, Церска, Дервента, Доње Врсиње, Драгашевац, Друм, Дубачко, Дубница, Дукићи, Дураковићи, Дурићи, Џемат, Ђиле, Ђурђевићи, Герови, Глушац, Гобеље, Голићи, Горње Врсиње, Грабовица, Градина, Гуњаци, Јасен, Јеремићи, Кљештани, Којчевина, Кокановићи, Копривно, Кострача, Козја Раван, Крајчиновићи, Кулина, Куљанчићи, Лукавица, Лукићи, Маћеси, Мајсторовићи, Милићи, Мишари, Мишићи, Мршићи, Недјељишта, Нова Касаба, Нурићи, Оџак, Павковићи, Пешевина, Пијуке, Плакаловићи, Подбирач, Подцрквина, Подгора, Помол, Пустоше, Рача, Рајићи, Рашево, Рашића Гај, Рашковићи, Ристијевићи, Рогосија, Роваши, Рупово Брдо, Себиочина, Симићи, Скугрићи, Супач, Шадићи Доњи, Шадићи Горњи, Штедра, Тикварићи, Тољевићи, Тугово, Туралићи, Вишњица, Витићи, Власеница, Врли Крај, Врточе, Вуковићи, Вукшићи, Забрђе, Заграђе и Заклопача.

ГАЦКО

Автовац, Бахори, Башићи, Берушица, Брајићевићи, Браниловићи, Церница, Чемерно, Данићи, Добрељи, Домрке, Доња Бодежишта, Драмешина, Дражљево, Друговићи, Дубљевићи, Фојница, Гацко, Гарева, Горња Бодежишта, Грачаница, Градина, Ходинићи, Игри, Изгори, Јабука, Јасеник, Југовићи, Казанци, Кљеута, Кључ, Кокорина, Краварево, Кула, Лазарићи, Липник, Лончари, Лука, Луковице, Љесков Дуб, Мала Грачаница, МаленицеМеданићи, Међуљићи, Мекавци, Мелечићи, Михољаче, Мједеник, Мрђеновићи, Муљи, Муховићи, Надинићи, Нови Дулићи, Објешеник, Платице, Пода, Придворица, Пржине, Равни, Рудо Поље, Самобор, Сливља, Содери, Срђевићи, Стамбелићи, Стари Дулићи, Степен, Столац, Шиповица, Шумићи, Тарајин До, Улиње, Вишњево, Вратковићи, Вратло, Врба, Вучево, Заградци, Зуровићи и Жањевица.

ГЛАМОЧ

Бабића Брдо, Бегзићи, Биличић, Брајићи, БрањешциЦрни Врх, Чукури, Ћирићи, Ћослије, Дебељак, Долац, Драгњић, Дубраве, Ђуличан, Гламоч, Главица, Халапић, Хасанбеговци, Хасићи, Хотковци, Хозићи, Хрбине, Исаковачки Подкрај, Исаковци, Јакир, Камен, Карајзовци, Карловац, Копић, Корићна, Ковачевци, Красинац, Малкочевци, Мало Село, Маслина Страна, Медена СелиштаМладешковци, ОлукОџак, Опачић, Пердухово Село, Петрово Врело, Подглавица, Подградина, Подгреда, Подкрај, Поповићи, Прдуово Село, Прибеља, Пријани, Радаслије, Рајићке, Рељино Село, Роре, Рудине, РудићиРуњићи, Скуцани, Старо Село, Стекеровци, Сувара, Шумњаци, Ваган, Видимлије, Врба, Заглавица и Зајаруга.

ГОРАЖДЕ

Ахмовићи, Бачци, Бахово, Бакије, Баре, Башабулићи, Батковићи, Безмиље, Биљин, Благојевићи, Богданићи, Богушићи, Борак Брдо, Борова, Боровићи, Босање, Бошковићи, Брајловићи, Братиш, Брекови, Брезје, Бријег, Бучје, Будићи, Бутковићи, Бутковићи Иловача, Црвица, Читлук, Човчићи, Чурови, Ћатовићи, Ћехајићи, Дешева, Доња Брда, Доња Буквица, Доње Село, Доњи Боговићи, Драгољи, Драговићи, Дучићи, Џиндићи, Џуха, Ђаковићи, Фаочићи, Гај, Гламоч, Гочела, Гојчевићи, Горажде, Горња Брда, Горња Буквица, Горњи Боговићи, Грабовик, Градац, Гуњачићи, Гуњевићи, Гусићи, Гусковићи, Хаџићи, Хајрадиновићи, Хладила, Хранчићи, Хрид, Хрушањ, Хубјери, Илино, Иловача, Јабука, Јагодићи, Јаровићи, Калац, Камен, Канлићи, Караузовићи, Каровићи, Казагићи, Књевићи, Коџага Поље, Кола, Колијевке, Коловарице, Коњбаба, Коњевићи, Копачи, Косаче, Костеник, Ковачи, Крабориш, Крашићи, Креча, Кучине, Кушеши, Кутјеши, Лалета, Лукарице, Љесковик, Марковићи, Машићи, Милановићи, Мирвићи, Мирвићи на Подхрањену, Моринац, Мрави, Мравињац, Мркови, Некопи, Неворићи, Новаковићи, Оџак, Ораховице, Оручевац, Осаница, Осјечани, Остружно, Озреновићи, Параун, Перјани, Пијестина, Пијевац, Плеси, Подхомара, Подхрањен, Подкозара Доња, Подкозара Горња, Подмељине, Поратак, Потркуша, Прибјеновићи, Присоје, Пролаз, Пршеши, Радићи, Радијевићи, Радмиловићи, Радововићи, Рашковићи, Ратковићи, Решетница, Роповићи, Росијевићи, Русањ, Седлари, Сеоца, Сиједац, Скравник, Слатина, Софићи, Сопотница, Спаховићи, Сурови, Шабанци, Шашићи, Шеховићи, Шемихова, Шовшићи, Шућурићи, Требешево, Тупачићи, Ухотићи, Ушановићи, Устипрача, Утјешиновићи, Витковићи, Влаховићи, Влајчићи, Вранеши, Вранићи, Вранпоток, Врбица, Времци, Вучетићи, Забус, Закаље, Запљевац, Завршје, Земегреси, Зидине, Зорлаци, Зоровићи, Зубовићи, Зубовићи у Оглечеви, Зупчићи, Жигови, Жилићи, Житово, Живојевићи и Жужело.

ГОРЊИ ВАКУФ

Батуша, Бистрица, Бојска, Бољковац, Борова Раван, Црквице, Цврче, Доброшин, Доња Ричица, Дражев Дол, Дуратбегов Долац, Душа, Гај, Галичица, Горња Ричица, Горњи Мрачај, Горњи Вакуф, Грница, Храсница, Хумац, Јагњид, Јелаче, Јелићи, Козице, Крупа, Куте, Лужани, Мачковац, Мрачај, Осредак, Пајић Поље, Палоч, Пидриш, Плоча, Подграђе, Придворци, Росуље, Сеферовићи, Сеоци, Смрчевице, Свилићи, Шугине Баре, Узричје, Вагањац, Валице, Вилић Поље, Вољевац, Вољице, Врсе, Застиње и Ждримци.

ГРАДАЧАЦ

Аврамовина, Биберово Поље, Блажевац, Доња Међиђа, Доња Трамошница, Доње Кречане, Доње Леденице, Доњи Лукавац, Доњи Скугрић, Горња Међиђа, Горња Трамошница, Горње Кречане, Горње Леденице, Горњи Лукавац, Градачац, Хргови Доњи, Јасеница, Јеловче Село, Кереп, Крчевљани, Мионица, Новалићи, Њивак, Орлово Поље, Пелагићево, Поребрице, Рајска, Самаревац, Сибовац, Срнице Доње, Срнице Горње, Толиса, Турић, Вида, Вучковци, Зелиња Доња, Зелиња Горња и Зелиња Средња.

ГРАДИШКА

Аџићи, Берек, Бијаковац, Бистрица, Бок Јанковац, Брестовчина, Буковац, Церовљани, Цимироти, Чатрња, Челиновац, Чикуле, Доња Долина, Доња Јурковица, Доњи Карајзовци, Доњи ПодградциДрагељи, Дубраве, Елезагићи, Гашница, Горња Долина, Горња Јурковица, Горња Липовача, Горњи Карајзовци, Горњи Подградци, Градишка, Грбавци, Греда, Јабланица, Јазовац, Кијевци, Кочићево, Козара, Козинци, Крајишник, Крушкик, Ламинци Брезици, Ламинци Дубраве, Ламинци Јаружани, Ламинци Сређани, Лисковац, Лужани, Мачковац, Машићи, Мичије, Милошево Брдо, Миљевићи, Мокрице, Нова Топола, Ново Село, Орахова, Орубица, Петрово Село, Рогољи, Романовци, Ровине, Самарџије, Сеферовци, Совјак, Средња Јурковица, Стапари, Шашкиновци, Требовљани, Трновац, ТрошељиТурјак, Вакуф, Вилуси, Врбашка и Жеравица.

