Poreklo prezimena, selo Rajčinovićka Trnava (Novi Pazar)

11. februara 2018.

komentara: 0

Poreklo stanovništva naselja Rajčinovićka Trnava (po knjizi Gornja Trnava i Donja Trnava), Grad Novi Pazar – Raški okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj i tip sela.

Gornja Trnava, „Hudovska Trnava“ je u plitkim dolinama izvorišnih sastavnica Rajčinovićske Reke. Selo je opkoljeno brdima Kremenštakom, Golim Brdom, Boškovikom i Goveđim Dolom. Za razliku od susednog sela istog imena naziva se Gornja Trnava, a stari naziv Hudovska Trnava čuje se još  samo od starijih ličnosti.

Vode.

Oskudno je izvorskom vodom. U Donjem kraju je izvor Bakaruša, mali izvor Lazovina, a Petrovići zahvataju vodu na česmi u Trnju u susednom Rodiću; u selu su dva slaba izvora Bubak i Krušak. Stoka se poji u Rodiću i u Blizancu.

Zemlje i šume.

Njive i livade: Haluge i Šainovac. Oko kuća ima malih voćnjaka: sitna šuma je u Gaju, Prlovima, Ostrom Vrhu, Golom Brdu, Blizancu i Boškoviku.

Starine i ostali podaci o selu

U Gaju, do susednog naselja Petrove, ima poveliko staro groblje i u njemu crkvina. Hrišćani Gornje i Donje Trnave i Rodića imaju zajedničko groblje kod starog u Gaju; muhamedanci imaju groblje u Rajčinoviću. Današnje selo osnovalo se krajem 18. veka. U toku 19. veka hrišćani su se raselili, a na njihovo mesto došli su muhamedanci iz raznih naših krajeva:

Poreklo stanovništva.

-Mavrići, 3 kuće, su Klimente, doseljene iz Rodića 1913. godine.

-Koljić, 1 kuća, je došao iz Jarebica na Pešteru, tamo su došli iz Tutina, a starinom iz Kolašina na Tari.

-Gudžević, Grabljanin, 1 kuća, je doseljen iz Graba.

-Kolašinac, 1 kuća, je doseljen iz Đonlija 1944. godine, starinom iz Kolašina na Tari.

-Milovanović, 1 kuća, Petrović (Janjić), 1 kuća, su od Korkuda, predak došao iz Morače u Grčevo, Rodiće pa u Gornju Trnavu; on je „krajinio“ uz Karađorđa kadaje „udarao na Pazar“ 1809. godine; Petrović slavi slavu zemlje Arhanđela, preziva se po majci Janjić.

-Plavšići, 2 kuće, su od Plavšića u podgorskom Crnom .Vrhu.

-Milutinović, 1 kuća, Sv. Mrata, otac došao iz Deževskog Budića 1906. godine.

*

Poreklo stanovništva naselja Donja Trnava, danas u sastavu sela Rajčinovićka Trnava. 

Položaj naselja.

Donja Trnava, „Pešićeva Trnava “ je na prisojnim stranama i Kremenštaka u gornjoj i plitkoj dolini Rajčinovićske Reke.

Vode.

Voda se upotrebljava sa izvora Krivače, Golićskog Izvora, Dizdarevog Izvora i sa dva bunara. Stoka se poji na reci i na izvoru u Boškoviku.

Zemlje i šume.

Njive su u okućnicama, slabe rodnosti. Voće dobro uspeva, naročito jabuke. Ispust stoke je u Boškovik. Tu je i zajednička šuma.

Ostali podaci o naselju.

Stariji naziv Pešićeva Trnava zamenjen je nazivom Donja Trnava. Muhamedanci imaju groblje u Rajčinoviću, a hrišćani u Gornjoj Trnavi. Pomuhamedanjeni starinci i stariji doseljenici odselili su se za Tursku 1913. i 1925. godine.

Poreklo stanovništva.

U selu su sada ovi rodovi:

-Madžgalj, 1 kuća, je starinac.

