Косовски округ

31. марта 2020.

коментара: 0

Град Приштина:

Ајвалија, Ајкобила, Бадовац, Балабан, Бариљево, Бесиње, Бусиње, Врани До, Глоговица, Горња Брњица, Грачаница, Граштица, Дабишевац, Девет Југовића, Добро Село, Доња Брњица, Драговац, Дреновац, Златаре, Качикол, Којловица, Колић, Кукавица, Лапље Село, Лебане, Лукаре, Маковац, Маревце, Мотичане, Мрамор, Нишевце, Ново Село (на Грачанки), Орловић, Преоце, Приштина, Пропаштица, Пруговац, Радошевац, Риманиште, Сићево, Сливово, Софалија, Сушица, Тенеш До, Трудна, Чаглавица, Шарбан и Шашковац.

Општина Глоговац:

Бањица, Бериша, Васиљево, Врбовац, Вучак, Гладно Село, Глобаре, Глоговац, Годанце, Горња Коретица, Горња Фуштица, Горње Обриње, Горњи Забељ, Градица, Доброшевац, Доманек, Доња Коретица, Доња Фуштица, Доњи Забељ, Кишна Река, Коморане, Крајково, Лапушник, Ликошане, Негровце, Нековце, Ново Чикатово, Орлате, Поклек, Полужа, Станковце, Старо Чикатово, Трдевац, Трпеза, Трстеник, Штрбулово и Штутица.

Општина Качаник:

Бањица, Белограце, Бичевац, Боб, Вата, Вртомица (Вртолница), Габрица, Гајре, Глобочица, Горанце, Горња Грлица, Димце, Догановић, Дреноглава (Дренова Глава), Дробњак, Дубрава, Дура, Ђенерал Јанковић, Ђурђев Дол, Елеза, Иваја, Качаник, Ковачевац, Корбулић, Котлина, Кривеник, Ланиште, Нећавце, Ника, Никовце, Паливоденица, Пустеник, Режанце, Река, Руњево, Семање, Сечиште, Слатина, Сопотница, Стагово, Стари Качаник и Стража.

Општина Косово Поље:

Ариљача, Батусе, Бресје, Велика Слатина, Велики Белаћевац, Враголија, Горње Добрево, Добри Дуб, Доње Добрево, Доњи Грабовац, Енце, Косово Поље, Кузмин, Мала Слатина, Мали Белаћевац, Накараде, Помазатин и Угљаре.

Општина Липљан:

Андровац, Бандулић, Бањица, Брус, Бујанце, Буковица, Вариговце, Велика Добрања, Велики Алаш, Велико Рибаре, Вогачица, Врело, Вршевце, Главица, Гланица, Глоговце, Голешко Врело, Горња Гуштерица, Горње Гадимље, Гумно Село, Дивљака, Добротин, Доња Гуштерица, Доње Гадимље, Злокућане, Јањево, Клечка, Коњско, Коњух, Крајиште, Крајмировце, Лалетић, Лепина, Ливађе, Липљан, Липовица, Луг, Лугаџија, Магура, Мала Добрања, Мали Алаш, Мало Грацко, Мало Рибаре, Маревце, Медвеце, Мирена, Мухаџер Бабуш, Ново Рујце, Оклап, Окосница, Плитковић, Потуровце, Рабовце, Радево, Рујце, Русиновце, Седларе, Скуланево, Словиње, Смолуша, Старо Грацко, Старо Рујце, Суви До, Тећа, Топличане, Торина, Трбовце, Црни Брег, Челопек, Чучуљага и Шишарка.

Општина Обилић:

Аде, Бабин Мост, Бакшија, Брезница, Горњи Грабовац, Јанина ВодаКрушевац, Лазарево, Лесковчић, МазгитМазгит Бошњачки, Милошево, Обилић, Племетина, Расково, Рудник Косово, Сибовац, Хамидија, Црквена Водица и Шипитула.

Општина Подујево:

Алабак, Бајчина, Баловац, Бараина, Батлава, Беласица, Бело Поље, Блато, Брадаш, Браина, Бревник, Бреце, Буринце, Велика Река, Главник, Годишњак, Горња Дубница, Горња Лапаштица, Горња Пакаштица, Горње Љупче, Горњи Сибовац, Грдовац, Двориште, Добри До, Добротин, Доња Дубница, Доња Лапаштица, Доња Пакаштица, Доње Љупче, Доњи Сибовац, Дуз, Думош, Житиње, Закут, Каљатица, Качибег, Кисела Бања, Коњушевац, Крпимеј, Крушевица, Ладовац, Лауша, Летанце, Ливадица, Луг, Лужане, Мазап, Мајанце, Медреговац, Мердаре, Метохија, Мировац, Мургула, Обранџа, Орлане, Палатна, Пендуха, Перане, Подујево, Попово, Поток, Преполац, Радујевац, Ракиница, Ревуће, Репа, Речица, Светље, Сиљевица, Слатина, Сурдула, Суркиш, Трнава, Трнавица, Туручица, Хртица, Шајковац, Шаковица и Штедим.

Општина Урошевац:

Бабљак, Бабуш Српски, Балић, Биба, Бурник, Варош Село, Војновце, Гатње, Горње Неродимље, Гребно, Грлица, Догањево, Доње Неродимље, Драмњак, Заскок, Златаре, Језерце, Јерли Прелез, Јерли Талиновац, Камена Глава, Косин, Кошаре, Лашкобаре, Манастирце, Миросавље, Мухаџер Прелез, Мухаџер Талиновац, Муховце, Некодим, Нови Мираш, Папаз, Плешина, Појатиште, Рака, Раховица, Сазлија, Сврчина, Сливово, Сојево, Софтовић, Српски Бабуш, Стари Мираш, Старо Село, Стојковић, Танкосић, Трн, Урошевац и Црнило.

Општина Штимље:

Белинце, Војиновце, Горње Годанце, Давидовце, Деветак, Доње Годанце, Дуга, Ђурковце, Зборце, Карачица, Ланиште, Малопољце, Мужичане, Петраштица, Петровић, Петрово, Ранце, Рачак, Рашинце, Топило, Црнољева , Штимље и Штимња.

Општина Штрпце:

Беревце, Брезовица, Брод, Вича, Врбештица, Горња Битиња, Готовуша, Доња Битиња, Драјковце, Ижанце, Јажинце, Коштањево, Севце, Сушиће, Фираја и Штрпце.

Коментари (0)

Одговорите

Тренутно нема коментара. Будите први и оставите коментар.