ГРАЧАНИЦА

Бабићи, Бољанић, Босанско Петрово Село, Доборовци, Доња Лохиња, Џакуле, Горња Лохиња, Грачаница, Какмуж, Карановац, Лендићи, Лукавица, Малешићи, Миричина, Ораховица Доња, Ораховица Горња, Пискавица, Порјечина, Прибава, Пријеко Брдо, Рашљева, Скиповац Доњи, Скиповац Горњи, Сочковац, Соко, Стјепан Поље, Шкаховица и Врановићи.

ГРУДЕ

Блажевићи, Борајна, Доњи Мамићи, Драгичина, Дриновачко Брдо, Дриновци, Горица, Груде, Јабука, Путешевица, Ружићи, Совићи и Тихаљина.

ДЕРВЕНТА

Агићи, Беглуци, Бијело Брдо, Босански Дубочац, Брезици, Буковац, Буковица Мала, Буковица Велика, Бунар, Церани, Црнча, Дажница, Дервента, Доња Бишња, Доња Лупљаница, Доњи Детлак, Доњи Вишњик, Дријен, Горња Бишња, Горња Лупљаница, Горњи Божинци, Горњи Детлак, Горњи Вишњик, Градац, Градина, Календеровци Доњи, Календеровци Горњи, Костреш, Ковачевци, Кулина, Куљеновци, Луг, Лужани, Лужани Босански, Лужани Нови, Мала Сочаница, Мишинци, Мишковци, Модран, Осиња, Осојци, Пјеваловац, Појезна, Пољари, Поље, Рапћани, Станићи, Шушњари, Тетима, Трстенци, Туњестала, Велика, Велика Сочаница, Врхови, Зеленике, Жеравац и Живинице.

ДОБОЈ

Алибеговци, Божинци Доњи, Брестово, Бријесница Мала, Бријесница Велика, Буковац, Буковица Мала, Буковица Велика, Бушлетић, Церовица, Цвртковци, Чајре, Чивчије Буковичке, Чивчије Осјечанске, Добој, Драгаловци, Фоча, Глоговица, Грабовица, Грапска Доња, Грапска Горња, Јелањска, Јоховац, Кладари, Клокотница, Комарица, Костајница, Которско, Кожухе, Липац, Лукавица Ријека, Љеб, Љескове Воде, Мајевац, Макљеновац, Матузићи, Миљковац, Митровићи, Мравићи, Опсине, Осјечани Доњи, Осјечани Горњи, Осредак, Остружња Доња, Остружња Горња, Палежница Доња, Палежница Горња, Плочник, Подновље, Порјечје, Поточани, Придјел Доњи, Придјел Горњи, Присаде, Прњавор Мали, Прњавор Велики, Радња Доња, Рашковци, Ритешић, Сјенина, Сјенина Ријека, Станари, Станић Ријека, Станови, Сухо Поље, Свјетлича, Шеварлије, Текућица, Тисовац, Трњани, Уларице, Врандук и Зарјеча.

ДОЊИ ВАКУФ

Бабин Поток, Бабино Село, Барице, Благај, Брда, Брдо, Брезичани, Ћехајићи, Ћемаловићи, Даљан, Добро Брдо, Догановци, Долови, Доњи Расавци, Доњи Вакуф, Ђуловићи, Факићи, Фоњге, Галешићи, Грабантићи, Гредина, Грич, Гувна, Хемићи, Јаблан, Јеманлићи, Карићи, Кеже, Комар, Коренићи, Кошћани, Ковачевићи, Криваче, Кутања, Љуша, Макитани, Ново Село, Оборци, Ораховљани, Петковићи, Пиљужићи, Побрђани, Поњавићи, Поткрај, Прибраћа, Присика, Прусац, Расавци, Растичево, Рудина, Руска Пилана, Санџак, Семин, Силајџевина, Слатина, Соколина, Старо Село, Суходол, Султановићи, Шахмани, Шатаре, Шехерџик, Шутковићи, Торлаковац, Урија, Влађевићи, Врбас и Врљај.

ДРВАР

Аташевац, Бастаси, БеглуциБобољусци, Босански Осредци, Брда, Бунчевац, Доње ВрточеДрвар, Дрвар (село), Горње Врточе, Горњи Тишковац, Груборски Наслон, Каменица, Љесковица, Мали Цвјетнић, Мало Очијево, Мартин Брод, Мокроноге, Мотике, Мрђе, Очигрије, Палучци, Подић, Подови, Пољице, Потоци, Прекаја, Срнетица, Шајиновац, Шиповљани, Трнинић Бријег, Трубар, Увала, Велики Цвјетнић, Велико Очијево, Видово Село, Заглавица, Жупа и Жупица.

ЖЕПЧЕ

Бегов Хан, Бистрица, Бљува, Голијешница, Голубиња, Горња Голубиња, Лупоглав, Љесковица, Љубна, Мрачај, Ораховица, Озимица, Папратница, Равне Доње, Равне Горње, Селиште, Татарбуџак, Варошиште, Вашариште, Витлаци, Желеће, Жељезно Поље и Жепче.

ЖИВИНИЦЕ

Башиговци, Брњица, Дједино, Дубраве Доње, Дубраве Горње, Дунајевићи, Ђурђевик, Грачаница, Ковачи, Кршићи, Куљан, Лукавица Доња, Лукавица Горња, Одоровићи, Прилук, Спреча, Суха, Својат, Шерићи, Тупковић Доњи, Тупковић Горњи, Вишћа Доња, Вишћа Горња, Врнојевићи, Зеленика, Зукићи, Живинице, Живинице Доње и Живинице Горње.

ЗАВИДОВИЋИ

Алићи, Бајвати, Биљачићи, Боровница, Бранковићи, Црњево, Чардак, Чиновићи, Дебело Брдо, Дишица, Долац, Долина, Доња Ловница, Доњи Јунузовићи, Доњи Луг, Драговац, Дубравица, Џебе, Гаре, Горња Ловница, Горње Село, Горњи Јунузовићи, Горњи Луг, Гостовићи, Хајдеровићи, Хрге, Каменица, Карачић, Криваја, Кућице, Лијевча, Махоје, Мајдан, Миљевићи, Митровићи, Мустајбашићи, Осјечани, Осова, Перовићи, Подволујак, Потклече, Предражићи, Прилук, Рибница (дио), Риџали, Рујница, Скрозе, Суха, Свињашница, Виниште, Возућа, Врбица, Вукмановићи, Вуковине и Завидовићи.

ЗЕНИЦА

Арнаути, Банлоз, Бијеле Воде, Бистрица, Бистрица Горња, Бризник, Буковица, Добриљево, Доња Враца, Доњи Чајдраш, Другавци, Дусина, Гладовићи, Горица, Горња Грачаница, Горња Вишњица, Горња Враца, Горња Зеница, Горњи Чајдраш, Градина, Градишће, Грм, Гуманци, Јањац, Јањићи, Јањићки Врх, Јасика, Јастребац, Јурјевићи, Касаповићи, Клопачки Врх, Колићи, Копривна, Ковачићи, Кованићи, Козарци, Кула, Лашва, Лијеске, Локвине, Лозник, Љубетово, Мошћаница, Мутница, Немила, Ново Село, Обреновци, Ораховица, Осојница, Осредак, Палиновићи, Пепелари, Пешевићи, Плаховићи, Плавчићи, Поца, Појске, Понихово, Понирак, Пуховац, Путовићи, Путовичко Поље, Радиновићи, Себуја, Смајићи, Старина, Страњани, Свиће, Шерићи, Шиблићи, Тишина, Топчић Поље, Трешњева Глава, Врандук, Врановићи, Вражале, Врхпоље, Вукотићи, Захићи, Зеница и Живковићи.

ЗВОРНИК

Андровићи, Баљковица, Баљковица Доња, Бошковићи, Буложани, Челопек, Дивич, Доња Пилица, Доњи Локањ, Доњи Шепак, Дрињача, Дуги Дио, Ђевање, Ђулићи, Глоди, Глумина, Годуш, Горња Пилица, Горњи Локањ, Горњи Шепак, Грбавци Доњи, Грбавци Горњи, Гуштери, Јардан, Јасеница, Јусићи, Каменица Доња, Каменица Горња, Кисељак, Китовнице, Клиса, Костијерево, Козлук, Краљевићи, Крижевићи, Кучић Кула, Кула Град, Лијешањ, Малешићи, Марчићи, Међеђа, Мехмедићи, Незук, Ново Село, Осмаци, Пађине, Паљевићи, Петковци, Поточани, Растошница, Роћевић, Рожањ, Сапна, Скочић, Снагово, Снагово Доње, Снагово Горње, Сопотник, Шепак Доњи, Шепак Горњи, Шетићи, Табанци, Трновица, Тршић, Угљари, Витиница, Врела, Засеок, Зелиње и Зворник.

