Попис Личана официра у Личкој граничарској регименти (1746-1861)

27. април 2024.

коментара: 2

 

Овај попис Личана официра у Личкој граничарској регименти заснован је на препису који је у листу “Личка слога” објавио Милан Миле Јапунчић. Пописом су обухваћени официри из следећих 12 кумпанија:

1. Зрмањска кумпанија (обухвата места Врело, Ком и Попина). Помињу се следећа презимена: Богуновић, Будимир, Ћук, Грубишић, Стоисављевић

2. Србска кумпанија (Осредци, Купирово, Суваја, Тишковац, Бујадица). Помињу се следећа презимена: Пеић, Жежељ, Дубаић, Бабић, Војводић.

3. Доброселска кумпанија (Дугопоље, Доњи Лапац, Горњи Лапац, Боричевац, Добросело, Дољане). Помињу се следећа презимена: Опачић, Шашић, Рашета, Вурдеља, Марковиновић, Дураковић, Ковачевић, Павелић, Крпан, Кантар, Медић, Обрадовић, Миљуш, Томљеновић.

4. Св. Петра кумпанија тј. Брувљанска (Рудопоље, Св. Петар – Брувно, Мазин). Помињу се следећа презимена: Вукасовић, Франић, Радаковић, Крајновић, Обрадовић, Веиновић, Вејновић, Мандић.

5. Удбинска кумпанија (Мутлић, Удбина, Ребић, Јошане, Висућ, Комић). Помињу се следећа презимена: Кнежевић, Лончар, Папеш, Пинтар, Цвитковић, Месић, Вуковић, Стошић, Милобара, Рубчић, Доган, Сертић, Брезић, Пезељ, Омчикус, Новачић, Жупан, Влатковић, Арамбашић, Тишма, Косановић, Милошевић, Мирковић.

6. Мекињарска кумпанија (Подлапац, Сврачково Село, Мекињар, Средња Гора, Пишаћ). Помињу се следећа презимена: Хољевац, Росандић, Микуличић, Лемаић, Клиска, Радека, Баста, Врачар, Матанић, Чорак, Баста, Радаковић, Цвијановић, Смиљанић, Веиновић.

7. Грачачка кумпанија (Томингај, Кијани, Грачац, Штикада). Помињу се следећа презимена: Мандић, Добрић, Кнежевић, Дошен, Станисављевић, Скендер, Цвитковић, Ћубелић, Тиљак, Медаковић, Шикић.

8. Св. Михајла кумпанија тј. Ловиначка (Ричице, Свети Рок, Св. Михаел – Ловинац, Смокрић, Враник, Плоча). Помињу се следећа презимена: Кнежевић, Скоруп, Томичић, Рубчић, Милетић, Вркљан, Деспот, Смолчић, Шулентић, Крпан, Бабић, Здунић, Жагар, Томљеновић, Секулић, Рачић, Ковачевић, Пешут, Шарић, Павлица, Поповић, Ћалић, Орловић, Драганић.

9. Медачка кумпанија (Медак, Почитељ, Куклић, Крушковац, Дреновац, Радуч, Вребац, Павловац, Могорић). Помињу се следећа презимена: Радошевић,Оклобџија, Љуштина, Сурла, Љесковац, Маодуш, Витас, Љубојевић, Његован, Дошен, Узелац, Мркшић, Михић, Трбојевић, Тесла, Покрајац, Калинић, Пањак, Поповић, Драгосавац, Томаш, Ђаковић, Берковић, Корица, Вучковић, Милојевић.

10. Канишка кумпанија (Рибник, Билај, Канижа, Липе, Дивосело, Читлук, Госпић, Жабица). Помињу се следећа презимена: Мудровчић, Његован, Секулић, Шимунић, Валентић, Мароевић, Филиповић, Косовић, Светић, Рубчић, Штимац, Мештровић, Чанић, Турић, Аџија, Вукелић, Кекић, Рабатић, Басарић, Поткоњак, Станић, Плећаш, Обрадовић, Бјеговић, Крајновић, Вела, Колин, Матијевић, Грешник, Сперо, Медвидић, Лулић, Шикић, Хољевац, Пфајферсберг, Драшковић, Ратковић, Хећимовић, Манојловић, Томљеновић, Павелић, Замбели, Хелман, Сегнер, Лугар, Костелац, Марковац, Галац, Корофски, Јерисбург.

11. Смиљанска кумпанија (Смиљан, Бужим, Трновац, Станиште, Коњско, Карлобаг). Помињу се следећа презимена: Лемаић, Узелац, Девчић, Ковачевић, Јелинић, Шарић, Пеиновић, Дошен, Милашиновић, Марас, Милковић, Лемајић, Рубчић, Томљеновић, Павичић, Рукавина, Павелић, Мажуран, Клајн, Иванковић, Буторац, Крмпотић, Матошић, Јерко, Кружић.

12. Куљска кумпанија (Кула, Мушалук, Осик, Будак, Барлете). Помињу се следећа презимена: Орешковић, Никшић, Милеуснић, Заставниковић, Војводић, Ракић, Чанак, Жужић, Хорватовић, Шпољарић, Лисац, Перчевић, Месић, Гргурић, Бинички, Бутковић, Павичић, Црнковић, Хелман, Басарић, Жупан.

Овим кумпанијама додати су и подаци за село Пећане, који су од 1819. припали Оточкој регименти. Једино презиме међу официрима из села Пећани које се помиње је презиме Будисављевић.

Попис преносимо у целости, изворно како је објављен.

Личани официри у Личкој граничарској регименти

За вријеме Крајине служило је врло много Личана у различитим пуковнијама тадашње војске, па се за многе и не зна, гдје су и на којем бојишту кости оставили. Попис свих тих јунака не може се данас лако наћи, па ако и постоји, он труне у коме аркиву или су га већ мишеви изјели. До руку ми је дошао, добротом г. Богослава Косовића, попис писан њемачки свих оних, који су служили у Личкој регименти, а рођени су Личани  – уз мале изузетке – па га ево износим овдје, да би се и будуће генерације спомњале својих јуначих предака.

ПОПИС

Свих генерала, штапских и других официра, који су служили у Личкој граничарској регименти од њезина оснутка г. 1746. све до г. 1861.

1. Зрмањска кумпанија

Врело: потпуковник Марко Богуновић, био у академији, умро од колере г. 1855; натпоручник Давид Богуновић; сатник Јаков Богуновић; сатник Ђуро Богуновић; сатник Самуел Богуновић, судјеловао у ратовима 1848, 1849. и 1859; заставник Јаков Будимир; мајор Павао Будимир; сатник Петар Будимир, био у академији; поручник Марко Ћук, погинуо у рату с Турцима.

Ком: заставник Тома Ћук.

Попина: сатник Дамјан Грубишић, одликован орденом француске легије части; потпуковник Дане Грубишић; потпуковник Никола Грубишић; потпуковник Исо Грубишић; сатник Јован Грубишић; сатник Павао Грубишић; поручник Дане Стоисављевић, био у рату 1848. и 1849.

2. Србска кумпанија

Осредци: поручник Јован Пеић, одликован сребрном медаљом.

Купирово: натпоручник Теодор Жежељ, крст за заслуге.

Суваја: натпоручник Дане Дубаић.

Тишковац: натпоручник Марко Бабић, погинуо 1859.

Бујадица: поручник Симо Војводић.

3. Доброселска кумпанија

Дугопоље: натпоручник Стеван Опачић, умро 1836. од колере; поручник Стеван Шашић.

Доњи Лапац: сатник Емануел Рашета, погинуо 1859; сатник Михајло Вурдеља, лишен части 1848.

Горњи Лапац: натпоручник Петар Марковиновић; натпоручник Дмитар Дураковић, лишен части 1859;  поручник Јован Дураковић, погинуо 1859;

Боричевац: натпоручник Вид Ковачевић, сребрену медаљу; натпоручник Стјепан Павичић; натпоручник Миле Павелић; поручник Дујо Ковачевић, био обербаша на кордуну, Мармонт га именовао официром; поручник Јуре Крпан; поручник Филип Ковачевић, златну и сребрену медаљу; поручник Вид Ковачевић, одликован франц. Легијом части.

Добросело: сатник Никола Кантар, умро 1849. од колере; натпоручник Лазар Медић.

Дољане: сатник Илија Обрадовић; натпоручник Андрија Ђапа; натпоручник Спиро Крнета; поручник Лука Медић; поручник Давид Миљуш.

Боричевац: натпоручник Антон Томљеновић.

4. Св. Петра тј. Брувљанска кумпанија

Рудопоље: подмаршал Филип барун Вукасовић, орден Марије Терезије, умро 1809; сатник Филип пл. Вукасовић; поручник Иван Вукасовић; сатник Мијат Франић, франц. Легију части; сатник Дане Франић: поручник Јосип Франић.

Св. Петар: мајор Аћим Радаковић; заставник Максим Крајновић; поручник Дмитар Крајновић; поручник Рафаел Крајновић; поручник Илија Обрадовић.

Мазин: сатник Милош Веиновић; натпоручник Илија Вејновић; поручник Јован Вејновић, умро 1794.; поручник Божо Мандић.

5. Удбинска кумпанија

Мутилић: сатник Тома Кнежевић; поручник Дане Кнежевић; поручник Васил Кнежевић; мајор Илија Кнежевић; потпуковник Самуел Кнежевић, мајор Мате Кнежевић; генералмајор Васил Кнежевић, умро 1855. од колере, Леополдов ред, крст за заслуге, руски ред св. Ане; натпоручник Јово Кнежевић; генерал и гувернер Максим Кнежевић, служио у Русији, умро у Казану; генерал и гувернер Дмитар Кнежевић, син Максима, служио у Русији, урмо у Бесарбији; руски министар Алекса Кнежевић, син Максима; пуковник Владислав Кнежевић, син Максима, служио у Русији, виши војник чиновиник Јурај Кнежевић, син Максима, служио у Русији; сатник Тома Лончар; сатник Јова Лончар; поручник Васил Лончар, погинуо 1859; сатник Илија Лончар, погинуо 1794; сатник Антон Папеш, сребрна медаља; натпоручник Ђуро Пинтар; натпоручник Лука Пинтар; натпоручник Фране Пинтар; поручник Лука Цвитковић; поручник Ђуро Цвитковић, сребрена медаља; поручник Тома Цвитковић; поручник Миле Цвитковић.

