Rasinski okrug

14. marta 2020.

komentara: 0

Grad Kruševac:

Begovo Brdo, Bela Voda, Belasica, Bivolje (1979. godine najveći deo naselja pripojen Kruševcu), Bovan, Bojince (od 2007. godine Bojnice), Boljevac, Brajkovac, Bukovica, Buci, Velika Kruševica, Velika Lomnica, Veliki Kupci, Veliki Šiljegovac, Veliko Golovode, Veliko Krušince, Vitanovac, Vratare, Vučak, Gavez, Gaglovo, Gari, Globare, Globoder, Gornji Stepoš, Grevci, Grkljane, Dvorane, Dedina, Dobromir, Doljane, Donji Stepoš, Đunis, Žabare, Zdravinje, Zebica, Zubovac, Jablanica, Jasika, Jošje, Kamenare, Kaonik, Kapidžija, Kobilje, Komorane,Konjuh, Koševi, Krvavica, Kruševac, Kukljin, Lazarevac, Lazarica (1979. godine deo naselja pripojen Kruševcu), Lipovac (od 2007. godine Lipovan), Lovci, Lukavac, Ljubava, Majdevo, Makrešane, Mala Vrbnica, Mala Reka, Mali Kupci, Mali Šiljegovac, Malo Golovode (1979. godine deo naselja pripojen Kruševcu), Malo Krušince, Mačkovac, Meševo, Modrica, Mudrakovac, Naupare (do 1991. godine Naupare), Padež, Pakašnica (do 1957. godine Donja i Gornja Pakašnica), Parunovac, Pasjak, Pepeljevac, Petina, Pozlata, Poljaci, Ribare, Ribarska Banja (1955-1979. godine deo Ribara), Rlica, Rosica, Sebečevac, Sezemče, Slatina, Srndalje, Srnje, Stanci, Suvaja, Sušica, Tekija, Trebotin, Trmčare, Ćelije, Cerova, Crkvina, Čitluk, Šavrane, Šanac, Šašilovac, Šogolj i Štitare.

Opština Aleksandrovac:

Bzenice (do 1979. godine Bzenica), Bobote, Boturići, Bratići, Velika Vrbnica, Velja Glava, Venčac, Vitkovo, Vražogrnci, Vranštica, Vrbnica, Garevina, Gornja Zleginja, Gornje Rataje (do 1979. godine deo naselja Rataje), Gornji Vratari, Gornji Stupanj, Grčak, Dašnica, Dobroljupci (do 2007. godine Dobroljubci), Donja Zleginja, Donje Rataje (do 1979. godine deo naselja Rataje), Donji Vratari, Donji Stupanj, Drenča, Jelakci (i zaseoci Barine i Duboka), Kožetin, Koznica, Latkovac, Laćisled, Lesenovci, Leskovica, Ljubinci, Mrmoš, Novaci, Panjevac, Parčin, Pleš, Ploča, Popovci, Puhovac, Raklja, Ržanica, Rogavčina, Rokci, Rudenica, Stanjevo, Starci, Strmenica, Stubal, Subotica, Tržac, Trnavci, Tuleš i Šljivovo.

Opština Brus:

Batote, Belo Polje, Blaževo, Bogiše, Bozoljin, Boranci, Botunja, Brđani, Brzeće, Brus, Budilovina, Velika Grabovnica, Vitoše, Vlajkovci, Gornje Leviće, Gornji Lipovac, Grad, Gradac, Graševci, Domiševina, Donje Leviće, Donji Lipovac, Drenova, Drtevci, Dupci, Đerekare, Žarevo, Žilinci, Žiljci, Žunje, Zlatari, Igroš, Iričići, Kneževo, Kobilje, Kovizla, Kovioci, Kočine, Kriva Reka (od 1979. godine obuhvata i Mačkovac), Lepenac, Livađe (obuhvata i naselje Gočmanci), Mala Vrbnica, Mala Grabovnica, Milentija, Osredci, Paljevštica, Ravni, Ravnište, Radmanovo, Radunje, Razbojna, Ribari, Stanulovići, Strojinci, Sudimlja (do 1979. godine Sudimnja), Tršanovci, Čokotar i Šošiće.

Opština Varvarin:

Bačina, Bošnjane, Varvarin, Varvarin (selo), Gornji Katun, Gornji Krčin, Donji Katun, Donji Krčin, Zalogovac, Izbenica, Karanovac, Mala Kruševica, Marenovo, Maskare, Obrež, Orašje, Pajkovac, Parcane, Suvaja, Toljevac i Cernica.

Opština Trstenik:

Bogdanje, Božurevac, Brezovica, Bresno Polje, Bučje, Velika Drenova, Veluće, Golubovac, Gornja Omašnica (do 1950. godine deo Omašnice), Gornja Crnišava, Gornji Dubič, Gornji Ribnik, Grabovac, Donja Omašnica (do 1950. godine deo Omašnice), Donja Crnišava, Donji Dubič, Donji Ribnik, Dublje, Jasikovica, Kamenjača, Levići (od 2007. godine Levičje), Loboder, Lozna, Lopaš, Mala Drenova, Mala Sugubina, Medveđa, Mijajlovac, Milutovac, Okruglica, Osaonica, Odžaci, Pajsak (do 1979. godine Pasjak, do 1965. godine isto Pajsak), Planinica, Poljna, Popina, Počekovina, Prnjavor, Rajinac, Riđevštica, Riljac, Rujišnik, Selište, Stari Trstenik, Stopanja, Stragari (do 1977. godine Stragare), Stublica, Tobolac, Trstenik, Ugljarevo i Čairi (do 1977. godine Čajiri).

Opština Ćićevac:

Braljina, Grad Stalać, Lučina, Mojsinje, Mrzenica, Pločnik, Pojate, Stalać (do 1953. godine Stalać Selo), Trubarevo i Ćićevac (od 1979. godine obuhvata i Stevanac; od Ćićevca odvojeni 2007. godine Ćićevac Grad i Radoševac kao nova naselja).

Naredni članak:
Prethodni članak:

Komentari (0)

Odgovorite

Trenutno nema komentara. Budite prvi i ostavite komentar.