Uslovi korišćenja

PORTAL POREKLO

POREKLO.SRB / POREKLO.RS

Osnovne informacije o Portalu Poreklo

Portal Poreklo je zvanična internet stranica Društva srpskih rodoslovaca “Poreklo”, sa sedištem na adresi Ljuba Vučkovića 11/2, Beograd, PIB: 107757601, MB: 28092750.

Portal Poreklo omogućava svojim posetiocima korišćenje njegovih sadržaja koji podležu niže navedenim Uslovima korišćenja. Uslovi korišćenja primenjuju se na sve sadržaje i usluge Portala Poreklo. Korišćenjem bilo kog dela Portala, posetilac prihvata ove Uslove korišćenja kao i pravno obavezujući odnos koji se ustanovljuje između posetioca i Društva srpskih rodoslovaca “Poreklo”, koje je vlasnik ovog sajta.

Portal Poreklo ima autorska prava na sve sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, programerski kod), osim na one sadržaje gde je jasno naznačeno autorstvo drugih lica. Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava Portala Poreklo i podložno je tužbi.

Portal Poreklo zadržava pravo izmene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja ili usluge na Portalu, bez obaveze prethodne najave.

Autorska prava

Sadržaj Portala Poreklo je zaštićen autorskim pravima. Sadržaj objavljen od strane Portala Poreklo ne sme se reprodukovati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Portala Poreklo ili upotrebiti na bilo koji način koji može prouzrokovati štetu Portalu Poreklo ili bilo kom trećem licu, osim pod uslovima propisanim Zakonom o autorskim i srodnim pravima.

Ukoliko bilo ko smatra da je sadržaj objavljen na stranicama Portala Poreklo podesan da povredi lično, autorsko ili drugo pravo ili interes, može od odgovornog urednika zahtevati objavu odgovora ili ispravke, odnosno otklanjanja navodne povrede.

Obaveštenje o eventualnoj povredi, odnosno podneti odgovor ili ispravka, mora da sadrži opis, vrstu i prirodu neistinosti, nepotpunosti ili netačnosti prenosa sadržaja, odnosno druge povrede, te lokaciju (tj. URL adresa) ili druge informacije dovoljne za identifikaciju predmetnog sadržaja, kao i instrukcije za njegovo otklanjanje.

Odgovorni urednik Portala nije dužan da objavi odgovor ili ispravku ako ona ne ispunjava zakonom predviđene uslove.

Preuzimanje sadržaja sa Portala Poreklo

Portal Poreklo ima autorska prava na sve tekstualne, foto, video, audio i druge objavljene sadržaje, osim ukoliko nije drugačije navedeno.

Svaki pojedinac, kompanija ili organizacija može u delovima ili u celosti da preuzima i koristi isključivo tekstualne sadržaje portala Poreklo pod sledećim uslovima:

Svaki pojedinac, kompanija ili organizacija dužni su da vidljivo navedu izvor i URL koji vodi do sadržaja sa sajta poreklo.rs, neposredno pre objavljivanja teksta na drugom sajtu.

Sadržaj preuzet sa portala poreklo.rs mora imati navedeno ime i prezime autora sadržaja, kao i potpis poreklo.rs sa linkom ka izvornom tekstu na portalu Poreklo.

Kršenje ovih uslova smatraće se kršenjem autorskih prava i podleže zakonskoj odgovornosti.

Registrovani korisnici

Registracijom na Portal Poreklo korisnik je obavezan da prođe postupak registracije, unese istinite podatke, te da odabere korisničko ime i lozinku.

Za sve objavljene sadržaje pod pojedinim korisničkim imenom odgovoran je isključivo korisnik koji ga koristi. Portal Poreklo ne može odgovarati za neovlašćeno korišćenje naloga, niti za eventualnu štetu nastalu na taj način.

Portal Poreklo zadržava pravo da ukine ili uskrati mogućnost korišćenja naloga i/ili više usluga za koje je korisnik registrovan, bez prethodne najave ili/i objašnjenja.

Portal Poreklo ne snosi odgovornost za štetu nastalu ukidanjem korisničkog naloga ili/i jedne ili više usluga za koje je korisnik registrovan.

