You Are Here: Home » Posts tagged "Lazarević" (Page 21)

Poreklo prezimena, selo Junkovac (Lazarevac)

Poreklo stanovništva sela Junkovac, opština Lazarevac. Prema knjizi „Šumadijska Kolubara“ Petra Ž. Petrovića, prvo izdanje 1939. godine, drugo izdanje 1949. godine – poslednje izdanje Službeni Glasnik i SANU – Edicija „Koreni“ 2011. godine u sklopu knjige „Šumadija i Šumadijska Kolubara“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.   Položaj sela. Junkovac je na pobrđu u dolini srednjeg toka Turije. Kuće su po ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Županjac (Lazarevac)

Poreklo stanovništva sela Županjac, opština Lazarevac. Prema knjizi „Šumadijska Kolubara“ Petra Ž. Petrovića, prvo izdanje 1939. godine, drugo izdanje 1949. godine – poslednje izdanje Službeni Glasnik i SANU – Edicija „Koreni“ 2011. godine u sklopu knjige „Šumadija i Šumadijska Kolubara“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.    Položaj sela. Županjac je na desnoj strani doline Ljiga, nedaleko od njegovog u ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Vreoci (Lazarevac)

Poreklo stanovništva sela Vreoci, opština Lazarevac. Prema knjizi „Šumadijska Kolubara“ Petra Ž. Petrovića, prvo izdanje 1939. godine, drugo izdanje 1949. godine – poslednje izdanje Službeni Glasnik i SANU – Edicija „Koreni“ 2011. godine u sklopu knjige „Šumadija i Šumadijska Kolubara“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.    Položaj sela. Vreoci su sa obe strane puta koji vodi od Lazarevca za Stepojev ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Veliki Crljeni (Lazarevac)

Poreklo stanovništva sela Veliki Crljeni, opština Lazarevac. Prema knjizi „Šumadijska Kolubara“ Petra Ž. Petrovića, prvo izdanje 1939. godine, drugo izdanje 1949. godine – poslednje izdanje Službeni Glasnik i SANU – Edicija „Koreni“ 2011. godine u sklopu knjige „Šumadija i Šumadijska Kolubara“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.    Položaj sela. Veliki Crljeni su na krajnjim ograncima kosmajskih pobrđa, ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Mala Moštanica (Obrenovac)

Poreklo stanovništva sela (naselja) Mala Moštanica, opština Obrenovac. Prema knjizi Riste T. Nikolić – „Okolina Beograda“, prvo izdanje 1903. godine u sastavu knjige „Okolina Beograda i Smedereva“, poslednje izdanje Službeni Glasnik i SANU – Edicija „Koreni“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.    Položaj sela. Selo je poglavito sa desne strane Baričke Reke i po plećima kosa, koje se sa obe strane pom ...

Read more

Poreklo prezimena, sela Konatice i Poljane (Obrenovac)

Poreklo stanovništva sela Konatice i Poljane*, opština Obrenovac. Prema knjizi „Šumadijska Kolubara“ Petra Ž. Petrovića, prvo izdanje 1939. godine, drugo izdanje 1949. godine – poslednje izdanje Službeni Glasnik i SANU – Edicija „Koreni“ 2011. godine u sklopu knjige „Šumadija i Šumadijska Kolubara“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.  *Poljane su u vreme pisanja ove knjige bile u sastavu sela Konatice. Danas ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Draževac (Obrenovac)

Poreklo stanovništva sela Draževac, opština Obrenovac. Prema knjizi „Šumadijska Kolubara“ Petra Ž. Petrovića, prvo izdanje 1939. godine, drugo izdanje 1949. godine – poslednje izdanje Službeni Glasnik i SANU – Edicija „Koreni“ 2011. godine u sklopu knjige „Šumadija i Šumadijska Kolubara“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.    Položaj sela. Draževac je u donjim dolinama rečica Jasenove i Marice i u rav ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Gornja Šatornja (Topola)

Poreklo stanovništva sela Gornja Šatornja, opština Topola. Prema istraživanju Borivoja M. Drobnjakovića „Jasenica“ od 1920. do 1922. godine.   Topografske prilike. Najveći deo sela leži na levoj strani Jasenice. na plećatoj kosi između reka Đurinca i Rasovljevice. Samo nekoliko kuća ima i na desnoj strani ove reke, i one se penju uz strane brda Glavice. Selo je razbijenog tipa, sa kućama na Stanisavljevića Ko ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Krđevac (Topola)

Poreklo stanovništva sela Krđevac, opština Topola. Prema istraživanju Borivoja M. Drobnjakovića „Jasenica“ od 1920. do 1922. godine.   Topografske prilike. Krćevac je zaseok Topole, udaljen 3—4 km. na sever. Kuće se nalaze na pinosavskoj površi, po blagim stranama potoka Vićije i Krćevca. Služe se vodom sa izvora: Karađorđeviđa Česme, Jevtića Česme i Stubline; u selu ima i đermova. Zaseok je razbijenog ti ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Baluga Trnavska (Čačak)

Poreklo stanovništva sela Baluga, grad Čačak. Prema istraživanju Miroslava Mila Mojsilovića i Radovana M. Marinkovića objavljenom u Čačanskom glasu 18. marta 1983. godine. Priredio saradnik portala Poreklo Ninoslav Kuzmanović.   Po svoj prilici, Baluga (Zablaćka) je staro naselje. Pominje se u turskim defterima iz 1476. i kasnijih godina kao Karača ili Karačica. Tek 1725. godine pominje se kao Baluga u kojo ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top