Порекло презимена, село Мустеровићи (Даниловград)

13. септембра 2021.

коментара: 0

Порекло становништва насеља Мустеровићи, општина Даниловград – Црна Гора. Према књизи Др Павла С. Радусиновића „Насеља Старе Црне Горе, посебни део“, издање Београд 1986. године. Припремио сарадник Порекла Милодан.

Положај села.

Налазе се у горњем Загарчу између Малог Гарча и осојне стране Рујишта, а граниче се са Ђуричковиима и Миогостом. Насеље је размјештено на пристранцима горњозагарачке удолине, односно надомак пута Даниловград—Цетиње. Од Даниловграда је удаљено 12, од Титограда 31 и од мјесног средишта у Петровачу 4 km. Почев од Петрова гувна граница атара води ка југозападу преко Ераковића и силази на пут Даниловград–Чево ; даље иде на Јерину продо и излази на пут који води од Мустеровића за Бјељотраб. Одатле продужава у истом правцу на воду Цицмановицу и Цуцку главицу, те преко Мариних долина излази на Иванчев до, одакле се повија ка југоистоку и излази на Дубов до и даље на Бјелошку главицу. Даље се продужава преко пута који води за Барјамовицу и окрећући према сјевероистоку излази на Вељу главицом, те преко воде Бјелаце и коте 687 m излази на пут Чево—Даниловград (код куће Ј. Ђуричковића), а одатле сеоским путем уз Мали Гарач до врха (кота 852 m, кула Гарчица), па даље, сјеверно, гребеном силази у Јаругу, гдје прелази пут Загреда–Долови, а одатле гребеном Великог Гарча, поред воде Лисе, излази на Петрово гувно. У том оквиру, овај релативно велики атар дуг је (CИ-JЗ) 4,8 и широк (З-И) 1,9 km, те захвата 9,13 km2 површине. Средина села је на висини од 600 m.

Историјат.

Претпоставке о старим замецима насеља на овом подручју везане су за некадашње Малоншиће, који су насељавали овај крај. О њима смо, говорећи о другим, претходник насељима загарачке области, саопштили основне податке.

Ердељановић је у селу евидентирао 25 д., а 1925. било их је 26 са 152 становника. До 1948. број првих се повећао за 9, а других се смањио за 18. Затим је било: 1953 (36:157), 1961 (29 : 139) и 1971 (23 : 106). Од задњег броја те године у селу је од рођења живјело 79, а 27 се доселило, и то 10 до 1945, а остали послије. У задња два пописа домаћинства су према броју чланова била: са 1 (2:5), са 2 (4 : 3), са 3–5 (10:4), са 5-8 (9:7) и са 8 и више (4:4). Уједно је структура главних старосно-полних група била: прве 64:48 (ж. 25 : 18), друге 49:34 (ж. 25:15) и треће 26 : 24 (ж. 17 : 13).

Структура становништва.

Према образовању, мјештани су били: без школе 42 : 21 (ж. 31 : 17), са четворогодишњом 51:57 (ж. 17: 22), са осмогодишњом 20:11 (ж. 0 :5), са средњом 2:2 и квалификовани (0:2), а неписмених је било 31 :16 (ж. 24:14).

Тада је посједовна и доходовна структура домаћинстава била: без земље (0 :2), до 2 ха (15 :10), са 2-5 (10:6), са 5–10 (3:5), са 10—15 (1:0), односно пољопривредних 17 : 10, мјешовитш 12:4 и непољопривродних 0 : 9.

У 1953. г. 65 активних издржавала је 85 лица; у пољопривреди 54 :79, а са личним питањима било је 7. Тај однос се y наредна два пописа измијенио овако: активних је било 35:30, издржаваних: 100:68: у пољопривреди 29:27 и 62:39, а са личним примањима 4:8.

Тип села.

Главнином села са 13 и засеоком Доловима са 6 кућа, Мустеровићи, иако не изразито припадају типу полуразбијених насеља. Долови су смјештени у ували између Малог и Великог Гарча, а од осталог дијела удаљени су око 0,5 km. Средња удаљеност кућа од средишта села је око 0,3 km; њихова повезаност је, c обзиром на поменути међуградски пут на који село излази, релативно добра. Село има 13 приземних кућа, 5 на изби и 1 двоспратну, тиглом је покривено 17, сламом 1 и бетонском плочом 1; дашчани плафон је у 9, малтерисање у 7 и без плафона су 2 куће. У периоду 1918—41. преправке и доградње вршене су на 2, а послије 1945. на 9 кућа. У селу су пописана 23 стана са 828 m2, од којих cy 7 из првог, 12 из другог и 4 из трећег периода; 18 их је имало огњиште, 8 земљани под и 19 електрично освјетљење. Према врсти cy: 12 једнособних и гарсоњера, 10 посебни: соба и 1 двособни; сем 2, који су коришћени за вријеме сезонских радова, остали су били настањени.

Родови.

У селу су септембра 1972. г. живјели:

-Марковићи (9 д.),

-Радоњићи (8),

-Лаковићи (2) и по 1 д:

-Тодоровића и Грујичића.

Послије 1945. иселило се 8 д. са 29 чланова (у Даниловград, Титоврад, Бандиће и Загреду. Повремено долази 7 д. Дневник штранага је било 7. У Америку је раније ишло 5 мјештана. Сада је у селу старијих од 60 код. 16, а пензионера 8.

Воде.

Воде у селу су 19 приватаних бистијерни: 2 су изграђене послије 1945, а неколико их је исправљено. Заједничка вода за три овдашња села (Мустеровиће, Миогост и Ђуричновиће) је убао (у ђеру) звани Гарчић; налази се на Малом Гарчу, високо изнад Мустеровића (за око 500 m). Сматра се да је подигнут за вријеме Ивана Црнојевића, јер су изнад њега зидине Иван–бегове куле.

Остали подаци о селу.

Послије увођења електричног освјетљења 1966. мјештани су прибавили 3 електрична шпорета, 4 фрижидера, 1 телевизор, 9 радио–пријемника и 6 грамофона. Само огњиште користи 3 д., а 17 заједно са обичним шпоретом. Остала опрема кућа је углавном аналогна сусједном Миогосту и Ђуричковићима. Такође су сличне локације кућа, па су и њихове околине са двориштима, оборима, помоћним објектима и окућницама истовјетне. На другој страни су и распоред и удаљеност имања од кућа у сва три села готово подједнаки. Ове стога што су она топографски везана за јужну подгогрину оба Гарча, чију морфолошку окосницу представља удолина, слична завали, која захвата највећи дио њихових атара. Сва три села су сразмјерно упућена на коришћење релативно окомитих падина Гарча изнад њих, и то првобитно у колективним, сеоским и братственичким формама, а затим у приватним, подијељеним на домаћинства.

Данас им је, међутим, заједничка планина: на Лукавици. Прије 1941. г. 10 д. из Мустеровића имало је на њој своје колиба а исто тако и данас. Прије је 12 д. давало другима стеку на чување (такође на Лукавици), а данас 4. Вријеме „изјавка“ и „сјавка“ је исто за сва три села.

ИЗВОР: Према књизи Др Павла С. Радусиновића „Насеља Старе Црне Горе, посебни део“, издање Београд 1986. године. Припремио сарадник Порекла Милодан.

Коментари (0)

Одговорите

Тренутно нема коментара. Будите први и оставите коментар.