You Are Here: Home » Posts tagged "Lazarević" (Page 28)

Poreklo prezimena, selo Vukona (Ub)

Poreklo stanovništva sela Vukona, opština Ub. Izvodi iz knjige Ljubomira Ljube Pavlovića „Antropogeografija valjevske Tamnave“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.   Vukona je severozapadno od Banjana, do rečice Vukodraža, brežuljkastog i vrlo neravnog zemljišta. