Архиви у Србији

11. априла 2020.

0

Архив Србије

  Адреса: Карнегијева 2, 11000 Београд Контакти:  тел: +381 011 3370 781; +381 11 3370 246; Факс: +381 11 3370 246. и-мејл: [email protected] Веб-сајт: https://arhivsrbije.rs Радно време: Читаоница: понедељак – петак 8,00 – 19,00, субота 8,00 – 13,00; Читаоница Архива Србије у Железнику, Булевар младих 5, понедељак – петак 8,00…

› више информација

11. априла 2020.

0

Архив Косова и Метохије

Адреса: Историјски архив Ниш, Тврђава б.б, 18000 Ниш Контакти: тел: +381 64 393 4232; +381 18 515 608. и-мејл: – Веб-сајт: – Радно време: – Цене услуга: – Подручје: За орган и организације АП Косова и Метохије Врста грађе: – Молимо да у коментарима наведете ваша искуства са Архивом Косова и…

› више информација

11. априла 2020.

0

Архив Војводине

  Адреса: Дунавска 35, 21000 Нови Сад Контакти:  тел: +381 21 4891 800 и-мејл: [email protected] Веб-сајт: www.arhivvojvodine.org.rs Радно време: – Цене услуга: – Подручје: За органе и организације АП Војводине Врста грађе: – Молимо да у коментарима наведете ваша искуства са Архивом Војводине.

› више информација

11. априла 2020.

0

Архив Народне банке Србије

  Адреса: Краља Петра 12, 11000 Београд Контакти:  тел: +381 11 3027 298; +381 11 3028 798. и-мејл: [email protected] Веб-сајт: http://www.nbs.rs/internet/cirilica/10/10_2/10_2_1/index.html Радно време: – Цене услуга: – Подручје: – Врста грађе: – Молимо да у коментарима наведете ваша искуства са Архивом Народне банке Србије.

› више информација

11. априла 2020.

0

Архив САНУ у Сремским Карловцима

  Адреса: Трг Бранка Радичевића 17, 21000 Сремски Карловци Контакти: тел: +381 21 881 757 и-мејл: – Веб-сајт: https://www.sanu.ac.rs/jedinice/arhiv-sanu/arhiv-u-sremskim-karlovcima Радно време: – Цене услуга: – Подручје: – Врста грађе: – Молимо да у коментарима наведете ваша искуства са Архивом САНУ у Сремским Карловцима.

› више информација

11. априла 2020.

0

Архив САНУ

  Адреса: Кнез Михаилова 35, 11000 Београд Контакти:  тел: +381 11 3342 400, лок. 118; +381 11 2028 118 и-мејл: [email protected] Веб-сајт: https://www.sanu.ac.rs/jedinice/arhiv-sanu/ Радно време: – Цене услуга: – Подручје: – Врста грађе: – Молимо да у коментарима наведете ваша искуства са Архивом САНУ.

› више информација

11. априла 2020.

0

Војни архив

  Адреса: Ратка Ресановића 1, Жарково, Беле Воде, 11000 Београд Контакти:  тел: +381 11 2512 943 начелник; +381 11 2051 019 технички секретар; +381 11 2051 388 читаоница; +381 11 2051 568 писарница. Факс: +381 11 2051 329 и-мејл: [email protected] Веб-сајт: http://www.vojniarhiv.mod.gov.rs Радно време: – Цене услуга: – Подручје: – Врста…

› више информација

11. априла 2020.

0

Архив Југославије

  Адреса: Васе Пелагића 33, 110000 Београд Контакти: тел: +381 11 3690 252 и-мејл: [email protected] Веб-сајт: www.arhivyu.rs Радно време: – Цене услуга: – Подручје: Краљевина СХС/Југославија, ФНРЈ, СФРЈ, СРЈ и СЦГ Врста грађе: –   Молимо да у коментарима наведете ваша искуства са Архивом Југославије.

› више информација

11. априла 2020.

0

Историјски архив Гњилане

    Адреса: Лоле Рибара 4/8, 18400 Прокупље Контакти:  тел: +381 64 1750 393 и-мејл: [email protected] Веб-сајт: – Радно време: – Цене услуга: – Подручје: Качаник, Витина, Гњилане, Косовска Каменица Врста грађе: – Молимо да у коментарима наведете ваша искуства са Историјским архивом Гњилане.

› више информација

11. априла 2020.

0

Међуопштински историјски архив Призрен

  Адреса: Тврђава бб, 18000 Ниш Контакти:  тел: +381 64 3387 736 и-мејл: [email protected] Веб-сајт: – Радно време: – Цене услуга: – Подручје: – Врста грађе: – Молимо да у коментарима наведете ваша искуства са Историјским архивом Призрен.

› више информација