Obaveze korisnika

U cilju efikasnog, bezbednog i neometanog korišćenja sadržaja koji se nalazi na Portalu Poreklo nije dozvoljeno:

a) objavljivanje, slanje, razmenjivanje i prenošenje sadržaja koje je u suprotnosti sa važećom pravnom regulativom

b) objavljivanje, slanje, razmenjivanje i prenošenje uvredljivog, vulgarnog, pretećeg, rasističkog ili šovinističkog sadržaja, kao i sadržaja koji na bilo koji način može da prouzrokuje štetu bilo kom licu.

v) objavljivanje, slanje, razmenjivanje i prenošenje informacija za koje posetilac zna ili je morao znati da su lažne, a čije bi korišćenje moglo prouzrokovati štetu drugim licima

g) lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime, drugog pravnog ili fizičkog lica

d) manipulisanje i zloupotreba identifikatorima da bi se prikrilo poreklo sadržaja koji se objavljuje, šalje, razmenjuje ili prenosi

đ) objavljivanje, razmena i slanje neželjenog sadržaja korisnika bez njihovog pristanka ili traženja, kao što su promotivni materijali, reklamne poruke, spam Porekla, lančana pisma, promotivni i reklamni materijali koji sadrže lažne informacije, navode ili tvrdnje koje mogu zavarati korisnike

e) objavljivanje, slanje, razmenjivanje i prenošenje sadržaja sa virusima ili sličnim fajlovima ili programima izrađenima u svrhu uništenja ili ograničenja rada bilo kojega softvera i/ili hardvera kao i telekomunikacione opreme

ž) prikupljanje, čuvanje i objavljivanje ličnih podataka drugih posetilaca sajta

Portal Poreklo zadržava pravo da ukloni sadržaj koji smatra neprimerenim ili nije uskladu s uslovima korišćenja. Korisnici preuzimaju odgovornost za svaku štetu koja je posledica njihovih aktivnosti.

Spoljni saradnici

Portal Poreklo štiti privatnost korisnika u najvećoj mogućoj meri, i obavezuje se da će u dobroj nameri koristiti podatke dobijene od korisnika tokom korišćenja Portala, te da privatne podatke neće distribuirati, niti prodavati trećim licima, osim uz dozvolu korisnika.

Portal Poreklo obavezuje se da prikupljene privatne podatke, poput e-adresa, imena i prezimena, neće bez dozvole svakog pojedinačnog korisnika prodavati, niti distribuirati, osim statističkih podataka za grupu korisnika bez odavanja privatnih podataka.

Portal Poreklo se obavezuje da će čuvati privatnost korisnika Portala, osim u slučaju teškog kršenja uslova korišćenja Portala Poreklo ili nezakonitih aktivnosti korisnika.

Veze (linkovi) na spoljne stranice i oglašivači

Portal Poreklo sastoji se od vlastitih sadržaja, sadržaja partnera i oglašivača, besplatnih sadržaja i linkova na spoljne stranice, kao i veza do drugih internet stranica koje kreiraju treća lica koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati.

Portal Poreklo nema nadzor nad navedenim podacima i informacijama ili drugim internet stranicama, te se u potpunosti ograđuje od svake odgovornosti vezane za sadržaj na internet stranicama koje kreiraju treća lica.

Portal Poreklo nije odgovoran za sadržaj oglašivača na Portalu Poreklo kao ni za bilo kakvu štetu nastalu reklamiranjem na Portalu. Poslovni odnos između oglašivača i korisnika na Portalu Poreklo i izvan Portala Poreklo isključivo se zasniva na poslovnom dogovoru oglašivača i korisnika, te Portal Poreklo nije odgovoran za bilo kakvu moguću štetu proizišlu iz takvog poslovnog odnosa.

Izmene uslova korišćenja

Portal Poreklo zadržava pravo da, bez najave, povremeno promeni ili modifikuje pravila. O važnim promenama i dopunama pravila, Portal Poreklo može obavestiti korisnike putem e-pošte ili objavljivanjem na Portalu. Korišćenjem bilo kog sadržaja Portala Poreklo smatra se da ste upoznati sa najnovijim pravilima.