ЈАБЛАНИЦА

Баћина, Бијела, Чехари, Чивељ, Дјевор, Добригошће, Добриња, Дољани, Доња Јабланица, Доње Папраско, Драган Село, Глодница, Глогошница, Горње Папраско, Јабланица, Јелачићи, Косне Луке, Крстац, Лендава, Луг, Мирке, Мраково, Острожац, Пода, Подбрежје, Равна, Рисовац, Родићи, Слатина, Совићи, Шабанчићи, Шаница, Злате и Жуглићи.

ЈАЈЦЕ

Баре, Барево, Бавар, Биоковине, Бистрица, Борци, Божиковац, Бравнице, Брванци, Бучићи, Булићи, Царево Поље, Цвитовић, Черказовићи, Ћусине, Дивичани, Догани, Доњи Бешпељ, Дорибаба, Дренов До, Дубраве, Ђумезлије, Горњи Бешпељ, Грабанта, Грдово, Ипота, Јајце, Језеро, Каменице, Карићи, Касуми, Климента, Кокићи, Ковачевац, Крезлук, Крушчица, Купрешани, Лендићи, Лучина, Лупница, Љољићи, Магаровци, Миле, Ператовци, Перућица, Подлипци, Подмилачје, Присоје, Пруди, Пшеник, Рика, Селиште, Сеоци, Смионица, Старе Куће, Шерићи, Шибеница, Винац, Врбица, Вукичевци, Здаљевац и Жаовине.

КАКАЊ

Алагићи, Басташићи, Башићи, Бичер, Бијеле Воде, Бијело Поље, Биљешево, Бистрик – Црквењак, Биштрани, Бјелавићи, Босна, Брежани, Брњ, Брњиц, Буковље, Црнач, Чатићи, Данци, Десетник, Добој, Доња Папратница, Доњи Бањевац, Доњи Какањ, Доњи Лучани, Драчићи, Дријен, Дубово Брдо, Думанац, Гора, Горња Папратница, Горњи Бањевац, Горњи Лучани, Говедовићи, Градац, Гроце, Халиновићи, Хаљинићи, Хаусовићи, Хоџићи, Храсно, Храстовац, Ивница, Јавор, Јеховина, Јеревице, Језеро, Какањ, Караула, Караулско Поље, Кланац, Конџило, Копривница, Краљева Сутјеска, Кршевац, Кучићи, Кујавче, Липница, Лучићи, Луково Брдо, Маријина Вода, Миљачићи, Миочи, Модриње, Мрамор, Нажбиљ, Обре, Папратно, Павловићи, Педићи, Подбјелавићи, Подборје, Пољани, Пољице, Попе, Попржена Гора, Ратањ, Рибница, Ричица, Ројин Поток, Сарановићи, Себиње, Семетиш, Сеоце, Слагошчићи, Слапница, Сливањ, Сливнице, Сопотница, Старпосле, Суботиње, Термоелектрана, Тешево, Тичићи, Тршће, Туралићи, Турбићи, Варалићи, Велики Трновци, Видуша, Вртлиште, Вукановићи, Заграђе, Зајезда, Згошћа, Злокуће, Жељезничка Станица Какањ и Живаљи.

КАЛЕСИЈА

Борогово, Брезик, Булатовци, Цапарде, Дубница, Гојчин, Хајвази, Храсно Доње, Храсно Горње, Јегинов Луг, Јелово Брдо, Калесија, Калесија (село), Кикачи, Косовача, Кулина, Кусоње, Липовице, Махала, Матковац, Мемићи, Миљановци, Осмаци, Петровице, Прњавор, Раинци Доњи, Раинци Горњи, Ракино Брдо, Сајтовићи, Сарачи, Сељубље, Старо Село, Шехер, Тојшићи, Виличевићи, Вуковије Доње, Вуковије Горње, Зелина, Зоље и Зукићи.

КАЛИНОВИК

Бак, Бојићи, Бољановићи, Борија, Божановићи, Брда, Буквица, Церова, Честаљево, Дагањ, Добро Поље, Драгомилићи, Дубрава, Гапићи, Голубићи, Градина, Граисељићи, Гвозно, Хотовље, Хрељићи, Јабланићи, Јажићи, Јелашца, Језеро, Калиновик, Клиња, Колаковићи, Ковачићи, Крбљине, Крушчица, Кута, Кутине, Луко, Љусићи, Љута, Мекоча, Мјеховина, Мосоровићи, Мушићи, Недавић, Обади, Обаљ, Обрња, Осија, Плачикус, Плочник, Поље, Поповићи, Порија, Пресједовац, Рајац, Растовац, Руђице, Села, Сијерча, Сочани, Стране, Сусјечно, Шивољи, Тмуше, Томишља, Трешњевица, Трновица, Тухобић, Улог, Унуковићи, Варизи, Варош, Виховићи, Влахоље, Врховина, Вујиновићи и Зеломићи.

КИСЕЉАК

Азаповићи, Бадње, Бехрићи, Билаловац, Близнице, Бољковићи, Борина, Бризје, Брњаци, Буковица, Бузуци, Чаликовац, Чизма, Чубрен, Датићи, Демићи, Деветаци, Доци, Доњи Палеж, Дражевићи, Дубраве, Дуго Поље, Духри, Дуке, Гај, Гојаковац, Гомионица, Горњи Палеж, Градац, Граховци, Громиљак, Гуњаче, Хадровци, Хан Плоча, Херцези, Хомољ, Храстови, Ивица, Јеховац, Катуниште, Казагићи, Кисељак, Котачала, Ковачи, Крчевине, Крижићи, Кулијеш, Луг, Љетовик, Махала Гомионица, Махала Вишњица, Мале Сотнице, Марковићи, Маслиновићи, Медовци, Медовићи, Мирошевићи, Мракови, Одраче, Паретак, Парижевићи, Побрђе Милодраж, Побрђе Орахово, Подастиње, Подастињско Брдо, Поље Вишњица, Поткрај, Радановићи, Радељевићи, Раушевац, Ротиљ, Солаковићи, Стојковићи, Свињарево, Шахиновићи, Топлица, Тулица, Велике Сотнице, Вишњица, Забрђе, Завршје и Жежелово.

КЛАДАЊ

Братељевићи, Брдијељи, Бргуле, Брлошци, Бушево, Цријевчићи, Доле, Гојаковићи, Гојсалићи, Голетићи, Јелачићи, Јошје, Кладањ, Коњевићи, Ковачићи, Кривајевићи, Лупоглаво, Мајдан, Мала Кула, Матијевићи, Младово, Ноћајевићи, Обрћевац, Оловци, Пауч, Пелемиши, Пепићи, Плаховићи, Пријановићи, Пријевор, Равне, Рујићи, Старић, Ступари – Центар, Ступари – Ново Насеље, Ступари – Село, Суљићи, Тарево, Тухољ, Велика Кула, Врановићи, Вучинићи и Заграђе.

КЉУЧ

Биљани Доњи, Биљани Горњи, Будељ Горњи, Бусије, Црквено, Црљени, Чађавица, Доња Превија, Доња Слатина, Доње Ратково, Доње Соколово, Доњи Рамићи, Доњи Рибник, Доњи Војићи, Доњи Врбљани, Драгорај, Дубочани, Горња Превија, Горња Слатина, Горње Ратково, Горње Соколово, Горњи Рамићи, Горњи Рибник, Горњи Војићи, Горњи Врбљани, Хаџићи, Хасићи, Хрипавци, Хумићи, Јарице, Камичак, Кључ, Копјеница, Корјеново, Красуље, Ланиште, Љубине, Међеђе Брдо, Мијачица, Пећи, Пиштаница, Пламенице, Прхово, Присјека Доња, Присјека Горња, Растока, Руденице, Саница, Саница Доња, Саница Горња, Ситница, Средице, Стражице, Трескавац, Велагићи, Велечево, Велијашница, Велије, Заблеће, Завоље и Згон.

КОЗАРСКА ДУБИЦА

Агинци, Бабинац, Бачвани, Бијаковац, Бјелајци, Божићи, Брекиња, Челебинци, Читлук, Чуклинац, Демировац, Диздарлије, Доња Јутрогошта, Доња Слабиња, Доњи Јеловац, Драксенић, Фурде, Горња Градина, Горњоселци, Градина Доња, Гуњевци, Хаџибајир, Хајдеровци, Јасење, Јохова, Јошик, Кадин Јеловац, Клековци, Кнежица, Козарска Дубица, Комленац, Кошућа, Котурови, Крива Ријека, Маглајци, Мало Двориште, Међеђа, Међувође, Мирковац, Мљечаница, Мразовци, Мурати, Новоселци, Оџинци, Парнице, Побрђани, Пуцари, Раковица, Сјеверовци, Скључани, Срефлије, Стригова, Суваја, Шеварлије, Тукључани, Ушивац, Велико Двориште, Верија, Влашковци, Војскова и Вриоци.

