Градови и насеља у Црној Гори

ЦЕТИЊЕ

Бајице, Барјамовица, Бијеле Пољане, Бјелоши, Бобија, Богути, Боково, Велестово, Вигњевићи, Војковићи, Врба, Врела, Вучи До, Гађи, Горња Заљут, Горњи Цеклин, Граб, Градина, Грађани, Диде, Добрска Жупа, Добрско Село, Додоши, Доња Заљут, Доње Село, Драгоми До, Друшићи, Дубовик, Дубово, Дуги До, Дујева, Ђалци, Ђиновићи, Ераковићи, Жабљак, Жањев До, Забрђе, Загора, Зачир, Извори, Јанковићи, Језер, Кобиљи До, Копито, Косијери, Крањи До, Кућишта, Ластва, Липа, Љешев Стуб, Мајстори, Малошин До, Марковина, Метеризи, Микулићи, Милијевићи, Мужовићи, Његуши, Обзовица, Ожеговице, Оћевићи, Очинићи, Пачарађе, Пејовићи, Петров До, Пода, Подбуковица, Превлака, Предиш, Прекорница, Прентин До, Просени До, Радомир, Раичевићи, Рваши, Ресна, Ржани До, Ријека Црнојевића, Ријечани, Рокочи, Смоковци, Томићи, Трешњево, Трњине, Уба, Убли, Ублице, Угњи, Улићи, Цетиње, Чево, Чешљари, Шинђон, Штитари

ПОДГОРИЦА

Арза, Балабани, Балочи, Барлај, Бегова Главица, Безјово, Бенкај, Бери, Бериславци, Бигор, Бијело Поље, Биоче, Бистрице, Близна, Болесестра, Ботун, Брежине, Бриђе, Брскут, Будза, Буроњи, Веље Брдо, Веруша, Видијење, Вилац, Владни, Врањ, Врањина, Врбица, Вуковци, Вуксанлекићи, Голубовци, Гољемади, Горичани, Горње Стравче, Горњи Кокоти, Горњи Миљеш, Гостиљ, Градац, Грбавци, Грби До, Гурец, Дајбабе, Делај, Диноша, Долови, Дољани, Доње Стравче, Доњи Кокоти, Доњи Миљеш, Дражевина, Дрешај, Друме, Дуга, Дучићи, Душићи, Душке, Ђурковићи, ЗабјелоЗагорич, Загреда, Заугао, Киселица, Клопот, Копиље, Корнет, Косор, Котрабудан, Коћи, Кржања, Крусе, Кршево, Курило, Лекићи, Лијева Ријека, Лијешње, Лијешта, Ловка, Лопате, Лужница, Лутово, Љајковићи, МаслинеМатагужи, Махала, Медун, Милети, Митровићи, Мојановићи, Момче, Мрке, Мужешка, Набон, Никмараш, Ожези, Омербожовићи, Опасаница, Ораовице, Ораси, Орахово, Парци, Пелев Бријег, Петровићи, Пикаљ, Подхум, Понари, Попрат, Присоја, Прифти, Прогоновићи, Радећа, Радовче, Ракића Куће, Раћи, Релеза, Ријека Пиперска, Рудине, Селиште, Сеоца, Сеоштица, Сјенице, Скораћ, Слацко, Спиња, Српска, Станиселићи, Стањевића Рупа, Стијена, Стјепово, Ступови, Сукурућ, Трабојин, Трмање, Тузи, Тузи Љеворечке, Ћафа, Ћепетићи, Убалац, Убли, Фармаци, Фундина, Хелмница, Цвилин, Цијевна, Црвена Папрат, Црнци, Шушуња

АНДРИЈЕВИЦА

Андријевица варошАнџелати, Божићи, Бојовићи, Велика, Гњили Поток, Горње Луге, Грачаница, Дулипоље, Ђулићи, Забрђе, Јошаница, Коњухе, Кошутићи, Краље, Кути, Машница, МуринаНавотина, Обло Брдо, Пеовац, Присоја, Ријека Марсенића, Салевиће, Сеоца, Сјеножета, Слатина, Сућеска, Трепча, Трешњево, Улотина, Цецуни, Чоеча Глава, Шекулар

БАР

Арбнеж, Бар, Бартула, Беса, Бјелиши, Бобовиште, Бољевићи, Браћени, Бријеге, Брца, Буковик, Буртаиши, Велембуси, Велики Микулићи, Велики Острос, Веља Горана, Веље Село, Вирпазар, Глухи До, Годиње, Горња Бриска, Горњи Брчели, Горњи Мурићи, Грдовићи, Гурза, Дабезићи, Дедићи, Добра Вода, Доња Бриска, Доњи Брчели, Доњи Мурићи, Драчевица, Дупило, Ђенђиновићи, Ђуравци, Ђурмани, Заграђе, Заљево, Занковићи, Зграде, Зупци, Караникићи, Комарно, Коштањица, Крњице, Крушевица, Куње, Ливари, Лимљани, Лукићи, Мала Горана, Мали Микулићи, Мали Острос, Марстијеповићи, Мартићи, Мачуге, Миљевци, Мишићи, Овточићи, Орахово, Папани, Пелинковићи, Печурице, Пинчићи, Поди, Поље, Попратница, Сеоца, Созина, Сотонићи, Стари Бар, Сустаћ, Сутоморе, Тејани, Томба, Томићи, Трново, Туђемили, Турчини, Утрг, Цкла, Челуга, Шушањ

БЕРАНЕ

Азане, Бабино, Бастахе, Беране Село, Беране, Бор, Бубање, Будимља, Буче, Велиђе, Виницка, Вршево, Вуча, Главаца, Годочеље, Горажде, Горња Врбица, Горње Заостро, Дапсићи, Дашча Ријека, Добродоле, Долац, Доња Врбица, Доња Ржаница, Доње Заостро, Доње Луге, Драгосава, Загорје, Заград, Заграђе, Јаворова, Јашовићи, Јоховица, Калица, Калудра, Крушчица, Курикуће, Лагатори, Лази, Лубнице, Лужац, Љешница, Маште, Мезгаљи, Муровац, Орах, Орахово, Пахуљ, Петњик, Петњица, Пешца, Понор, Пороче, Праћевац, Радманци, Радмужевићи, Ровца, Рујишта, Савин Бор, Скакавац, Тмушићи, Трпези, Туцање, Црвљевине, Црни Врх, Штитари

БИЈЕЛО ПОЉЕ

Бабаићи, Барице, Биједићи, Бијело Поље, Биоча, Блишково, Бојишта, Бољанина, Ботурићи, Брзава, Вољавац, Врх, Годијево, Годуша, Граб, Гранчарево, Губавач, Добраково, Добриње, Долац, Дубово, Ђаловићи, Жиљак, Журена, Затон, Зминац, Ивање, Јабланово, Јабучно, Јагоче, Кање, Кичава, Коврен, Корита, Костеница, Костићи, Краденик, Кукуље, Лазовићи, Лахоло, Лековина, Лијеска, Лозна, Лозница, Љешница, Мајсторовина, Метањац, Милово, Миоче, Миројевићи, Мојстир, Мокри Луг, Муслићи, Негобратина, Недакуси, Његњево, Обров, Оклади, Ораховица, Османбегово Село, Острељ, Павино Поље, Пали, Папе, Пећарска, Побретићи, Пода, Пожегиња, Поткрајци, Потоци, Потрк, Пријелози, Припчићи, Равна Ријека, Радојева Глава, Радулићи, Ракита, Ракоње, Расово, Растока, Ресник, Родијеља, Садићи, Села, Сипање, Соколац, Срђевац, Стожер, Стубо, Томашево, Трубине, Ујниче, Уневине, Фемића Крш, Церово, Црниш, Црнча, Црхаљ, Чеоче, Чокрлије, Џафића Брдо, Шиповице, Шоља

БУДВА

Бечићи, Близикуће, Борети, Брајићи, Брда, Буљарица, Вити До, Дробнићи, Ђенаши, Жуковица, Илино Брдо, Калудерац, Катун Режевићи, Крстац, Куљаче, Лапчићи, Марковићи, Новосеље, Петровац на Мору, Побори, Подбабац, Подострог, Пржно, Пријевор, Рађеновићи, Ријека Режевићи, Свети Стефан, Станишићи, Тудоровићи, Чами До, Челобрдо, Чучуке

ДАНИЛОВГРАД

Баре Шумановића, Беговина, Билећа, Бобуља, Богићевићи, Бороњина, Брајовићи, Браћани, Бријестово, Велета, Винићи, Виш, Вучица, Горица, Горњи Мартинићи, Горњи Рсојевићи, Гостиље Брајовићко, Гостиље Мартинићко, Градина, Грбе, Груда, Дабојевићи, Даљам, Даниловград, До Пјешивачки, Долови, Доње Село, Доњи Мартинићи, Доњи Рсојевићи, Драковићи, Ђеђези, Ђуричковићи, Жупа, Загорак, Загреда, Јабуке, Јастреб, Јеленак, Јовановићи, Кликоваче, Копито, Косић, Кујава, Купиново, Лазарев Крст, Лалевићи, Ливаде, Лубово, Маленза, Мандићи, Мијокусовићи, Миогост, Мокање, Мосори, Мустеровићи, Ново Село, Орја Лука, Питоме Лозе, Поврхпољина, Подвраће, Подглавица, Пожар, Пољица, Поткула, Поточило, Ржишта, Рошца, Секулићи, Сладојево Копито, Слап, Слатина, Спуж, Сретња, Страхинићи, Творило, Ћурилац, Ћурчићи, Фрутак, Шобаићи, Шуме

ЖАБЉАК

Борје, Брајковача, Вирак, Врела, Гомиле, Градина, Добри Нуго, Жабљак, Зминица, Крш, Мала Црна Гора, Мотички Гај, Нинковићи, Новаковићи, Његовуђа, Палеж, Пашина вода, Пашино Поље, Питомине, Подгора, Пошћенски крај, Расова, Руданци, Суводо, Тепачко поље, Тепца, Шљиванско, Шумановац

КОЛАШИН

Бабљак, Баковићи,  Баре, Баре Краљске, Блатина, Бојићи, Бреза, Веље Дубоко, Вишње, Владош, Влаховићи, Војковићи, Врањештица, Врујица, Горња Ровца – Булатовићи, Горње Липово, Доње Липово, Драговића Поље, Дријенак, Дрпе, Дуловине, Ђуђевина, Жирци, Изласци, Јабука, Јасенова, Колашин, Кос, Лијешње, Липовска Бистрица, Љевишта, Љута, Манастир Морача, Матешево, Међуријечје, Миоска, Морачка Бистрица, Морачко Требаљево, Мртво Дубоко, Мујића Речине, Мушовића Ријека, Осретци, Оћиба, Оцка Гора, Падеж, Петрова Раван, Плана, Пожња, Пчиња, Равни, Радигојно, Раичевина, Рашко, Редице, Ровачко Требаљево, Сврке, Села, Селишта, Сјерогоште, Скрбуша, Смаилагића Поље, Смрче, Сретешка Гора, Старче, Тара, Трновица, Увач, Улица, Церовице, Црквине

