Расински округ

14. марта 2020.

коментара: 0

Град Крушевац:

Бегово Брдо, Бела Вода, Беласица, Бивоље (1979. године највећи део насеља припојен Крушевцу), Бован, Бојинце (од 2007. године Бојнице), Бољевац, Брајковац, Буковица, Буци, Велика Крушевица, Велика Ломница, Велики Купци, Велики Шиљеговац, Велико Головоде, Велико Крушинце, Витановац, Вратаре, Вучак, Гавез, Гаглово, Гари, Глобаре, Глободер, Горњи Степош, Гревци, Гркљане, Дворане, Дедина, Добромир, Дољане, Доњи Степош, Ђунис, Жабаре, Здравиње, Зебица, Зубовац, Јабланица, Јасика, Јошје, Каменаре, Каоник, Капиџија, Кобиље, Коморане,Коњух, Кошеви, Крвавица, Крушевац, Кукљин, Лазаревац, Лазарица (1979. године део насеља припојен Крушевцу), Липовац (од 2007. године Липован), Ловци, Лукавац, Љубава, Мајдево, Макрешане, Мала Врбница, Мала Река, Мали Купци, Мали Шиљеговац, Мало Головоде (1979. године део насеља припојен Крушевцу), Мало Крушинце, Мачковац, Мешево, Модрица, Мудраковац, Наупаре (до 1991. године Наупаре), Падеж, Пакашница (до 1957. године Доња и Горња Пакашница), Паруновац, Пасјак, Пепељевац, Петина, Позлата, Пољаци, Рибаре, Рибарска Бања (1955-1979. године део Рибара), Рлица, Росица, Себечевац, Сеземче, Слатина, Срндаље, Срње, Станци, Суваја, Сушица, Текија, Треботин, Трмчаре, Ћелије, Церова, Црквина, Читлук, Шавране, Шанац, Шашиловац, Шогољ и Штитаре.

Општина Александровац:

Бзенице (до 1979. године Бзеница), Боботе, Ботурићи, Братићи, Велика Врбница, Веља Глава, Венчац, Витково, Вражогрнци, Вранштица, Врбница, Гаревина, Горња Злегиња, Горње Ратаје (до 1979. године део насеља Ратаје), Горњи Вратари, Горњи Ступањ, Грчак, Дашница, Доброљупци (до 2007. године Доброљубци), Доња Злегиња, Доње Ратаје (до 1979. године део насеља Ратаје), Доњи Вратари, Доњи Ступањ, Дренча, Јелакци (и засеоци Барине и Дубока), Кожетин, Козница, Латковац, Лаћислед, Лесеновци, Лесковица, Љубинци, Мрмош, Новаци, Пањевац, Парчин, Плеш (заселак Јабланица), Плоча, Поповци, Пуховац, Ракља, Ржаница, Рогавчина, Рокци, Руденица, Стањево, Старци, Стрменица, Стубал, Суботица, Тржац, Трнавци, Тулеш и Шљивово.

Општина Брус:

Батоте, Бело Поље, Блажево, Богише, Бозољин, Боранци, Ботуња, Брђани, Брзеће, Брус, Будиловина, Велика Грабовница, Витоше, Влајковци, Горње Левиће, Горњи Липовац, Град, Градац, Грашевци, Домишевина, Доње Левиће, Доњи Липовац, Дренова, Дртевци, Дупци, Ђерекаре, Жарево, Жилинци, Жиљци, Жуње, Златари, Игрош, Иричићи, Кнежево, Кобиље, Ковизлe, Ковиоци, Кочине, Крива Река (од 1979. године обухвата и Мачковац), Лепенац, Ливађе (обухвата и насеље Гочманци), Мала Врбница, Мала Грабовница, Милентија, Осредци, Паљевштица, Равни, Равниште, Радманово, Радуње, Разбојна, Рибари, Стануловићи, Стројинци, Судимља (до 1979. године Судимња), Тршановци, Чокотар и Шошиће.

Општина Варварин:

Бачина, Бошњане, Варварин, Варварин (село), Горњи Катун, Горњи Крчин, Доњи Катун, Доњи Крчин, Залоговац, Избеница, Карановац, Мала Крушевица, Мареново, Маскаре, Обреж, Орашје, Пајковац, Парцане, Суваја, Тољевац и Церница.

Општина Трстеник:

Богдање, Божуревац, Брезовица, Бресно Поље, Бучје, Велика Дренова, Велуће, Голубовац, Горња Омашница (до 1950. године део Омашнице), Горња Црнишава, Горњи Дубич, Горњи Рибник, Грабовац, Доња Омашница (до 1950. године део Омашнице), Доња Црнишава, Доњи Дубич, Доњи Рибник, Дубље, Јасиковица, Камењача, Левићи (од 2007. године Левичје), Лободер, Лозна, Лопаш, Мала Дренова, Мала Сугубина, Медвеђа, Мијајловац, Милутовац, Округлица, Осаоница, Оџаци, Пајсак (до 1979. године Пасјак, до 1965. године исто Пајсак), Планиница, Пољна, Попина, Почековина, Прњавор, Рајинац, Риђевштица, Риљац, Рујишник, Селиште, Стари Трстеник, Стопања, Страгари (до 1977. године Страгаре), Стублица, Тоболац, Трстеник, Угљарево и Чаири (до 1977. године Чајири).

Општина Ћићевац:

Браљина, Град Сталаћ, Лучина, Мојсиње, Мрзеница, Плочник, Појате, Сталаћ (до 1953. године Сталаћ Село), Трубарево и Ћићевац (од 1979. године обухвата и Стеванац; од Ћићевца одвојени 2007. године Ћићевац Град и Радошевац као нова насеља).

Наредни чланак:
Претходни чланак:

Коментари (0)

Одговорите

Тренутно нема коментара. Будите први и оставите коментар.