КОЊИЦ

Аргуд, Бале, Баре, Бармиш, Бијела, Бјеловчина, Блаце, Блучићи, Борци, Бождаревићи, Брадина, Брђани, Будишња Раван, Буковица, Буковље, Булатовићи, Бушћак, Бутуровић Поље, Церићи, Црни Врх, Челебићи, Челина, Чесим, Чичево, Чуховићи, Добричевићи, Долови, Дољани, Доња Вратна Гора, Доње Село, Доње Вишњевице, Доњи Чажањ, Доњи Градац, Доњи Невиздраци, Доњи Пријеслоп, Дошћица, Дубочани, Дубравице, Дудле, Дужани, Џајићи, Џанићи, Џепи, Фаланово Брдо, Гакићи, Гаљево, Главатичево, Гобеловина, Горани, Горанско Поље, Горица, Горња Вратна Гора, Горње Вишњевице, Горњи Чажањ, Горњи Градац, Горњи Невиздраци, Гостовићи, Грабовци, Градељина, Грушча, Хасановићи, Херићи, Хоматлије, Хомоље, Хондићи, Идбар, Јасеник, Јаворик, Језеро, Јежепросина, Јошаница, Кале, Кањина, Кашићи, Коњиц, Костајница, Кото, Крајковићи, Кралупи, Кртићи, Крупац, Крушћица, Кула, Лађаница, Лисичићи, Локва, Лука, Лукомир, Лукшије, Љесовина, Љубуча, Љута, Младешковићи, Мокро, Мркосовице, Обреновац, Обри, Оџаци, Ораховица, Орлиште, Отележани, Овчари, Пачерани, Папратско, Парсовићи, Плавузи, Подхум, Подорашац, Покојиште, Поље Бијела, Пожетва, Превље, Радешине, Раотићи, Расвар, Разићи, Реџићи, Реповци, Реповица, Рибари, Рибићи, Сељани, Сеоница, Ситник, Славковићи, Солакова Кула, Сопот, Спиљани, Стојковићи, Стргонице, Студенчица, Султићи, Свијенча, Шуњи, Тиње, Товарница, Требоје, Трешњевица, Трусина, Тухобићи, Турија, Угошће, Велуша, Виниште, Врбљани, Врци, Врдоље, Забрђани, Забрђе, Загорице, Засливље и Зукићи.

КОТОР ВАРОШ

Баштина, Билице, Бољанићи, Борци Доњи, Борци Горњи, Ћорковићи, Дуратовци, Гарићи, Грабовица, Хадровци, Хрваћани, Јакотина, Котор Варош, Крушево Брдо I, Крушево Брдо II, Липље, Маљева, Масловаре, Ободник, Орахова, Паливук, Плитска, Подбрђе, Подосоје, Постоје, Присочка, Радохова, Равне, Селачка, Соколине, Стопан, Шибови, Шипраге, Товладић, Вагани, Варјаче, Вечићи, Вишевице, Вранић, Врбањци, Забрђе и Засеље.

КРЕШЕВО

Алагићи, Бјеловићи, Ботуња, Буква, Црквењак, Црнички Каменик, Црнићи, Дежевице, Дрежнице, Гуњани, Којсина, Комари, Крешево, Крешевски Каменик, Липа, Мратинићи, Пирин, Пољани, Поље, Ракова Нога, Ратковићи, Стојчићи, Видосовићи, Водовоји, Волујак, Вранци и Звизд.

КРУПА НА УНИ

Арапуша, Баг, Бањани, Баштра, Бенаковац, Бужим, Добро Село, Доња Суваја, Доњи Дубовик, Доњи Петровићи, Дренова Главица, Главица, Гориња, Горња Суваја, Горњи Бушевић, Горњи Петровићи, Гудавац, Хашани, Ивањска, Јасеница, Језерски, Коњодер, Крупа на Уни, Лубарда, Љусина, Махмић Село, Мали Бадић, Мали Дубовик, Мали Радић, Мразовац, Осредак, Острожница, Отока, Перна, Пишталине, Поткалиње, Пученик, Средњи Бушевић, Средњи Дубовик, Варошка Ријека, Велика Јасеница, Велики Бадић, Велики Дубовик, Велики Радић, Војевац, Володер, Врањска и Залин.

КУПРЕС

Барјамовци, Бегово Село, Били Поток, Благај, Ботун, Брда, Бућовача, Доње Равно, Доње Вуковско, Доњи Малован, Горавци, Горње Равно, Горње Вуковско, Горњи Малован, Јуричи, Кудиљи, Кукавице, Купрес, Куте, Млаква, Мрђановци, Мрђебаре, Мушић, Ново Село, Оџак, Олово, Османлије, Отиновци, Растичево, Рилић, Стражбеница, Сухова, Шеменовци, Врила, Занаглина, Злосела и Звирњача.

ЛАКТАШИ

Алексићи, Бакинци, Босански Александровац, Бошковићи, Буковица, Чардачани, Ћетојевићи, Деветина, Довићи, Друговићи, Гламочани, Гумјера, Јаблан, Јакуповци, Јаружани, Кадињани, Кобатовци, Кољани, Косијерово, Кришковци, Крнете, Лакташи, Љубатовци, Маглајани, Маховљани, Мало Блашко, Милосавци, Милошевци, Мрчевци, Папажани, Петошевци, Рајчевци, Ријечани, Слатина, Шешковци, Шушњари, Трн и Велико Блашко.

ЛИВНО

Била, Било Поље, Богдаше, Бојмунте, Чаић, Чапразлије, Челебић, Чуклић, Ћосанлије, Добро, Доњи Рујани, Дринова Међа, Држанлије, Голињево, Горњи Рујани, Грборези, Гргурићи, Губин, Коморани, Ковачић, Липа, Лиштани, Ливно, Лопатице, Луснић, Љубунчић, Мали Губер, Мали Каблићи, Миши, Оџак, Оргуз, Подградина, Подгреда, Подхум, Поткрај, Поточани, Поток, Прилука, Присап, Пролог, Прово, Радановци, Раповине, Сајковић, Смричани, Срђевићи, Струпнић, Сухача, Трибић, Велики Губер, Велики Каблићи, Видоши, Врбица, Вржерала, Забришће, Загоричани, Застиње, Жабљак и Жировић.

ЛОПАРЕ

Бобетино Брдо, Брезје, Бријест, Брњик, Брусница, Бучје, Челић, Дријенча, Хумци, Јабланица, Корај, Кореташи, Козјак, Лабуцка, Липовице, Лопаре, Лопаре (село), Лукавица, Мачковац, Миладићи, Милино Село, Миросавци, Мртвица, Нахвиоци, Пељаве, Пипери, Пирковци, Подгора, Прибој, Пукиш, Пушковац, Ратковићи, Смиљевац, Шибошница, Тобут, Вакуф, Велино Село, Висори, Вражићи и Вукосавци.

ЛУКАВАЦ

Бабице Доње, Бабице Горње, Берковица, Бикоџе, Бистарац Доњи, Бистарац Горњи, Бокавићи, Борице, Бријесница Доња, Бријесница Горња, Цапарде, Церик, Црвено Брдо, Деветак, Добошница, Гнојница, Хускићи, Јарушке Доње, Јарушке Горње, Калајево, Комари, Кртова, Крушевица, Лукавац, Лукавац Горњи, Мичијевићи, Милино Село, Модрац, Ораховица, Пољице, Прлине, Прокосовићи, Пурачић, Смолућа Доња, Смолућа Горња, Семићи, Сижје, Ступари, Шикуље, Табаци, Тумаре, Турија, Васиљевци и Вијенац.

ЉУБИЊЕ

Банчићи, Дубочица, Глеђевци, Грабље, Градац, Ивица, Капавица, Крајпоље, Кртиње, Крушевица, Љубиње, Мишљен, Обзир, Поцрње, Пустипуси, Ранковци, Убоско, Влаховићи, Вођени, Жабица и Жрвањ.

ЉУБУШКИ

Бијача, Церно, Црнопод, Црвени Грм, Доле, Граб, Грабовник, Градска, Греда, Грљевићи, Хардомиље, Храшљани, Хумац, Кашће, Клобук, Липно, Лисице, Љубушки, Милетина, Мостарска Врата, Ораховље, Оток, Преграђе, Пробој, Пролог, Радишићи, Стубица, Студенци, Шиповача, Тескера, Вашаровићи, Вељаци, Витина, Војнићи и Звирићи.

МАГЛАЈ

Аџе, Бакотић, Бијела Плоча, Брадићи Доњи, Брадићи Горњи, Брезици, Брезове Дане, Брусница, Чобе, Чусто Брдо, Домислица, Доња Бочиња, Доња Буковица, Доња Пакленица, Доњи Раковац, Доњи Улишњак, Глобарица, Горња Бочиња, Горња Буковица, Горња Пакленица, Горњи Раковац, Горњи Улишњак, Грабовица, Јабланица, Каменица, Комшићи, Копице, Косова, Крсно Поље, Лијешница, Лугови, Љубатовићи, Маглај, Матина, Мисурићи, Младошевица, Мошевац, Нови Шехер, Оруче, Осојница, Ошве, Парница, Пире, Пољице, Понијево, Радојчићи, Радунице, Рајново Брдо, Равна, Рјечица Доња, Рјечица Горња, Страиште, Стријежевица, Струпина, Трбук и Тујница.

