Срби у Поповцу (Барања)

2. септембра 2015.

коментара: 0

ПРИРЕДИО: Сарадник портала Порекло Бранко Тодоровић

Насеље Поповац се спомиње још у римско доба под именом Antianae, па и данас на једном делу атара се ископавају остаци камених грађевина и стари предмети, попут новца, грнчарије и сл. У 6. веку долазе Словени и граде насеље Бан, у близини данашњег села Поповца, а данас се тај део атара назива Селиште. Срби су ту били већ у 15. веку, а за време сеоба 1690. године досељава се још двадесет српских породица. Око 1730. досељавају се Немци и постају већинско становништво, а по подацима из 1751. у селу живи 81 српско домаћинство. Према Шематизму из 1924. године у Поповцу живи 651 Србин, па је парохија имала ранг VI класе.

Парохијски храм је посвећен ваведењу Пресвете Богородице, а подаци о градњи су опречни у више извора. У парохији се чува документ на дасци, који говори да је црква освећена 1726, а у књизи Православне цркве у Барањи аутор се позива на извештај среског судије Барањске жупаније из 1767. године, у коме се говори о градњи темеља за нову цркву.

У упитнику за статистику по жупанијама у Аустроугарској из 1757. стоји да у Бану има зидана црква за оне грчког обреда. На почетку 20. века, од 1905. до 1912. године, прича се у селу да је било златно доба парохије и да се у то време храм обновио, извршило осликавање храма и сазидала капела на брду. У току 2004. године обновљен је кров храма.

Црква је оријентисана исток-запад, једнобродна је каснобарокна грађевина, са двоспратним звоником са четири звона и полукружном апсидом. Порта је ограђена зиданим бедемом, са три улаза, на којима су коване капије.

Летопис се води од 1965. године. У канцеларији се чувају матичне књиге рођених и крштених, венчаних, брачно испитаних и умрлих од 1777. године, са малим прекидима.

Село Поповац данас има 36 православних домова са 96 душа.

Према попису становништва из 2001. године у Поповцу живи 1469 становника у 557 домаћинстава. У општини Поповац, коју чине и насеља Брањина и Кнежево, има укупно 2427 становника у 916 домаћинстава. Срби у општини чине 20,85% (506) становништва, као православни изјаснило се 20,93%, а српски говори 11,37% становништва. Године 1924. Поповац је имао 651 српску душу и био је парохија VI класе.

У 2007. години парохија Поповац је имала 45 домова са 95 душа.

ИЗВОР: Душан Колунџић, Први шематизам Епархије осечкопољске и барањске, Београд, 2009, стр. 103-105

[toggle title=”ДОМАЋИНСТВА ПОПИСАНА 1711/1713. ГОДИНЕ”]

Bácsavanin, Bacsvanin (2x), Bánácz (5x), Berber, Bétyo, Bezedecsanin (3x), Borjatacz, Bosnyak (11x), Cresevics, Csolos, Csrilov, Dvorni, Grbics, Hadnagyev, Harambasa, Jovanovics, Kália, Kalugyerovics, Komnovics, Körtvélyesacz, Krákics, Kuvlyanin, Kürtvélyasicz, Lacsanin (4x), Lancsukanin, Loncsár, Maisacz, Maisanin, Mali, Mohacsanin, Ogmanovics, Popov, Sarkanyin, Strajnics, Szarkanyacz, Sztojanovics, Turzsin, Veracz.

ИЗВОР: Claus Heinrich Gattermann, Die Baranya in den Jahren 1686 bis 1713, Göttingen, 2005, str. 248-249[/toggle] [toggle title=”ПОПИС СИСТЕМАТСКЕ КОМИСИЈЕ ИЗ 1715. ГОДИНЕ”]

