Срби у Кнежевим Виноградима (Барања)

Кнежеви Виногради (мађ. Herczegszöllös) су варошица и средиште истоимене општине у Барањи, Хрватска. До нове територијалне организације у Хрватској, подручје Кнежевих Винограда налазило се у оквиру општине Бели Манастир.

Данас је општина Кнежеви Виногради јединица локалне самоуправе у саставу Осјечко-барањске жупаније и представља простор од 248,77 km², што чини 6% укупне површине жупаније.

Географски положај

Простор Кнежевих Винограда припада крајњем североисточном делу Републике Хрватске, односно његовој природно-географској целини, Барањи. У оквиру простора Барање, Кнежеви Виногради се налазе на њеном истоку и део су парка природе Копачки рит.

Седиште општине Кнежевих Винограда налази се на двадесет петом километру од главног административног центра Осјечко-барањске жупаније града Осијека и на десетом километару од града Белог Манастира. Двадесет шест километара дели Кнежеве Винограде од границе са Републиком Мађарском и петнаест километара од границе са Републиком Србијом.

Општину Кнежеви Виногради, поред њеног административног средишта, чини још осам насеља: Каранац, Змајевац, Суза, Котлина, Каменац, Мирковац, Јасеновац и Соколовац.

Историја насеља

Историја Кнежевих Винограда сеже у далеку прошлост. Још у старом веку, када се на овим просторима протезао Римски лимес, овде је постојала колонија Donatium, а име места први пут се спомиње у писаном облику 1341. године под називом Vilucu de Zeleus.

Веменом насеље мења називе у Zeleus, Zewievs, да би за време владавине Хабзбурговаца добило назив Hercegh Solos.

Кнежеви Виногради 1533. године улазе у састав поседа српског кнеза Стефана Штиљановића и од тада се устаљује назив Херцег Суљош (Herczegszöllös). Тај назив усвојили су и Турци, па су тако према попису из 1687. године Кнежеви Виногради уписани под новим именом.

Срби мартолоси 1565. године насељавају Кнежеве Винограде и број Срба се тако повећава. Други талас мартолога који насељавају Кнежеве Винограде био је 1593. године, а последњи Срби мартолоси дошли су у ово место 1619. године.

Кнежеви Виногради су 1697. године ушли у састав Бељског властелинства аустријског принца и војсковође Евгенија Савојског. Карловачким миром из 1699. године Турци су и званично изгубили Барању, а Кнежеви Виногради су ушли у састав Угарске краљевине у којој остају све до 1918. године.

Средином осамнаестог века, 1742. године у Кнежевим Виноградима основана је парохија. Те године је подигнута и прва православна црква у селу, црква Светог Архиђакона Стефана, а 1768. године аустријска царица Марија Терезија издаје дозволу за градњу новог православног храма посвећеног Ваведењу Пресвете Богородице, по условима Угарског већа.

Године 1770. у Кнежеве Винограде досељавају се Немци, а две године касније оснива се прва српска школа. Почетком двадесетих година 19. века у Кнежевим Виноградима постоји поштанска станица на путу Осек – Суботица, ту станује властелински судац, службеник и инспектор властелинства. У селу је и велики амбар за жито и раде два подрума за вино.

Почетак двадесетог века у Кнежевим Виноградима обележен је изградњом пруге нормалног колосека, која је повезивала Бели Манастир и Батину Скелу на Дунаву. Пруга ће бити у функцији све до 1967. године када ће је нове власти прогласити нерентабилном и заједно са стотинама километара других пруга размонтирати. О њеном постојању данас сведочи још стара зграда железничке станице и насип на коме се некада налазила железничка инфраструктура.

Значајнији број српских домаћинстава бележи се већ средином 18. века, па је тако на Попису становништва из 1751. године, у селу је било 46 српских домова, а према Попису становништва из 1846. у селу је живело 632 Срба. Три деценије касније, на попису из 1878. године у селу је пописано 112 српских кућа у којима је живео 921 становник.