МОДРИЧА

Бабешница, Ботајица, Чардак, Добра Вода, Добриња, Дуго Поље, Гаревац, Јакеш, Кладари Доњи, Кладари Горњи, Копривна, Кужњача, Милошевац, Модрича, Модрички Луг, Пећник, Ријечани Доњи, Ријечани Горњи, Скугрић Горњи, Таревци и Врањак.

МОСТАР

Бачевићи, Бањдол, Благај, Богодол, Буна, Цим, Чуле, До, Добрц, Доња Дрежница, Доњи Јасењани, Драчевице, Гнојнице, Горанци, Горња Дрежница, Горње Гнојнице, Горњи Јасењани, Губавица, Ходбина, Хумилишани, Илићи, Јасеница, Камена, Кличање, Кокорина, Косор, Кременац, Криводол, Кружањ, Кутиливач, Лакшевине, Мало Поље, Миљковићи, Мостар, Ортијеш, Пијесци, Подгорани, Подгорје, Подвележ, Полог, Потоци, Приграђани, Рашка Гора, Раштани, Равни, Равчићи, Родоч, РтијешСвињарина, Селиште, Слипчићи, Совићи, Сретнице, Стрижево, Виховићи, Војно, Врањевићи, Врапчићи, Врди, Зијемље, Жељуша и Житомислићи.

МРКОЊИЋ ГРАД

Баљвине, Бјелајце, Брдо, Дабрац, Доња Пецка, Доња Подгорја, Доњи Бараћи, Доњи Граци, Дубица, Герзово, Горња Пецка, Горња Подгорја, Горњи Бараћи, Горњи Граци, Густовара, Јасенови Потоци, Копљевићи, Котор, Лисковица, Магаљдол, Мајдан, Медна, Млиниште, Мркоњић Град, Оћуне, Оканџије, Ораховљани, Подбрдо, Подоругла, Подрашница, Ступари, Сурјан, Шеховци, Шибови, Тријебово, Трново, Убавића Брдо и Власиње.

НЕУМ

Бабин До, Борут, Брестица, Броћанац, Брштаница, Церовица, Церово, Црноглав, Добри До, Доброво, Доњи Дријен, Доњи Зелениковац, Дубравица, Дужи, Глумина, Горње Храсно, Градац, Хотањ Хутовски, Хутово, Кишево, Мошевићи, Неум, Прапратница, Превиш, Рабрани, Винине и Жуковица.

НЕВЕСИЊЕ

Батковићи, Бежђеђе, Биоград, Божановићи, Бојишта, Боровчићи, Братач, Будисавље, Доња Бијења, Доња ТрусинаДоње Поље, Доњи Дрежањ, Доњи Лукавац, Драмишево, Џинов ДоЏинова Махала, Гај, Горња Бијења, Горње Село, Горњи Дрежањ, Горњи Лукавац, Грабовица, Хрушта, Хумчани, Јасена, Југовићи, Кифино Село, Кљен, Кљуна, Кључани, Ковачићи, Кошута, Крекови, Крушевљани, Лакат, Лука, Миљевац, Муцаловићи, Невесиње, Оџак, Пирагићи, Плужине, Подграђе, Постољани, Пресјека, Придворци, Прковићи, Рабина, Раникуће, Раст, Рибаљ ТегРиља, Рогаче, Рушта, Свилане, Сељани, Слато, Сопила, Студенци, Шеховина, Шипачно, Шурићи, Трусина, Удрежње, Заборани, Зајасен, Залом, Залужје, Зови До, Жиљево, Жуберин и Жуља.

НОВИ ГРАД

Ахметовци, Благај Јапра, Благај Ријека, Блатна, Костајница, Церовица, Црна Ријека, Чађавица Доња, Чађавица Горња, Чађавица Средња, Ћеле, Деветаци, Добрљин, Доње Водичево, Доњи Агићи, Доњи Ракани, Горња Слабиња, Горње Водичево, Горњи Агићи, Горњи Ракани, Грабашница, Грдановац, Гумњани, Хозићи, Јоховица, Јошава, Календери, Кршље, Куљани, Љешљани, Мала Крупска Рујишка, Мала Новска Рујишка, Мала Жуљевица, Масловаре, Матавази, Мазић, Мракодол, Мраово Поље, Нови Град, Петковац, Петриња, Побрђани, Подошка, Пољавнице, Прусци, Радомировац, Раковац, Рашће, Равнице, Рудице, Соколиште, Сухача, Сводна, Тавија, Трговиште, Ведовица, Велика Рујишка, Велика Жуљевица, Витасавци и Зовик.

НОВИ ТРАВНИК

Балићи, Бистро, Божићи, Бучићи, Будушићи, Бугојчићи, Буквићи, Чакићи, Чехова, Дахово, Доње Пећине, Дубоко, Ђаковићи, Горње Пећине, Хаџићи, Хас, Исаковићи, Касаповићи, Копила, Ковачићи, Крњића Поток, Лисац, Маргетићи, Моњићи, Невић Поље, Нова Опара, Нови Травник, Опара, Орашац, Печуј, Петачићи, Поточани, Прибиловићи, Причани, Ранковићи, Растовци, Рат, Репут, Руда, Себешић, Сеона, Синокос, Стојковићи, Шенковићи, Торине, Треница, Трновац, Туралићи, Вејзовићи, Водовод, Зенепићи и Зубићи.

ОЏАК

Ада, Доња Дубица, Доњи Свилај, Гнионица, Горња Дубица, Горњи Свилај, Јошавица, Нови Град, Ново Село, Оџак, Посавска Махала, Поточани, Срнава и Врбовац.

ОЛОВО

Ајдиновићи, Араповача, Бакићи, Берисалићи, Богановићи, Брда, Буков До, Чуде, Чуништа, Долови, Дрецељ, Дуганџићи, Главично, Горњи Драпнићи, Грабовица, Гурдићи, Јелашке, Каменско, Клинчићи, Колаковићи, Ковачићи, Крајишићи, Крижевићи, Крушево, Лишци, Магулица, Метиљи, Миланковићи, Олово, Оловске Луке, Петровићи, Понијерка, Понор, Пргошево, Пушино Поље, Радачићи, Речица, Ријека, Сливње, Солун, Стојчићи, Шашевци, Вукотићи и Жунова.

ОРАШЈЕ

Бок, Букова Греда, Човић Поље, Доња Махала, Доњи Жабар, Јењић, Копанице, Кострч, Лепница, Лончари, Матићи, Орашје, Оштра Лука, Толиса, Угљара и Видовице.

ПОСУШЈЕ

Баре, Батин, Броћанац, Читлук, Градац, Коњско, Осоје, Подбила, Поклечани, Посушје, Ракитно, Растовача, Сутина, Трибистово, Вињани, Вир, Врпоље, Вучипоље, Загорје и Завелим.

ПРИЈЕДОР

Агићи, Алишићи, Бабићи, Бистрица, Бишћани, Божићи, Брђани, Брезичани, Бришево, Буснови, Цикоте, Црна Долина, Чараково, Чејреци, Чиркин Поље, Ћела, Дера, Доња Драготиња, Доња Равска, Доњи Гаревци, Доњи Орловци, Доњи Волар, Гаћани, Гомјеница, Горња Драготиња, Горња Јутрогошта, Горња Пухарска, Горња Равска, Горњи Гаревци, Горњи Јеловац, Горњи Орловци, Горњи Волар, Градина, Хамбарине, Хрнићи, Јаруге, Јелићка, Југовци, Калајево, Камичани, Кевљани, Козарац, Козаруша, Криваја, Ламовита, Љескаре, Љубија, Мало Паланчиште, Марићка, Марини, Миљаковци, Миска Глава, Нишевићи, Ништавци, Омарска, Орловача, Пејићи, Петров Гај, Приједор, Ракелићи, Раковчани, Раљаш, Расавци, Ризвановићи, Саничани, Шурковац, Тисова, Томашица, Трнопоље, Велико Паланчиште, Зецови и Жуне.

ПРЊАВОР

Бабановци, Брезик, Црквена, Чивчије, Чорле, Долине, Доња Илова, Доња Мравица, Доњи Гаљиповци, Доњи Палачковци, Доњи Смртићи, Доњи Штрпци, Доњи Вијачани, Дренова, Гајеви, Гаљиповци, Горња Илова, Горња Мравица, Горњи Гаљиповци, Горњи Палачковци, Горњи Смртићи, Горњи Штрпци, Горњи Вијачани (дио), Грабик Илова, Гусак, Хрваћани, Хусрповци, Јадовица, Јасик, Кокори, Коњуховци, Караћ, Кремна, Кулаши, Лишња, Лужани, Маћино Брдо, Мрачај, Мравица, Мујинци, Насеобина Бабановци, Насеобина Хрваћани, Насеобина Лишња, Ново Село, Околица, Орашје, Отпочиваљка, Парамије, Печенег Илова, Поповићи, Поточани, Прњавор, Просјек, Пураћи, Ралутинац, Ратковац, Скакавци, Шаринци, Шерег Илова, Шибовска, Штивор, Велика Илова и Вршани.

