Политика приватности

ПОРТАЛ ПОРЕКЛО

ПОРЕКЛО.СРБ / POREKLO.RS

 

Шта је политика приватности?

Политика приватности служи да корисницима приближи врсте и начине употребе података које прикупљамо, као и употребу коментара на Порталу Порекло.

Ко смо Ми?

Портал Порекло је званична интернет страница Друштва српских родословаца “Порекло”, са седиштем на адреси Пожешка 118а, локал 20, Београд, ПИБ: 107757601, МБ: 28092750.

Ауторска права

Портал Порекло задржава сва ауторска права на све властите садржаје. Ови садржаји обухватају: ауторске текстове, аудио и визуелне материјале, базе података и програмерски код.

Кршење ауторских права, било каква неовлашћена употреба и злоупотреба садржаја подложна је тужби. Уколико се сматра да портал Порекло крши туђа ауторска права садржај ће одмах, по установљавању истинитости жалбе, бити уклоњен.

Коментари

Портал Порекло поседује могућност остављања коментара на сајту и у оквиру ње омогућава корисницима да користе име или псеудоним који сами одаберу. Корисници сами бирају садржај коментара и да ли ће своје личне податке ставити као јавно доступне или не. Поред садржаја коментара прикупља се и време и датум постављања.

Сви доступни подаци користе се искључиво у сврху приказивања коментара на чланцима за које су везани. Ограничења која постоје огледају се у блокирању коментара, као и оних који крше важеће законске прописе. Корисничке податке, уколико за то буде потребе, можемо открити и поделити са државним органима ако нам је то на основу прописа захтевано.

Подаци о пошиљаоцу које Портал Порекло прикупља су следећи: име или надимак, адреса електронске поште, IP адреса, подаци о претраживачу, верзији претраживача, страницама нашег портала које корисник посећује, време и датум посете, време проведено на тим страницама, јединствени идикатори уређаја који корисник користи, други дијагностички подаци, подаци о типу оперативног система, типу мобилног или ручног уређаја са кога се приступа, информације прикупљене путем “колачића”, други подаци које сам пошиљалац наведе о себи кроз коментар или е-пошту, подаци који постају доступни приступањем посредно преко других мрежа Порталу Порекло, подаци који не могу бити директно лично идентификовани, или подаци које прикупљају трећа лица/компаније у наше име, како би пратиле понашање посетиоца и формирале аналитичку анализу.

Коришћење података о пошиљаоцу може се огледати у следећем: понуди дигиталних садржаја, персонализацији искуства корисника на сајту, примању коментара и сугестија путем електронске поште, кроз контактирање корисника, уколико уредништво Портала Порекло за тим има потребу, кроз анализу понашање корисника како бисмо унапредили дигиталне производе, у циљу заустављања покушаја прекида или ометања рада Портала, ради спречавања кршења правила о слању/постављању коментара; у циљу обезбеђивања и одржавања Портала, обавештавању корисника о променама на Порталу, давању дозвола за учешће у интерактивним функцијама када корисник то одлучи да учини, ради унапређења бриге о корисницима, ради праћења коришћења Портала.

Безбедност/чување података о пошиљаоцу огледа се у томе да су сви подаци изузев имена или надимка које корисник упише, и оних податка које корисник остави у коментару, тајни подаци. Ознака тајности са ових података може бити скинута искључиво уколико то захтевају или дозвољавају прописи Републике Србије, међународни прописи или прописи трећих земаља. Портал Порекло ће се старати да подаци корисника не буду неовлашћено доступни трећим лицима, али, будући да пренос било које врсте података путем интернета није 100% безбедан, не можемо пружити гаранције по том питању, па је донекле и на одговорности корисника које ће податке о себи да постави на портал.

Објављивање података о пошиљаоцу могуће је у следећим случајевима: уз пристанак пошиљаоца; по захтеву правосудних органа у складу са прописима Републике Србије, међународним прописима или прописима трећих земаља; када је откривање података неопходно да би Портал Порекло или неко треће лице заштитили своја законска права и интересе, или са циљем да остваре значајну добит за друштво у целини, под условом да истим не укључује кршење права и слобода власника личних података; у другим случајевима које прописују закони Републике Србије, међународни прописи или прописи трећих земаља.

Шта су “колачићи”?

“Колачићи” су мали скуп података који се чувају на корисничком уређају.

Корисник може подесити да одбије све “колачиће” или да их назначи када се колачић шаље, али уколико одбије, треба имати на уму да му можда неће радити неке функције на нашем порталу.

Врсте “колачића” које портал Порекло користи су:

  1. Неопходни “колачићи”, који помажу да сајт буде употребљив, омогућавајући основне функције као што су навигација на страници и приступ безбедним областима сајта и без којих сајт не може правилно да функционише.
  2. “Колачићи” подешавања, који омогућују сајту да запамти информацију која мења начин на који се сајт понаша или како изгледа, као што је подешени језик корисника или област у којој се корисник налази.
  3. Статистички “колачићи”, који помажу власницима сајта да разумеју интеракцију корисника са сајтом анонимним сакупљањем информација и извештавањем.
  4. Маркетинг “колачићи”, који се користе за праћење посетиоца на веб сајтовима, с намером да прикажу рекламе које су релевантне и привлачне за појединачног корисника, а тиме и од веће вредности за издаваче и треће стране оглашиваче.
  5. Некласификовани “колачићи” су они који су у процесу наше класификације и провајдера појединачних колачића.

Везе (линкови) ка другим сајтовима

Портал Порекло може имати везе (линкове) ка другим сајтовима који нису у нашој надлежности. Уколико корисник кликне на други линк, самим тим биће пребачен на други сајт. Препоручује се свим корисницима да увек провере политику приватности сваког сајта који посете. Ми немамо контролу и не предузимамо одговорност за садржај, политику или активности других сајтова или услуга.

Приватност за децу

Наш портал се односи и на особе испод 18 година. Ми свесно не прикупљамо личне препознатљиве информације од било кога корисника млађег од 18 година. Уколико сте родитељ или старатељ и свесни сте да нам је Ваше дете пружило личне податке, молимо Вас да нас контактирате. Уколико свесно препознамо да смо прикупили личне податке од деце без родитељске потврде, ми ћемо предузети све кораке како бисмо уклонили такве информације с нашег портала.

Улагање приговора

У сваком тренутку корисник може уложити приговор у вези са обрадом његових личних података, националним телима за заштиту личних података у његовој земљи, као и регулаторном телу за заштиту података о личности у Републици Србији.

Промена политике приватности и обавештавање корисника

Портал Порекло нема обавезу да појединачно обавештава своје кориснике о променама политике приватности.

Информација о ступању на снагу правилника

Ова изјава о приватности је припремљена на основу одредаба више прописа, укључујући члан 13/14 Уредбе (EU) 2016/679 (Општа уредба о заштити података – GDPR). Ова политика приватности односи се искључиво на Портал, осим ако у овом документу није другачије назначено.