На основу последњег пописа верника, објављеног у Првом шематизму Епархије осечко-пољске и барањске из 2009. године, број домова и верника по насељима био је следећи: у Кнежевим Виноградима пописано је у 140 православних домова 354 душе, у Пустарама у 15 кућа пописано је 27 душа. Укупно је пописано 155 домова са 381 душом.

Религија

У Кнежевим Виноградима постоје три верске заједнице: протестантска, православна и римокатоличка. Општина Кнежеви Виногради броји тринаест цркава: шест протестантских, пет римокатоличких и две православне.

Најстарија црква у Кнежевим Виноградима и у целој Барањи је садашња протестаснтска црква, подигнута у XI веку у романичком стилу, а дограђивана у XIII и XIV веку у време готике. Од 1576. године постаје протестантска. Поново је дограђена 1803. године и данас се налази под заштитом државе и чини споменик културе.

Православна црква датира из 1742. године када се и први пут спомиње, а Кнежеви Виногради су те исте године постали парохија. Прва црква била је посвећена Светом Архиђакону Стефану. Нова црква посвећена Ваведењу Пресвете Богородице саграђена је 1775. године на предлог Верске комисије Угарског намесничког већа и уз дозволу царице Марије Терезије. Црква је грађена као једнобродна грађевина са полукружном апсидом и двоспратним звоником изнад западног портала, у каснобарокном стилу са елементима класицизма. Иконостас датира из друге половине XVIII века. Од 1777. године воде се црквене матице венчаних и умрилих, а од 1778. године црквене матице крштених. Црквену општину Кнежеви Виногради чине још села: Суза, Змајевац, Батина и Грабовац, а парохија је од 1991. године у саставу Осјечкопољске и барањске епархије.

Римокатоличка жупна црква Светог Архангела Михајла грађена је у класичном стилу, али не постоје тачни подаци када је саграђена. Жупа је основана 1851. године, а црква је обновљена 1840. године. Кор цркве је дозидан 1857. године и тиме је завршена њена изградња, а тај облик је задржала до данас. Црква је потпуно обновљена 2004. године.

[toggle title=”ПОРОДИЦЕ ПОПИСАНЕ 1696. И 1702. ГОДИНЕ”]

Babos, Balogh, Bosnack, Buczer, Csabes (2x), Czifia, Ember, Fejes (5x), Ferka, Kocti, Lankai, Lenard, Moricz, Palis, Suba, Szabo (2x), Szombo, Szücs, Thot, Thoth, Tossa, Varga (1696); Boczo, Bokovicz, Cristan, Czöcsis, Ember, Fehess (4x), Ferfy, Firka, Giperman, Kaczi, Kolaczovicz, Koriz, Lankai, Lenyart, Miho, Misly, Moricz, Paczil, Protal, Puczer, Racz (2x), Suba, Szücz, Tosso (1702).

ИЗВОР: Claus Heinrich Gattermann, Die Baranya in den Jahren 1686 bis 1713, Göttingen, 2005, str. 32о-321[/toggle]

КНЕЖЕВИ ВИНОГРАДИ У ПОПИСИМА ОД 1711/1713. ДО 2001. ГОДИНЕ

ДОМАЋИНСТВА ПОПИСАНА 1711/1713. ГОДИНЕ

Bardi, Ember, Erdös, Fejes (3x), Ferko, Fülep, Gasi, Hegedüs, Kacsi, Kovács, Moyses, Nagy, Suba, Szabo, Szücs, Tosa, Tot, Varga, Bacsvanin, Jersia, Pavoacz (2x), Radics, Ravics, Szabó, Sztojko, Szujin, Tersics.

ИЗВОР: Claus Heinrich Gattermann, Die Baranya in den Jahren 1686 bis 1713, Göttingen, 2005, str. 32о-321

ПОПИС СИСТЕМАТСКЕ КОМИСИЈЕ ИЗ 1715. ГОДИНЕ

Mathias Fejer, Joannes Suba, Stephanus Szücs, Stephanus Varga, Joannes Kocsi, Nicolaus Pazi, Franciscus Tobi, Mathias Szabo, Joannes Moises, Mathias Fejes, Joannes Bardi, Stephanus Erdős, Joannes Fileph, Joannes Ember, Michael Tosa, Jonas Kovacs, Stephanus Fejes, Janko Pavacs, Pejo Radics, Mihalylo Tersia, Misko Bugarin, Janko Szabo, Joko Szabo, Manuelo Szabo, Stojan Pavacs, Csiro Bacsvanin, Mitar Radics, Miat Dorozon, Miat Prekogatya, Mirko Prekogatya.

