Срби у Јагодњаку (Барања)

5. септембра 2015.

коментара: 5

ПРИРЕДИО: Сарадник портала Порекло Бранко Тодоровић

Насеље Јагодњак налази се на саобраћајници Барањско Петрово Село – Дарда. Данашњи службени назив место добија 1922. године по једној рудини, која и данас постоји у атару, а зове се Јагодњак. Поред овог службеног назива још увек је у употреби, код старније становништва, угалвном староседелаца, казив Качвала. Овај назив настао је од мађарског службеног назива Kacsfalu (Пачје Село). Први пут се помиње 1323. године, под називом Terra Kaach. По доласку Срба у то насеље 1690. године, место добија званично назив Качвала. Под тим именом село се водило у црквеној администрацији Српске митрополије у Сремским Карловцима и у администрацији Будимске епархије.

Парохија већ постоји 1777. године, када парох Драгутин Грунић преузима парохију и уводи црквене матичне књиге.

Парохијски храм је једнобродна грађевина, изграђна у барокном стилу, са звоником у прочељу и полукружном апсидом на истоку. Освећен је 12. 7. 1794. године за време будимског епископа Дионисија Поповића и посевећн је св. Оцу Николају Мирликијском.

Парохија у Јагодњаку, некадашњој Качфали, организована је пре 1735. године, кад асе помињу прва два свештеника Качфалска.

У Јагодњаку има 157 домаћинстава са 750 житеља, једном делу Новог Чеминца 11, са 34 житеља, укупно 168 домова и 784 житеља.

Према попису ствановништва из 2001. године, према државној статистици, у Јагодњаку живи 1469 становника у 557 домаћинстава. У општини Јагодњак, коју чине и насеља Болман, Мајшке Међе, Нови Болман и Нови Чеминац, има укупно 2437 становника у 940 домаћинстава. Срби у општини чине 64,72% (1642) становништва, као православни изјаснило се 66,72%, а српски говори 50,22% становништва. Године 1924. у Јагодњаку је било 969 српских душа и био је парохија IV класе.

У 2007. години парохија Јагодњак је имала 206 домаћинстава са 725 душа.

ИЗВОР: Душан Колунџић, Први шематизам Епархије осечкопољске и барањске, Београд, 2009, стр. 93-95

[toggle title=”ПОРОДИЦЕ ПОПИСАНЕ 1695. И 1696. ГОДИНЕ”]

Barbok, Cahrian, Dimniz, Dobrosaoleviz, Goigiz, Gratiz, Jukoviz, Katonaz, Magni, Milosa, Obrin, Ratiboj, Sabiz, Staniz, Szrimacz (1695); Beits, Bobrozalouicz, Bugdanovicz, Burabak (2x), Damnunovicz, Dimnanvicz, Gozdinovicz, Kokicz, Kovaczicz, Lakuk, Mainalovicz, Marasenicz, Radunicz, Sabicz, Seustimovicz, Szabukovicz (1696).

ИЗВОР: Claus Heinrich Gattermann, Die Baranya in den Jahren 1686 bis 1713, Göttingen, 2005, str. 336-337

[/toggle] [toggle title=”ДОМАЋИНСТВА ПОПИСАНА 1711/1713. ГОДИНЕ”]

Bator, Bimnics, Birov, Bosnyak, Domiamovics, Gojkics, Groikics, Kulcsanin, Lasin, Marics, Maximov, Miregekics, Parabak, Petaracz, Radonics, Sdraplyo, Simin, Sivanin, Szarkanacz (2x), Szmaics, Sztanivuk, Tibusnyak, Vojdin, Vuics, Zubak.

ИЗВОР: Claus Heinrich Gattermann, Die Baranya in den Jahren 1686 bis 1713, Göttingen, 2005, str. 336-337

