You Are Here: Home » Posts tagged "Lazarević" (Page 24)

Korjenići – oblast, naselja, rodovi

Portal Poreklo objavljuje u celini vredan rad Petra Šobajića o Korjenićima, u okviru kojeg je obrađena plemićka loza Brankovića. Rad obiluje vrednim podacima o rodovima, plemenima (Mataruge, Riđani, Ozrinići, Kulize...), ali i značajanim istorijskim ličnostima (recimo, o poreklu Mehmed-paše Sokolovića). OVIM ISTRAŽIVANJEM SU OBUHVAĆENA SLEDEĆA PREZIMENA: Agbaba, Agbabić, Alibegović, Anđelić, Aničić, Antelj, An ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Loznica (Valjevo)

Poreklo stanovništva sela Loznica, grad Valjevo. Prema knjizi Ljubomira Ljube Pavlovića „Kolubara i Podgorina“, prvo izdanje 1907. godine, najnovije izdanje 2011. godine – edicija „Koreni“ – JP Službeni glasnik i SANU. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.    Položaj sela. Loznica leži u dolini Kolubare u početku njene klisure, zvane Suteska, i po svima visovima, koje klisuru grade. Iako je selo u dolini ...

Read more

Poreklo prezimena, sela Gornje i Donje Leskovice (Valjevo)

Poreklo stanovništva sela Gornje i Donje Leskovice, grad Valjevo. Prema knjizi Ljubomira Ljube Pavlovića „Kolubara i Podgorina“, prvo izdanje 1907. godine, najnovije izdanje 2011. godine – edicija „Koreni“ – JP Službeni glasnik i SANU. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.    Položaj sela. Leskovice su na južnom kraju prostrane Leskovičke Visoravni. Selo ulazi duboko u pogranične planine ove obalsti, te j ...

Read more

Poreklo prezimena Grkojević

Stojan Karadžić, Vuk Šibalić: „Drobnjak i porodice u DROBNJAKU i njihovo porijeklo“, II dopunsko izdanje, Beograd, 1997, IŠ ‘Stručna knjiga’   GRKOJEVIĆI su ogranak Lazarevića sa Previša. Ne zna se kad su se od njih odvojili, niti kada su se odselili. „Grkojevića zidine“ na Previšu podsjećaju na njih.   IZVOR: Stojan Karadžić, Vuk Šibalić: Drobnjak i porodice u Drobnjaku i njihovo porijeklo, 1997, priredio sa ...

Read more

Poreklo prezimena, sela Cvetanovac i Milavac (Ljig)

Poreklo stanovništva sela Cvetanovac (i Milavac), opština Ljig. Prema knjizi Ljubomira Ljube Pavlovića „Kolubara i Podgorina“, prvo izdanje 1907. godine, najnovije izdanje – edicija „Koreni“ – JP Službeni glasnik i SANU. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.   Položaj sela. Cvetanovci su na levoj obali Ljiga prema ušću Kačera i prema (tada) rudničkom selu Moravcima. Selo je nagnuto na istočnu stranu reci ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Kadina Luka (Ljig)

Poreklo stanovništva sela Kadijina Luka (danas Kadina Luka), opština Ljig. Prema knjizi Ljubomira Ljube Pavlovića „Kolubara i Podgorina“, prvo izdanje 1907. godine, najnovije izdanje – edicija „Koreni“ – JP Službeni glasnik i SANU. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.    Položaj sela. Kadijina Luka leži na obema obalama reke Ljiga i Slavkovačke Reke. Zemljište je neravno, stranovito i posve strmenito, sa ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Trudelj (Gornji Milanovac)

Poreklo stanovništva sela Trudelj, opština Gornji Milanovac. Prema knjizi Miloja T. Rakić „Kačer“, prvo izdanje 1905. godine, najnovije izdanje 2010. godine – edicija „Koreni“, JP Službeni glasnik i SANU. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.    Položaj sela. Trudelj leži u dolini Kozeljice, u njenom gornjem toku, gde se zove Trudeljska Reka. U ovom selu njena dolina je najviše proširena. Od Dragolja jeo Trud ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Jajčić (Ljig)

Poreklo stanovništva sela Jajčić, opština Ljig. Prema knjizi Ljubomira Ljube Pavlovića „Kolubara i Podgorina“, prvo izdanje 1907. godine, najnovije izdanje – edicija „Koreni“ – JP Službeni glasnik i SANU. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.    Položaj sela. Selo Jajčić nalazi se na poslednjim ogranicima maljenskih visova, koji silaze u ljišku dolinu. Kuće su po izbrešcima i osojnim stranama rečice Kacape ...

Read more

Poreklo prezimena Godijelj

Stojan Karadžić, Vuk Šibalić: „Drobnjak i porodice u DROBNJAKU i njihovo porijeklo“, II dopunsko izdanje, Beograd, 1997, IŠ 'Stručna knjiga' GODIJELJ Postoje dvije verzije o porijeklu Godijelja. A. Luburić u svome djelu Drobnjaci ističe da su se Godijelji u Drobnjak doselili krajem 17. vijeka iz crmničkog sela Godinja. Prvi se doselio Pejan kod bratstva Obradovića koje je tada živjelo u Drobnjaku. Momir N. Pejanović u s ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Sanković (Mionica)

Poreklo stanovništva sela Sanković, opština Mionica. Prema knjizi Ljubomira Ljube Pavlovića „Kolubara i Podgorina“, prvo izdanje 1907. godine, najnovije izdanje – edicija „Koreni“ – JP Službeni glasnik i SANU. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.   Položaj sela. Sanković je na levoj obali reke Lepenice, prema Mionici. Seoske su kuće u osojnim stranama brda i spuštene ponisko u ravan rečice Lepenice. D ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top