ИЗВОР: Az 1715. évi országos összeírás

ПОПИС СИСТЕМАТСКЕ КОМИСИЈЕ ИЗ 1720. ГОДИНЕ

Joannes Suba, Matheus Tejes, Stephanus Szücs, Stephanus Varga, Joannes Kacsy, Joannes Varga, Joannes Szabo, Joannes Moises, Mathias Fejes, Joannes Bardy, Stephanus Erdös, Joannes Phileph, Michael Tosa, Joannes Ember, Jonas Kovacs, Stephanus Tejes, Pejo Radicz, Mihalylo Tertia, Misko Bugarin, Janko Szabo, Joko Szabo, Osztoja Pavácz, Czvio Bacsvanin, Mitar Radicz, Simon Szabo, Stephanus Nagy, Matheas Toth, Joannes Tejes, Stephanus Moises.

ИЗВОР: Az 1720. évi országos összeírás

ПОПИСАНИ У КНЕЖЕВИМ ВИНОГРАДИМА 1766. ГОДИНЕ

Banko Davic, Bardy Janos, Bereczka Janos, Dobi Janos, Ember Istvany, Ember Mihaly, Erdos Dani, Erdos Istvany, Erdos Miklos, Feies Jancsi, Fejes Janos, Fejes Mathe, Fejes Mihaly, Fejes Miklos, Fejes Pista Jancsi, Fejes Samu, Gyorgy Ferencz, Hegedus Istok, Horvath Janos, Kacsy Istvany, Kacsy Janosone, Kantor Jancsi, Kantor Janos, Kovacs Andras, Kovacs Janos, Markos Janos, Meszar Gyrka, Molnar Mihaly, Moses Jancsi, Ory Jancsi, Palinkas Gyrka, Palis Janos, Palko Andras, Rettfalusi Janos, Suba Andras, Suba Istok, Szabo Istok, Szabo Jancsi, Szabo Mathe, Szabo Miklos, Thott Istok, Thott Janos, Thott Miklos, Tihany Janos, Varga Janos, Antunov Petar, Antunov Tyiro, Atyimov Kerszta, Babics Jovicza, Bekfalacz Arszenia, Bekfalacz Pavao, Bekfalacz Petar, Bessity Jovan, Bosnyak Filip, Bosnyak Gligoria, Bosnyak Lazo, Bosukcsanin Joviza, Bosukcsanin Nikola, Bosukcsanin Pavao, Bugarin Jovan, Csordas Janko, Domasetov Marko, Dragojlov Proka, Dragojlov Riszta, Gasparov Antun, Gecsanin Gyragy, Golubkovich Gyuragy, Golubkovih Illia, Ivanovics Ignatia, Janics Mihajlo, Janics Petar, Janics Radovan, Katics Illia, Katics Nikola, Katics Radivoj, Kollar Gajo, Kollar Rado, Lazity Atanaczko, Lazity Szava, Lazity Timo, Lazity Vuk, Lengaich Gruiza, Lozanovich Mihajlo, Lozanovich Nikola, Lozanovich Pantelia, Luboevich Tyiro, Meczanovich Riszto, Miatov Filip, Miatovics Vuk, Mille Ignacz, Milossev Filip, Milossev Petar, Pauvacz Sztevan, Pauvacz Todor, Pecsulich Andria, Pecsulich Petar, Popovich Ivan, Popovich Theodor, Poznanov Jovan, Poznanov Nitics, Radich Izsak, Radis Bozso, Radics Ivan, Radics Kerszta, Radics Petar, Radics Szimo, Radoszavlyev Josef, Saracz Sztojan, Szigetlia Mato, Szigetlia Miso, Szrupan Mihajlo, Sztanich Illia, Sztanich Kojo, Sztanity Jovan, Sztanity Sztevan, Sztanivukovich Cvio, Sztanojlov Lazo, Sztanojlov Zaria, Sztanojlovich Stevan, Sztrainich Arszenia, Vaszilovich Nitics, Vukovics Vid, Szombergcsanin Nikola, Csizmar Franyo, Kovach Gyro, Kovacs Jovo, Kovacs Marczi, To Csinalo Janko.