Удбина: мајор Лука Месић; натпоручник Ладислав Месић; поручник Леополд Месић I; поручник Леополд Месић II, поручник Иван Вуковић; мајор Стјепан Стошић; поручник Иве Стошић; поручник Иван Милобара, погинуо 1849; поручник Стјепан Рубчић; поручник Марко Рубчић; поручник Лука Доган; поручник Иван Доган; поручник Миле Сертић, код Билаја 1809. рањен; поручник Фране Сертић; поручник Фране Брезић; сатник Никола Пезељ, погинуо 1805. код Вероне; сатник Иве Пезељ; сатник Никола Омчикус; поручник Нико Новачић.

Ребић: сатник Јуре Жупан; сатник Фердо Жупан; натпоручник Ивица Жупан; натпоручник Миле Жупан, 1839. умро од колере; сатник Иван Жупан; поручник Јосо Жупан.

Јошане: поручник Никола Влатковић; поручник Фрањо Влатковић; сатник Габриел Арамбашић; сатник Емануел Арамбашић.

Висућ: мајор Вуица Тишма; натпоручник Јован Тишма; поручник Дамјан Тишма; сатник Јован Косановић; поручник Михајло Косановић; сатник Јован Милошевић; натпроучник Васил Милошевић; поручник Лука Милошевић.

Комић: поручник Илија Мирковић; сатник Ладислав Мирковић.

6. Мекињарска кумпанија

Подлапац: сатник Антон Хољевац, погинуо 1797; сатник Леополд Хољевац; сатник Никола Девчић; поручник Никола Каракаш; поручник Никола Јавор; сатник Иван Росандић; поручник Јосип Росандић; поручник Никола Микуличић.

Сврачково Село: сатник Рафаел Лемаић; натпоручник Јован Лемаић.

Мекињар: мајор Марко Клиска, погинуо 1812. у Русији, Легија части; сатник Симо Клиска; сатник Никола Радека; поручник Тодор Радека; сатник Павао Радека; поручник Ђуро Баста; поручник Сава Врачар.

Подлапац: натпоручник Антон Матанић; мајор Јосип Матанић; поручник Петар Матанић; сатник Тома Матанић; поручник Нико Матанић; поручник Мате Матанић; натпоручник Филип Чорак.

Средња Гора: натпоручник Јован Баста; сатник Јован Радаковић.

Пишаћ: поручник Петар Цвијановић, сребрена медаља; поручник Стеван Смиљанић, погинуо 1809. код Граба. Поручник Исак Веиновић.

7. Грачачка кумпанија

Томин Гај: натпоручник Илија Мандић; поручник Павао Мандић; заставник Ђуро Добрић; заставник Максим Добрић.

Киани: поручник Илија Совиљ, погинуо у Пруској.

Грачац: генерал коњаништва Винко барун Кнежевић, ред Марије Терезије, власник 1. драгон. Регименте; подмаршал Иван барун Кнежевић; генералмајор Мартин барун Кнежевић, ред Марије Терезије; подмаршал Петар барун Кнежевић; потпуковник Антун барун Кнежевић; генералмајор Ђуро Барун Кнежевић; генералмајор Петар барун Кнежевић; сатник Леополд Кнежевић, умро 1789; потпуковник Ђуро Кнежевић; коњ. сатник Константин Кнежевић; натпоручник Јосип Кнежевић; поручник Иван Кнежевић; потпуковник Ђуро Кнежевић, погинуо 1805; сатник Фране Кнежевић, умро 1805; заставник Дамјан Утвић, погинуо 1796. у Италији кокд Ариоле; потпуковник Дане Дошен, умро 1806; поручник Карло Дошен; сатник Дујам Дошен; натпоручник Перица Дошен; сатник Никола Дошен; натпоручник Даниел Дошен; поручник Матеша Дошен; поручник Лазо Утвић, сребрена медаља; сатник Дмитар Мандић; натпоручник Стеван Мандић; поручник Јосип Мандић; сатник Филип пл. Станисављевић, заставник Давид пл. Станисављевић; натпоручник Емануел пл. Станисављевић; натпоручник Јосип пл. Станисављевић; сатник Ђуро Скендер, крст за заслуге; натпоручник Давид Скендер; поручник Тома Цвитковић, златна медаља; натпоручник Винко Ћубелић: поручник Јаков Ћубелић.

Штикада: поручник Дане Тиљак; сатник Рафаел Медаковић; поручник Мартин Кнежевић; натпоручник Дане Шикић ред железне круне; поручник Петар Шикић.

8. Св. Михајла кумпанија тј. Ловиначка.

