Рашки округ

14. марта 2020.

коментара: 1

Град Краљево:

Адрани, Бапско Поље, Баре, Бзовик, Богутовац, Бојанићи, Борово (припојено 2007. године насељу Борово Међуречје), Брезна, Брезова, Бресник, Буковица, Витановац, Витковац, Врба, Врдила, Врх, Гледић, Годачица, Гокчаница, Грдица (део насеља 1979. године припојен Краљеву), Дедевци, Долац, Драгосињци, Дражиниће, Дракчићи, Дрлупа, Ђаково, Жича (формирана 1990. године од укинутих насеља Готовац и Крушевица; пре тога насеље Жича припојену насељу Готовац 1959. године), Заклопача, Закута, Замчање, Засад, Јарчујак (део насеља 1979. године припојен Краљеву), Каменица, Камењани, Кованлук, Ковачи (део насеља 1979. године припојен Краљеву), Конарево, Краљево (до 1955. године Ранковићево), Лађевци, Лазац, Лешево, Лозно, Лопатница, Маглич, Матаруге (од 2007. године Матаруга), Матарушка Бања, Међуречје (припојено 2007. године насељу Борово Међуречје), Мељаница, Метикош, Милавчићи, Милаковац, Милиће, Милочај, Мланча, Мрсаћ, Мусина Река, Обрва, Опланићи, Орља Глава, Пекчаница, Петропоље, Печеног, Плана, Полумир, Поповићи, Предоле, Прогорелица (засеок Петревци), Раваница, Ратина, Река, Рибница (део насеља 1979. године припојен Краљеву), Роћевићи, Рудно, Рудњак, Савово, Самаила, Сибница, Сирча, Станча, Стубал, Тавник, Тадење, Тепече, Толишница, Трговиште, Ушће, Цветке, Церје, Чибуковац (део насеља 1979. године припојен Краљеву), Чукојевац и Шумарице.

Град Нови Пазар:

Алуловиће (од 1959. године обухвата и Будиће), Бајевица (обухвата и Жирачки Долац од 1959. године), Бања, Баре, Батњик, Бекова (од 1959. године обухвата Калудру), Беле Воде (до 1959. године обухвата Бановицу, Чебинац), Ботуровина, Брђани (од 1959. године обухвата Ујниче), Брестово, Верево, Вевер, Видово, Витковиће, Војковиће, Војниће, Врановина, Вучиниће (од 1959. године обухвата Горње Тврдошево, Живалиће), Вучја Локва, Голице (до 1955. године део Тушимље), Горња Тушимља (до 1955. године део Тушимље), Гошево, Грађановиће, Грачане, Грубетиће, Дежева, Дојиновиће (од 1959. године обухвата Ђонлије, Кулине), Долац, Дољани, Драгочево (обухвата и насеље Дедилово), Драмиће, Жуњевиће, Забрђе, Златаре, Иванча, Избице (од 1959. године обухвата Пљевљане), Јабланица, Јавор (од 1959. године обухвата Ниш), Јанча (од 1959. године обухвата Троштице), Јова (од 1959. године обухвата Трстеник), Кашаљ, Ковачево, Кожље, Копривница, Косуриће, Крушево, Кузмичево, Леча, Лопужње, Лукаре, Лукарско Гошево (од 1959. године обухвата Горњу Јошаницу, Горње Гошево, до 1979. године Лукарско Гочево), Лукоцрево, Мишчиће, Мур (од 1959. године обухвата Загуљачу, Шутеновац), Мухово (од 1959. године обухвата Граб, Козник, Крће), Неготинац, Нови Пазар (од 1957. године обухвата Подбијеље), Одојевиће, Окосе, Осаоница (од 1959. године обухвата Бујца, Присоје, Рогатац), Осоје, Охоље, Павље (до 1959. године Горње Павље), Паралово, Пасји Поток, Пиларета, Побрђе, Пожега, Пожежина, Полокце, Попе, Постење, Прћенова, Пуста Тушимља (до 1959. године део Тушимље), Пустовлах, Радаљица (од 1959. године обухвата Тврђево, Свиланово), Рајетиће, Рајковиће (од 1959. године обухвата Попиће), Рајчиновиће (од 1959. године обухвата Попиће), Рајчиновићка Трнава (од 1959. године обухвата Балетиће; до 1959. године назив је Трнава), Раковац, Раст, Себечево (од 1959. године обухвата Бобовик, Рогиње), Ситниче (од 1959. године обухвата Јасеновик (Јасиковац) и Суву Ћуприју), Скуково (до 1955. године део Тушимље), Слатина (од 1959. године обухвата Црночу, од 1957. године Првеновиће), Смилов Лаз, Средња Тушимља (до 1955. године део Тушимље), Страдово, Судско Село, Табалије, Тенково (од 1959. године обухвата Губерево), Трнава, Туново (од 1959. године обухвата Витош), Хотково, Цоковиће, Чашић Долац, Шавци, Шароње (од 1959. године обухвата Љуљавац) и Штитаре.

