Услови коришћења

ПОРТАЛ ПОРЕКЛО

ПОРЕКЛО.СРБ / POREKLO.RS

Основне информације о Порталу Порекло

Портал Порекло је званична интернет страница Друштва српских родословаца “Порекло”, са седиштем на адреси Пожешка 118а, локал 20, Београд, ПИБ: 107757601, МБ: 28092750.

Портал Порекло омогућава својим посетиоцима коришћење његових садржаја који подлежу ниже наведеним Условима коришћења. Услови коришћења примењују се на све садржаје и услуге Портала Порекло. Коришћењем било ког дела Портала, посетилац прихвата ове Услове коришћења као и правно обавезујући однос који се установљује између посетиоца и Друштва српских родословаца “Порекло”, које је власник овог сајта.

Портал Порекло има ауторска права на све садржаје (текстуалне, визуелне и аудио материјале, базе података, програмерски код), осим на оне садржаје где је јасно назначено ауторство других лица. Неовлашћено коришћење било ког дела портала, без дозволе власника ауторских права, сматра се кршењем ауторских права Портала Порекло и подложно је тужби.

Портал Порекло задржава право измене, укидања (привременог и трајног) било којег садржаја или услуге на Порталу, без обавезе претходне најаве.

Ауторска права

Садржај Портала Порекло је заштићен ауторским правима. Садржај објављен од стране Портала Порекло не сме се репродуковати, дистрибуирати или на било који начин користити у комерцијалне сврхе без изричитог пристанка Портала Порекло или употребити на било који начин који може проузроковати штету Порталу Порекло или било ком трећем лицу, осим под условима прописаним Законом о ауторским и сродним правима.

Уколико било ко сматра да је садржај објављен на страницама Портала Порекло подесан да повреди лично, ауторско или друго право или интерес, може од одговорног уредника захтевати објаву одговора или исправке, односно отклањања наводне повреде.

Обавештење о евентуалној повреди, односно поднети одговор или исправка, мора да садржи опис, врсту и природу неистиности, непотпуности или нетачности преноса садржаја, односно друге повреде, те локацију (тј. URL адреса) или друге информације довољне за идентификацију предметног садржаја, као и инструкције за његово отклањање.

Одговорни уредник Портала није дужан да објави одговор или исправку ако она не испуњава законом предвиђене услове.

Преузимање садржаја са Портала Порекло

Портал Порекло има ауторска права на све текстуалне, фото, видео, аудио и друге објављене садржаје, осим уколико није другачије наведено.

Сваки појединац, компанија или организација може у деловима или у целости да преузима и користи искључиво текстуалне садржаје портала Порекло под следећим условима:

Сваки појединац, компанија или организација дужни су да видљиво наведу извор и URL који води до садржаја са сајта poreklo.rs, непосредно пре објављивања текста на другом сајту.

Садржај преузет са портала poreklo.rs мора имати наведено име и презиме аутора садржаја, као и потпис poreklo.rs са линком ка изворном тексту на порталу Порекло.

Кршење ових услова сматраће се кршењем ауторских права и подлеже законској одговорности.

Регистровани корисници

Регистрацијом на Портал Порекло корисник је обавезан да прође поступак регистрације, унесе истините податке, те да одабере корисничко име и лозинку.

За све објављене садржаје под појединим корисничким именом одговоран је искључиво корисник који га користи. Портал Порекло не може одговарати за неовлашћено коришћење налога, нити за евентуалну штету насталу на тај начин.

Портал Порекло задржава право да укине или ускрати могућност коришћења налога и/или више услуга за које је корисник регистрован, без претходне најаве или/и објашњења.

Портал Порекло не сноси одговорност за штету насталу укидањем корисничког налога или/и једне или више услуга за које је корисник регистрован.

Обавезе корисника

У циљу ефикасног, безбедног и неометаног коришћења садржаја који се налази на Порталу Порекло није дозвољено:

а) oбјављивање, слање, размењивање и преношење садржаја које је у супротности са важећом правном регулативом

б) објављивање, слање, размењивање и преношење увредљивог, вулгарног, претећег, расистичког или шовинистичког садржаја, као и садржаја који на било који начин може да проузрокује штету било ком лицу.

в) објављивање, слање, размењивање и преношење информација за које посетилац зна или је морао знати да су лажне, а чије би коришћење могло проузроковати штету другим лицима

г) лажно представљање, односно представљање у име, другог правног или физичког лица

д) манипулисање и злоупотреба идентификаторима да би се прикрило порекло садржаја који се објављује, шаље, размењује или преноси

ђ) објављивање, размена и слање нежељеног садржаја корисника без њиховог пристанка или тражења, као што су промотивни материјали, рекламне поруке, спам Пореклa, ланчана писма, промотивни и рекламни материјали који садрже лажне информације, наводе или тврдње које могу заварати кориснике

е) објављивање, слање, размењивање и преношење садржаја сa вирусима или сличним фајловима или програмима израђенима у сврху уништења или ограничења рада било којега софтвера и/или хардвера као и телекомуникационе опреме

ж) прикупљање, чување и објављивање личних података других посетилаца сајта

Портал Порекло задржава право да уклони садржај који сматра непримереним или није ускладу с условима коришћења. Корисници преузимају одговорност за сваку штету која је последица њихових активности.

Спољни сарадници

Портал Порекло штити приватност корисника у највећој могућој мери, и обавезује се да ће у доброј намери користити податке добијене од корисника током коришћења Портала, те да приватне податке неће дистрибуирати, нити продавати трећим лицима, осим уз дозволу корисника.

Портал Порекло обавезује се да прикупљене приватне податке, попут е-адреса, имена и презимена, неће без дозволе сваког појединачног корисника продавати, нити дистрибуирати, осим статистичких података за групу корисника без одавања приватних података.

Портал Порекло се обавезује да ће чувати приватност корисника Портала, осим у случају тешког кршења услова коришћења Портала Порекло или незаконитих активности корисника.

Везе (линкови) на спољне странице и оглашивачи

Портал Порекло састоји се од властитих садржаја, садржаја партнера и оглашивача, бесплатних садржаја и линкова на спољне странице, као и веза до других интернет страница које креирају трећа лица које ће се, кад год је то могуће, као такве означавати.

Портал Порекло нема надзор над наведеним подацима и информацијама или другим интернет страницама, те се у потпуности ограђује од сваке одговорности везане за садржај на интернет страницама које креирају трећа лица.

Портал Порекло није одговоран за садржај оглашивача на Порталу Порекло као ни за било какву штету насталу рекламирањем на Порталу. Пословни однос између оглашивача и корисника на Порталу Порекло и изван Портала Порекло искључиво се заснива на пословном договору оглашивача и корисника, те Портал Порекло није одговоран за било какву могућу штету произишлу из таквог пословног односа.

Измене услова коришћења

Портал Порекло задржава право да, без најаве, повремено промени или модификује правила. О важним променама и допунама правила, Портал Порекло може обавестити кориснике путем е-поште или објављивањем на Порталу. Коришћењем било ког садржаја Портала Порекло сматра се да сте упознати са најновијим правилима.