КОТОР

Бигова, Братешићи, Буновићи, Велики Залази, Вишњева, Врановићи, Главати, Главатичићи, Горњи Морињ, Горњи Ораховац, Горњи Столив, Горовићи, Доброта, Доњи Морињ, Доњи Ораховац, Доњи Столив, Драгаљ, Дражин Врт, Дуб, Загора, Звечава, Кавач, Кнежлаз, Ковачи, Колужуњ, Костањица, Кримовица, Кубаси, Ластва Грбаљска, Леденице, Липци, Љешевићи, Мали Залази, Малов До, Мирац, Муо, Наљежићи, Пелиново, Пераст, Пиштет, Побрђе, Пријеради, Прчањ, Радановићи, Рисан, Стрп, Сутвара, Трешњица, Укропци, Унијерина, Хан, Чавори, Шишићи, Шкаљари, Шпиљари

МОЈКОВАЦ

Бистрица, Бјелојевићи, Бојна Њива, Брсково, Гојаковићи, Добриловина, Жари, Лепенац, Мојковац, Подбишће, Поља, Прошћење, Стевановац, Урошевина, Штитарица

НИКШИЋ

Балосаве, Баре, Бастаји, Бјелошевина, Боботово Гробље, Богетићи, Богмиловићи, Брезовик, Брестице, Броћанац Вилушки, Броћанац Никшићки, Бршно, Бубрежак, Бусак, Васиљевићи, Велимље, Видне, Вилуси, Вир, Витасојевићи, Вишњића До, Враћеновићи, Врбица, Вучји До, Гвозд, Горња Трепча, Горње Поље, Горње Црквице, Горње Чарађе, Гослић, Градачка Пољана, Границе, Граховац, Грахово, Долови, Доња Трепча, Доње Црквице, Доње Чарађе, Драговољићи, Дреноштица, Дубочке, Дуга, Дучице, Заврх, Загора, Заград, Заљутница, Заслап, Злоступ, Ивање, Јабуке, Јављем, Јасеново Поље, Југовићи, Казанци, Каменско, Кленак, Ковачи, Копривице, Коравлица, Кунак, Кусиде, Кута, Лаз, Ливеровићи, Луково, Мацаваре, Међеђе, Милојевићи, Милочани, Миљанићи, Мируше, Мокри До, Мораково, Нудо, Облатно, Озринићи, Околишта, Орах, Орлина, Петровићи, Пилатовци, Повија, Подбожур, Подврш, Пониквица, Почековићи, Прага, Приградина, Присоје, Растовац (Никшић), Риђани, Ријечани, Рудине, Сјенокоси, Смрдуша, Сомина, Спила, Сриједе, Старо Село, Стуба, Стубица, Тупан, Убли, Царине, Церово, Црнодоли, Шипачно, Штедим, Штитари

ПЛУЖИНЕ

Бабићи, Бајово Поље, Барни До, Безује, Бојати, Боричје, Борковићи, Бријег, Брљево, Буковац, Војиновићи, Горанско, Горња Брезна, Горње ЦрквицеДоња Брезна, Доње ЦрквицеДубљевићи, Жемчно, Забрђе, Зуква, Јеринићи, Кнежевићи, Ковачи, КулићиЛисина, Милошевићи, Миљковац, Мратиње, Недајно, Никовићи, Осојни Орах, Пирни До, Пишче, Плужине, Пољана, Присојни Орах, Равно, Рудинице, Сељани, Смријечно, Стабна, Столац, Стубица, Трса, Унач, Црквичко Поље, Црна Гора, Шарићи

