You Are Here: Home » Posts tagged "Lazarević" (Page 30)

Poreklo prezimena, selo Solotuša (Bajina Bašta)

Poreklo stanovništva sela Solotuša, opština Bajina Bašta. Stanje iz 1903. godine. Prema studiji "Sokolska nahija" Ljube Pavlovića. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Selo je na istočnom obodu Tare. Nasred sela, nad rekom i s njene desne strane diže se visoko glavičasto brdo Oblik, a sa protivne strane se diže brdo Glavica. Šume su u krajevima sela, ziratne zemlje po stranama rečnog korita ...

Read more

Poreklo prezimena, Bajina Bašta

Poreklo stanovništva Bajine Bašte. Stanje iz 1903. godine. Prema studiji "Sokolska nahija" Ljube Pavlovića. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Priča se da je Bajina Bašta dobila ime po osnivaču, nekom muslimanu Baji. U tursko doba i do 1834. god. Bajina Bašta se sastojala iz četiri zasebna, manja, čisto muslimanska sela: Bajine Bašte, Plijeskova (Pljeskova), Maća (i Maćevine) i Višesave. ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Skobalj (Lajkovac)

Poreklo stanovništva sela Skobalj, opština Lajkovac. Iz knjige LAJKOVAČKA TAMNAVA U PROŠLOSTI – Poreklo stanovništva, prof. Vojislava Miljanića. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.   Položaj sela, ime i brojno stanje u prošlosti Nalazi se na levoj obali Kolubare. Selo je nastalo kao reselica Malog Borka. Graniči se na istoku sa rekom Kolubarom, sa severa sa Malim Borkom, na zapadu sa Paljuvima i na j ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Rubribreza (Lajkovac)

Poreklo stanovništva sela Rubribreza, opština Lajkovac. Iz knjige LAJKOVAČKA TAMNAVA U PROŠLOSTI – Poreklo stanovništva, prof. Vojislava Miljanića. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan   Položaj sela, ime i brojno stanje u prošlosti Nalazi se na levoj obali Kolubare. Graniči se sa istoka Lajkovcem i Selom Lajkovcem, na severu sa Rukladom, na zapadu sa Nepričavom i na jugu sa Pepeljevcem i Strmovom, od ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Zaovine (Bajina Bašta)

Poreklo stanovništva sela ZAOVINE, opština Bajina Bašta. Stanje iz 1903. godine. Prema studiji "Sokolska nahija" Ljube Pavlovića. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Zaovine su pravo planinsko selo, selo planine Tare. Na istoku je najviši vrh Miloševac. Brda oko Konjske Rijeke, Vežanje, Konjevića Rijeke, Rujevca i drugih rzavskih pritoka sva su u gornjokrednom za kulturu sela bogatom krečnjak ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Bajevac (Lajkovac)

Poreklo stanovništva sela Bajevac, opština Lajkovac. Prema knjizi  LAJKOVAČKA TAMNAVA U PROŠLOSTI – Poreklo stanovništva, prof. Vojislava Miljanića. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan   Položaj sela Bajevac se graniči sa istoka Nepričavom i Rukladom, sa severa Murgašem, sa zapada Vrhovinama i Gvozdenovićem i na jugu sa Stepanjem. Ime je selo najverovatnije dobilo po najstarijem naseljeniku Baji Kola ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Sredor (Vlasotince)

Poreklo stanovništva sela Sredor, opština Vlasotince. Istraživanje „Sela u vlasotinačkom kraju“ saradnika portala Poreklo Miroslava B. Mladenovića Mirca, lokalnog etnologa i istoričara   Nastanak sela Selo Sredor je u opštini Vlasotince, jablanički okrug, jugoistočna Srbija. Selo Sredor se nalazi na nadmorskoj visini  od 423 do 600 metara, dok su trle za ovce bile na većoj nadmorskoj visini. Prvobitna naseob ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Mokrine (Herceg Novi)

Poreklo prezimena sela Mokrine, opština Herceg Novi. Stanje iz 1913. godine   Poreklo rodova    Kosić S. Nakićenović je obavjestio o porijeklu Kosića iz Komana u Crnoj Gori 1687, te da slave Đurđev-dan. Interesantno je svjedočenje dr J. Dedjera u njegovoj radnji "Hercegovina" u kojoj pominje Kosiće u Ljubomiru: "Kosići su prije dvadeset godina doselili iz Mokrina u Boki kad su kupili zemlju u Sulja Babovića. Z ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Brankovina (Valjevo)

Poreklo stanovništva sela Brankovina, grad Valjevo. Stanje iz 1907. godine, prema studiji “KOLUBARA I PODGORINA“, autora Ljubomira Pavlovića. Priredio saradnik portala Poreklo Aleksandar Marinković   Brankovina leži u istočnim prisojnim ograncima Jautine, na južnoj strani Blizonjskog visa.  Najglavnija su imanja po Protinom brdu i Rabasu, ali ih je posve malo. Ovo je selo uvek, pa i danas, samo šumsko selo, kao ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Bobova (Valjevo)

Poreklo stanovništva sela Bobova, grad Valjevo. Stanje iz 1907. godine, prema studiji “KOLUBARA I PODGORINA“, autora Ljubomira Pavlovića. Priredio saradnik portala Poreklo Aleksandar Marinković   Bobova je planinsko selo i na obema obalama Obnice. Bobovske zemlje su brdske i luke. Šume su od lisnatog drveta, a one su po dolinama potoka i njihovim dubodolinama.  Ima ih dosta, te seljaci imaju dovoljno drva za ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top