-Kolašinci, Koljići, 4 kuće, su iz Kolašina na Tari, ovde doseljeni oko 1880. godine.

-Brnjičani, 3 kuće, su doseljeni iz Brnjice u Sjeničkom Polju.

-Preljići, 2 kuće, su Kuči, doseljeni iz Dolova u Štavici 1917. godine.

-Plavšić, 1 kuća, je od Plavšića u Gornjoj Trnavi.

-Mrlješi, 2 kuća, su od Kuča Mrlješa u Trošticama.

-Milenković, 1 kuća, Mitrovdan,  je od starinaca Milenkovića u deževskoj Bekovi.

Arbanaški rodovi:

-Škrielji, 2 kuće, su došli sa Peštera oko 1880. godine.

-Rašljanin, 1 kuća, je Klimenta, doseljen iz Rasna kod Sjenice.

-Društinac, 1 kuća, je doseljen iz Polica kod Berana (Ivangrada) 1913. godine.

-Crnčanin, 1 kuća, je Škrielj, doseljen iz Crniša u Štavici.

-Mavrići, 2 kuće, su prešli iz Rodića.

Nekoliko porodica odselilo se za Tursku 1913. i 1925. godine.

*

Poreklo stanovništva naselja Baletiće, danas u sastavu sela Rajčinovićka Trnava. 

Pložaj naselja.

Baletiće je niže razvođa donjih tokova Ljudske i Deževke, a u sklopu Ostrog Vrha, Blizanca, Pleša, Golog Brda (843 m), Glavnice i Rodićske Bukvice.

Tip naselja.

Kuće su podignute po pobrđima, grupisane po rodovima.

Vode.

Naselje je oskudno vodom, pa se po nju leti ide do izvora pod Vinikom. Izvori su u potesu: Draganovac, Topla Voda, Česma niže Ostrog Vrha, Kliječe, Bakaruša, Blizanačke Česme, Česma u Klisuri i stublina Bubovka. Stoka se poji kod česama i na potocima. Između Baletića i Pustovlaha je klisura, kroz koju protiče Jova i utiče u Rajčinovićsku Reku (Ilidžu). U Jovu utiče Baletićski Potok.

Zemlje i šume.

Njive su okućnice i po stranama pobrđa: Vodeničište, Begluk, Velika Njiva, Kršići, Krušak, Ledine, Lazine i Krčevine. Livade su u Kleču i Doljači. Šume i ispaše su seoske i državne na Blizancu, Boškoviku, Golom Brdu, Glavici i Goveđem Brdu prema susednom Rodiću. Po stranama Baletićskog Potoka ima naslaga sitnozrnog raspadnutog andezita.

Starine, ime i ostali podaci o naselju.

Pod Glavicom ima duvarina od starih „grčkih“ kuća i staro „grčko“ groblje, a današnje je niže Blizanca. Ime selu postalo je po prezimenu starog srpskog roda Baletićima, o kome se sada ne zna ni po predanju. Današnje selo zaselilo se oko sredine 18. veka, posle odseljavanja starog stanovništva 1739. godine. Godine 1948. imalo je 239 stanovnika.

Poreklo stanovništva.

-Ratkovići, 5 kuća, Sv. Arhanđeo, su Kulize, po predanju znaju da je bilo samo pet kuća između Baletića i Novoga Pazara kada su im preci došli; odeljaci su im Ratkovići u Rodiću.

-Biorci, 3 kuće, Sv. Andrija, su doseljeni iz Bihora.

-Dabići, 3 kuće, Sv. Arhanđeo, su doseljeni iz Sjeničkog polja, oko 1850. godine.

-Grbović, 1 kuća, Sv. Nikola, Kuč.

-Mrlješi, 2 kuće, Stojanović, 1 kuća, su od Mrlješa u Trošticama.

IZVOR: Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Komentari (0)

Odgovorite

Trenutno nema komentara. Budite prvi i ostavite komentar.