Ричице: сатник Филип Кнежевић, погинуо 1789; сатник Јосо Кнежевић; поручник Фране Кнежевић; сатник Петар Кнежевић; сатник Мате Першић, погинуо 1813; натпоручник Петар Томичић, погинуо 1801; натпоручник Никола Скоруп, сребрена медаља; поручник Дане Томичић; поручник Стипе Томичић; поручник Мартин Томичић; поручник Марко Томичић, сребрена медаља; поручник Леополд Томичић; натпоручник Иван Томичић; мајор Мате Кнежевић, крст за заслуге; сатник Лука Кнежевић; сатник Јаков Кнежевић; регистрант Дане Томичић; поручник Грга Томичић; поручник Грга Рубчић.

Свети Рок: поручник Марко Милетић, погинуо 1849; натпоручник Јосо Милетић, погинуо 1813; пуковник Јосип барон Вркљан, ађутант царице Марије Терезије у Парми; сатник Антон Вркљан; поручник Тома Вркљан; поручник Матеша Вркљан; сатник Леополд Вркљан, био у академији; натпоручник Фране Вркљан; поручник Марко Деспот, сребрена медаља; поручник Антун Смолчић, сребрена медаља; натпоручник Павао Шулентић; поручник Антун Шулентић; поручник Матеша Шулентић; сатник Пешо Крпан, умро 1805. колајна; натпоручник Иван Бабић; натпоручник Петар Бабић; поручник Стипе Бабић; сатник Јуре Бабић; сатник Дујо Бабић.

Св. Михаел (Ловинац): подмаршал Јосип пл. Крпан, ред Леополдов и више других; натпоручник Иван Крпан, на Рајни погинуо 1796; поручник Јуре Крпан; заставник Мате Здунић; заставник Иван Здунић; сатник Марко Здунић; сатник Бариша Здунић; натпоручник Иван пл. Здунић, крст за заслуге; поручник Никола пл. Здунић; поручник Леополд Бралић; поручник Петар Бркић; натпоручник Мате Бркић; поручник Јаков Жагар, натпоручник Антун Томљеновић, погинуо 1799; поручник Антун Секулић, погинуо 1795; поручник Ђуро Секулић, погинуо 1813; поручник Мартин Секулић; поручник Мартин Рачић; поручник Стипан Ковачевић, умро 1790; поручник Петар Пешут; поручник Мијат Пешут; поручник Стипан Вркљан; натпоручник Никола Вркљан, натопручник Фрањо Шарић; сатник Адам Ковачевић; сатник Ловре Ковачевић; поручник Никола Ковачевић; поручник Филип Томљеновић, крст за заслуге.

Смокрић: натпоручник Иван Шарић.

Враник: мајор Филип Шарић пл. од Враника; пуковник Филип Шарић пл. од Враника; поручник Иван Шарић пл. од Враника.

Плоча: мајор Михајло Павлица, умро 1824; натпоручник Јовица Павлица; сатник Јово Поповић; заставник Лука Ћалић, погинуо 1799; натпоручник Константин Орловић; поручник Дане Орловић; поручник Михајло Орловић; сатник Спиро Драганић; сатник Мане Драганић; натпоручник Стево Драганић; натпоручник Буде Драганић, колајна за храброст; поручник Ђуро Драганић.

Враник: натпоручник Вид Ковачевић, орден легије части. Породица Здунић добила племство 9. фебруара 1693.

9. Медачка кумпанија

Медак: генерал коњаништва Дмитар Радошевић пл. од Радоша, умро у Бечу 1837, предсједник ратног вијећа и заповједник у Загребу; сатник Радивој Радошевић пл. од Радоша, умро 1808; мајор Исак Радошевић пл. од Радоша, умро 1808; заставник Дане Радошевић пл. од Радоша, умро 1808, сатник Ђуро Радошевић пл. од Радоша, умро у Госпићу од колере; мајор Тодор Радошевић пл. од Радоша; мајор Петар Радошевић пл. од Радоша; сатник Јован Оклобџија пл. од Кука; пуковник Лука Оклобџија пл. од Кука; поручник Михајло Оклобџија пл. од Кука, сатник Ђуро Оклобџија, пл. од Кука, умро 1855. од колере; заставник Јован Оклобџија пл. од Кука; сатник Марко Оклобџија пл. од Кука; сатник Стеван Оклобџија пл. од Кука; сатник Никола Оклобџија пл. од Кука; сатник Петар Оклобџија пл. од Кука; поручник Михајло Оклобџија пл. од Кука; поручник Павао Оклобџија пл. од Кука; натпоручник Буде Оклобџија пл. од Кука; пуковник Дмитар Оклобџија пл. од Кука, прешао у Русију; сатник Вукадин Љуштина; натпоручник Никола Љуштина; натпоручник Михајло Клеут; поручник Лука Сурла; поручник Никола Љесковац; поручник Сава Ацкета; заставник Михајло Маодуш.

Почитељ: натпоручник Тома Витас; потпуковник Марко Љубојевић; пуковник Дане Љубојевић; поручник Филип Љубојевић; поручник Никола Љубојевић; сатник Петар Витас; сатник Стеван Витас; сатник Дане Витас; натпоручник Коста Витас; поручник Самуел Витас; поручник Ђуро Витас; поручник Стеван Витас; поручник Петар Његован; поручник Исак Дошен; поручник Ђуро Његован; натпоручник Петар Узелац; сатник Сава Мркшић.