[/toggle] [toggle title=”ПОПИС СИСТЕМАТСКЕ КОМИСИЈЕ ИЗ 1715. ГОДИНЕ”]
Secula Percsics, Joan Mergyekics, Milos Petergyanin, Sava Pasabakovics, Stojko Milikovics, Miath Mairics, Miath Trebo, Milinko Radivics, Tada Marics, Hatyin Mislinovics, Petko Zivanics, Vuko Zvetnovics, Raduisa Morkovics, Krcso Lazics, Stoiso Ribics, Radvicsa Starcsovics, Vusics Terbal, Sivko Kulcsanin, Csiro Petrovics, Tadia Maximovics, Mitar Konak, Radusan Draplo, Tersia Staracs, Stoiso Sarkanacs.
[/toggle] [toggle title=”ПОПИС СИСТЕМАТСКЕ КОМИСИЈЕ ИЗ 1720. ГОДИНЕ”]
Sztanibuk Tersia, Simon Voikicz, Jovan Mergyekicz, Sztanej Petaracz, Szava Parabalovicz, Sztojko Milicsovicz, Miath Trebo, Milinko Radonicz, Tadia Maricz, Hatyin Mislenovicz, Petko Zivanovicz, Vuleta Szvetnovicz, Radoicsa Mirkovicz, Krozo Lasicz, Sztojko Ribicz, Radoicza Sztartovicz, Sivko Kulcsanin, Czvio Petrovicz, Mitar Ronak, Radoszan Drapko, Vukaszel Szarkanacz, Vukmon Dombalia.
[/toggle] [toggle title=”ПОПИСАНИ У ЈАГОДЊАКУ 1767. ГОДИНЕ”]

Abrohamovics Siffko, Abrohamovics Simeon, Acsimovics Czvian, Bakics Misko, Barabak Martin, Barabak Simo, Barabak Stephan, Barbely Todor, Batarovics Stanko, Berkics  Gyro, Bosynak Adam, Bosnyak Jovicza, Bosnyak Maxim, Bosnyak Rako, Bosnyak Stevan, Bosnyak Vukasin, Budmiracz Jovan, Bugnyar Grujo, Csepics Todor, Csosics Stepahn, Damjanovcs lazo, Drankovics Micho, Braplics Pantelia, Draptics Jovan, Dvornics Jovan, Gajdas Stevan, Glisics Ivan, Glisics Petar, Gojkics Jovan, Gyermanovics Jeffto, Gyoszlagics Damjan, Gyukics Stoissa, Hadnagy Petar, Hadnagy Simo, Halasz Jovan, Halasz Pero, Horvath Jacob, Horvath Kuzman, Ispanovics Andria, Ispanovics Thomas, Ispanovics Toto, Ivanovics Tomo, Ivisics Gajo, Jagodics Jovan, Jakobovics Kiko, Jakobovics Misko, Kansics Nina, Karavla Stanoja, Kollar Petar Kovacs Ramiss, Kovacs Tanaczko, Kutessanin Nicsivoj, Kutessanin Simo, Kuzmanovics Alexa, Marics Illia, Martics Stevan, Martics Stoisse, Martics Szava, Martics Todor, Martics Vaszo, Mergyekics Andria, Megyekics Gyuricsa, Mergyekics Stoissa, Millinovics  Issailo, Millinovics Nicola, Miskovics Miko, Mistinovics Domjan, Oppancsar Philip, Petaracz Novak, Petaracz Petar, Philippovics Gyuko, Pojanovics Laczko, Poznanovics Tanaczko, Radonics Simo, Radoszavlovics Milos, Radoszavlovics Peter, Ribics Illia, Simaits Jovan, Smacis Achim, Smacis Gavrilo, Stansics Pavlo, Szarkanyacz Jovan, Szarkanyacz Lazo, Szarkanyacz Lazo, Szarkanyacz Nikola, Szarkanyacz Vaszo, Szarkanyacz Vaszo, Szatarics Ninko, Szatarics Simo, Szekulics Cziro, Szekulics Jacob, Szekulics Simo, Szilvics Stojan, Szrimacz Nicola, Sztivics Subotta, Tatarin Pane, Tatarin Tomo, Terbosnyak Jovan, Tersics Marco, Tersics Simo, Tettarin Iszajlo, Vokuvics Dragossa, Vucskovics Ignatio, Vucskovics Petar, Vucskovics Stephan, Vucskovics Trivics, Vukevics Gyuko, Vukicsevics Csiro, Vukicsevics Lazo, Vukmanovics Stephan, Zsivkovics Marco.