ИЗВОР: MOL, Theresianisches Urbarium 1767

ПОПИС ВЛАСНИКА ЗЕМЉЕ ИЗ 1828. ГОДИНЕ

Georgius Panvacz, Josephus Muller, Nicolaus Jankovics, Nicolaus Radojasics, Georgius Atyimo, Maximilianus Panvacz, Lazarus Popovics, Joannes Jankovics, Vid. Vinko Mihajlovics, Georgius Jovanovics, Adamus Czizmar, Nicolaus Bugaind, Andreas Kocsis, Michael Panvacz, Stephanus ?Bereczka, Andreas Mate, Joannes Mate, Samuel Kantor, Franciscus Biro, Joannes Bognar, Samuel Dani, Alexander Erdos, Andreas Palko, Josephus Tobi, Josephus Foldvari, Josephus Varga, Mathias Kacsi, Andreas Kacsi, Petrus Szabo, Stephanus Resz, Jonas Bardi, Joannes Toth, Stephanus Erdos, Stephanus Kovacs, Elias Moyses, David Kozar, Josephus Fejes, Stephanus Suba, Josephus Suba, Stephanus Tobi, Andreas Hirx, Matheus Suba, Andreas Tasi, Joannes Palko, Elias Molnar, Michael Molnar, Joannes Kacsi, Andreas Szor, Samuel Kozar, David Fejes, Georgius, Josephus, Nicolaus, Alexander Kovacs, Franciscus Polgar, Georgius Tanaczko, Joannes Bardi, Nicolaus Pista, Joannes Varga, Franciscus Kacsi, Jonas Varga, Stephanus Moyses, David Varga, Mathias Pista, Andreas Szablar, Andreas Csizmar, Nicolaus Erdos, Joannes Tobi, Joannes Erdosi, Josephus Erdosi,Stephanus Palko, Franciscus Kovacs, Joannes Kozar, Ladislaus Jonas, Joannes Tormas, Nicolaus Ember, Stephanus Pozoszlai, Josephus Fejes, Josephus Szabo, Joannes Kovacs, Joannes Fejes, Joannes Palis, Stephanus Suba, David Gyor, Andreas Gyor, David Banyo, Alexander Ember, Michael Meszar, Michael Ember, Stephanus Ember, Stephanus Dani, Joannes Dani, Michael Kacsi, Alexander Fejes, Josephus Pista, Michael Gatai, Joannes Varga, Joannes Bardi, Adamus Bardi, Josephus Bardi, Joannes Csipan, Stephanus Kacsi, Michael Varga, Samuel Markus, Mathias Cserko, Georgius Muits, Joannes Jaksa, Nicolaus Kiss, Nicolaus Kucsi, Joannes Kantor, Michael Grajkalics, Franciscus Banyo, Ignatius Babics, Franciscus Gyor, Andreas Bozsics, Stephanus Bardi, Stephanus Erdos, Josephus Erdos, Andreas Csizmar, Josephus Haubprucker, Josephus Lukacs, Joannes Kulics, Adamus Varga, Stephanus Zarka, Vidua Josephi Ember, Joannes Erdelyi, Stephanus Imre, Martinus Toth, Stephanus Stojanovics, Stephanus Matkovics, Paulus Csizmar, Andreas Menedek, Josephus Duisi, Mathias Pantesics, Mathias Raucher, James Frics, Thomas Adamecz, Georgius Popovics, Josephus Ranilovics, Andreas Markovics, Joannes