Куклић: натпоручник Глигорија Михић; натпоручник Јован Михић.

Крушковац: сатник Сава Трбојевић; сатник Мате Трбојевић; сатник Јово Трбојевић; натпоручник Јосо Трбојевић.

Дреновац: натпоручник Јосо Тесла; поручник Јован Покрајац.

Радуч: заставник Симо Калинић; пуковник Јанко Калинић пл. од Зира; сатник Антон Калинић пл. од Зира; поручник Јово Калинић пл. од Зира; натпоручник Павао Калинић пл. од Зира, умро од колере; сатник Дане Калинић; сатник Јован Калинић; сатник Стеван Калинић, сатник Тодор Калинић; сатник Јован Калинић; поручник Еуген Калинић; натпоручник Јанко Калинић; поручник Петар Пањак.

Вребац: пуковник Габријел Поповић; сатник Јосо Поповић; сатник Исак Поповић; натпоручник Јосо Поповић; заставник Данило Поповић; поручник Васо Драгосавац.

Павловац: натпоручник Михајло Томаш.

Могорић: сатник Лука Ђаковић; сатник Јован Берковић; поручник Тодор Корица; поручник Тома Корица; мајор Петар Корица, умро 1855. од колере; поручник Дмитар Вучковић; поручник Новак Вучковић; поручник Петар Вучковић; Коста Вучковић; натпоручник Данијел Милојевић, златна медаља.

10. Канишка кумпанија.

Рибник: мајор Јосип пл. Мудровчић; потпуковник Антон пл. Мудровчић; пуковник Леополд пл. Мудровчић, орден легије части; натпоручник Ђуро пл. Мудровчић; натпоручник Антон пл. Мудровчић; мајор Иван пл. Мудровчић; сатник Јосип пл. Мудровчић; сатник Мартин пл. Мудровчић; поручник Јасе пл. Мудровчић; поручник  Максимилијан пл. Мудровчић, био у академији; поручник Јосип пл. Мудровчић, био у академији; мајор Шимун пл. Мудровчић; мајор Ђуро пл. Мудровчић; натпоручник Карло пл. Мудровчић; пуковник Фрањо пл. Мудровчић; натпоручник Јосип пл. Мудровчић, сатник Иван пл. Мудровчић; мајор Јосип пл. Мудровчић; натпоручник Никола пл. Мудровчић, био у академији; натпоручник Лука Његован; мајор Јово Његован, умро 1808; сатник Михо Његован, умро 1809; сатник Емануел Његован; сатник Никола Његован; натпоручник Петар Његован, умро 1813; натпоручник Илија Његован, умро 1839; поручник Самуел Његован, умро 1825; поручник Петар Његован; сатник Михајло Његован; сатник Мане Његован, заставник Стојан Секулић.

Билај: мајор Станиша Шимунић; сатник Стане Шимунић; натпоручник Леополд Шимунић; натпоручник Иван Валентић; натпоручник Антон Валентић.

Канижа: пуковни Иван витез пл. Мароевић, ред Марије Терезије; подмаршал Никола Филиповић пл. од Филип-брда, велики турски ред; поручник Илија Филиповић пл. од Филип-брда, диплома племства; мајор Јаков Филиповић пл. од Филип Брда; сатник коњ. Ивица Филиповић пл. од Филип-брда, умро 1796; сатник Јосип Филиповић пл. од Филип-брда, урмо 1793; сатник Тадија Филиповић пл. од Филип-брда; сатник Леополд Филиповић пл. од Филип-брда; Генералмајор Јосип барун Филиповић од Филип-брда, више редова домаћих и страних; пуковник Фрањо барун Филиповић од Филип-брда; мајор Павао Филиповић; поручник Карло Косовић, погинуо 1813; поручник Мате Косовић; натпоручник Петар Мароевић; натпоручник Иван Мароевић; натпоручник Јосип Светић; сатник Стипе Рубчић; сатник Иван Штимац; сатник Миле Штимац; поручник Стјепан Штимац; натпоручник Петар Мештровић; потпуковник Мате Мештровић од Арли, сребрену медаљу за храброст; потпуковник Ђуро Мештровић; пуковник Стјепан Мештровић, ред жељезне круне; мајор Андрија Мештровић; поручник Антон Мештровић; сатник коњ. Емил Мештровић од Арли; натпоручник Иван Мештровић од Арли; поручник Иван Чанић I; поручник Мате Чанић; поручник Јосо Чанић; поручник Иван Чанић II, био у академији; поручник Ђуро Чанић; натпоручник Јерко Чанић; натпоручник Иван Чанић; натпоручник Фране Турић.

Липе: заставник Никола Аџија; поручник Вид Аџија; натпоручник Јосо Аџија; натпоручник Филип Аџија, крст за заслуге; поручник Јосип Аџија; натпоручник Петар Вукелић; мајор Адам Вукелић, ред жељезне круне; сатник Петар Вукелић; натпоручник Јово Кекић; сатник Симо Кекић; поручник Лудвиг Кекић; натпоручник Тодор Рабатић; поручник Симеон Рабатић, поручник Никола Рабатић.

