Аутор

Милодан

Порекло презимена насеља Горњи Кокоти (Подгорица)

Порекло становништва насеља Горњи Кокоти, општина Подгорица – Црна Гора. Према књизи др Павла С. Радусиновића „Насеља Старе Црне Горе, посебни део“, издање Београд 1986. године. Припремио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Налазе се на сјеверном ободу доњољешанске површи, између Богомиле и Радовића главице. Кроз насеље пролази пут Титоград–Цетиње, који…

› више информација

Порекло презимена, село Гољемади (Подгорица)

Порекло становништва насеља Гољемади, општина Подгорица – Црна Гора. Према књизи др Павла С. Радусиновића „Насеља Старе Црне Горе, посебни део“, издање Београд 1986. године. Припремио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Налазе се на доњољешанској површини и захватају релативно велики простор од пута Титоград—Цетиње до Горњег блата (Скадарског језера), односно…

› више информација

Порекло презимена, село Дражевина (Подгорица)

Порекло становништва насеља Дражевина, општина Подгорица – Црна Гора. Према књизи др Павла С. Радусиновића „Насеља Старе Црне Горе, посебни део“, издање Београд 1986. године. Припремио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Налази се на сјевероисточној страни Бусовника, захватајући његову вишу подгоринску зону, која се овдје у облику благо нагнуте површив…

› више информација

Порекло презимена, село Долови (Подгорица)

Порекло становништва насеља Долови, општина Подгорица – Црна Гора. Према књизи др Павла С. Радусиновића „Насеља Старе Црне Горе, посебни део“, издање Београд 1986. године. Припремио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Налазе се y Горњим Команима, између Милата на југу и Црвене Папрати и Ораовице на сјеверу. Простиру се (Ердељановић…

› више информација

Порекло презимеена, село Ћепетићи (Подгорица)

Порекло становништва насеља Ћепетићи, општина Подгорица – Црна Гора. Према књизи др Павла С. Радусиновића „Насеља Старе Црне Горе, посебни део“, издање Београд 1986. године. Припремио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Ово горњољешањско село налази се између Ораха, Релезе, Прогановића и Штитара. Захвата дио сјеверне ободне зоне крашке штитарске завале….

› више информација

Порекло презимена, село Ћафа (Подгорица)

Порекло становништва насеља Ћафа, општина Подгорица – Црна Гора. Према књизи др Павла С. Радусиновића „Насеља Старе Црне Горе, посебни део“, издање Београд 1986. године. Припремио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Налази се између брда Зеленике, подгорине Бусовника, Балоча и ријеке Ситнице. Пошто се пређе мост под Зелеником (звани Комански…

› више информација

Порекло презимена, село Цpвена Папрат (Подгорица)

Порекло становништва насеља Црвена Папрат, општина Подгорица – Црна Гора. Према књизи др Павла С. Радусиновића „Насеља Старе Црне Горе, посебни део“, издање Београд 1986. године. Припремио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Налази се између Долова, Ораовице, Балоча и Бандића. Захвата знатно разбијени, бреговито–доловити и нагнути простор од Долова, на…

› више информација

Порекло презимена, село Буроњи (Подгорица)

Порекло становништва насеља Буроњи, општина Подгорица – Црна Гора. Према књизи др Павла С. Радусиновића „Насеља Старе Црне Горе, посебни део“, издање Београд 1986. године. Припремио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Налазе се на југозападној поцгорини Бусовника, између Дражевине, Станиселића, Граца и Прогоновића. Насеље је размјештено ободом низа вала, мањих…

› више информација

Порекло презимена, село Бриђе (Подгорица)

Порекло становништва насеља Бриђе, општина Подгорица – Црна Гора. Према књизи др Павла С. Радусиновића „Насеља Старе Црне Горе, посебни део“, издање Београд 1986. године. Припремио сарадник Порекла Милодан Положај села. Налазе се повише Горњег блата, између Бегове Главице и Брежина. Има гранични положај помеђу Љештанске и Ријечке нахије. Међу…

› више информација

Порекло презимена, село Брежине (Подгорица)

Порекло становништва насеља Брежине, општина Подгорица – Црна Гора. Према књизи др Павла С. Радусиновића „Насеља Старе Црне Горе, посебни део“, издање Београд 1986. године. Припремио сарадник Порекла Милодан. Положај села. Ово велико село такође се налази на бреговито–доловитој доњо–љешанској површи, захватајући простор између Гољемада, Бриђа, Бигора, Параца, Граца и…

› више информација