ПРОЗОР

Блаце, Боровница, Доброша, Доња Васт, Доњи Кранчићи, Доњи Вишњани, Дружиновићи, Дуге, Гмићи, Горица, Горњи Кранчићи, Горњи Вишњани, Грачац, Грачаница, Гревићи, Хељдови, Хере, Худутско, Иванци, Јаклићи, Клек, Ковачево Поље, Козо, Кућани, Куте, Лапсуњ, Лизоперци, Луг, Љубунци, Маглице, Меопоточје, Млуша, Ометала, Орашац, Пајићи, Паљике, Парцани, Парош, Плоча, Подбор, Прослап, Прозор, Равница, Рипци, Румбоци, Скробућани, Шћипе, Шћит, Шеровина, Шлимац, Тошћаница, Тришћани, Устирама, Уздол, Варавара и Захум.

РОГАТИЦА

Агаровићи, Бабљак, Бећи, Бегзадићи, Бехећи, Берковићи, Бјелогорци, Блажујевићи, Борач, Борика, Боровац, Боровско, Божине, Бранковићи, Брчигово, Брда, Брезје, Булози, Бурати, Чадовина, Чавчићи, Чубрићи, Добраче, Добрашина, Добромеровићи, Доброушчићи, Дробнићи, Дуб, Думањићи, Ђедовићи, Феризовићи, Газије, Годомиље, Голубовићи, Гривци, Гучево, Гуждељи, Јаровићи, Јасенице, Камен, Карачићи, Копљевићи, Ковањ, Козарде, Козићи, Крамер Село, Крвојевићи, Кујунџијевићи, Кукавице, Кусуци, Лађевине, Лазе, Лепеница, Лубардићи, Љубомишље, Махала, Маравићи, Медна Лука, Месићи, Мислово, Мргудићи, Нахота, Обртићи, Округло, Орахово, Осово, Отричево, Пашић Кула, Павичина Кула, Пешурићи, Пијевчићи, Плање, Пљеско, Пљешевица, Подгај, Покривеник, Прибошијевићи, Припећак, Просјечено, Пуртићи, Радич, Рађевићи, Ракитница, Рибиоц, Рогатица, Русановићи, Сељани, Сјемећ, Сјеверско, Слап, Сочице, Стара Гора, Старчићи, Стари Брод, Стјенице, Стоп, Стрмац, Судићи, Суровићи, Шаторовићи, Шена Крена, Шетићи, Шљедовићи, Шљивно, Штавањ, Трново, Варошиште, Враголови, Вратар, Вражалице, Врело, Врлазје, Загајеви, Загорице, Закомо, Зиличина, Жепа, Живаљевићи и Живаљевина.

РУДО

Арбанаси, Арсићи, Баре, Бијело Брдо (насеље Будимлија), Бишевићи, Бјелуговина, Бјелушине, Бјељевине, Близна, Борановићи, Бован, Божовићи, Будалице, Цвркоте, Чавдари, Даниловићи, Долови, Доња Ријека, Доња Стрмица, Доње Цикоте, Доњи Раванци, Дорићи, Дубац, Дуговјеч, Џиханићи, Гаочићи, Гојава, Горња Ријека, Горња Стрмица, Горње Цикоте, Горњи Раванци, Грабовик, Гривин, Јањићи, Књегиња, Косовићи, Ковачи, Кула, Љутава, Међуречје, Микавице, Миоче, Мисајловина, Мокронози, Мрсово, Николићи, Обрвена, Омачина, Омарине, Опутница, Орах, Оскоруша, Паст, Пазаље, Пељевићи, Петачине, Плема, Похаре, Полимље, Попов До, Пребидоли, Прибишићи, Пријеворац, Радожеље, Раковићи, Равне Њиве, Ресићи, Рудо, Рупавци, Сетихово, Соколовићи, Станковача, Старо Рудо, Стргачи, Стргачина, Шахдани, Штрпци, Трбосиље, Трнавци, Трнавци код Рудог, Устибар, Увац, Ваган, Вити Граб, Заграђе, Зарбовина, Златари, Зубач и Зубањ.

САНСКИ МОСТ

Батковци, Бјелине, Бојиште, Босански Милановац, Бошњаци, Брдари, Будимлић Јапра, Чапље, Демишевци, Доња Козица, Доња Трамошња, Доњи Дабар, Доњи Каменград, Доњи Липник, Дуге Њиве, Џевар, Ђедовача, Ђурићи, Фајтовци, Гаревица, Главице, Горице, Горња Козица, Горња Трамошња, Горњи Дабар, Горњи Каменград, Горњи Липник, Грдановци, Хадровци, Халиловци, Хазићи, Хрустово, Хусимовци, Илиџа, Јелашиновци, Кијево, Кљевци, Копривна, Козин, Кркојевци, Крухари, Лукавице, Лушци Паланка, Лужани, Мајкић Јапра Доња, Мајкић Јапра Горња, Марини, Миљевци, Модра, Мркаљи, Напреље, Окреч, Оштра Лука, Отиш, Овањска, Подбријежје, Подлуг, Подови, Подвидача, Пољак, Праштали, Сански Мост, Сасина, Скуцани Вакуф, Слатина, Стара Ријека, Стари Мајдан, Сухача, Шеховци, Шкрљевита, Томина, Трнова, Усорци, Врхпоље и Зенковићи.

СКЕНДЕР ВАКУФ

Бастаји, Бокани, Борак, Брегови, Брњићи, Бунар, Чарићи, Ћуковац, Давидовићи, Добретићи, Доњи Орашац, Голо Брдо, Горњи Орашац, Имљани, Јаворани, Кобиља, Костићи, Кричићи – Јејићи, Мелина, Мијатовићи, Милашевци, Мокри Луг, Пауновићи, Павловићи, Присика, Рађићи, Скендер Вакуф, Слипчевићи, Шолаји, Витовље Мало, Влатковићи, Вуковићи, Запеће, Засавица, Зубовићи и Живинице.

СОКОЛАЦ

Балтићи, Бандин Оџак, Бања Лучица, Барник, Бећари, Берег, Бијела Вода, Бјеласовићи, Бјелосављевићи, Боровац, Брејаковићи, Буковик, Цврчићи, Чаварине, Читлуци, Доње Бабине, Доње Гире, Доњи Драпнићи, Доњи Калиманићи, Доњи Оџак, Џиндићи, Ђедовци, Газиводе, Горњи Калиманићи, Горњи Поретак, Грбићи, Храстишта, Имамовићи, Јабука, Јасик, Кадића Брдо, Калаузовићи, Каљина, Казмерићи, Клечковац, Кнежина, Кошутица, Крушевци, Кула, Кусаче, Кути, Мандра, Мангурићи, Маргетићи, Медојевићи, Мељине, Мичиводе, Милетци, Милетине, Мрвићи, Нехорићи, Неправдићи, Ново Село, Новосеоци, Озерковићи, Паржевићи, Павичићи, Педише, Пихлице, Побратци, Подкрајева, Подпећине, Подроманија, Прељубовићи, Принчићи, Пусто Село, Равна Романија, Ријећа, Рудине, Сајице, Селишта, Сијерци, Смртићи, Соколац, Соколовићи, Шахбеговићи, Шенковићи, Ширијевићи, Точионик, Турковићи, Видрићи, Вранеши, Врапци, Вражићи, Врхбарје, Врховина, Врутци, Вукосављевићи, Заграђе, Жљебови, Жуљ и Жунови.

СРБАЦ

Бајинци, Бардача, Босански Кобаш, Брезовљани, Брусник, Црнаја, Ћукали, Доња Лепеница, Доњи Кладари, Доњи Срђевићи, Дуго Поље, Гај, Гламочани, Горња Лепеница, Горњи Кладари, Горњи Срђевићи, Илићани, Инађол, Каоци, Корови, Кукуље, Лилић, Нова Вес, Нови Мартинац, Ножичко, Повелич, Пријебљези, Раковац, Разбој Љевчански, Разбој Жупски, Ресавац, Сеферовци, Селиште, Ситнеши, Ситнеши Мали, Србац, Србац (село), Стари Мартинац и Влакница.

СРЕБРЕНИЦА

Бабуљице, Бајрамовићи, Беширевићи, Блажијевићи, Бостаховине, Божићи, Браковци, Брезовице, Брежани, Бучиновићи, Бучје, Бујаковићи, Црвица, Чичевци, Димнићи, Добрак, Доњи Поточари, Фојхар, Гај, Гладовићи, Гођевићи, Горњи Поточари, Гостиљ, Калиманићи, Карачићи, Клотијевац, Костоломци, Крњићи, Крушев До, Кутузеро, Лијешће, Ликари, Липовац, Лука, Љесковик, Мала Даљегошта, Међе, Михољевине, Милачевићи, Моћевићи, Ногачевићи, Обади, Опетци, Ораховица, Осатица, Осмаче, Осредак, Пале, Палеж, Пећи, Пећишта, Петрича, Подгај, Подосоје, Подравно, Постоље, Познановићи, Прибидоли, Прибојевићи, Прохићи, Пусмулићи, Радошевићи, Радовчићи, Рађеновићи, Ратковићи, Сасе, Скелани, Скендеровићи, Слатина, Сребреница, Староглавице, Сућеска, Сулице, Шубин, Токољак, Топлица, Урисићи, Велика Даљегошта, Виогор, Жабоквица и Жедањско.

