You Are Here: Home » Posts tagged "Lazarević" (Page 32)

Prezimena, selo Koraćica (Mladenovac)

Selo Koraćica, opština Mladenovac, stanje iz 1930. godine. Predanje veli da su najstariji rodovi došli od Sjenice i Pešteri. Najstariji je doseljenik pošao sa braćom i sa njoma se sporazumeo, da svaki ostane onde, gde mu pevac zapeva. Jednom je pevac zapevao u Trešnjevici, drugome u Lipoviću, trećem u Topoli, četvrtom u Kovačevcu, a petom u Koraćici. Potomci su tijh najstarijih doseljenika od Sjenice i Pešteri: Č ...

Read more

Prezimena, selo Lozovik (Velika Plana)

Selo Lozovik, opština Velika Plana, stanje iz 1925 godine. Prve kuće bile su kod današnje škole. Tu su se naselili: Terzići (14 kuća., sv. Vrači). Njihov predak koji je bio terzija/krojač, zasnovao ovo mesto. Stara su porodica, ne znaju odakle su se doselili. Jordanci (23 k., sv. Arhanđeo). Stara porodica, nepoznatog porekla. Devići (oko 100 k., sv. Jovan). Stara porodica; starinom su sa Kosova. Doseljeni u dru ...

Read more

Prezimena, selo Zeoke (Lazarevac)

Selo Zeoke, opština Lazarevac, 1949 god. Sa početka 18. pa sve do kraja 18. veka doseljeno pet rodova. Najstariji su: Mihajlovići (Jankovići 6 k, Markovići 4 k, Mandići 6 k, Radovanovići 4 k, Jeremići 6 k, Đurđevići 9 k, Živanovići 5 k i Rankovići 4 k, ukupno (45 k., slave sv. Đurđic). Stari su im se doselili iz Morače u Crnoj Gori. Pretka seoskog kneza Stanoja Mihajlovića, pogubili su janičari 1804. godine ...

Read more

Poreklo prezimena Radovanović

Stojan Karadžić, Vuk Šibalić: „Drobnjak i porodice u DROBNJAKU i njihovo porijeklo“, II dopunsko izdanje, Beograd, 1997, IŠ ‘Stručna knjiga’ RADOVANOVIĆI su ogranak Lazarevića sa Previša. Ne zna se kad su se od njih odvojili, ni kad su se odselili. Priča se da su se odselili zajedno s Kotarčevićima. IZVOR: Stojan Karadžić, Vuk Šibalić: Drobnjak i porodice u Drobnjaku i njihovo porijeklo, 1997, priredio saradnik portal ...

Read more

Poreklo prezimena Kujundžić

Stojan Karadžić, Vuk Šibalić: „Drobnjak i porodice u DROBNJAKU i njihovo porijeklo“, II dopunsko izdanje, Beograd, 1997, IŠ 'Stručna knjiga', Lole Ribara 48, Beograd KUJUNDŽIĆI (žive na Previšu i u Gornjoj Bukovici) Kujundžići su ogranak bratstva Lazarevića, a sadašnje prezime su dobili po Gašu Lazareviću-Kujundžiji, Lazarevići su se razgranali, pored Kujundžića, i na Grkojeviće i Radovanoviće. Od ovih Lazarevića je i ...

Read more

Poreklo prezimena Ašanin

Stojan Karadžić, Vuk Šibalić: „Drobnjak i porodice u DROBNJAKU i njihovo porijeklo“, II dopunsko izdanje, Beograd, 1997, IŠ ‘Stručna knjiga’ AŠANI (u Barama Sirovačkim) Ašani starinom potiču od bratstva Balevića sa Peleva Brijega od plemena Bratonožića. Njihov daleki predak je Pejo Stanojev, vojvoda Bratonožića, koji se pominje 1658. godine kao potpisnik jednog dokumenta kojim se crnogorski i brdski glavari obraćaj ...

Read more

Poreklo prezimena Lazarević

Stojan Karadžić, Vuk Šibalić: „Drobnjak i porodice u DROBNJAKU i njihovo porijeklo“, II dopunsko izdanje, Beograd, 1997, IŠ 'Stručna knjiga' LAZAREVIĆI (žive na Godijeljima) Vode porijeklo od Lazara, sina Radoja Davidova Godijelja, David je sin Pejana Godijelja, koji se prvi doselio na Godijelje. Radoje Davidov Godijelj bio je istaknuti junak koga je pogubio Sulejman-paša Skopljak u petnjičkom zaseoku Pušini 1806. godin ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top