Mitar Bezdecsanin, Savo Popo, Taromir Bezedekcsanin, Milos Majicsanin, Radisa Bosnyak, Petko Krakics, Stois Dvornics, Ristovoj Bosiatacs, Milovan Bosnyak, Raduicsa Barbin, Gyurics Bacsvanin, Stoja Naparacs, Sava Jovano, Ostoja Turcsin, Vuk Kvolocsin, Dragasan Csolos, Gyura Kablár, Ostoja Banocs, Ostoja Lacsanin, Radivoj Kalia, Milota Bosnyak, Radivoj Mecsanin, Radivoj Bacsvanin, Stojko Berovics, Vukosan Bosnyak, Radicsan Lancsakanin, Radimor Gerbics, Vukoman Lacsanin, Milisan Bosnyak, Kossman Lacsanin, Radovan Bessedecsanin, Radosan Gerbics, Radimoricsa, Velicsko Macsvanin, Radivoicsa, Stoics Ognanovics, Ilia Obradovics, Vuk Bosnyak, Stujosa Frankovics, Novak Sriemacs.

ИЗВОР: Az 1715. évi országos összeírás

[/toggle] [toggle title=”ПОПИС СИСТЕМАТСКЕ КОМИСИЈЕ ИЗ 1720. ГОДИНЕ”]

Janko Brankovicz, Mitar Bezedicsanin, Milisza Bosnyák, Szavo Popov, Tatomir Bezedicsanin, Milos Majsanin, Radisza Bosnyak, Petko Gragics, Sztois Drogicz, Ristovoj Borjatacz, Millovan Bosnyak, Radoicza Barbely özv., Gyurin Bacsvanin, Szava Jovano özv., Vuk Kuvlanin, Dragosa Csolos özv., Gyura Kablar, Osztoja Lajcsanin, Radivoj Kalia, Milica Bosnyak, Radivoj Merasmin,Radovan Bacsvanin, Sztojko Gerbicz, Vukose Bosnyak özv., Raduisza Lancsucsanin, Radomir Gerbecs, Vukomon Lajczanin, Milisza Bosnyák, Pozman Lajcsanin, Radovan Pezedecsanin, Radosza Gerbicz, Velisko Macsvanin, Sztoics Ognanovicz, Vuk Bosnyak, Novak Szremacz, Milutin Mohacsanin, Radivoj Jovanovicz.

ИЗВОР: Az 1720. évi országos összeírás

[/toggle] [toggle title=”ПОПИСАНИ У ПОПОВЦУ 1766. ГОДИНЕ”]

Anicsich Misko, Bacsfanin Gavrillo, Bacsfanin Janko, Banacz Szava, Battinacz Jovan, Berberov Gligoria, Bosnyak Antun, Bosnyak Arszenia, Bosnyak Gojko, Bosnyak Jovicza, Bosnyak Mizyvor, Bosnyak Nikola, Bosnyak Sztojan, Bosnyak Teodor, Bosnyak Todor, Bosnyak Xivko, Bosnyak Xivko Carl, Csavics Nikola, Csepinacz Mates, Csepinacz Nesko, Csepinacz Todor, Csepuinacz Gyuko, Csuricsia Stevan, Diakov Gligoria, Dvornich Sztokan, Dvornich Teodor, Gecz Jacob, Gerbcs Mihajlo, Gluakov Szimo, Grubacsev Gavrillo, Grubacsev Koszta Gyurgyev Kerszta, Helfer Jacob, Higlvogner Peter, Ignatin Cvio, Ignatin Todor, Jankov Todor, Jevremov Gligoria, Jovich Jeso, Jovich MIhajlo, Kalaich Doka, Kalaich Stevan, Karaola Szimo, Kollar Teodor, Komenovich Timothia, Kovacsev Jovan, Lacsanin Nityvor, Lancsuzsanin Arszenia, Lancsuzsanin Vujo, Lubisity Kuzman, Majsacz Mihajlo, Markovich Nikola, Matin Antun, Milakov Mitar, Mirkovich Koja, Miskov Jovan, Miskov Teodor, Ognyenovity Sztojan, Pajer Maternus, Panity Dmitar, Panity Szimo, Peklent Ioannes, Pinterov Szimo, Popovich Vasza, Poznanov Jovan, Poznanov Gligoria, Prun Conrad, Radich Isajlo, Radisity Mihajlo, Radisity Mojsia, Radivojcsev Jovicza, Risztin Teodor, Schenpach Ioannes, Stelling Ionnes, Strajnich Jovan, Svab Blasius, Szavin Jovicza, Szavin Kerszta, Szekanich Jovan, Szekanich Sztojan, Sztankov Jovan, Tatimirov Jovan, Tatimirov Laza, Tatimirov Todor, Teics Peter, Tyirilov Nikola, Tyirin Jovan, Vacht Nicolaus, Veracz Rado, Vidakov Todor, Vlaskozenacz Stevan, Vlaskozenacz Vasza.

