You Are Here: Home » Posts tagged "Lazarević" (Page 33)

Poreklo prezimena Ašanin

Stojan Karadžić, Vuk Šibalić: „Drobnjak i porodice u DROBNJAKU i njihovo porijeklo“, II dopunsko izdanje, Beograd, 1997, IŠ ‘Stručna knjiga’ AŠANI (u Barama Sirovačkim) Ašani starinom potiču od bratstva Balevića sa Peleva Brijega od plemena Bratonožića. Njihov daleki predak je Pejo Stanojev, vojvoda Bratonožića, koji se pominje 1658. godine kao potpisnik jednog dokumenta kojim se crnogorski i brdski glavari obraćaj ...

Read more

Poreklo prezimena Lazarević

Stojan Karadžić, Vuk Šibalić: „Drobnjak i porodice u DROBNJAKU i njihovo porijeklo“, II dopunsko izdanje, Beograd, 1997, IŠ 'Stručna knjiga' LAZAREVIĆI (žive na Godijeljima) Vode porijeklo od Lazara, sina Radoja Davidova Godijelja, David je sin Pejana Godijelja, koji se prvi doselio na Godijelje. Radoje Davidov Godijelj bio je istaknuti junak koga je pogubio Sulejman-paša Skopljak u petnjičkom zaseoku Pušini 1806. godin ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top