Poreklo prezimena, selo Belo Polje (Podujevo)

3. aprila 2020.

komentara: 0

Poreklo stanovništva sela Belo Polje, opština Podujevo – Kosovski okrug. Prema knjizi dr Kosovke Ristić „Malo Kosovo“ a prema podacima prikupljanim u sedmoj deceniji XX veka – izdanje u Prištini 1971. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj sela.

Belo Polje se nalazi u južnom delu Malog Kosova. Najvećim delom je rasprostrto na dodiru između aluvijalne ravni reke Batlave i južnog kotlinskog oboda.

Tip sela.

Razbijena je u mahale, pa zbog toga kao naselje zauzima relativno veliku površinu. U Belom Polju su mahale dosta udaljene jedna od druge, pa ima i onih koje se nalaze u samoj aluvijalnoj ravni i na višim delovima oboda. Nekoliko mahala je dobilo ime po mestu iz koga su stanovnici doseljeni.

Postanak sela.

Belo Polje pripada grupi starijih sela. U tri mahale žive Albanci koji su se ovde doselili iz Malesije, a ostali su muhadžiri. Pored Albanaca ima i Srba. Oni su se doselili posle prvog svetskog rata.

Mahale u selu.

Matjoku mahala je jedna od najstarijih u ovom selu. Davaoci podataka kažu da su od svojih starijih srodnika slušali da je u ovoj mahali, u početku, bilo samo tri porodice, (doseljene iz Malesije), dok sada ima oko 25 kuća. O vremenu doseljavanja u ovu mahalu ništa pouzdano nismo uspeli da saznamo, jer stanovnici tvrde da su se njihovi stari odavno tu preselili i da je u to vreme Malo Kosovo bilo skoro pusto. Svi stanovnici ove mahale pripadaju fisu Beriše.

Torta mahala.I u ovoj mahali žive Albanci, čiji su preci doseljeni iz Malesije. Tada je u ovoj mahali bilo samo dve-tri kuće, a sada ih ima oko 20. O vremenu doseljavanja u ovo selo se takođe ništa ne zna, ali se u narodu smatra da su se prvi stanovnici iz ove mahale doselili kada i oni u Maljoku mahali. Cela mahala pripada fisu Beriše.

Donju mahalu čini šest kuća. Njihovi su preci doseljeni iz Malesije, po svoj prilici kada i ostali. I stanovnici ove mahale pripadaju fisu Beriše.

Na osnovu procene: za koje vreme je u jednoj od prve dve mahale (u kojima je bilo po dve-tri kuće) moglo doći do današnjeg broja kuća, pretpostavljamo da su se ti prvi stanovnici ovih mahala doseljavali u XIX veku. Ovaj zaključak smo izveli samo zbog toga da bi nam poslužilo kao orijentacija u poređenju sa prilikama u drugim selima, te nam nije svrha da ga bilo gde upotrebimo kao tačan podatak.

Lubnica mahala je naseljena muhadžirima. Ime je dobila po selu Lubnici u slivu reke Kosanice, iz kog su se preci današnjih stanovnika ove mahale doselili krajem prošlog veka. Stanovnici ove mahale pripadaju fisu Krasnići, a sada ih ima oko 18 kuća.

Rudari mahala. I u ovoj mahali preovlađuju muhadžiri. Pošto su se njeni prvi stanovnici doselili iz sela Rudara iz Kosanice, ona je po njima i dobila ime. Iz obaveštenja, koja se mogu smatrati pouzdanim, saznali smo da su se muhadžiri u ovu mahalu doselili oko 1878. godine. Sada u njoj ima oko 19 kuća, pripadnika fisa Krasnići.

Matarova mahala je takođe naseljena muhadžirima. Oni su se doselili iz sela Matarove, koje se nalazi u slivu Male Kosanice, odnosno u neposrednoj blizini Malog Kosova. U njoj sada ima oko 10 kuća. Stanovnici ove mahale pripadaju fisu Krasnići.

Dešiška mahala je jedna od manjih u ovom selu. U njoj ima četiri kuće muhadžira doseljenih iz sela Dešiške. Ono se nalazi istočno od reke Kosanice. I stanovnici ove mahale pripadaju tisu Krasnići.

