You Are Here: Home » Posts tagged "Lazarević" (Page 27)

Poreklo prezimena, selo Brdarica (Koceljeva)

Poreklo stanovništva sela Brdarica, opština Koceljeva. Prema antropogeografskim ispitivanjima 1947, 1948. i 1949. godine “Šabačka Posavina i Pocerina“ Vojislava S. Radovanovića. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Selo ima četiri male: Golićka mala, više crkve i Mesnog odbora; niže nje, na kosi, ka Jaloviku, je Protićka mala; do Krnula i do Draginja je Gligorićka mala; Ciganska mala je na ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Draginje (Koceljeva)

Poreklo stanovništva sela Draginje, opština Koceljeva. Prema antropogeografskim ispitivanjima 1947, 1948. i 1949. godine “Šabačka Posavina i Pocerina“ Vojislava S. Radovanovića. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Selo se deli na male: Tavtića malu, Preseka malu, Zeljića malu i Gornju malu. Najstarija mala je Tavtić. Ne znaju otkuda to ime, ali znaju da je sve ovde bila šuma. Kad su se star ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Jalovik (Vladimirci)

Poreklo stanovništva sela Jalovik, opština Vladimirci. Prema antropogeografskim ispitivanjima 1947, 1948. i 1949. godine “Šabačka Posavina i Pocerina“ Vojislava S. Radovanovića. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Od Krnula preko nekoliko dolinica dospeva se u Jalovik i to kod glavne male Gajića i Čolića na širokoj neogenoj ploči, mnogo široj no greda u prethodnim selima. Otuda na takvo ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Jazovnik (Vladimirci)

Poreklo stanovništva sela Jazovnik, opština Vladimirci. Prema antropogeografskim ispitivanjima 1947, 1948. i 1949. godine “Šabačka Posavina i Pocerina“ Vojislava S. Radovanovića. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić. Selo deli reka Jazovica na dva kraja: „Ovaj kraj” to je zaselak Ševarice, a „onaj kraj” ima tri male: Lipovicu, Panjevi i Zečku malu. Reka Jazovica potiče od Gomilice, tamo gde su Ci ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Kaona (Vladimirci)

Poreklo stanovništva sela Kaona, opština Vladimirci. Prema antropogeografskim ispitivanjima 1947, 1948. i 1949. godine “Šabačka Posavina i Pocerina“ Vojislava S. Radovanovića. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Oduvek glavni deo sela i najstariji, bio Pavlovića mala na terasama i na temenu kose, s leve strane Kaonske reke; na istoj kosi, od Mesnog narodnog odbora, počev od Vasića i Mić ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Lojanice (Vladimirci)

Poreklo stanovništva sela Lojanice, opština Vladimirci. Prema antropogeografskim ispitivanjima 1947, 1948. i 1949. godine “Šabačka Posavina i Pocerina“ Vojislava S. Radovanovića. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Selo se deli na krajeve. U srednjem delu sela, tu gde je groblje, je „Mala”; do Male su mala Drenovica i mala Carić s ove strane reke; a preko reke Višnjice i Starače jeste mala ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Mrovska (Vladimirci)

Poreklo stanovništva sela Mrovska, opština Vladimirci. Prema antropogeografskim ispitivanjima 1947, 1948. i 1949. godine “Šabačka Posavina i Pocerina“ Vojislava S. Radovanovića. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   U selu su tri male: Srednja mala, Duga mala i Borić mala. Duga mala je na putu između Višnjeve reke i Crniljevske džade prema polju; Srednja mala je oko groblja, a Borić mala je pod ...

Read more

Poreklo prezimena, Suvo Selo (Vladimirci)

Poreklo stanovništva sela Suvo Selo, opština Vladimirci. Prema antropogeografskim ispitivanjima 1947, 1948. i 1949. godine “Šabačka Posavina i Pocerina“ Vojislava S. Radovanovića. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Selo se deli na dva glavna kraja: Gornji i Dojni kraj; oko puta za Ub Gornji kraj, oko Suvaje reke Dojni kraj. Selo imalo samo tri izvora na tri strane, bez bunareva, suvo; Pe ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Brgule (Ub)

Poreklo stanovništva sela Brgule, opština Ub. Izvodi iz knjige Ljubomira Ljube Pavlovića „Antropogeografija valjevske Tamnave“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.    Brgule se sa istočne strane graniči sa Poljanama, na severnoj strani je Liso Polje, na severozapadnoj strani je Piroman, zapadnoj Brović, jugozapadnoj sa selom Šarbane, južno sa Radljevom i jugoistočno sa Kalenićem. Brgule su pri stranama ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Banjani (Ub)

Poreklo stanovništva sela Banjani, opština Ub. Izvodi iz knjige Ljubomira Ljube Pavlovića „Antropogeografija valjevske Tamnave“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.   Banjani su neravnog izgleda, ali ne i brdovitog, u sredini oblasti sa nagibom ka istoku. Uzvišenija mesta su sa zapadne strane, a kuće rasturene na sve strane i opet primetno razređene u četiri kraja: Sređ jugozapadni deo do Tulara, Gornj ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top