ИЗВОР: MOL, Theresianisches Urbarium 1767

[/toggle] [toggle title=”ПОПИС ЗЕМЉЕ ИЗ 1828. ГОДИНЕ”]

Paulus Paranyi, Valentius Klug, Philippus Milosevics, Jeremias Milics, Petrus Dobosics, Jeremias Kantics, Mathias Pongracz, Jeremias Bosnyak, Alexander Marics, Carolus Tattarin, Petrus Speculics, Stephanus Vukics, Theodorus Tersics, Joannes Bosnyak, Stephanus Marics, Nicolaus Spenics, Mathias Szalaics, Petrus Barobak, Sigmundus Ispanovics, Timotheus Terbics, Ignatius Goilics, Simon Petaracz, Demetrius Parakak, Lucas Kazimir, Georgius Terbics, Joannes Kollar, Stephanus Jankovics, Timotheus Milinovics, Jacobus Jakobovics, Georgius Ispanovics, Casmanus Terbics, Thadeus Terbics, Jeremias Pavics, Petrus Glisics, Sigmundus Martics, Basilius Mislenovics, Joannes Joczkovics, Joannes Ribics, Sigmundus Glisits, Mathias Hagynagy, Marcus Dvoruics, Nicolaus Vucskovics, Joannes Szemelics, Jacobus Kulesan, Mathias Hadnagy, Sigmundus Stojkovics, Joannes Stojkovics, Ladislaus Damjanovics, Cusmanus Goikics, Nicolaus Terbics, Elias Rudoszevlevics, Petrus Hadnagy, Elias Martics, Josephus Spavics, Petrus Schmaits, Salamon Ispanovics, Athanasius Gyermanovics, Basilius Gojkics, Joannes Gyermanovics, Sigmundus Gyermanovics, Paulus Szarkany, Petrus Szarkany, Stephanus Gojkics, Paulus Martics, Joannes Ivisics, Simeon Martics, Elias Martics, Nicolaus Radics, Elias Szalaics, Timotheus ?Zerapics, Simeon Szavics, Basilius Gyurgyevics, Nicolaus Bacsfanin, Marcus Mitrovics, Joannes Mergyekics, Ignatius Vatskovics, Nicolaus Uglesics, Cusmanus Szarkany, Simeon Vucskovics, Paulus Halasz, Carolus Bumovics, Cusmanus Hadnagy, Isacus Bosnyak, Mathias Bosnyak, Raphael Kuzmanovics, Stephanus Zubics, Joannes Salaics, Cusmanus Pandur, Basilius Dvornics, Joannes Zivkovics, Petrus Bielics, Simeon Szarkanacz, Vid. Stephani. Vutskovics, Petrus Parabak, Theodorus Terbics, Nicolaus Szalaits, Michael Szalaics, Carolus Terics, Adamus Aman, Joannes Szalaics, Hieronymus Marton, Georgius Zrimacs, Carolus Barbir, Maxmilianus Balics, Stanislaus Balics, Basilius Balics, Paulus Terbics, Ignatius Gyurics, Arsenius Gyurics, Basilius Gyoulag, Petrus Kazimir, Philippus Takalin, Basilius Bosnyak, Paulus Barbir, Georgius Szekulics, Vilhelmus Veber, Joannes Harzenan, Carolus Mihaly, Athanasius Bosnyak, Gabriel Pandur, Simeon Bunovics, Simeon Gyurics, Stephanus Vucskics, Nicolaus Kremer, Theodorus Halasz, Jeremias Dvornics, Josephus Auster, Stephanus Barbis, Joannes Batorovics, Lazarus Popovics, Simeon Szekulics, Joannes Jovanovics, Antonius Huppert, Casparus Nebl, Michael Hazenan, Josephus Vendling, Joannes Strausz, Joannes Ffisz, Balthasarus Hazenan, Antonius Herbst, Jacobus Schrem, Augustinus Bikl, Michael Ernst, Antonius Elbling, Petrus Tibolt, Joannes Rustner, Josephus Schott, Vidua Nicolai Getto, Georgius Villand, Josephus Stak, Daniel Lacs, Joannes Asvan, Martinus Asvan, Petrus Aman, Georgius Erudt, Martinus Volf, Paulus Rfitting, Andreas Farkas, Christophorus Getto, Joannes Vizner, Michael Papp, Adamus Veber, Vid. Joannes Schneider, Franciscus Gross, Joannes Krugantics, Theodorus Mislenovics, Lazarus Dragoszavlevics, Lucas Jacobovics, Antonius Schmidt, Stanislaus Parabak, Joannes Petaracz, Jeremias Bosnyak, Simeon Barabak, Nicolaus Martics, Nicolaus Tataracz, Nicolaus Mislenovics, Michael Uber, Georgius Vukics, Michael Parabok, Georgius Vasilevics, AdamusDragicsevics, Petrus Philippovics, Georgius Bosnyak, Michael Spiegl, Petrus Fichten, Conradus Schell, Thomas Muk, Joannes Romer, Nicolaus Fischer, Joannes Szommerlad, Joannes Muk, Paulus Strobl, Martinus P6sz, Adamus Pinter, Josephus Hartzing, Joannes Farkas, Laurentius Villand, Joannes Schmanszer, Paulus Strimer, Mathias Grfinvald, Joannes Goldschmidt, Georgius Gfir, Franciscus Scheffer, Joannes Hautzing, Paulus Villand, Andreas Schmidt, Simeon Kivicz, Carolus Graulik, Salamon Schell, Joannes Ffir, Georgius Farkas, Jacobus Kamecz, Fridericus Kogler, Martinus Szulesany, Michael Schmeltz, Mathias Czecher, Georgius Herlig, Joannes Reiszing, Michael Strimer, Andreas Fur, Laurentius Hadinger, Mathias Krutzler, Joannes Philipp, Henricus Folg, Georgius Hutflosz, Stephanus Harsz, Laurentus Bohm, Adamus Tausz, Paulus Tfilsz, Paulus Muk, Jacobus Szsfmann, Joannes Harged, Paulus Grfinwald, Carolus Veber, Andreas Tullner, Joannes Pratser, Adamus Jager, Joannes Breyer, Nicolaus Fichtenan, Stephanus Bodi, Georgius Hakstok, Paulus Tfirr, Adamus Tischler, Sebastinus Dek, Franciscus Joner, Joannes Ernst, Josephus Panesky, Judus Samuel Frank, Judus Isaac Gelbbart.

