Poreklo prezimena, selo Brejakovići (Sokolac)

26. septembra 2022.

komentara: 0

Poreklo stanovništva naselja Brejakovići (po knjizi Brajakovići), opština Sokolac. Prema knjizi Milenka S. Filipovića “Glasinac”, antropogeografsko-etnološka rasprava, SANU, Beograd, 1951. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj naselja.

Sela – Gradić, Trubava, Brajakovići, Laze i Borje – su po stranama kosa i bregova koji čine okvir Polja ili Ograda i ujedno dele od Borja i Luburić-Polja. Zgrade se spuštaju prema jugoistoku u Sokolačko Polje. Pojedinačnih kuća ima i po stranama: Paljevine, Klačine, Brda.

Vode, zemlje i šume.

Brajakovići veoma oskudevaju vodom. Oni s Borja išli su na vodu čak i na vrelo Bioštice. Zirati se zovu: Rasovača, Mujino Brdo, Džaferbegov Do, Krš, Brda, Prijeka Njiva, Kutlov Do, Dolašak, Duboka Dolina, Vijaćke Doline, Meljača. Ispaše su po brdima i stranama oko sela: Kratelj, Šavnik, Maluš, Rustenbegov Do, Sniježnica, Obradova Strana i dr.

Tip sela i starine.

U selu Brajakovićima su kuće razređene, a u ostalim selima raštrkane. Svega su u naselju 42 pravoslavna slemena (sa 44 kuće). Kraj sela Trubave je groblje za sva sela sem Laza, koje imaju svoje posebno groblje (zajedničko i za jedan deo Vidrića).

Po šumama ima gromila i zidina. U polju pod Ražanim Brijegom je Mramorje sa dva mramora. I groblje na Lazama je na mestu nekog starinskog groblja, ali nema vidnih spomenika. U Brajakovićima su dva a na Lazama, kraj groblja, jedan starinski bunar. Brda Rastovac i Rasovače su rastavljena Kiridžinim Dolom: tu su se odmarale kiridžije, koje su išle iz Sarajeva u Posavinu.

Imena dveju vrtača u strani Paljevinama, pored drugih imena, čuvaju uspomenu na ranije stanovnike: Žiškov Do i Grebenalov Do. Iako ima imena mesta izvedenih od muslimanskih ličnih imena, današnje stanovništvo ne zna ništa o ranijim muslimanskim stanovnicima.

Poreklo stanovništva.

Borje je naseljeno u novije vreme. Prvi se je naselio tu:

-Periša Paunić.

-Bilići ili Biljići (8 k., Nikoljdan) su starinom Cerovići iz Tušine, odakle se je doselio Milić, ded Miloša Bilića, starca od 95 godina. Kao Perovića ima ih i na Semeču (Rogatički srez).

-Cicmili (4 k., Đurćevdan) su starinom iz Crkvica u Pipi, odakle su se doselili pre više od stotinu godina, pre neke kuge.

-Paunići (4 k., Đurđevdan) su starinom Vukašinovići iz Vasojevića. Došli su im pradedovi, pre kuge. Paunićima su prozvani po nekoj babi, koja se je svakog dana lepo oblačila i doterivala.

-Ećimovići (Z slemena sa 4 kuće): v. opis Donjeg Odžaka).

-Erići (4 k.), koji se zovu i Cvijićima, po majci, starinom su iz Pine i možda su samo ogranak Cicmila, kao i Maksivići u Sajicama. Neki od Erića slave Đurđevdan, a neki Jovanjdan.

-Pržulji (2 k., Jovanjdan) su starinom iz Dobrotgolja u Zagorju. Mnogo su se seljakali.

-Borovčani (3 k.):. Opširnije u opisu Borovca.

-Subašići (Z slemena sa 4 kuće, Nikoljdan) su starinom Đurići ili Đurovići iz Šavnika.

-Vrbarci (2 k.): otiirnije u opisu Primčića.

-Šule ili Šulići (2 k., Nikoljdan) su davnašnji doseljenici nepoznatog porekla. Bojovići (1 k.): opširnije u opisu Vidrića.

-Dupljani (1 k.): opširnije u opisu Vidrića.

-Mačari (1 k.): opširnije u opisu Ozerkovića.

-Beatovići (1 k.): opširnije u opisu Ttavarina.

-Zoranovići (1 k.): opširnije u opisu Kazmerića.

-Delići (1 k.): opširnije u opisu Pediša.

-Đakovići (1 k., Lučindan) nenspitano.

IZVOR: Prema knjizi Milenka S. Filipovića “Glasinac”, antropogeografsko-etnološka rasprava, SANU, Beograd, 1951. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Komentari (0)

Odgovorite

Trenutno nema komentara. Budite prvi i ostavite komentar.