ИЗВОР: MOL, Theresianisches Urbarium 1767

[/toggle] [toggle title=”ПОПИС ЗЕМЉЕ ИЗ 1828. ГОДИНЕ”]

Joan. Layer, Georg Folk, Nicol. Czorn, Frider. Szibuer, Joseph Brukker, Mart. Mark, Joseph. Fritmann, Anton Mfiller, Marcus Fiplhoffer, Joan. Francisici, Joan. Mayer, Joan. Getto, Joan. Gepperth, Joan. Teninger, Conradus Szibner, Melchior Folk, Anton Eckerth, Josephus Fogl, Joan. Rull, Joan. Popl, Josephus Guznberger, Valent. Folk, Joan. Fogl, Jacob Guznberger, Josephus Czeiler, Georg Rfill, Georg Antritt, Barthol. Martin, Leopoldus Svab, Nicol. Emling, Anton Greif, Joan. Dorr, Henricus Luczs, Mich. Layer, Joan. Mark, Joan. Teninger, Joan. Getto, Georg Petz, Nicol. Schreiner, Joan. Higl, Paulus Schvab, Paulus Kholl, Joan. Lindemann, Josephus Metzner, Mich. Payer, Joan. Maicht, Joan. Folk, Lucas Rajakovics, Jacobus Francisci, Henricus Lindeman, Sophronius Bosnyak, Jephta Dvornics, Cusmannus Rakin, Nestor Strejuics, Petrus Bosnyak, SimeonStrejnics, Paulus Lubisics, Jacobus Sztankovics, Lucas Jelics, Maximil. Berberovics, Basilius Obradovics, Jephos. Bosnyak, Franc. Popovics, Franc. Kutyanacz, Michael Miskovics, Philippus Vuics, Georg Adamovics, Elias Bosnyak, Georg Mayschatz, Conszant Stevanovics, Damianus Bosnyak, Procopius Adamov, Lazarus Grubacsev, Steph. Martzikov, Georg Mischin, Theodorus Sztankov, Ferdinandus Veber, Christianus Ringmuth, Josephus Krupitza, Joan. Gerber, Andr. Bender, Mich. Popovics, Theordorus Popovics, Theodorus Poznanov, Steph. Bosnyak, Andr. Tatamirov, Mathias Krizsan, Stephanus Maischatz, Franc. Bosnyak, Procopius Bosnyak, Romanus Strejnics, Joan. Kosztics, Simon Bosnyak, Philippus Bosnyak, Anton Grubacsev, Fidelis Arnold, Emling Adamus Popovics, Georg Schmidt, Aron Fischer, Laurent. Gayer, Steph. Poznanov, Jacobus Getto, Joannes Binder, Paulus Ugranovics, Antonius Gyurgyev, Demetrius Jevrenov, Elias Agics, Joan. Dvornics, Simon Ignatin, Lucas Bosnyak, Procopius Jevrim, Theodorus Bosnyak, Cyrillus Bosnyak, Steph. Gyukics, August. Vlajkozimacz, Petrus Szablicza, Georg Muller, ?Titus Mayschatz, Simeon Mayschatz, Simon Kalaics, Elias Bosnyak, Philippus Szekanics, Joan. Bosnyak, Theodorus Csavics, Antonius Bosnyak, Lazarus Sztojanovics, Stephanus Lacsnics, Adamus Banacz, Basilius Szekanics, Sophronius Dvornics, Adamus Marasz, Stephanus Mayschatz, Joan. Ninkov, Adamus Getz, Theodorus Tatanicrov, Pantaleon Sztanko, Fridericus From, Georgius Paprics, Georg Elter, Cyriacus Hoschman, Adamus Hafner, Simon Banacz, Daniel”Risztics Jos. Turk, Daniel Bosnyak, Michael Helsuer, Gallur Valter, Joannes Muller, Jacobus Popovics, Georg Francisci, Martinus Kieszler, Jacobus Payer, Joseph Fuchs, Mart. Mak, Petrus Svab, Timotheus Bosnyak, Vid. Theresia Payer, Thomas Banacz, Conradus Banacz, Steph. Latincsics, Titus Bosnyak, Andreas Konrad, Sophronius Sztrejnics, Antonius Szibner, Tryphonius Sztrejnics, Ignatius Sztrejnics, Antonius Trum, Simon Getz, Henricus Kohl, Joan. Stigler, Georg Varth, Josephus Veber, Georg Schrem Joan. Kiszler, Martinus Brunn, Vid. Margaretha Fleischer, Joannes Feninger, Joannes Reder, Petrus Schum, Adamus Schum, Nicol. Stang, Georg Iglsberger, Georg Szatler, Ferdin. Schleich, Jos. Hergenreder, Christ. Goller, Josephus Platosics, Hermanus Muller, Anton. Fischer, Joan. Teninger, Jacobus Czuniner, Fridericus Turk, Mich. Czuniner, Georg Amon, Josephus Jung, Valentius Eckhardt, Georg Prell, Georg Kiszler, Joan. Taubner, Adamus Lindeman, Henr. Klebicz, Mich. Iglberger, Georg Redl, Josephus Szegreber, Jacobus Szegreber, Joannes Jelinek, Nicolaus Francisci, Nicolaus Layer, Ferdin. Ruplstein, Casimizus Ketter, Joan. Heger, Anton. Klebicz, Melchior Martin, Joannes Koller, Antonius Popl, Josephus Brucker, Josephus Martin, Antonius Helmer, Antonius Jung, Georg Lindeman, Josephus Hartveg, Georg Hoschman, Henricus Morgenthal, Simon Pepl, Joan. Folk, Georg Scheuer, Nicolas Kurtz, Franciscus Schlitter, Paulus Vaibl, Josephus Folk, Franciscus Mayer, Jacobus Fogl, Georg Svabi, Joan. Scheuer, Josephus Eckhardt, Valent. Binder, Valent. Svab, Valent. Szibner, Valent. Schlitter, Adamus Versching, Jos. Gasztner, Georg Feder, Frid. Vagner, Georg Folk, Joan. Getto, Mich. Mayling, Nicol. Vahl, Ivan. Geeb, Mathias Fellinger, Theodorus Gyukics, David Sztrenics, Marcus Bogdanovics, Ivan. Boskovics, Anton Gligorovics, Petrus Bosnyak, Xtoph Boskovics, Constant. Boskovics, Timotheius Boskovics, Lucas Boskovics, Paulus Petrovics, Essekiensis Nic. Filler, Henr. Staub, Petrus Stejnics, Georg Francisis, Math. Tomasek, Jos. Veszics.