Demetrovics, Marcus Szegetlin, Basilius Prokir, Michael Stanojlovics, Georgius Lukasics, Timotheus Pits, Josephus Benics, Salesius Lengaits, Joannes Rabb, Josephus Stanics, Sigmundus Vukovics, Georgius Stanajlov, Joannes Pecsulin, Lazarus Drugutlov, Stnaislaus Osztoja, Philippus Stanics, Joannes Macsanin, Georgius Petsulin, Adamus Hatics, Philippus Horvath, Nicolaus Drenovacz, Georgius Rudics, Franciscus Babies, Matheus Farkas, Georgius Sztojakov, Joannes Bosnyak, Thaddus Metzanov, Joannes Paulesics, Alexius Stanics, Simeon Lubovics, Josephus Szeglin, Lazarus Radics, Joannes Lipovacz, Zacharias Lazics, Joannes Katits, Paulus Petrovics, Basilius Lozanov, Simeon Atymiov, Michael Radics, Ladislaus Szegellin, Stephanus Bosnyak, Maximilianus Lenyaits, Christophorus Dragojlov, Athanasius Mihajlovics, Georgius Pecsulin, Lucas Csizmar, Andreas Stojanovics, Emanuel Nosztovics, Coelestinus Righ, Stephanus Kovacs, Franciscus Szombathelyi, Athanasius Jankovics, Simeon Lazics, Lucas Danillo, Georgius Despotovics, Vid. Timothei Stanojlov, Josephus Zablar, Josephus Birk, Andreas Radics, Stephanus Bozits, Arsenius Ivanovics, Josephus Zsivkovics, Theodorus Bosnyak, Cusmanus Dragojlov, Michael Bekfalutz, Josephus Stanojlov, Georgius Radics, Theodorus Ignacz, Gregorius Szombathely, Arzenius Metzanov, Mathias Bosnyak, Theodorus Bozsecsanin, Georgius Fabri, Stephanus Szobeczki, Michael Novak, Joannes Fundt, Petrus Borsecsanin, Michael Atzko, Sophronius Pandur, Nicolaus Horvath, Josephus Dugovics, Joannes Rommer, Michael Dragojlov, Georgius Prokin, Martinus Szeglin, Paulus Szabo, Andreas Keszthelyi, Mathias Kovacsics, Gothardus Kobetics, Joannes Kollarics, Joannes Lubovics, Georgius Zsivkovics, Petrus Lovak, Paulus Bekfalutz, Joannes Sarics, Paulus Szegetlin, Josephus Romer, Josephus Szabo, Mathias Hajek, Josephus Bonner, Gabriel Popovis, Lazarus Popovics, Josephus Imre, Joannes Zsivkovics, Paulus Stuglics, Andreas Koncz, Joannes Kratafila, Mathias Borsucsanin, Michael Schneider, Josephus Studer, Martinus Szablar, Vidua Michaelis Toth, Andreas Palko, Maximilianus Lubovics, Mathias Pinter, Michael Meszaros, Joannes Horvath, Vid. Martini. Nemeth, Stephanus Voros, Conradus Kratafila, Simeon Pits, Joannes Katona, Matheus Szavrits, Paulus Kardos, Georgius Varga, Petrus Tobi, Joannes Tapolozai, Michael Molnar, Josephus Csapo, Josephus Nagy.