Општина Врњачка Бања:

Вранеши, Врњачка Бања, Врњци, Вукушица, Гоч, Грачац, Липова, Ново Село, Отроци, Подунавци, Рсавци, Руђинци, Станишинци (од 2007. године Станишници) и Штулац.

Општина Рашка:

Бадањ, Баљевац, Бела Стена, Бело Поље, Беоци, Биљановац, Биниће, Биочин, Боровиће, Боће, Брвеник, Брвеник Насеље, Брвеница, Варево, Војмиловићи, Вртине, Гњилица, Гостирадиће, Градац, Драганићи, Жерађе, Жутице, Зарево, Јошаничка Бања, Казновиће, Карадак, Ковачи, Копаоник, Корлаће, Кравиће, Кремиће, Крушевица, Курићи, Кућане, Лисина, Луково, Милатковиће, Муре, Ново Село, Носољин, Орахово, Павлица, Панојевиће (до 1979. године Понојевиће), Пискања, Плавково, Плешин, Побрђе, Покрвеник, Поцесје, Радошиће, Раковац, Рашка, Рвати, Рудница, Себимиље, Семетеш, Супње, Тиоџе (до 1977. године Тиоце), Трнава, Црна Глава и Шипачина.

Општина Тутин:

Араповиће, Баљен (1959-1979. године део Чаровине), Батраге (1959-1979. године део Западног Мојстира), Баћица, Биохане (1959-1979. године део Шпиљана), Блаца (1959-1979. године део Глухавице), Бовањ (1959-1979. године део Годова), Бороштица, Браћак, Брегови (до 1979. године део Гниле), Брнишево (до 1979. године део Морана), Бујковиће, Веље Поље, Весениће, Врапче (1959-1979. године део Весенића), Врба (1959-1979. године део Драге), Глоговик, Глухавица, Гнила (до 1979. године Гњила), Годово, Горњи Црниш (до 1950. године Црниш; од 1959. године обухвата и Доњи Црниш)), Градац (1959-1979. године део Лескове), Гујиће (до 1979. године део Араповића, од 2007. године Гуиће), Гурдијеље (1959-1979. године део Чукота), Гуцевиће (1959-1979. године део Чукота), Девреч, Делимеђе, Детане, Добри Дуб, Добриње (од 1954. године обухвата Врујицу; до 1977. године Добриња), Долово, Драга, Дубово, Дулебе, Ђерекаре, Ервенице (1959-1979. године део Долова), Жирче, Жупа, Жуче (1959-1979. године део Орља), Западни Мојстир, Изрок (1959-1979. године део Орља), Источни Мојстир, Јабланица (1959-1979. године део Језгровића), Јаребице (1959-1979. године део Набоја), Језгровиће, Јелиће, Јужни Кочарник (до 1950. године Доњи Кочарник), Ковачи (до 1979. године Коваче), Кониче, Лескова, Липица, Лукавица, Мелаје, Митрова, Морани, Набоје, Надумце (1959-1979. године део Покрвеника), Намга, Ноћаје (1959-1979. године део Намге), Ораше (1959-1979. године део Весенића), Орље, Островица, Паљево, Пископовце (1959-1979. године део Покрвеника), Пленибабе (1959-1979. године део Доброг Дуба), Покрвеник, Попе, Попиће (до 1979. године део Рибарића, од 2007. године Попићи), Потреб (1959-1979. године део Делимеђа), Пружањ, Радуховце, Радуша, Рамошево (1959-1979. године део Режевића), Режевиће, Рибариће, Рудница, Руђа (1959-1979. године део Жирча), Саш, Северни Кочарник (до 1950. године Горњи Кочарник, 1959-1979. године део Тутина)), Смолућа (1959-1979. године део Жирча), Старчевиће, Струмце (1959-1979. године део Старчевића), Суви До, Точилово (1959-1979. године део Баћице), Тутин, Ћулије (1959-1979. године део Источног Мојстира, од 2007. године Ђулије), Црквине (1959-1979. године део Радуховаца), Чаровина, Чмањке (1959-1979. године део Весенића), Чукоте, Шароње, Шипче (1959-1979. године део Набоја) и Шпиљани.

Наредни чланак:
Претходни чланак:

Коментари (1)

Одговорите

Један коментар

  1. Милоје

    Постоје ли неки резултати ваших истраживања? Унапред хвала