ИЗВОР: Martha Remer Connor, GERMANS & HUNGARIANS 1882. Land Census Baranya County Hungary, Las Vegas, 1991, str. 7-9

[/toggle] [toggle title=”СПИСАК СВЕШТЕНИКА У ПОПОВЦУ ОД 1735. ГОДИНЕ ДО ДАНАС”]

Теодор (1735-), Евтимије (1735-), Константин (1735-), Стефан Поповић (1758-1767), Гаврил (1760-), Теодор Јанковић (1768-), Васил Ђорђевић (1768-), Григорије Поповић (1768-), Димитрије (1776-), Григорије Ћосић (1806-1832), Михаило Ћосић (1828-), Цветко Ћосић (1832-1865), Александар Ћосић (1865-1895), Дионисије Мијатовић (1899-1905), Мирослав Обренов (-1991), Стефан Кувежданин (1991-1992), Радован Савић (1992-1999), Владо Кљајић (1999-2000), Александар Вукадиновић (2000-).

Недостају подаци за период од 1905. до 1991. године.

ИЗВОР: Милан Дујмов, Листа свештеника Српске православне епархије Будимске, Будимпешта, 2013, стр. 14

[/toggle]
Наредни чланак:
Претходни чланак:

Коментари (0)

Одговорите

Тренутно нема коментара. Будите први и оставите коментар.