ПЉЕВЉА

Алићи, Бељковићи, Бјелошевина, Бобово, Бољанићи, Боришићи, Борова, Боровица, Бошчиновићи, Брда, Бујаци, Бурићи, Бушње, Варине, Вашково, Велике Крће, Видре, Вијенац, Вилићи, Вишњица, Водно, Војтина, Врба, Врбица, Вруља, Вукшићи, Геуши, Глибаћи, Глисница, Горња Брвеница, Горње Село, Готовуша, Градац, Градина, Грево, Доња Брвеница, Драгаши, Дубац, Дубочица, Дубрава, Дужице, Дурутовићи, Ђули, Ђурђевића Тара, Жидовићи, Забрђе, Засеље, Збљево, Зекавице, Зеница, Зорловићи, Јабука, Јагодни До, Јасен, Јаховићи, Југово, Илино БрдоКакмужи, Калушићи, Катун, Клакорина, Ковачевићи, Ковачи, Козица, Колијевка, Комине, Кордовина, Косаница, Котлајићи, Котлине, Которац, Кошаре, Кржава, Крћевина, Крупице, Крушево, Кукавица, Лађана, Левер Тара, Леово Брдо, Лијеска, Лугови, Љутићи, Љуће, Мале Крће, Маоче, Матаруге, Маџари, Мељак, Метаљка, Мијаковићи, Милаковићи, Милунићи, Миронићи, Мораице, Моћевићи, Мрзовићи, Мрчево, Мрчићи, Нанге, Обарде, Ограђеница, Орља, Отиловићи, Оџак, Паљевине, Пауче, Петине, Пижуре, Плакала, Плањско, Плијеш, Плијешевина, ПљевљаПоблаће, Подборова, Попов До, Потковач, Поткрајци, Потпеће, Потрлица, Прачица, Премћани, Прехари, Присоји, Прошће, Пушањски До, Рабитље, Рађевићи, Ромац, Рудница, Рујевица, Селац, Селишта, Сирчићи, Слатина, Срећање, Станчани, Странице, Страхов До, Татаровина, Тврдаковићи, Трновице, Уремовићи, Хоревина, Хоћевина, Церовци, Црљенице, Црни Врх, Црно Брдо, Црнобори, Чавањ, Чардак, Черјенци, Честин, Шљиванско, Шљуке, Шула, Шумани

РОЖАЈЕ

Балотићи, Банџов, Баћ, Башча, Бесник, Бијела Црква, Бишево, Богајe, Буковица, Вуча, Горња Ловница, Горњи Букељ, Грахово, Грижице, Дацићи, Доња Ловница, Доњи Букељ, Ибарац, Јабланица, Калаче, Кланац, Кољено, Лучице, Малин Дубрава, Његуши, Паучина, Плунца, Радетина, Рожаје, Сеошница, Синановићи, Ћосовица, Црнокрпе

ТИВАТ

Богдашићи, Богишићи, Горња Ластва, Гошићи, Доња Ластва, Ђурашевићи, Крашићи, Лепетани, Миловићи, Мрчевац, Радовићи, Тиват

 УЛЦИЊ

Амбула, Бијела Гора, Бојке, Брајше, Братица, Бриска Гора, Владимир, Горња Клезна, Горњи Штој, Дарза, Доња Клезна, Доњи Штој, Драгиње, Зогањ, Калиман, Кодре, Колонза, Косићи, Кравари, Крута, Круте, Круче, Лесковац, Лисна Боре, Међреч, Миде, Можура, Пистула, Растиш, Реч, Салч, Свети Ђорђе, Сукобин, Сутјел, Ћурке, Фраскањел, Шас, Штодра

ХЕРЦЕГ НОВИ

Баошићи, Бијела, Бијелске Крушевице, Ђеновићи, Ђурићи, Жлијеби, Зеленика, Игало, Јошице, Камено, Клинци, Крушевице, Кумбор, Кути, Луштица, Мељине, Мојдеж, Мокрине, Поди, Пријевор, Проводина, Ратишевина, Росе, Сасовићи, Суторина, Сушћепан, Требесињ, Убли, Херцег Нови

ШАВНИК

Баре, Боан, Годијељи, Горња Бијела, Горња Буковица, Грабовица, Добра Села, Доња Бијела, Доња Буковица, Дубровско, Дужи, Комарница, Крња Јела, Малинско, Милошевићи, Мљетичак, Мокро, Петњица, Пошћење, Превиш, Придворица, Провалија, Сировац, Слатина, Струг, Тимар, Тушиња и Шавник