mt-DNK haplogrupe

Rasprostranjenost mt-DNK haplogrupa u jugoistočnoj Evropi

Saradnik portala Poreklo Aleksandar Marinković  predstavlja jedno zanimljivo istraživanje o frekventnosti mt-DNK haplogrupa u jugoistočnoj Evropi. Podsetimo, za razliku od Y-DNK hromozoma koji se prenose isključivo sa osa na sina, preko mt-DNK može se pratiti poreklo po majci, pošto se DNK u mitohondrijama (mt-DNK) prenosi isključivo sa majke na dete, bez obzira…

› više informacija

Mitohondrijska DNK: mt-DNA H

PIŠE: Aleksandar MarinkovićMitohondrijska DNK haplogrupa N je na prostoru bivše Jugoslavije najzastupljenija i najrasprostranjenija u odnosu na ostale. Takođe, ova haplogrupa je i prisutna u visokom postotku u čitavoj Evropi, a značajno je zastupljena i na Bliskom istoku i Kavkazu. Zanimljivo je da se za podgrupu N5 smatra da je…

› više informacija

Mitohondrijska DNK: mt-DNA HV0+V

PIŠE: Aleksandar MarinkovićPremda je mitohondrijska DNK haplogrupa HV0 proistekla iz skupine HV, njihova rasprostranjenost se ne poklapa. Naime, dok je roditeljska HV poreklom sa Bliskog istoka, HV0 + V skupine su na tom prostoru zanemarljive. Štaviše, HV0 + V su raširene po čitavoj Evropi u razmeru od 2-8% s nešto…

› više informacija

Mitohondrijska DNK (mtDNA)

PIŠE: Aleksandar MarinkovićMitohondrijski genom je DNK u mitohondrijama (m-DNK) čija je ukupna količina daleko manja od količine jedarne DNK, ali nije zanemarljiva zato što sadrži gene važne za funkcionisanje ćelije. Danas je poznato više naslednih mitohondrijskih bolesti čiji uzrok je mutacija na m-DNK.MtDNK stiču od majke sva njena deca, i…

› više informacija

Mitohondrijska DNK: mt-DNA R1+T

PIŠE: Aleksandar MarinkovićNekada poznata kao ”pre-HV”, a danas kao R0a, nastala je iz mtDNK haplogrupe R čiji je ogranak R1 (tačnije R2’JT) rodonačelnik velike skupine JT.Mitohondrijska DNK haplogrupa T je nastala pre oko 29.000 godina najverovatnije na prostoru istočnog Mediterana. Čine je dva velika ogranka, T1 i T2 koja su…

› više informacija

Mitohondrijska DNK: mt-DNA U

PIŠE: Aleksandar MarinkovićPripadnici ove haplogrupe su međusobno vrlo raznorodni i ne treba ih smatrati iole bližim ”rođacima” ukoliko pripadaju različitim ograncima (U2, U3, U4 itd.)Ogranak U2Haplogrupa je vrlo raširena u Evropi, ali sa prilično niskim postotkom učešća (do 2%). Izdvaja se jedino prostor južne Poljske i istočnog Baltika sa preko…

› više informacija