Жупаније, градови и општине Хрватске

Град Загреб – градске четврти:

Доњи Град, Горњи Град – Медвешћак, Трње, Максимир, Пешченица – Житњак, Нови Загреб – исток, Нови Загреб – запад, Трешњевка – сјевер, Трешњевка – југ, Чрномерец, Горња Дубрага, Доња Дубрава Стењевец, Подсусед – Врапче, Подсљеме, Сесвете, Брезовица

Загребачка жупанија

Градови: Дуго Село, Иванић Град, Јастребарско, Самобор, Свети Иван Зелина, Велика Горица, Врбовец, Запрешић

Општине: Беденица, Бистра, Брцковљани, Брдовец, Дубрава, Дубравица, Фаркашевац, Градец, Јаковље, Клинча Села, Клоштар Иванић, Крашић, Краварско, Криж, Лука, Марија Горица, Орле, Писаровина, Покупско, Пресека, Пушћа, Раковец, Ругвица, Ступник, Света Недјеља, Жумберак (сједиште у Костањевцу)

Крапинско-загорска жупанија

Градови: Доња Стубица, Клањец, Крапина, Орославје, Преграда, Забок, Златар.

Општине: Бедековчина, Будиншчина, Десинић, Ђурманец, Горња Стубица, Храшћина, Хум на Сутли, Јесење, Коњшчина, Краљевец на Сутли, Крапинске Топлице, Кумровец, Лобор, Маче, Марија Бистрица, Миховљан, Нови Голубовец, Петровско, Радобој, Стубичке Топлице, Свети Криж, Зачретје, Тухељ, Велико Трговишће, Загорска Села, Златар-Бистрица.

Сисачко-мославачка жупанија

Градови: Глина, Хрватска Костајница, Кутина, Новска, Сисак, Петриња

Општине: Доњи Кукурузари, Двор, Вргин Мост (сада Гвозд), Хрватска Дубица, Јасеновац, Лекеник, Липовљани, Мајур, Мартинска Вес, Поповача, Суња, Топуско, Велика Лудина

Карловачка жупанија

Градови: Дуга Реса, Карловац, Огулин, Слуњ, Озаљ

Општине: Бариловићи, Босиљево, Цетинград, Драганић, Генералски Стол, Јосипдол, Камање, Крњак, Ласиња, Нетретић, Плашки, Раковица, Рибник, Саборско, Тоуњ, Војнић, Жакање

Вараждинска жупанија

Градови: Иванец, Лепоглава, Лудбрег, Нови Мароф, Вараждин, Вараждинске Топлице

Општине: Бедња Брезница, Брезнички Хум, Беретинец, Цестица, Доња Воћа, Доњи Мартијанец, Горњи Кнегинец, Јалжабет, Кленовник, Љубешћица, Мали Буковец, Марушевец, Петријанец, Срачинец, Свети Ђурђ, Свети Илија, Трновец Бартоловечки, Велики Буковец, Видовец, Виница, Високо

Копривничко-крижевачка жупанија

Градови: Ђурђевац, Копривница, Крижевци

Општине: Дрње, Ђелековец, Фердинандовац, Гола, Хлебине, Калиновац, Калник, Клоштар Подравски, Копривнички Бреги, Копривнички Иванец, Леград, Молве, Новиград Подравски, Ново Вирје, Петеранец, Подравске Сесвете, Расиња, Соколовац, Свети Иван Жабно, Свети Петар Ореховец, Вирје

Бјеловарско-билогорска жупанија

Градови: Бјеловар, Чазма, Дарувар, Гарешница, Грубишно Поље

Општине: Берек, Дежановац, Ђуловац, Херцеговац, Иванска, Капела, Кончаница, Нова Рача, Ровишће, Северин, Сирач, Шандровац, Штефање, Велика Писаница, Велики Грђевац, Велико Тројство, Велика Трновитица, Зрински Тополовац

Међимурска жупанија

Градови: Чаковец, Мурско Средишће, Прелог

Општине: Белица, Декановец, Домашинец, Доња Дубрава, Доњи Краљевец, Доњи Видовец, Горичан, Горњи Михаљевец, Коториба, Мала Суботица, Неделишће, Ореховица, Подтурен, Прибиславец, Селница, Страхонинец, Света Марија, Свети Јурај на Брегу (сједиште Лопатинец), Свети Мартин на Мури, Шенковец, Штригова, Вратишинец

Приморско горанска жупанија

Градови: Ријека, Бакар, Црес, Цриквеница, Чабар, Делнице, Кастав, Краљевица, Крк, Мали Лошињ, Нови Винодолски, Опатија, Раб, Врбовско

Општине: Башка, Српске Моравице (сада Брод Моравице), Чавле, Добрињ, Фужине, Јелење, Клана, Кострена, Локве, Лопар, Ловран, Малинска-Дубашница, Матуљи, Мошћеничка Драга, Мркопаљ, Омишаљ, Пунат, Равна Гора, Скрад, Винодолска, Вишково, Врбник

Личко-сењска жупанија

Градови: Госпић, Бриње, Доњи Лапац, Карлобаг, Ловинац, Новаља, Оточац, Перушић, Плитвичка Језера (Кореница), Удбина, Врховине

Вировитичко-подравска жупанија

Градови: Ораховица, Слатина, Вировитица

Општине: Црнац, Чачинци, Чађавица, Градина, Лукач, Миклеуш, Нова Буковица, Питомача, Сопје, Сухопоље, Шпишић Буковица, Воћин, Зденци