СРЕБРЕНИК

Бабуновићи, Бехрами, Брда, Брезик, Брњичани, Цаге, Церик, Црвено Брдо, Чеканићи, Ћехаје, Ћојлучко Поље, Ћојлук, Дедићи, Доњи Морањци, Доњи Подпећ, Доњи Сребреник, Дубоки Поток, Фалешићи, Горњи Хргови, Горњи Морањци, Горњи Подпећ, Горњи Сребреник, Хуреми, Јасеница, Јежинац, Кисељак, Куге, Лике, Липје, Лисовићи, Лука, Љенобуд, Маоча, Подорашје, Рапатница, Сеона, Сладна, Сребреник, Стража, Шахмери, Шпионица Центар, Шпионица Доња, Шпионица Горња, Шпионица Средња, Тиња Доња, Тиња Горња, Тутњевац, Урожа и Захировићи.

СТОЛАЦ

Аладинићи, Бјелојевићи, Блаца, Боројевићи, Црнићи – Греда, Црнићи – Кула, Долови, Комање Брдо, Козице, Крушево, Кубатовина, Ошањићи, Пјешивац – Греда, Пјешивац – Кула, Подком Осоје, Подком Присоје, Попрати, Поратак, Поткубаш, Прењ, Ротимља, Столац,  Сунићи, Тријебањ

ТЕСЛИЋ

Бања Врућица, Бардаци, Барићи, Бијело Бучје, Блатница, Брић, Булетић, Чечава, Доњи Очауш, Доњи Ранковић, Доњи Ружевић, Дубраве, Ђулићи, Гомјеница, Горња Радња, Горња Врућица, Горње Липље, Горњи Очауш, Горњи Ранковић, Горњи Ружевић, Горњи Теслић, Јасенова, Језера, Каменица, Комушина Доња, Комушина Горња, Кузмани, Младиковине, Осивица, Парлози, Прибинић, Радешићи, Рајшева, Растуша, Рудо Поље, Слатина, Стењак, Студенци, Шњеготина Горња, Теслић, Угодновићи, Укриница, Влајићи и Жарковина.

ТЕШАЊ

Бејићи, Блажевци, Бобаре, Буква, Церовац, Чаглићи, Чифлук, Добропоље, Дринчићи, Џимилић Плање, Јабланица, Јелах, Јелах – Поље, Јеваџије, Калошевић, Карадаглије, Копривци, Крашево, Лепеница, Логобаре, Лончари, Љетинић, Медаково, Мекиш, Миљановци, Мркотић, Нови Миљановци, Ново Село, Омањска, Орашје Плање, Пиљужићи, Поточани, Путешић, Радуша, Рипна, Росуље, Сивша, Средња Омањска, Шије, Тешањ, Тешањка, Трепче, Туговићи, Витковци, Врела, Вуково и Жабљак.

ТОМИСЛАВГРАД (ДУВНО)

Баљци, Блажуј, Богдашић, Борчани, Букова Гора, Буковица, Цебара, Црвенице, Ћаваров Стан, Добрићи, Доњи Бришник, Еминово Село, Галечић, Горња Присика, Горњи Бришник, Грабовица, Јошаница, Казагинац, Коло, Конгора, Корита, Ковачи, Крњин, Кук, Летка, Липа, Лисковача, Луг, Мандино Село, Месиховина, Мијаково Поље, Мокроноге, Мркодол, Омеровићи, Омоље, Оплећани, Пасић, Подгај, Присоје, Радоши, Рашћани, Рашељке, Рашко Поље, Ренићи, Рошњаче, Сарајлије, Сеоница, Срђани, Стипањићи, Шуица, Томиславград, Ведашић, Виница, Војковићи, Врањаче, Врило, Заљиће, Заљут и Зидине.

ТРАВНИК

Бачвице, Бандол, Бијело Бучје, Билићи, Брајићи, Брајковићи, Бранковац, Чифлук, Чосићи, Чукле, Долац, Долац на Лашви, Доња Требеуша, Доње Крчевине, Доњи Корићани (дио), Дуб, Ђелиловац, Фазлићи, Гладник, Глуха Буковица, Голеш, Горња Требеуша, Горње Крчевине, Горњи Корићани (дио), Градина, Граховчићи, Граховик, Гуча Гора, Гувна, Хаманџићи, Хан Била, Језерци, Кљаци, Кокошари, Комар, Краљевице, Крпељићи, Кула, Кундићи, Ловрићи, Мала Буковица, Малине, Милетићи, Мишкића Брдо, Мосор, Мудрике, Нова Била, Орахово, Орашац, Орлице, Овчарево, Пакларево, Подкрај, Подови, Подстиње, Покрајчићи, Пољанице, Поље Славка Гавранчића, Прићи, Пулац, Путићево, Радића Брдо, Радојчићи, Радоњићи, Ричице, Руњићи, Сажићи, Сечево, Сефери, Селићи, Скоморје, Слимена, Сухи Дол, Шешићи, Шиповик, Шишава, Травник, Турбе, Турићи, Варошлук, Велика Буковица, Видошевићи, Виленица, Вишњево, Витовље, Влаховићи, Вранићи, Заграђе и Засеље.

ТРЕБИЊЕ

Аранђелово, Арбанашка, Арсланагића Мост, Баљивац, Баонине, Беговић Кула, Беленићи, Бихово, Бијелач, Бијоград, Биоци, Бобовишта, Бодироге, Богојевић Село, Бориловићи, Брани До, Брова, Будоши, Буговина, Церовац, Цицина, Цицрина, Чаваш, Чопице, Чваљина, Чварићи, Десин Село, Диклићи, До, Добромани, Додановићи, Долови, Домашево, Доња Кочела, Доње Чичево, Доње Гранчарево, Доње Врбно, Доњи Ораховац, Драчево, Дражин До, Дријењани, Дубљани, Дубочани, Дужи, Дврсница, Ђедићи, Главинићи, Главска, Гојшина, Гола Главица, Голубинац, Гомиљани, Горња Кочела, Горње Чичево, Горње Гранчарево, Горње Врбно, Горњи Ораховац, Горогаше, Граб, Грбеши, Грбићи, Гребци, Гркавци, Грмљани, Хум, Иваница, Јањач, Јасен, Јасеница Луг, Јазина, Јушићи, Калађурђевићи, Кијев До, Кликовићи, Клобук, Коњско, Корлати, Котези, Ковачина, Крај, Крајковићи, Кремени До, Крњевићи, Кучићи, Куња Главица, Кутина, Лапја, Ластва, Локвице, Ломачи, Луг, Лушница, Љекова, Љубово, Љубомир, Марић Међине, Месари, Мионићи, Морче, Моско, Мркоњићи, Мрњићи, Нецвијеће, Неновићи, Невада, Никонтовићи, Ограде, Орах, Орахов До, Орашје Попово, Орашје Површ, Орашје Зупци, Паројска Њива, Петровићи, Пијавице, Подосоје, Подштировник, Подстрашивица, Подвори, Пољице Чичево, Пољице Попово, Прхиње, Придворци, Просјек, Рапти Бобани, Рапти Зупци, Расовац, Равно, Рупни До, Седлари, Скочигрм, Славогостићи, Сливница Бобани, Сливница Површ, Спарожићи, Старо Слано, Струјићи, Шарани, Шћеница Бобани, Шћеница Љубомир, Талежа, Тодорићи, Требијови, Требимља, Требиње, Трнчина, Тули, Туље, Турани, Турица, Турменти, Тврдош, Убла, Угарци, Укшићи, Ускопље, Увјећа, Величани, Веља Гора, Веља Међа, Владушићи, Влака, Власаче, Влашка, Волујац, Врпоље Љубомир, Врпоље Загора, Вучија, Вуковићи, Зачула, Загора, Заградиње, Запланик, Завала, Згоњево, Жаково, Ждријеловићи, Жељево и Жупа.

ТУЗЛА

Брђани, Брешке, Брезе, Бргуле, Букиње, Церик, Цвиљевина, Чакловићи Доњи, Чакловићи Горњи, Чанићи, Добрња, Докањ, Драгуња Доња, Драгуња Горња, Горња Тузла, Грабовица Доња, Грабовица Горња, Худеч, Хусино, Кисељак, Колимер, Коловрат, Коњиковићи, Косци, Ковачево Село, Ковачица, Кртолије, Куковина, Липница, Липница Доња, Липница Горња, Липница Средња, Љепунице, Љубаче, Маринковићи, Михатовићи, Милешићи, Моранчани, Мрамор, Мрамор Нови, Ободница Доња, Ободница Горња, Орашје, Осоје, Пар Село Горње, Пасци Доњи, Пасци Горњи, Петровице Доње, Петровице Горње, Плане, Погориоци, Пољана, Потраш, Пожарница, Рапаче, Расовац, Симин Хан, Сноз, Својтина, Шевар, Шићи, Шићки Брод, Тетима, Тисовац, Тузла и Вршани.