Дивосело: натпоручник Дмитар Басарић, погинуо 1808; заставник Јово Басарић; мајор Лука Поткоњак, крст за заслуге; поручник Алекса Поткоњак; натпоручник Спиро Поткоњак; сатник Петар Станић; поручник Сава Станић; поручник Алекса Станић; натпоручник Михајло Плећаш; поручник Ђуро Обрадовић; поручник Павао Бјеговић.

Читлук: поручник Исо Крајновић.

Госпић: сатник Карло Вела (Wella); натпоручник Никола Вела; сатник Јосип барун Колин; мајор Карло Дошен; подмаршал Антун Дошен; пуковник Петар Дошен, ред француске легије части; сатник Пајо Дошен; сатник Јосип Дошен; поручник Марко Дошен; поручник Карло Дошен, погинуо 1809; заставник Пиле Дошен, погинуо 1796; поручник Карло Дошен I; поручник Карло Дошен II; мајор Леополд Дошен; сатник Антон Матијевић; натпоручник Ђуро Матијевић; поручник Леополд Матијевић; сатник Тома Грешник; сатник Доминик Сперо; мајор Михајло Сперо; поручник Тома Сперо; поручник Иван Сперо; натпоручник Јаков Медвидић, сребрена медаља; поручник Павао Лулић; поручник Стјепан Лулић; натпоручник Лука Шикић; сатник Емил Шикић; поручник Антун Шикић; мајор Стјепан пл. Хољевац; натпоручни Фрањо пл. Хољевац; натпоручник Стјепан пл. Хољевац, погинуо у двобоју; сатник Леополд пл. Пфајферсберг (Pfeiffersberg), ред француске легије части; сатник Никола пл. Пфајфберсберг; поручник Карло пл. Пфајферсберг; пуковник Јохан пл. Пфајферсберг; натпоручник Петар пл. Пфајферсберг; натпоручник Вито Драшковић; сатник Марко Драшковић; сатник Иван Ратковић; сатник Антун Ратковић; сатник Ђуро Ратковић; сатник Петар Хећимовић; натпоручник Карло Хећимовић; пуковник Спиро Манојловић; сатник Спиро Деметровић; сатник Марко Томљеновић, погинуо 1789; сатник Јосо Томљеновић; натпоручник Карло Томљеновић, погинуо 1836; сатник Михајло Замбели; поручник Иван Павелић; пуковник Иван Павелић; поручник Марко Хелман; натпоручник Давид Сегнер; поручник Фрањо Сегнер; поручник Јосип Сегнер; поручник Иван Сегнер; натпоручник Иван Лугар; поручник Петар Костелац, умро од колере; сатник Фрањо Марковац; поручник Иван Марковац.

Жабица: сатник Иван Галац.

Рибник: натпоручник Јохан Корофски пл. Поленфелд (Kоrofosky pl. Polenfeld); натпоручник Антон Корофоски пл. Поленфелд; мајор Јохан Корофски пл. Поленфелд; натпоручник Волфганг Корофоски пл. Поленфелд; сатник Никла витез Јарисбург, погинуо 1793; сатник Антон Витез Јарисбург, погинуо 1838; сатник Јосип витез Јарисбург, погинуо 1849, заповједник Книна; мајор Јохан витез Јарисбург.

11. Смиљанска кумпанија

Смиљан: мајор Павао Лемаић; натпоручник Симо Лемаић; натпоручник Дмитар Лемаић; сатник Мате Узелац; натпоручник Јован Узелац; натпоручник Винко Узелац; сатник Филип Девчић; натпоручник Јаков Девчић; натпоручник Иван Ковачевић; сатник Мартин Ковачевић; сатник Матија Ковачевић; натпоручник Давид Ковачевић; заставник Јакица Ковачевић; натпоручник Мате Ковачевић; поручник Фердо Ковачевић; поручник Карло Ковачевић; поручник Вид Ковачевић; сатник Винценц Ковачевић, погинуо 1794; натпоручник Емануел Ковачевић, погинуо 1789; сатник Јосип Ковачевић; сатник Пере Ковачевић, погинуо 1822; мајор Мате Ковачевић, погинуо 1822; мајор Мате Ковачевић, погинуо 1849; натпоручник Павао Јелинић; сатник Хуго Јелинић; натпоручник Петар Јелинић; натпоручник Петар Шарић; поручник Лука Шарић; поручник Карло Шарић, био у академији; поручник Јаков Шарић; сатник Иван Шарић; заставник Дујо Мишкулин, поручник Јаков Мишкулин; сатник Ђуро Пеиновић; сатник Франц Пеиновић; сатник Леополд Пеиновић; поручник Ђуро Пеиновић; поручник Иван Дошен; поручник Јуре Дошен, погинуо 1849; сатник Марко Дошен; сатник Мате Дошен; натпоручник Мате Дошен; натпоручник Илија Милашиновић; заставник Ђуро Милашиновић; натпоручник Никола Милашиновић; поручник Ђуро Милашиновић; поручник Петар Милашиновић; заставник Филип Марас, погинуо 1799; натпоручник Божо Милковић; поручник Сава Лемајић; натпоручник Дане Лемајић; поручник Иван Рубчић; поручник Мартин Милковић, убили га хајдуци; поручник Ловро Томљеновић.

