Хералдика

Грб Србије у «Стематографији»

Ова невелика књига, познатија по гравирама него по тексту, још увек пружа нова сазнања о сплету политичких идеја и акција покретаних из старог митрополијског двора у Сремским Карловцима Када је године 1741. изашло из бечке бакрорезне типографије Томаса Месмера графичко-хералдичко издање Стематографија, познато и као Изображеније оружиј илирических, нико од Срба ни…

› више информација

Два нова рада из уметничке радионице Одбора за хералдику

Друштвo српских родословаца ”Порекло” Одбор за хералдику На основу идеје г. Михића, члана Друштва “Порекло”, Одбор за хералдику Друштва српских родословаца ”Порекло” израдио је ликовно решење његовог грба, заставе и екс-либриса. Композицију хералдичког знамења урадио је уметник Дамјан Ћорић, а блазон грба написао хералдичар Бранко Тодоровић. Пуно хералдичко знамење чини…

› више информација

How to make your own coat of arms?

THE SOCIETY OF SERBIAN GENEALOGISTS “POREKLO” COMMITTEE FOR HERALDRY How many times have you wondered if you could have a family crest? How to design it and create it according to heraldic rules? If you have decided to create a heraldic emblem, the Heraldry Committee is at your disposal. Contrary…

› више информација

Како направити породични грб?

ДРУШТВО СРПСКИХ РОДОСЛОВАЦА “ПОРЕКЛО” ОДБОР ЗА ХЕРАЛДИКУ Колико сте се пута питали да ли и Ви можете имати породични грб? Како га осмислити и хералдички правилно урадити? Уколико сте се одважили да урадите хералдичко знамење, Одбор за хералдику стоји Вам на располагању. Насупрот увреженом мишљењу да само племство има право…

› више информација

Хералдички статус Хан Пијеска

ПИШЕ: Милан Радуловић, потпредсједник Одбора за хералдику Друштва српских родословаца ”Порекло” Одбор за хералдику Друштва српских родословаца ”Порекло” у наредном периоду има за циљ понудити заинтересованим лицима могућност израде породичног или територијалног хералдичког знамења. У склопу изречене тежње Одбор представља приједлог решења хералдичког знамења општине Хан Пијесак, а које је…

› више информација

Фрагменти изгубљеног рукописа: Београдски грбовник I

Они који су се више занимали за нашу хералдичку традицију могли су наићи на податак да је Народна библиотека у Београду некада поседовала један препис Илирског грбовника који се данас сматра изгубљеним. Рукопис се чувао под редним бројем 683, а нестао је у пожару током бомбардовања Београда 1941. године, заједно…

› више информација

О потомству српског и руског генерал-мајора, књижевника и историчара Симеона Пишчевића

„Tи си још млад, пођи за својом срећом. Бог ће ти помоћи. И људи из великих породица иду у туђе земље, не само од невоље него и ради праксе и науке.” Овим речима је оберкапетан Секула Витковић охрабрио свог сестрића Симеона Пишчевића да напусти Хабсбуршку монархију и пресели се за…

› више информација

Српско средњовековно печатно прстење

ПИШЕ: Уредник портала Порекло Бранко Тодоровић Богатој традицији израде накита на овим просторима можемо придружити и печатно прстење, изузетне израде и декоративности. Печатно прстење је иначе играло важну улогу током историје, а та улога није била само декоративна. Оно је указивало и на статус у друштвеним круговима. Начин на који…

› више информација

Уфенбахов грбовник : прилог за проучавање хералдике јужнословенских земаља

ПИШЕ: Уредник портала Порекло Бранко Тодоровић О ПОВЕСТИ РУКОПИСА Овај средњовековни хералдички зборник, назван по једном од својих власника, Захарију Конраду фон Уфенбаху (1683-1734), припада такозваној Бодензе групи немачких грбовника, [1] и један је од њених најстаријих чланова. Време настанка овог грбовника смешта се у период између последњих година XIV…

› више информација

Властела у Црној Гори према народним предањима

  Аутор: Иван Вукићевић ([email protected]) Објављено: 16.7.2017. | Допуњено: 23.3.2023. Појам властеле Српске средњовековне државе су имале феудално друштвено уређење, као и већина других европских земаља у том периоду. Владари су својим војсковођама и другим људима од поверења додељивали на управу одређене области, а често и у трајно власништво. У нашем…

› више информација