ИЗВОР: Martha Remer Connor, GERMANS & HUNGARIANS 1882. Land Census Baranya County Hungary, Las Vegas, 1991, str. 120-122

ДОМАЋИНСТВА ПОПИСАНА У ЦРКВЕНОМ ПРОТОКОЛУ ИЗ 1906. ГОДИНЕ

Андрић, Андрићевић, Аћимовић (Никољдан, 16х), Банац (Јовандан), Беквалац (Никољдан и Аранђеловдан, 3х), Божић (Никољдан, 3х), Божучанин (Јовандан, 3х), Бојанин, Бошковић (Ђурђевдан), Бошњак (Илиндан и Никољдан, 2х), Бугарин (Часне Вериге, 4х), Грујић, Дамјановић (Ђурђевдан), Драгојлов (Ђурђевдан, 3х), Драгојловић, Ђукић (Јовандан), Игњац (Аранђеловдан), Јоцковић (Никољдан), Катић (Никољдан, 3х), Лазић (Никољдан), Ленгаић (Јовандан, 6х), Лозанов (Трифундан, 6х), Љубовић, Љубојевић (Никољдан, 5х), Марјановић (Никољдан), Марковић, (Никољдан, 2х), Мецанов (Ђурђевдан, 10х), Мечанин (Илиндан, 3х), Мијатов (Ђурђевдан и Јовандан, 3х), Милетић (Никољдан, 6х), Мирковић (Никољдан, 2х), Недељковић, Патарац (Илиндан), Петловац (Никољдан), Петровић (Јовандан, 3х), Печујлија (Никољдан, 4х), Пешић (Јовандан), Поповић (Ђурђевдан, 4х), Прекодравац (Ђурђевдан), Прокић (Ђурђевдан, 5х), Радић (Илиндан и Никољдан, 7х), Сегетлија (Ђурђевдан, 4х), Станић (Аранђеловдан, 4х), Станојлов (Трифундан, 4х), Стојаков (Ђурђевдан), Стојановић (2х), Стојков (Ђурђевдан), Стојковић (Ђурђевдан), Страјинић (Никољдан), Товјанин (Марковдан, 3х), Хорват (Ђурђевдан).

Списку недостају подаци за првих седам пописаних домаћинстава, који су иначе доступни, и могу се проверити у Парохијском дому Парохије кнежевовиноградске.

ИЗВОР: Домовни протокол православног српског парохијског звања у Херцег Суљошу за год. 1906.