Бужим: заставник Јуко Павичић, златна медаља; поручник Мартин Павичић; поручник Фабо Павичић; сатник Гашпар Павичић; поручник Вито Павичић; натпоручник Дане Павичић.

Трновац: Подмаршал Матеша пл. Рукавина, умро 1817; генерал коњаништва Ђуро пл. Рукавина, ред Марије Терезије, умро 1849; потпуковник Тома пл. Рукавина, умро 1808; потпуковник Дане пл. Рукавина; мајор Јаце пл. Рукавина; мајор Јосо пл. Рукавина, умро 1808; мајор Никола пл. Рукавина, колајну за храброст; сатник Ђуро пл. Рукавина, умро 1790; сатник Илија пл. Рукавина, умро 1796; сатник Илија пл. Рукавина, умро 1806; сатник Антун пл. Рукавина, умро 1798; сатник Јерко пл. Рукавина, умро 1811; сатник Јаков пл. Рукавина; Генералмајор Јерко пл. Рукавина; сатник Мате пл . Рукавина, умро 1819; натпоручник Дујо пл. Рукавина, умро 1800; натпоручник Лука пл. Рукавина, погинуо 1799; натпоручник Давид пл. Рукавина, умро 1815; натпоручник Ђуро пл. Рукавина; сатник Илија пл. Рукавина, заповједник Бага; мајор Тома пл. Рукавина; натпоручник Стјепан пл. Рукавина; сатник Ивица пл. Рукавина; сатник Ђуро пл. Рукавина; натпоручник Иван пл. Рукавина; сатник Никола пл. Рукавина; сатник Јосип пл. Рукавина; поручник Ђуро пл. Рукавина; поручник Јосип пл. Рукавина, утопио се 1814; заставник Тома пл. Рукавина, погинуо 1809; сатник Јосип Павелић, умро 1794; поручник Блаж Павелић, умро 1854; пуковник Ђуро Павелић, бригадир у Петрињи; поручник Јерко Павелић; поручник Антун пл. Павелић од Стариграда; сатник Доминик пл. Павелић од Стариграда; пуковник Иван пл. Павелић од Стариграда, поручник Гашпар пл. Павелић од Стариграда.

Бужим: сатник Силвестар Дошен.

Станиште: заставник Ђуро Дошен, умро 1810; поручник Иван Дошен.

Коњско: заставник Драгија Мажуран, погинуо 1805; сатник Мате Мажуран.

Карлобаг: пуковник Јохан Клајн (Klein), умро 1815; пуковник Андрија Иванковић, умро 1814; сатник Фрањо Иванковић, погинуо 1813; поручник Леополд Иванковић; мајор Антун Буторац, умро 1836; потпуковник Гашпар Крмпотић, умро 1851; поручник Јосип Матошић; поручник Фрањо пл. Кружић; заставник Јосип пл. Кружић; натпоручник Ђуро Јерко, умро 1814; натпоручник Јохан Јерко.

12. Куљска кумпанија

Кула: поручник Фрањо пл. Орешковић; сатник Мате пл. Орешковић; заставник Марко пл. Орешковић; натпоручник Антун пл. Орешковић, умро 1807; натпоручник Фрањо пл. Орешковић, умро 1834; заставник Ђуро пл. Орешковић, погинуо; натпоручник Јосип пл. Орешковић, погинуо; мајор Фридрих пл. Орешковић; натпоручник Михајло Никшић, погинуо; поручник Тома Никшић; поручник Стјепан Никшић, погинуо; натпоручник Теофил Милеуснић, сребрена медаља; сатник Дмитар Милеуснић, умро 1855. од колере, сребрена медаља; мајор Исак Милеуснић; натпоручник Емануел Милеуснић, погинуо 1849; поручник Данило Милеуснић; натпоручник Илија Заставниковић, погинуо 1809. код Паланке; натпоручник Михајло Заставниковић; мајор Васо Заставниковић; пуковник Гедеон Заставниковић, ред жељезне круне, крст за заслуге; поручник Данило Заставниковић; сатник Мате Војводић; поручник Јосип Војводић, био у академији; поручник Глигорија Ракић; поручник Јован Чанак, сребрена медаља; поручник Буде Чанак, погинуо 1859. код Солферина; поручник Михајло Жужић.

Мушалук: сатник Вид Хорватовић; потпуковник Карло Хорватовић; заставник Антун Хорватовић, урмо 1789; натпоручник Казимир Шпољарић; сатник Марко Лисац; натпоручник Тома Перчевић; натпоручник Божо Перчевић; сатник Михајло Перчевић; сатник Никола Перчевић; сатник Казимир Перчевић; поручник Јосип Перчевић; поручник Блаж Рукавина; поручник Миле Рукавина, урмо 1838; сатник Марко Месић; сатник Иван Месић I; сатник Иван Месић II, заставник Станко Месић, погинуо; мајор Ђуро пл. Гргурић, златна медаља; натпоручник Антун Бинички; поручник Мартин Бинички; поручник Мартин Бутковић; поручник Иван Бутковић.

