Poreklo prezimena, selo Milatkoviće (Raška)

13. decembra 2017.

komentara: 0

Poreklo stanovništva sela Milatkoviće, opština Raška – Raški okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj sela.

Milatkoviće je na desnoj strani Nosoljinske Reke, leve pritoke Raške, između Golica, Kite i Zminjaka. Donji kraj sela je povoljniji za naseljavanje.

Tip sela.

Naselje je razbijenog tipa s krajevima Džogovići s kućama niže Golog Brda pored puta za Nosoljin. Molitva je kraj niže Džogovića; kraj Viljevac je niže Molitve a kraj Lug je pored Raške; kraj Goli Breg je između Brda i Raške; južni delovi sela su Sedalište i Borje. Južno od Viljevca je groblje. Kraj Terzićsko brdo je do Požežine.

Vode.

Upotrebljava se bunarska voda a i sa izvora Bubana, Kladenca i Tabačke Vode.

Zemlje i šume.

Njive su plodne sa okućnicama i po kosama, a po brdima su senokosne livade i ispaše na mestima: Zabeo (gaj), Break, Raskrsnice, Rankova Trla, Moravska Trla, Česte Kleke, Trline, Rovine, Bačije, Molitva, Paljevine, Selište, Kolovoz, Duvarine, Stoka, Rasputnice (sa šumom). Zajedničke ispaše su na Debelici, Zminjaku, Majdanu, Brekinji, Jazbinama, Borju i Zaključku; utrina je u Smilovu Potoku i na Ćuši.

Starine u selu.

Na Duvarinama ima ostataka starog naselja s temeljima zgrada i ca „gvožđurijom“. Kod starog groblja na brdskoj glavici je današnje. Pored puta na Borju bile su do 1912. godine srpska i turska carinarnica.

Ostali podaci o selu.

Ime selu spomenuto je y Sopoćanskom pomeniku. Staro selo bilo je na Selištu, pa se premestilo bliže njivama. Naseljenici Selišta su iz prve polovine 18. veka. Godine 1948. Selo jeimalo 253 stanovnika.

Poreklo stanovništva.

-Prenčević, Radić, 1 kuća, Mratindan, predak došao iz Oklaca u ibarskom Kolašinu pre dvesta godina.

-Čorbići, 4 kuće, Vukovići, 5 kuća, Ćirovići, 2 kuće, Damnjanovići, 2  kuće, Sv. Nikola su doseljeni iz Tušimlje a starinom su iz Hercegovine.

-Vučićevići, 2 kuće, Vavedenje, su doseljeni iz Štavice.

-Kursulići, 2 kuće, Sv. Arhanđeo, su Drobnjaci, bili neko vreme u Vasojevićima, primili njihovu slavu.

-Marić, 1 kuća, Sv. Pantelija, je Kuč, prešao iz Nosoljina.

Mlađi doseljenici:

-Slavkovići, 3 kuće, Sv Đorđe Alempije, su doseljeni iz Sasa u Brevenici; po predanju su iz Kratova u Makedoniji, preci bili rudari.

-Kuripestići, Vukomanovići, 2 kuće, Sv. Petka, su doseljeni iz Belog Polja pod Golijom, izumrli po muškoj lozi.

-Delići, 3 kuće, Sv. Ignjat, ded Martin se doselio iz Sasa pod Golijom.

-Radosavljević, 1 kuća, Sv. Trifun,  ded se doselio iz Studenice.

-Vidakovići, 2 kuće, Sv. Jovan, su doseljeni iz Vranovine u Deževi.

-Penjovići, 4 kuće, su od Drobnjaka u podbukovičkom Biočinu, bili u Pinjašdolu; imaju odeljaka u Kraljevu.

-Obradović, 1 kuća, je od Ratkovića u Deževskoj Kaludri.

-Moković, 1 kuća, je od Vidića u Sebimilju.

-Džogovići (Đurđic) su se odselili  u Rašku.

IZVOR:  Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Komentari (0)

Odgovorite

Trenutno nema komentara. Budite prvi i ostavite komentar.