ПОПИС СТАНОВНИШТВА 2001. ГОДИНЕ

Абришин, Аћимовић, Адам, Адамовић, Аладић, Алберковић, Андрашец, Андрић, Анђелић, Арнуш, Бабић, Багарић, Баго, Бајерле, Бајсић, Бакса Аћимовић, Балог, Бандов, Бановић, Барчан, Барић, Бартош, Барукчић, Батинић, Беде, Бејтеш, Беквалац, Бељак, Бељић, Бередић, Бистер, Бјелица, Блануша, Боде, Богнар, Богосановић, Боговић, Болмановић, Борбељ, Борић, Бошковић, Бошњак, Божић, Брвић, Букта, Бурча, Camai, Циковац, Csondor, Цвијић, Цвитан, Чапо, Чарапар, Чегрљ, Чеврљановић, Чиш, Чизмар, Чолић, Чосић, Ћулибрк, Дадић, Далматин, Дамјановић, Дани, Даниловић, Дасовић, Давидовић, Деак, Дедић, Денеш, Дероњић, Деспинић, Добровац, Додлек, Достан, Драгојлов, Драгосавац, Думанчић, Дурић, Душанић, Дворнић, Џамбас, Ђенадија, Ђокић, Ђурић, Ђурковић, Ембер, Ергарац, Ернст, Ертнер, Фараго, Фаркаш, Фехер, Фејеш, Ференц, Француз, Friedl, Фулир, Габор, гамош, Гарић, Гашић, Глигорић, Гљивица, Гњатовић, Гојкић, Гомбар, Говић, Грах, Граховац, Грбеша, Грбенар, Гргурек, Грковић, Грња, Грујић, Губица, Хачек, Хајцман, Хајдаровић, Хајџановић, Ханер, Хазенауер, Хегедуш, Хиберт, Хибл, Хорват, Хуј, Игњац, Игњатовић, Илић, Илишковић, Имре, Иванчић, Иванић, Ившић, Јагар, Јајчанић, Јакељић, Јакоша, Јаковчић, Јаковљевић, Јамброшић, Јамбрушић, Јанковић, Јањић, Јеремић, Јерковић, Језерник, Јокић,Јовановић, Јожеф, Јухас, Јукић, Јуларић, Јуран, Јурчец, Јуриљ, Јуришић, Јурјевић, Јурковић, Јурошевић, Кеценберг, Качи, Кајтаз, Кајтази, Калањош, Калем, Кандецки, Канисек, Кашанин, Катић, Кецман, Кедвеш, Кекез, Келер, Келић, Кењи, Керестеш, Кери, Керовец, Кесеги, Кеслер, Кереш, Киш, Клајић, Клемент, Клешчек, Клиба, Кнежевић, Кобедић, Кобиа, Кобиља, Кочи, Колар, Коларић, Комароми, Конц, Кончар, Кондор, Контрец, Косич, Костић, Котарац, Ковач, Ковачевић, Ковачић, Ковјанић, Крајцар, Крамарић, Кремер, Кренцер, Крезић, Крстић, Куцељ, Кућанчанин, Кухар, Купрешак, Куруц, Куштро, Кузман, Кузмановић, Лариновић Лелета, Лазар, Лазаревић, Леринц, Лончар, Ловак, Ловренчић, Ловрић, Лозанчић, Лозанчић Багарушић, Лозанчић Богарушић, Лозанов, Lukacs, Лукач, Лукачевић, Лукић, Луковић, Љубојевић, Љубовић, Мајстренко, Маковец, Максимовић, Маливук, Мамузић, Марић, Маринковић, Мариновић, Марјановић, Марковић, Мароди, Маршо, Мартић, Марушић, Матић, Матијевић, Матоковић, Мецанов, Медвед, Међеши, Месарош, Seszaroš, Михајловић, Михаљевић, Михаковић, Мијановић, Мијатовић, Микец, Миколчић, Микуш, Милановић, Милер, Милетић, Милић, Милосављевић, Миљковић, Мирковић, Мишчевић, Мишић, Мишковић, Митровић, Молнар, Мориц, Morvai, Мостечак, Мошић, Муса, Нађ, Нађ Пејаковић, Недељковић, Недић, Николић, Николин, Новак, Новаковић, Остојић, Ожвалт, Паић, Палко, Панџа, Панђа, Папеж, Павлиновић, Павлошић, Павловић, Печујлија, Пехо, Пејаковић, Пејић, Пентек, Пераковић, Перишић, Перковић, Першић, Петковић, Петловац, Петричевић, Петровић, Пилиши, Пинтар, Пињух, Пиршл, Плавшин, Плеш, Погач, Поланчец, Поповић, Прекодравац, Пргомет, Приселац, Прокић, Пукшец, Путник, Радановић, Радић, Рикерт, Ристић, Ромер, Рошта, Сабљак, Сабо, Саболчић, Саболек, Сакић, Сарка, Секулић, Сердар, Сич, Сили, Симић, Сивић, Славуљица, Слишко, Сомбатхељи, Сомботхељи, Спајић, Спасојевић, Станић, Станојлов, Стјепановић, Стојаковић, Стојановић, Стојковић, Страшек, Сучић, Свалина, Шајновић, Шакић, Шалајић, Шаркези, Шашлић, Шегота, Шеремешић, Шермешић, Шилеш, Шимек, Шимић, Шимон, Шимуновић, Шипец, Шкворц, Шмрчковић, Шмудла, Шоја, Шоја Рикерт, Шош, Шоштарић, Шпољарић, Шремф, Штадлер, шуба, Шујдовић, Шукурма, Тадић, Талвизер, Тамаш, Tarnai, Tatai, Терзић, Тибор, Тиборц, Тодоровић, Томаш, Томашић, Томић, Тонковић, Топрек, Тот, Toth, Товјанин, Трбовић, Тривунчић, Тртањ, Тушкановић, Тутић, Ујић, Умићевић, Урсић, Урсић Молнар, Усоди, Вакањац, Варга, Ваш, Ваштаг, Велемировић, Веселиновић, Видаковић, Видовић, Вилић, Виљевац, Винце, Воденски, Војковић, Војновић, Вранка, Вратовић, вученовић, Вучић, Вугринец, Вујинић, Вукадиновић, Вукманов, Вукоичић, Вуковић, Здунић, Зима, Зундановић, Жемљић, Жилински, Жинић, Живковић, Жулец, Жупан.

