Златиборски округ

14. марта 2020.

коментара: 1

Град Ужице:

Биоска, Бјелотићи (од 2007. године Бјелотић), Буар, Витаси, Волујац, Врутци (обухвата укинуто насеље Ивојевићи), Горјани, Гостиница, Губин До, Добродо, Дрежник, Дријетањ, Дубоко, Збојштица, Злакуса, Каменица, Каран, Качер, Кесеровина, Котроман (од 2007. године Костоман), Крвавци, Кремна, Кршање, Крчагово (ново насеље од 2007. године; издвојено из Ужица) Лелићи, Љубање, Мокра Гора, Никојевићи, Пањак, Пеар, Пониковица, Поточање, Потпеће, Равни, Радуша, Рибашевина, Севојно (обухвата укинуто насеље Гај Шерељ), Скржути, Стапари, Стрмац,Татинац, Трнава и Ужице (1946-1991. године Титово Ужице); обухвата и укинута насеља Пора и Горња Пора).

Општина Ариље:

Ариље, Бјелуша, Богојевићи, Бреково, Вигоште, Вирово, Висока (обухвата од 1979. године укинуто насеље Ђедовац), Вране, Грдовићи, Гривска, Добраче, Драгојевац, Крушчица, Латвица, Миросаљци, Поглед, Радобуђа, Радошево (до 1954. године Чичкова), Северово, Ступчевићи, Трешњевица и Церова.

Општина Бајина Башта:

Бајина Башта, Бачевци (од 2007. године Бачевица), Бесеровина, Вишесава, Гаочићи (укинуто насеље услед потапања изградњом ХЕ Бајина Башта 1989. године), Гвоздац, Добротин, Драксин,Дуб, Заглавак, Заовине (од 2007. године Засовине), Зарожје, Зауглине, Злодол, Јагоштица, Јакаљ, Јеловик, Коњска Река, Костојевићи, Луг, Љештанско, Мала Река, Обајгора, Овчиња, Оклетац, Пепељ, Перућац, Пилица, Придоли, Растиштa, Рача, Рогачица, Својдруг, Сијерач, Солотуша,Стрмово, Церје и Црвица.

Општина Косјерић:

Бјелоперица, Брајковићи, Варда, Галовићи, Годечево, Годљево, Горња Полошница, Доња Полошница (до 1955. године Полошница), Дреновци, Дубница, Косјерић (варош) (до 1977. године Косјерић (варошица)), Косјерић (село), Маковиште, Мионица, Мрчићи, Мушићи, Парамун,Радановци, Росићи, Рудна Буква, Сеча Река, Скакавци, Стојићи, Субјел, Тубићи, Цикоте и Шеврљуге.

Општина Нова Варош:

Акмачићи, Амзићи, Бистрица, Божетићи, Брдо, Буковик, Бурађа, Вилови, Вранеша, Горња Бела Река, Горње Трудово (до 1959. године Јасеновачко Трудово), Дебеља, Доња Бела Река, Драглица, Дражевићи, Дрмановићи, Јасеново, Комарани, Кућани, Љепојевићи, Мишевићи, Негбина, Нова Варош, Ојковица, Радијевићи, Радоиња, Расница (заселак Драглице), Рутоши, Сеништа, Тисовица, Трудово (од 2007. године Трулово), Челице и Штитково (формирано ново насеље 2007. године Тиква од дела насеља).

Општина Пожега:

Бакионица, Велика Јежевица (1959-1979. године у саставу насеља Јежевица), Висибаба, Врањани, Глумач, Годовик, Горња Добриња, Горобиље, Гугаљ, Доња Добриња, Дражиновићи, Душковци, Засеље, Здравчићи, Јелен До, Каленићи, Лопаш, Лорет, Љутице, Мађер, Мала Јежевица (1959-1979. године у саставу насеља Јежевица), Милићево Село, Мршељи, Отањ, Папратиште,Пилатовићи, Пожега, Пријановићи, Прилипац, Радовци, Расна, Речице, Роге, Рупељево, Сврачково, Средња Добриња, Табановићи, Тврдићи, Тометино Поље, Тучково, Узићи и Честобродица.

Општина Прибој:

Бања, Батковићи, Брезна, Бучје, Добриловићи, Живинице, Забрђе, Забрњица, Заградина, Заостро, Јелача, Калафати, Калуђеровићи, Касидоли, Кратово, Крњача, Кукуровићи, Мажићи, Милијеш, Плашће, Пожегрмац (од 2007. године Пожегрнац), Прибој, Прибојска Голеша, Прибојске Челице, Рача, Ритошићи, Сјеверин, Сочице, Стрмац, Херцеговачка Голеша, Црнуговићи, Црнузи и Читлук.

