Порекло презимена, насеље Глоговац

12. октобра 2019.

коментара: 0

Порекло становништва насеља Глоговац, општина Глоговац – Косовски округ. Према књизи Татомира Вукановића „Дреница“ – према истраживањима обављених од 1934. до 1937. године. Приредио сарадник Порекла Милодан.

Положај и тип насеља.

Глоговац се налази у дреничкој равници, у непосредној близини реке Дренице, а припада џематском равничарском типу, чије су махале збијене.

Воде.

Домаћа стока се напаја на реци Дреници, где се и рубље пере. Иначе, свака кућа има обично по 2 бунара, од којих се 1 употребљава за прање рубља, нарочито у току зиме, а из другога се узима вода за пиће и готовљење јела. У зимско доба, када се река заледи, и домаћа стока се напаја на бунарима. Поред тога, постоје и махалски заједнички бунари.

Историјат и остали подаци о насељу.

Родовска гумна су у окућницама. Село има два гробља која се налазе покрај насеља. Поред тога, насеље има колективну мерају, и колективну шуму, на које сви сељани Глоговца имају подједнака права у погледу напасања домаће стоке и сече дрва.

У катастарском попису области Бранковића из 1455. године, наводи се село Глоговце, са 14 кућа. Свакако, то је данашње село Глоговац y Дреници, које је и седиште општине и има физиономију варошице. Тада се помиње принос од винограда 900 чаброва, а ушур је износио 90 чаброва.

У Девичком катастигу из 1764. године, ово се насеље наводи као Глоговац.

Према статистичким подацима из 1914. године, Глоговац има 291 становника.

Према попису становништва од 1921. године, Глоговац је имао 211 становника са 65 кућа.

Порекло становништва.

Према етнографско-антропогеографским проучавањима из 1937. године, Глоговац је имао следеће стање становништва:

-Ћоровић, фис Ељшан, 12 кућа, пореклом су на Подриме, одакле, је крајем XVII века досељена једна кућа, старином су из Албаније.

-Сиљовић, фис Тсач, 8 кућа. Ово котило је према родовској традицији досељено око 1757. године, из села Доманека – Дреница, којом приликом је дошла једна кућа, у које је доба са католичанства и прешла у ислам.

-Етовић, фис Тсач, 6 кућа. Доселило се крајем XVII века, једна кућа из Подрима, пореклом су из Албаније.

-Барјактаровић, фис Тсач, 15 кућа. Пореклом су из Подриме, одакле су досељени почетком XVII века. У доба досељавања је дошла једна кућа, па се у Глоговцу у току времена намножилии изделили у посебна домаћинства. Према родовској традицији, преци овога рода, по којима су добили презиме, били су барјактари за Горњу Дреницу. Тако је, у време Првог српског устанка 1809. године под Малић пашом из Приштине, носио горњодренички барјак Алит „барјактар“, син Абазов из овога котила, учествујући са својим одредом албанских војника y борби на Каменици, где је и Малић паша погинуо.

-Зимеровић, фис Tсач, 5 кућа. Ово котило чини једно братство са котилом Сиљовић, од којих су се оделили у Глоговцу, после доласка из доманека – Дреница.

Према изнетоме, у 1937. години, број арбанашких родова и кућа, у Глоговцу износио је: родова 5, са 46 кућа.

Према попису становништва из 1948. године, Глоговац је имао 558 становника, од тога 294 мушких и 264 женских, са 77 кућа.

ИЗВОР: Према књизи Татомира Вукановића „Дреница“ – према истраживањима обављених од 1934. до 1937. године. Приредио сарадник Порекла Милодан.

Коментари (0)

Одговорите

Тренутно нема коментара. Будите први и оставите коментар.