УГЉЕВИК

Атмачићи, Билалићи, Богутово Село, Доња Крћина, Доња Трнова, Глиње, Горња Крћина, Горња Трнова, Јањари, Јасење, Јасиковац, Коренита, Малешевци, Мезграја, Мукат – Станковићи, Равно Поље, Сарије, Снијежница, Средња Трнова, Стари Теочак, Стари Угљевик, Теочак – Крстац, Турсуново Брдо, Тутњевац, Угљевичка Обријеж, Угљевик, Угљевик (село) и Забрђе.

ФОЧА

Анђелије, Бастаси, Бавчићи, Белени, Бешлићи, Биоково, Биротићи, Богавићи, Борје, Боровинићи, Брајићи, Брајковићи, Брод, Брусна, Будањ, Бујаковина, Бунчићи, Бунови, Церова Раван, Црнетићи, Цвилин, Челебићи, Челиково Поље, Ћурево, Даничићи, Деролови, Доње Жешће, Драче, Драгочава, Драгојевићи, Ђеђево, Фалиши, Филиповићи, Фоча, Глушца, Годијено, Гостичај, Говза, Градац, Грандићи, Грдијевићи, Хум, Хусеиновићи, Игоче, Избишно, Јабука, Јасеново, Јечмишта, Јелеч, Јошаница, Колаковићи, Колун, Косман, Козаревина, Козја Лука, Кратине, Крна Јела, Крушево, Кундуци, Куново, Кута, Љубина, Локве, Марево, Мазлина, Мазоче, Мештревац, Миљевина, Мирјановићи, Мјешаји, Мрављача, Њухе, Орахово, Папратно, Патковина, Паунци, Петојевићи, Подграђе, Пољице, Попов Мост, Потпеће, Превила, Превраћ, Пријеђел, Присоје, Пуриши, Рачићи, Радојевићи, Ријека, Родијељ, Слатина, Славичићи, Стојковићи, Сорлаци, Сусјешно, Шкобаљи, Штовић, Шуљци, Течићи, Тјентиште, Тођевац, Тохољи, Трбушће, Тртошево, Тврдаци, Устиколина, Веленићи, Викоч, Витине, Војновићи, Врањевићи, Врбница, Вучево, Вукушићи, Забор, Закмур, Заваит, Зебина Шума, Зубовићи и Жељево.

ФОЈНИЦА

Баковићи, Баковићка Цитоња, Бања, Бистрица, Ботун, Божићи, Царев До, Чемерница, Дједов До, Драгачићи, Дусина, Фојница, Гојевићи, Грабовик, Градина, Клисура, Козица, Кујушићи, Лопар, Лучице, Лужине, Мајдан, Маринићи, Мерџанићи, Мујаковићи, Надбаре, Обојак, Оглавак, Орманов Поток, Острушка Цитоња, Отигошће, Паљике, Плочари, Плочари Поље, Подцитоња, Подгора, Поље Остружница, Поље Шћитово, Поњушина, Пораће, Рагале, Рајетићи, Ризвићи, Селаковићи, Селиште, Ситишће, Смајловићи, Шавник, Тјешило, Товариште, Турковићи, Владићи, Вољевац, Вукељићи и Живчићи.

ХАН ПИЈЕСАК

Бабине Горње, Берковина, Брложник, Џимрије, Гођење, Хан Пијесак, Јапага, Јеловци, Краљево Поље, Крам, Криваче, Кусаче, Мало Поље, Мркаљи, Нерићи, Невачка, Пјеновац, Плане, Поџепље, Поткозловача, Равањско, Речица, Ријеке, Рубинићи, Стоборани и Жеравице.

ЦАЗИН

Бајрићи, Брезова Коса, Буковица, Цазин, Црнаја, Чајићи, Чизмићи, Ћехићи, Ћоралићи, Доња Барска, Доња Копривна, Доња Лучка, Глоговац, Горња Барска, Горња Копривна, Горња Лучка, Градина, Хаџин Поток, Капићи, Кличићи, Ковачевићи, Кракача, Криваја, Лиђани, Лисковац, Љубијанкићи, Мајетићи, Миострах, Мујакићи, Мутник, Осредак, Острожац, Острожац на Уни, Пећиград, Пивнице, Пјанићи, Подгредина, Поље, Поњевићи, Прошићи, Рошићи, Рујница, Скокови, Стијена, Штурлић, Штурлићка Платница, Торомани, Тржац, Тржачка Платница, Тржачка Раштела, Урга, Вилењача, Врело и Змајевац.

ЧАЈНИЧЕ

Авлија, Батковићи, Батотићи, Батово, Безујно, Борајно, Брезовице, Бучковићи на Безујанци, Чајниче, Ђаковићи, Гламочевићи, Гложин, Хунковићи, Ифсар, Камен, Капов Хан, Каровићи, Крстац, Лађевци, Луке, Међурјечје, Метаљка, Милатковићи, Миљено, Миштар, Подаврело, Поникве, Првањ, Слатина, Старонићи, Стопићи, Судићи, Тодоровићи, Трпиње, Тубројевићи и Заборак.

ЧАПЉИНА

Бајовци, Бивоље Брдо, Црнићи, Чапљина, Чељево, Дољани, Домановићи, Драчево, Дретељ, Дубравица, Габела, Габела Поље, Гњилишта, Горица, Грабовина, Хотањ, Јасеница, Клепци, Локве, Опличићи, Почитељ, Прћавци, Пребиловци, Сјекосе, Станојевићи, Струге, Свитава, Шеваш Њиве, Шурманци, Тасовчићи, Требижат, Вишићи и Звировићи.

ЧЕЛИНАЦ

Балте, БасићиБранешци Доњи, Бранешци Горњи, Брезичани, Црни Врх, Челинац, Челинац Горњи, Дубрава Нова, Дубрава Стара, ГрабовацЈошавка Доња, Јошавка Горња, Каблови, Каменица, Лађевци, Липовац, Марковац, Меховци, Мемићи, Милошево, Опсјечко, Поповац, Скатавица, Шахиновићи, Шњеготина Доња, Шњеготина Средња, Шњеготина Велика, Штрбе и Вијачани Горњи.

ЧИТЛУК

Бијаковићи, Билетићи, Блатница, Близанци, Чалићи, Черин, Читлук, Добро Село, Драгичина, Граднићи, Хамзићи, Крехин Градац, Крућевићи, Мали Ограђеник, Међугорје, Паоча, Потпоље, Служањ, Тепчићи, Велики Ограђеник и Вионица.

ШАМАЦ

Баткуша, Базик, Брвник, Црквина, Домаљевац, Доња Слатина, Доњи Хасић, Гајеви, Горња Слатина, Горњи Хасић, Гребнице, Корница, Крушково Поље, Ново Село, Обудовац, Писари, Пруд, Средња Слатина, Шамац, Шкарић, Тишина и Засавица.

ШЕКОВИЋИ

Акмачићи, Ашћерићи, Башићи, Бетањ, Бобари, Чанићи, Ђурићи, Добрић, Џанојевићи, Јавор, Калабаче, Каштијељ, Коријен, Марковићи, Миловановићи, Папраћа, Петровићи, Плазаче, Победарје, Подпола, Рашево, Селиште, Стрмица, Ступари, Сучани, Шековићи, Тепен, Трново, Тупанари, Удбина, Велика Њива, Видаковићи Врела, Врело и Зупци.

ШИПОВО

Бабићи, Бабин До, Бешњево, Брђани, Брдо, Чифлук, Чуклић, Ђукићи, Доњи Мујџићи, Драгнић, Драгнић Подови, Дуљци, Горица, Горњи Мујџићи, Грбавица, Греда, Јусићи, Кнежевићи, Козила, Крчевине, Липовача, Лубово, Лужине, Мајевац, Мочиоци, Натпоље, Олићи, Подобзир, Подосоје, Попуже, Прибељци, Сарићи, Соколац, Ступна, Шипово, Тодорићи, Ваган, Водица, Волари и Вражић.

ШИРОКИ БРИЈЕГ

Биограци, Бухово, Црне Локве, Черигај, Добрич, Добрковићи, Доци, Доња Бритвица, Доњи Црнач, Доњи Градац, Дубоко Мокро, Дужице, Горња Бритвица, Горњи Црнач, Горњи Градац, Горњи Мамићи, Грабова Драга, Избично, Јаре, Кнешпоље, Кочерин, Лисе, Љуботићи, Љути Долац, Оклаји, Подвранић, Поткрај, Прибиновићи, Приваљ, Расно, Рујан, Широки Бријег, Трн, Турчиновићи и Узарићи.