Општина Пријепоље:

Аљиновићи, Балићи, Баре, Бискупићи, Бјелахова (до 1992. године Бјелохова), Брајковац, Брвине, Бродарево, Буковик, Виницка, Врбово, Гојаковићи, Горње Бабине, Горње Горачиће, Горњи Страњани, Гостун, Грачаница, Гробнице, Дивци, Доње Бабине, Доњи Страњани, Дренова, Душманићи, Ђурашићи, Забрдњи Тоци, Завинограђе, Залуг, Заступ, Звијезд, Ивање, Ивезићи, Избичањ, Јабука, Јунчевићи, Камена Гора, Караула, Карошевина, Каћево, Кашице, Ковачевац (од 1979. године обухвата и део укинутог насеља Велика Жупа), Копривна, Косатица (до 1959. године подељена на Горњу Косатицу и Доњу Косатицу), Кошевине, Крушево, Кучин, Лучице, Матаруге, Међани, Мијани, Мијоска, Милаковићи, Милешево, Милошев До, Миљевићи (од 1979. године обухвата и део укинутог насеља Велика Жупа), Мрчковина, Мушковина, Ораовац (до 1991. године Ораховац), Орашац, Осоје, Оштра Стијена, Поткрш, Поток, Правошево, Прањци, Пријепоље (од 1972. године обухвата укинуто насеље Коловрат), Расно, Ратајска, Седобро, Сељане, Сељашница, Скокуће, Слатина, Сопотница, Ташево, Хисарџик, Хрта, Црквени Тоци, Чадиње, Чаушевићи и Џурово.

Општина Сјеница:

Аливеровиће (до 1979. године део Расна), Багачиће (од 2007. године Бегачиће), Баре, Бачија, Биоц (до 1979. године део Буђева), Блато (до 1979. године део Крајиновића), Богути (до 1979. године део Штавља), Божов Поток, Бољаре, Боришиће (до 1979. године део Бара), Боровиће (до 1979. године део Кладнице), Бреза (до 1979. године део Раждагиње), Брњица, Буђево, Вапа,Весковиће (1957-1979. године део Ступа), Височка (до 1979. године део Захумског), Вишњева,Вишњице (до 1979. године део Штавља), Врапци (до 1979. године део Брњице), Врбница (до 1979. године део Захумског), Врсјенице (до 1977. године Врсјеница), Голубан (до 1979. године део Дуге Пољане), Горње Лопиже, Гошево, Грабовица (до 1979. године део Тријебина), Градац (до 1979. године део Драгојловића), Гргаје (до 1979. године део Бара), Долиће, Доње Горачиће, Доње Лопиже, Драгојловиће, Дражевиће, Дружиниће, Дубница, Дуга Пољана, Дујке, Дунишиће, Жабрен, Житниће, Забрђе (до 1979. године део Дуге Пољане), Зајечиће, Захумско, Јевик (до 1979. године део Кладнице), Језеро (до 1979. године део Вишњева), Калипоље (до 1979. године део Кладнице), Камешница, Кањевина (до 1979. године део Крстца), Карајукића Бунари (до 1979. године део Угла), Кијевци (до 1977. године Кијевце), Кладница, Кнежевац (до 1979. године део Штавља),Козник (до 1979. године део Шара), Кокошиће (до 1979. године део Штавља), Крајиновиће, Криваја(до 1979. године део Доњих Горачића), Крња Јела (до 1979. године део Тузиња), Крстац, Крће, Лијева Ријека (до 1979. године део Шара), Љутаје (до 1979. године део Дуге Пољане), Машовиће,Медаре (до 1979. године део Сјенице), Међугор (до 1979. године део Рашковића), Милићe (до 1979. године део Шара), Папиће (до 1979. године део Урсула), Петрово Поље (до 1979. године део Жабрена), Плана (до 1979. године део Захумског), Пода (до 1979. године део Бољара), Понорац, Праља, Раждагиња, Расно, Распоганче (до 1979. године део Ступа), Растеновиће (до 1979. године део Тузиња), Рашковиће, Сјеница, Скрадник (до 1979. године део Горњег Лопижа), Страјиниће (до 1979. године део Увца), Ступ, Сугубине, Сушица (1957-1979. године део Брњице), Трешњевица (до 1979. године део Вишњеве), Тријебине, Тузиње, Тутиће (до 1979. године део Крајиновића), Увац,Угао, Урсуле, Ушак (до 1979. године део Доњег Лопижа), Фијуљ (до 1979. године Фијуље),Царичина, Цетановиће, Црвско (до 1979. године део Гошева), Црчево (до 1979. године део Шара),Чедово, Чипаље (до 1979. године део Багачића, од 2007. године Чипаљ), Читлук (до 1979. године део Цетановића), Шаре, Штаваљ и Шушуре.

Општина Чајетина:

Алин Поток, Бранешци (1979-1991. године Бранешца), Голово (обухвата и укинуто насеље Доње Рудине), Гостиље (од 1979. године обухвата и укинуто насеље Владаје), Доброселица, Дренова, Жељине, Златибор (насеље формирано 1972. године издвајањем из Чајетине; 1972-1979. године Партизанске Воде; 1979-1992. године Партизанске Воде са Палисадом), Јабланица (насеље настало 1979. године спајањем насеља Горња Јабланица и Доња Јабланица), Крива Река (1979-2007. године обухвата и данас самостално насеље Мешник), Љубиш, Мачкат, Мушвете,Раковица, Рожанство, Рудине, Саиновина, Семегњево, Сирогојно (од 2007. формирано ново насеље Чичкова од дела насеља), Стубло, Трипкова, Трнава, Чајетина и Шљивовица.

Наредни чланак:
Претходни чланак:

Коментари (1)

Одговорите

Један коментар

  1. Milan Đokić

    Kada je Užice u pitanju ima grešaka. Kotroman postoji, Krčagovo nije izdvojeno, Sevojno je Opšttina, od gradskih mesnih zajednica fale Rosulje, Lipa, Terazije, Turica i Carina. da ne nabrajam sela.