Poreklo prezimena, selo Mojstir (Bijelo Polje)

6. jula 2019.

komentara: 0

Poreklo stanovništva sela Mojstir, opština Bijelo Polje – Crna Gora. Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj sela.

Selo na desnoj strani Bistrice. Strane, koje dosta strmo padaju sa visoravni prema reci. raščlanjene su mnogobrojnim vodotocima i izložene eroziji.

Tip sela, zemlje, šume i vode.

Grupe kuća vezane su za male zaravni poglavito u gornjim delovima strana. Zbog ovakvog reljefa selo je razbijeno u krajeve koji nose nazive: Spasovača, Lopari, Brusovi, Dragovac, Selište, Komadine, Vrsnik, Mirojeviće, Radovac do, Livade, Golijvača, Njivica, Banjica, Dubrave (livade), Pitoma dolina. Utrine su: Zaluže, Đurđevice, Ćelije, Leskov do, Strmoglav, Banjički do, Stolac.

Glavne vode su: Vrelo u Stolovači, Dragovac, Studenac između Komadine i Dragovca, Močilo.

Ime selu i starine:

Naziv Mojstir ukazuje da je u ataru ovoga seča morao postojati i neki manastir. Nisam mogao naći ostatak nekog znatnijeg traga od manastira. Jedino mesgo koje podseća na stariju prošlosg jeste Crkvište u Stolovači. Tu se na jednoj padinici vide tragovi zida urasli u šumu. U neposrednoj blizini ovoga maloga crkvišta jedna strana nosi naziv “Ćelije”. Sudeći po tome, ova je crkvica mogla biti kaluđerska ćelija.

Poreklo stanovništva.

Y Mojstipy nema starosedelaca. Preci današnjeg stanovništva su doseljavani od kraja 18. Veka:

-Juriševići (20 k., sl. Sv. Nikola), .,dopratili” su iz Kuča. Neko vreme su bili u Vrhu. Rođaci su im Jurišići u Požeginji.

-Stanišići (8 k., sl. Sv. Aranđeo), kažu da su doseljeni od Ostroga u Brdima.

-Rovčani (5 k., sl. Sv. Luka), poreklom su Bulatovići iz Rovaca.

-Šebeci (7 k.), rod su sa Šebecima v drugim bihorskim selima,

-Avdijići (4 k.), i:

-Cokovići (4 k.), iz Kolašina,

-Bajramovići (1 k.),

-Bazovići (4 k.)  i:

-Bazovići rođaci su Idrizovića iz Bijelog Polja,

-Šebeci (5 k.).

IZVOR: Prema knjizi Milisava V. Lutovca „Bihor i Korita“, izdanje Beograd 1967. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Komentari (0)

Odgovorite

Trenutno nema komentara. Budite prvi i ostavite komentar.