Vlasa mahala je takođe mala. Sada ima pet kuća muhadžira doseljenih iz Vlasa, sela na razvodu između Kosanice i Puste Reke. I njeni stanovnici pripadaju fisu Krasnići.

Kada iz jednog aspekta analiziramo geografski položaj sela iz kojih su se muhadžiri doselili u Belo Polje, vidimo da su ta sela relativno blizu jedna drugima i da se uglavnom nalaze u višim delovima sliva, tj. na dolinskim stranama. Smatramo da je prirodno što su se stanovnici iz tih brdskih sela, posle preseljavanja, nastanili po selima u ravnici.

Svarća mahala je takođe jedna od manjih. U njoj žive muhadžiri, takođe poreklom iz sliva Toplice. Ima ih pet kuća i svi pripadaju fisu Krasnići.

Poreklo stanovništva.

U Belom Polju, pored Albanaca žive i Srbi. Oni su u ovo selo doseljeni posle Prvog svetskog rata. Broj srpskih kuća vrlo sporo raste jer mladi ljudi napuštaju selo. To nije slučaj samo u Belom Polju, već i u nekim drugim selima Malog Kosova.

Svi Srbi u Belom Polju su poreklom iz Toplice i Župe.

-Cikarići su doseljeni iz Zupe 1925. Ima ih dve kuće.

-Savići su došli iste godine iz Trbunja i ima ih četiri kuće.

Iz Donje Draguše su dve porodice:

-Krsmanovića. Oni su takođe doseljeni 1925 godine.

-Petrovići su doseljeni tih godina iz Beloljina, a sada ih je tri kuće.

-Savkovići su se doselili 1927. iz Trnovca, kod Aleksandrovca. Ranije je Savkovića bilo više kuća, a sada postoji samo jedna.

Četiri porodice:

-Stevčića vode poreklo iz Tulara, koje se nalazi u blizini razvoda između Batlave i Jablanice. Sada ih ima četiri kuće, a doseljeni su 1925. godine.

-Filipovići su iste godine doseljeni iz Retkocera, koje se nalazi u istom kraju. Sada ih ima pet kuća.

Jedna porodica:

-Babića je doseljena iz Gajtana 1925. godine.

-Veličkovići su iz Kastrata doseljeni takođe 1925. Iz Retkocera su još i:

-Stefanovići, doseljeni takođe oko 1925. godine.

Obratimo li pažnju na to odakle su se naselili Srbi u Belom Polju, vidimo da oni vode poreklo iz dva sasvim različita kraja. Jedni su iz sliva Rasine i Toplice, a drugi iz Jablanice. Sva se pomenuta sela nalaze u dolinama ili na dolinskim stranama malih pritoka koje se ulivaju u gornje tokove pomenutih reka. Znači, iz brdskih sela su ljudi silazili u niže predele, onda kada im se za to ukazala prilika.

Kada god smo imali prilike da razgovaramo sa nekim stanovnikom koji se u godinama posle prvog svetskog rata doselio u Malo Kosovo, uvek smo postavljali pitanje: zašto je došlo do masovnog preseljavanja u tom periodu? Odgovor je uvek bio isti: »Najviše su svoj rodni kraj napustili oni koji su živeli po brdima, gde nije bilo dovoljno obradive zemlje. U to vreme se u Malom Kosovu do nje moglo lakše doći«.

Iz Gornje Jablanice su doseljeni još:

-Stanojevići, kojih sada ima četiri kuće, i:

-Stamenkovići, kojih ima tri kuće. Oni su u Belo Polje doseljeni 1924. godine.

-Vuksanovići (ili Vukanovići) su doseljeni iz Stuble, a:

-Petrovići iz Beloljina. I jedni i drugi su se naselili 1925. godine. Vuksanovića ima jedna, a Petrovića tri kuće.

IZVOR: Prema knjizi dr Kosovke Ristić „Malo Kosovo“ a prema podacima prikupljanim u sedmoj deceniji XX veka – izdanje u Prištini 1971. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Prethodni članak:

Komentari (0)

Odgovorite

Trenutno nema komentara. Budite prvi i ostavite komentar.