Митохондријска ДНК: mt-DNA U

ПИШЕ: Александар Маринковић

Припадници ове хаплогрупе су међусобно врло разнородни и не треба их сматрати иоле ближим ”рођацима” уколико припадају различитим огранцима (U2, U3, U4 итд.)

Огранак U2

Хаплогрупа је врло раширена у Европи, али са прилично ниским постотком учешћа (до 2%). Издваја се једино простор јужне Пољске и источног Балтика са преко 3%, а такође и међу становништвом уралског говорног подручја. С друге стране, није присутна у Скандинавији, око Пиринеја, на Сардинији и међу Ашкенази Јеврејима. Такође, значајније се бележи у јужној Азији односно Индији нарочито међу популацијом која говори индоевропским језицима.

Огранак U2 можемо поделити у две подскупине: јужноазијске U2a, U2b и U2c, централноазијску U2d те европску U2е.

За U2 се сматра да је настала пре најмање 40.000 година у западној Азији, а у Европи се везује за Кромањонце од пре 33.000 година (налазиште Костенки на Дону, Русија). Најстарији узорак европска U2е пронађен је у Немачкој (старост 11.000 година) међу мезолитским ловцима-скупљачима, на Карелији старости око 9.500 година и код два узорка у Мотали (Шведска) од пре 8.000 година (U2е1).

Од старих култура, овај огранак се везује за Јамна културу (U2e1a), Културу бојних секира (Corded ware culture – U2e1 and U2e2) и Уњетичку (U2e1f) и Андроново културу (U2e).

Огранак U3

Раширен је по Блиском истоку и подручју Кавказа док у Европи нема већу заступљеност – највише у Грчкој, Италији, Бугарској и Белорусији (2-3%).

Сматра се да је настала пре 30.000 годна међу ловцима-скупљачима Средњег истока и везује се за y-DNA (мушку популацију) хаплогрупе Ј1 и Т1а. У оквиру нашег пројекта забележена су два примерка: један на територији Србије, други у Битољу (БЈРМ).

Огранак U4

Овај огранак је распрострањен већим делом Европе: највише у источној Европи, а спорадично у Скандинавији и Иберском полуострву и источном Медитерану. Настала је пре око 25.000 година међу мезолитским ловцима-скупљачима и добро се поклапа са распростирањем R1a мушке популације и у мањој мери R1b.

Забележена је у Јамна култури, старом Сумеру, Андроново и Карасук култури и Басену Тарим.

Огранак U5

Носиоци U5 мтДНК су раширени по читавој Европи, с нагласком на Скандинавији. Другим речима, значајно је пристуна међу y-DNA хаплогрупама I1, I2 и R1a док се пристуство у Сибиру везује за индоевропске миграције.

Старост је тешко утврдити и креће се у распону од 25.000 до 50.000 година, али се сматра преовладавајућом у доба палеолита и мезолита међу европском ловцима-скупљачима.

Занимљиво је да је у мезолитском налазишту на северу Шпаније (старост око 8.000 година) успешно утврђено порекло појединца и по мушкој и по женској линији: мтДНК је U5b2c1, a по мушкој лози C1a2. И у луксембуршком налазишту тог доба, у Лошбуру, потврђена је код појединца U5b1а мтДНК хаплогрупа и I2 по мушкој лози.

Подгрупа U5а1 је забележена у културама Бојне секира (Corded ware culture), Уњетичкој и Андроново култури те микенској Грчкој, а такође и међу Индоевропљанима курганске културе у Казакстану, Скито-сарматским заједницама у Азији и Украјини па и у латенској култури Келта.

Овај огранак је уједно и најзаступљенији од свих U огранака на простору бивше Југославије (18 од 37), са уделом од 9.57% од 188 прикупљених узорака.

Огранак U6

Ова скупина је раширена по Блиском истоку, северној Африци и Иберијском полуострву те симболично по медитеранској Европи.

Настала је пре 35.000 година у западној Азији те се издвојила из основне U скупине и запутила у Африку.

На нашим просторима још није званично забележена.

Огранак U7

Настала је пре 30.000 година на обалама Црнога мора и везује се за Халштатску културу тј. Старије гвоздено доба. То значи да су њени носиоци највероватније били Келти на западу Европе, Скити на истоку, а на Балкану Илири и Трачани.

Огранак U8

Подскупина U8а присутна је међу Баскима која је настала још у најстаријем палеолиту. С обзиром да није забележена у Африци, највероватније је настала у западној Азији.

Подскупина U8b je забележена у Јордану и Италији, а код нас свега један узорак (Чапљина, БиХ).

Огранак U9

Врло ретка и забележена је у Пакистану, Јемену и Етиопији. Највероватније је афричког порекла и њено ширење се везује за простор око Арапског мора.

Укупно је прикупљено 188 узорака (базе FTDNA, MitoSearch, 23andMe) са ових простора, а њих 37 припада различитим огранцима мтДНК – U. Гледајући подгрупе, стање је следеће:

* 18 – U5
* 8 – U2
* 5 – U4
* 2 – U3
* 2 – U7
* 2 – U (тестирани само HVR1 и HVR2)

Приметна је већа заступљеност U5 хаплогрупе у западним динарским крајевима, али то је вероватно последица малог броја тестираних у Србији, Црној Гори и БЈРМ. Недавно је објављена и вест да је на локалитету ”Јеринин град” код Ваљева утврђена је мтДНК U5a2a код четири женска скелета с почетка 6. века. Могли су је донети и Славени и Готи (или неки други источногермански народ) на ове просторе.

 

Коментари (0)

Одговорите

Тренутно нема коментара. Будите први и оставите коментар.