ИЗВОР: Franjo Maletić, Petar Šimunović, Hrvatski prezimenik – pučanstvo Republike Hrvatske na početku 21. stoljeća, Zagreb, 2008, str. 448-449

СПИСАК СВЕШТЕНИКА У КНЕЖЕВИМ ВИНОГРАДИМА ОД 1755. ГОДИНЕ ДО ДАНАС

Теодор Поповић (1755-1767), Адам Поповић (1791-1809), Теодор Поповић (1798-1824), Симеон Поповић (1824-), Јован Чатаревић (1824-1825), Андреј Кнежевић (1825-1830), Матеј Парабак (1830-1832), Петар Парабак (1832-1858), Павле Костовић (1858-), Павле Калајџић (1858-1859), Павле Костовић (1859-1860), Радослав Андрић (1860-1911), Сергије Јанковић (1911), Милутин Чупић (1912-1921), Светислав Зундановић (1921-1922), Душан Андрић (1922-1938), Стеван Избрадић (1938-1955), Љубомир Мецановић (1955-1982), Љубомир Радић (1982-1998), Драган Вукадиновић (1999-2002), Ненад Кесоња (2002-2006), Слободан Познановић (2006-2013), Драган Вукадиновић (2013-2014), Стеван Кувежданин (2014-).

Имена свештеника од 1860. године преузета су са званичних страница Општине Кнежеви Виногради.

ИЗВОР: Милан Дујмов, Листа свештеника Српске православне епархије Будимске, Будимпешта, 2013, стр. 76

Аутор чланка:
Бранко Тодоровић

Члан Друштва српских родословаца "Порекло" од 2014. године. Председник Одбора за хералдику и главни уредник Форума Порекло.

Коментари (13)

Одговорите

13 коментара

 1. Војислав Ананић

  Кнежеви Виногради (Hercegsz^l^s) – мјесто источно-југоисточно од Белог Манастира

  Други дио имена долази од ријечи sz^l^s(kert) ‘виноград’, будући да је мјесто било познато по виноградима. За први дио имена, Херцег-, в. Кнежево. Овдје су се налазили виногради надвојводе Albrechta.
  Хрватско име дословни је пријевод мађарског имена. Исто вриједи и за њемачко име Weingarten.

  Кнежево (F^herceglak) – мјесто сјевероисточно од Брањина Врха
  Иако показује сличност с мађарским именом села Гајића, чини се да два имена немају везе. Кнежево је наиме доста дуго било пустара, послије посјед надвојводе Аlbrechta (fdherceg “надвојвода, кнез”, лак “насеље, мјесто становања”), који је овамо преселио сједиште бељскога властелинства из Биља, тако да ту треба тражити коријене имена. Име се јавља и у иначици Херцеглак.
  Хрватско је име слободни пријевод мађарскога.

  Извор: Успоредни преглед хрватских и мађарских барањских ојконима, Крешимир Међерал – Сучевић, Загреб, 2006.

 2. Војислав Ананић

  Мало Кнежево (Hatvan) – напуштена пустара сјеверозападно од Кнежева
  Мађарско име значи једноставно ‘шездесет’, и често је у топонимији (усп. и мјесто Хатван источно од Будимпеште). Вјеројатно се ради о броју кућа или домаћинстава које је пустара бројала. Име обухваћа читав предио западно од Кнежева.
  За хрватско име в. Кнежево.

  Извор: Успоредни преглед хрватских и мађарских барањских ојконима, Крешимир Међерал – Сучевић, Загреб, 2006.

 3. Војислав Ананић

  Мирковац (Frigyesfeld) – пустара југоисточно од Кнежевих Винограда Од особног имена Frigyes и апелатива fdld ‘земља’.
  Хрватско име од особног имена Мирко, које је пријевод мађарскога имена Frigyes (од њем. Friedrich = Мирослав).

  Митровац (Mitvarpusztа) – пустара јужно-југозападно од Кнежевих Винограда
  Од особног имена Митар (Димитар), у мађарској иначици дјеловала је вјеројатно и пучка етимологија с ријечју var ‘утврда, замак’. Забиљежен је и облик Митварц.

  Извор: Успоредни преглед хрватских и мађарских барањских ојконима, Крешимир Међерал – Сучевић, Загреб, 2006.