Пожешко-славонска жупанија

Градови: Кутјево, Липик, Пакрац, Плетерница, Пожега

Општине: Брестовац, Чаглин, Јакшић, Каптол, Велика

Бродско-посавска жупанија

Градови: Нова Градишка, Славонски Брод

Општине: Бебрина, Бродски Ступник, Буковље, Церник, Давор, Доњи Андријевци, Драгалић, Гарчин, Горња Врба, Горњи Богићевци, Гундинци, Клакар, Нова Капела, Окучани, Оприсавци, Ориовац, Подцркавље, Решетари, Сибињ, Сикиревци, Славонски Шамац, Стара Градишка, Старо Петрово Село, Велика Копаница, Врбје, Врпоље

Задарска жупанија

Градови: Задар, Бенковац, Биоград на Мору, Нин, Обровац, Паг

Општине: Бибиње, Галовац, Грачац, Јасенице, Кали, Колан, Кукљица, Лишане Островичке, Новиград, Пакоштане, Пашман, Полача, Поличник, Поседарје, Повљана, Преко, Привлака, Ражанац, Сали, Станковци, Стариград, Сукошан, Свети Филип и Јаков, Шкабрње, Ткон, Вир, Врси, Земуник Доњи

Осјечко-барањска жупанија

Градови: Бели Манастир, Белишће, Доњи Михољац, Ђаково, Нашице, Осијек, Валпово

Општине: Антуновац, Биље, Бизовац, Чеминац, Чепин, Дарда, Драж, Доња Мотичина, Дрење, Ђурђеновац, Ердут, Ернестиново, Феричанци, Горјани, Јагодњак, Кнежеви Виногради, Кошка, Левањска Варош, Магаденовац, Маријанци, Подравска Мославина, Петловац, Петријевци, Подгорач, Пунитовци, Поповац, Сатница Ђаковачка, Семељци, Стризивојна, Шодоловци, Трнава, Виљево, Вишковци, Владиславци, Вука

Шибенско-книнска жупанија

Градови: Дрниш, Книн, Скрадин, Шибеник, Водице

Општине: Билице, Цивљане, Ервеник, Кијево, Кистање, Промина (седиште Оклај), Бискупија, Пировац, Примоштен, Рогозница, Ружић (седиште Градац), Тисно, Муртер, Унешић

Вуковарско-сремска жупанија

Градови: Вуковар, Винковци, Илок, Жупања

Општине: Андријашевци, Бабина Греда, Богдановци, Борово, Бошњаци, Церна, Дреновци, Градиште, Гуња, Иванково, Јармина, Ловас, Маркушица, Негославци, Нијемци, Нуштар, Оток, Привлака, Стари Јанковци, Стари Микановци, Томпојевци, Тординци, Товарник, Трпиња, Вођинци, Врбања

Сплитско-далматинска жупанија

Градови: Хвар, Имотски, Каштела, Комижа, Макарска, Омиш, Сињ, Солин, Сплит, Стари Град, Супетар, Триљ, Трогир, Вис, Вргорац, Врлика

Општине: Башка Вода, Бол, Брела, Циста Прово, Дицмо (седиште Крај), Дуги Рат, Дугопоље, Градац, Хрваце, Јелса, Клис, Лећевица, Локвичићи, Ловрећ, Марина, Милна, Мућ, Нережишћа, Округ (седиште Округ Горњи), Оток, Подбабље (седиште Друм), Подгора, Подстрана, Постира, Пргомет, Приморски Долац, Проложац, Пучишћа, Руновићи, Сегет (седиште Сегет Доњи), Селца, Сућурај, Сутиван, Шестановац, Шолта (седиште Грохоте), Тучепи, Задварје, Загвозд, Змијавци

Истарска жупанија

Градови: Пула/Pola, Пазин/Pisino, Пореч/Parenzo, Бује/Buie, Бузет/Pinguente, Лабин/Albona, Новиград/Cittanov, Ровињ/Rovigno, Умаг/Umago, Водњан/Dignano

Опшине: Бале (Истра)/Valle, Барбан/Barbana, Бртонигла/Verteneglio, Церовље/Cerreto, Фажана/Fasana, Грачишће/Fallignana, Грожњан/Grisignana, Канфанар/Canfanaro, Каројба/Caroiba del Subiente, Каштелир-Лабинци/Castellier-Santa Domenica, Кршан/Chersano, Ланишће/Lanischie, Лижњан/Lisignano, Лупоглав/Lupogliano, Марчана/Marzana, Медулин/Medolino, Мотовун/Montona, Опртаљ/Portole, Пићан/Pedena, Раша/Arsia, Свети Ловреч/San Lorenzo del Pasenatico, Света Недеља/Santa Domenica, Свети Петар у Шуми/San Pietro in Selve, Светвинченат/Sanvincenti, Тињан/Antignana, Вишњан/Visignano, Вижинада/Visinada, Врсар/Orsera, Жмињ/Gimino

Дубровачко-неретванска жупанија

Градови: Дубровник, Корчула, Метковић, Опузен, Плоче

Општине: Блато, Дубровачко приморје (седиште Слано), Јањина, Конавле (седиште Груда), Кула Норинска, Ластово, Лумбарда, Мљет (седиште Бабино Поље), Оребић, Појезерје (седиште Отрић-Сеоци), Сливно (сједиште Влака), Смоквица, Стон, Трпањ, Вела Лука, Зажабље (седиште Млиниште), Жупа дубровачка (седиште Сребрено)

Међимурска жупанија

Градови: Чаковец, Мурско Средишће, Прелог

Општине: Белица, Декановец, Домашинец, Доња Дубрава, Доњи Краљевец, Доњи Видовец, Горичан, Горњи Михаљевец, Коториба, Мала Суботица, Неделишће, Ореховица, Подтурен, Прибиславец, Селница, Страхонинец, Света Марија, Свети Јурај на Брегу (седиште Лопатинец), Свети Мартин на Мури, Шенковец, Штригова, Вратишинец