Маркетинг

Поштовани пријатељи,

Рекламирајте Вашу фирму, производ или услугу на страницама портала Порекло. Поставите линк ка својој веб-страници и привуците наше све бројније посетиоце. То вам све омогућава рекламирање постављањем банера. Испод можете видети карактеристике сваке од позиција. Такође, у обзир долази сваки други Ваш предлог за сарадњу.

ОГЛАШАВАЊЕ И БАНЕРИ НА ПОРТАЛУ ПОРЕКЛО

Почетна страна
ДНК секција
Унутрашње стране
Завичајне стране
Пријатељи Порекла

Шта су банери?

Банери представљају рекламни простор на сајту. Њихову вредност одређује страница на којој се налазе, позиција на тој страници и њихова величина.

На којим страницама се појављују банери?

Портал Порекло нуди пет врста страница на којима се могу постављати банери.

Прва је почетна страна, која има највећу посету, и самим тим је и најатрактивније место за оглашавање. Другу чине све унутрашње стране из секције која обухвата све чланке из области генетичке генеалогије. Трећу чине све унутрашње стране из свих других области. Четврта врста су завичајне стране, које су организоване према градовима и општинама, а које чине садржаји о пореклу становништва села која припадају граду или општини. Пета врста страница је посебна страна пријатеља Порекла.

Које су позиције на којима се појављују банери?

Према својој позицији, банери на порталу Порекло могу се наћи у заглављу сајта, подножју сајта, сајд-бару, те у саставу појединачне странице.

Банери у заглављу сајта имају највећу вредност, јер се налазе у првом плану приликом отварања, како почетне стране сајта тако и свих других страна на сајту. Њихов број је ограничен на два банера. Банери у десном сајд-бару су други по вредности банери на сајту. Њихов број на почетној страни је ограничен на два банера, док је број банера на унутрашњим странама неограничен, али се разликују у зависности да ли су те странице из области генетичке генеалогије или свих других области. Банери у подножју сајта су трећа по вредности позиција на почетној страни. Њихов број је такође ограничен и чине их четири банера. Банери унутар појединачне странице су банери који се јављају у склопу завичајних страна. Чини их банер Главног спонзора завичајне стране и неограничен број банера пријатеља завичајне стране. Банери Пријатеља Порекла налазе се на посебној страници истакнутој на почетној страни портала Порекло. Њихов број није ограничен.

Које су величине банера?

Зависно од врсте странице и позиције на којој се банери налазе, они се према својим димензијама деле у четири категорије. Прву категорију чине велики банери димензија 470х62, у другу категорију спада средњи банер димензија 270х217, трећу и најчешћу чине мали банери димензија 270х160, и четврту чине банери Главних спонзора на завичајним странама, диманзија 600х160.

На који период се може закупити оглашивачког места?

Зависно од врсте странице могуће је закупити оглашивачки простор на најмање месец или годину дана. Позиције за банере који се налазе на почетној страни и на унутрашњим странама могу се закупити месец дана или на више месеци. Онима који простор закупе на шест месеци, портал Порекло обезбеђује попуст од 10% на цену закупа, док онима који то ураде за годину дана обезбеђује попуст од 20%. Позиције за банере на завичајним странама могуће је закупити најмање на годину дана. Онима који простор закупе на две године, портал Порекло обезбеђује попуст од 10%, док онима који то ураде за три године обезбеђује попуст од 20%.

Које су цене оглашавања?

Цене су организоване према врсти странице на којој се места за оглашавање налазе.

ПОЧЕТНА СТРАНА

Назив банера Позиција банера Димензије банера Период оглашавања Цена банера (RSD)
Велики банер Заглавље сајта 470х62 месец дана 10.000,00
Велики банер Заглавље сајта 470х62 месец дана 10.000,00
Мали банер Десни сајд-бар 270х160 месец дана 8.000,00
Средњи банер Десни сајд-бар 270х217 месец дана 8.000,00
Мали банер Подножје сајта 270х160 месец дана 6.000,00
Мали банер Подножје сајта 270х160 месец дана 6.000,00
Мали банер Подножје сајта 270х160 месец дана 6.000,00
Мали банер Подножје сајта 270х160 месец дана 6.000,00

УНУТРАШЊЕ СТРАНЕ

Назив банера Позиција банера Димензије банера Период оглашавања Цена банера (RSD)
ДНК теме банер Десни сајд-бар 270х160 месец дана 8.000,00
Опште теме банер Десни сајд-бар 270х160 месец дана 4.000,00
Мали банер Пријатељи Порекла 270х160 месец дана 1.000,00
Мали банер Пријатељи Порекла 270х160 месец дана 1.000,00
Мали банер Пријатељи Порекла 270х160 месец дана 1.000,00
Мали банер Пријатељи Порекла 270х160 месец дана 1.000,00

ЗАВИЧАЈНЕ СТРАНИЦЕ

Назив банера Позиција банера Димензије банера Период оглашавања Цена банера (RSD)
Главни спонзор Завичајне странице Заглавље странице 600х160 годину дана 20.000,00
Пријатељ Завичајне стране Подножје странице 270х160 годину дана 10.000,00
Пријатељ Завичајне стране Подножје странице 270х160 годину дана 10.000,00
Пријатељ Завичајне стране Подножје странице 270х160 годину дана 10.000,00
Пријатељ Завичајне стране Подножје странице 270х160 годину дана 10.000,00
Пријатељ Завичајне стране Подножје странице 270х160 годину дана 10.000,00
Пријатељ Завичајне стране Подножје странице 270х160 годину дана 10.000,00

 

Да ли постоје неке додатне повољности за оглашиваче?

Сви оглашивачи који закупе простор од најмање 10.000 динара добијају право на 50% попуста на Y-ДНК анализу прапорекла једног кандидата по сопственом избору. Они оглашивачки који закупе простор у вредности између 50.000 и 100.000 динара добијају право на 50% попуста на Y-ДНК анализу прапорекла петорице кандидата. Они који закупе простор чија вредност прелази 100.000 добојајау право на 50% попуста на Y-ДНК анализу прапорекла неограниченог броја кандидата у току једне године. Више о Y-ДНК тестирању можете сазнати овде.

Главни спонзори завичајних страна имају право да изаберу пет насеља у оквиру завичајне стране на којима ће додатно бити истакнути као спонзори, док пријатељи завичајних страна добијају додатно право да буду истакнути на тима насељима по сопственом избору, а у оквиру завичајне странице коју су подржали.

КОНТАКТ ПОДАЦИ

Маркетинг Порекло

Пожешка 118а, локал 20, 11000 Београд, Србија

E-адреса: [email protected]

Тел: +381 65 212 3878


Шеф маркетинга: Маријана Савић

Е-адреса: [email protected]