ИЗВОР: Martha Remer Connor, GERMANS & HUNGARIANS 1882. Land Census Baranya County Hungary, Las Vegas, 1991, str. 154-156

[/toggle] [toggle title=”СПИСАК СВЕШТЕНИКА У ЈАГОДЊАКУ ОД 1735. ГОДИНЕ ДО ДАНАС”]

Јован (1735-), Пано (1735-), Михаил Поповић (Петровић) (1752-1767), Сава Угљешић (1760-1767), Теодор Поповић (1777-1800), Константин Поповић (1800-1801), Константин Мартић (1801-1806), Стојан Савић (1807-), Јаков Поповић (1807-1831), Аврам Миловановић (1831-1836), Прокопије Станковић (1836-), Герасим Рајковић (1836-), Драгутин Грујић (1836-1873), Јосиф Грујић (1873-1916), Димитрије Грујић (1907-1916), Драгутин Петровић (1916-1924), Димитрије Коплић (1924-1925), Ђорђе Милинковић (-1993), Бранислав Стојковић (1993-1997), Стеван Кувежданин (1997-1999), Слободан Мајкић (1999-).

Недостају подаци за период од 1925. до 1993. године.

ИЗВОР: Милан Дујмов, Листа свештеника Српске православне епархије Будимске, Будимпешта, 2013, стр. 37-38

[/toggle]
Наредни чланак:
Претходни чланак:

Коментари (5)

Одговорите

5 коментара

  1. Добривој Терзић

    Од 1970 до 1980(1) свештеник је Весељко Марић,родом из босне,почетком 80 тих је премештен у Пачир у бачкој,сада је у пензији и живи у Суботици,наследио га је горе наведени Ђорђе Милинковић.

  2. Војислав Ананић

    Карашево – заселак сјеверозападно од Јагодњака

    Ради се о истоме коријену који налазимо у имену Карашица, које се на том подручју појављује два пута (ријека у Подравини код Валпова и ријека у сјеверном дијелу Барање која извире у брдима Mecsek изнад Печуха), а такођер и у имену лијеве притоке Дунава у Румуњској и Србији. Он је туркијског поријекла, гласи qara šuy, и значи ‘црна вода’. Име се односи на читав предио.

    Извор: Успоредни преглед хрватских и мађарских барањских ојконима, Крешимир Међерал – Сучевић, Загреб, 2006.