Осик: поручник Миле Бутковић.

Будак: поручник Блаж Павичић; поручник Марко Црнковић; натпоручник Михајло Хелман (Hellman).

Барлете: сатник Ђуро Басарић, погинуо у Русији; сатник Тодор Басарић; натпоручник Лука Басарић, погинуо у двобоју; мајор Петар Басарић; сатник коњички Ивица Крмпотић; сатник коњички Петар Крмпотић, златна медаља; заставник Фрањо Крмпотић; поручник Павао Крмпотић; сатник Јосо Жупан.

Овамо се убраја и село Пећане, које је истом 1819. г. Припојено Оточкој регименти, али су из њега официри и прије и послије служили у Личкој регименти.

Пећане: натпоручник Марко пл. Будисављевић, умро 1790; сатник Петар пл. Будисављевић, умро 1805. код Вероне; сатник Филип пл. Будисављевић, умро 1802; заставник Манојло пл. Будисављевић, погинуо у рату с Турцима; мајор Михајло пл. Будисављевић, умро 1844; генералмајор Буде пл. Будисављевић, ред Леополдов крст за заслуге, руски ред св. Ане; мајор Самуел пл. Будисављевић; сатник Гедеон пл. Будисављевић; сатник Емануел пл. Будисављевић, умро 1836; поручник Емануел пл. Будисављевић, умро 1848; натпоручник Тодор пл. Будисављевић; натпоручник Исак пл. Будисављевић, умро 1833; поручник Исо пл. Будисављевић; натпоручник Буде пл. Будисављевић; поручник Станко пл. Будисављевић; натпоручник Мане пл. Будисављевић; сатник Мате пл. Будисављевић; натпоручник Петар пл. Будисављевић; поручник Михајло пл. Будисављевић; сатник Генадија пл. Будисављевић; сатник Јован пл. Будисављевић; сатник Александар пл. Будисављевић; поручник Будислав пл. Будисављевић; поручник Буде пл. Будисављевић, каснији велики жупан.

Додатак:

8. Св. Михајла кумпанија т.ј. Ловиначка

Осим наведених официра, у евиденцији се налазе још и ови:

Свети Рок: натпоручник Марко Крпан; сатник Медина Рукавина; поркулаб Петар Вркљан; комесари: Јуре и Дане Шулентић; поштари: Павао, Мартин, Леополд и Стипан Шулентић; канцелиста Тома Милетић; капетан ратног брода у Енглеској (наводно) Никола Милетић; сабирачи потрошарине: Јаков Милетић и Антун Вркљан.

Ваган: натпоручник Михајло Павелић.

Смокрић: натпоручник Стипан Павичић.

Враник: поручник Вид Ковачевић; поручник Иво Ковачевић; поручник Дујаца Ковачевић; сатник Стојан Ковачевић; сатник Ловренц Ковачевић; поручник Дујам Ковачевић; сатник Пере Ковачевић; марински кадет Карло Ковачевић.

Св. Михаел (Ловинац): поркулаби: Павао пл. Здунић и Петар пл. Здунић; војводе: Никола, Ђуро и Јурај Здунић; истакли се особито код освојења Лике, поглавито код Билаја, Новог и Удбине; сабирачи потрошарине: Шимун Секулић и Јосо Рачић.

Церје: сатник Антун Вркљан; поручник Јосо Франић; канцелист Петар Вркљан.

Ричице: војвода Јуре Кнежевић; генерал Антун барун Кнежевић; сатник Полде Кнежевић; поручник Никола Кнежевић; сатник Јосо Кнежевић; поручник Фране Кнежевић; порезник Матеша и Антун Томичић; натпоручник Антун Першић; канцелист Фране Кнежевић.

Плоча: сатник Ђуро Бањеглав.

Из племена Здунића убиљежен је и ерцпристер Дамјан пл. Здунић и жупник Дујам пл. Здунић.

ИЗВОР:

Лист “Личка слога” бр. 8 (од 16.05.1935), 10-11 (од 21.о6.1935), 12-13 (од 08.07.1935), 14-15 (од 10.о8.1935), 20 (од 16.11.1935), 22 (од 12.12.1935) и 23-23 (од 24.12.1935).

ПРИРЕДИО: Јовица Кртинић

 

Коментари (2)

Одговорите

2 коментара

  1. Gojko Knezevic - Indjija - Udbina - Mutilic

    Pozdravljam G-dina Jovicu Krtinica na ovom teskom, dugorocnom i upornom radu da se nezaboravi nase – srpsko postojanje u Lici. Jos jedan lep pozdrav !

    • Јовица Кртинић

      Хвала Вам, Гојко. И Ви сте један од оних који су дали велики допринос својом књигом “Удбина и њена села”, у којој сте обрадили бројне српске родове у том делу Лике.