Косовскопоморавски округ

31. марта 2020.

коментара: 0

Општина Витина:

Баланце, Бегунце, Бинач, Бузовик, Велики Годен (до 1955. године Годен), Витина, Врбан, Врбовац, Врнавоколо (до 1975. године Врнаоколо), Врнез, Горња Будрика (до 1975. године Горња Будрига), Горња Слатина, Горња Стубла, Грмово, Грнчар (до 1975. године Грнчаре), Гушица, Дебелде, Деваја, Доња Слатина, Доња Стубла, Доње Рамњане, Дробеш, Ђелекаре, Житиње, Јерли Садовина, Кабаш, Клокот, Летница, Љубиште, Мијак, Могила, Ново Село, Подгорце, Пожарање (до 1975. године Пожерање), Равниште, Радивојце, Рибник, Смира, Трпеза, Трстеник, Черкез Садовина, Чифлак и Шашаре.

Општина Гњилане:

Билинце (до 1975. године Билинца), Брасаљце (до 1959. године подељено на Горње и Доње Брасаљце), Буковик, Буринце, Велекинце, Владово, Влаштица, Врапчић, Врбица, Гадиш, Гњилане, Горње Кусце, Горње Слаковце, Горњи Ливоч, Горњи Макреш, Гумниште, Добрчане, Доња Будрига, Доње Слаковце, Доњи Ливоч, Доњи Макреш, Драганац, Дунаво, Жеговац, Жеговачка Врбица, Жегра, Инатовце, Кишно Поље, Кметовце, Коретиште, Краварица, Липовица, Ловце, Мали Годен, Малишево, Мозгово, Мучибаба, Носаље, Паралово, Партеш, Пасјак, Пасјане, Пидић, Подграђе, Понеш, Прилепница, Сапар, Слубица, Станишор, Станчић (1975-1991. године Станичић), Стража, Стублина, Угљаре, Церница, Челик, Шилово и Шурлане.

Општина Косовска Каменица:

Ајновце, Беривојце, Блато, Божевце, Бољевце, Босце, Братиловце, Бусовата, Бушинце (1975-1991. године Вушинце), Ваганеш, Велико Ропотово, Вељеглава (до 1975. године Веља Глава; 2007. године подељена на Горњу Вељеглаву и Доњу Вељеглаву), Врућевце, Глоговце, Гминце, Гоголовце, Горња Шипашница, Горње Карачево, Горње Кормињане, Грађеник, Гризиме (до 1978. године Гризине), Даждинце, Дајковце, Десивојце, Доморовце, Доња Шипашница, Доње Карачево, Доње Кормињане, Дреновце, Ђуришевце, Жуја, Зајчевце (до 1975. године Зајчевац), Кололеч, Копривница, Коретин, Косовска Каменица (до 1952. године Каменица), Костадинце, Крајнидел (до 1980. године Крајни Дел), Кремената, Криљево, Лисоцка (1980-1992. године Лисацка, од 2007. године поново Лисацка), Љајчић, Љештар, Мало Ропотово, Маровце, Мешина, Мигановце, Мочаре, Мучиворце, Ново Село, Огоште, Одановце, Одевце, Ораовица, Панчело, Петровце, Поличка, Рајановце, Ранилуг, Робовац, Рогачица, Свирце, Седларе, Стрезовце, Стрелица, Тиринце, Томанце, Топоница, Трстена, Туђевце, Фирићеја (до 1975. године Фирићеје), Царевце, Чараковце и Шаић (до 1980. године Шајић, од 2007. године поново Шајић).

Општина Ново Брдо:

Бостане, Зебинце, Извор, Јасеновик, Клобукар, Лабљане, Манишинце, Ново Брдо, Прековце и Трнићевце.

Наредни чланак:
Претходни чланак:

Коментари (0)

Одговорите

Тренутно нема коментара. Будите први и оставите коментар.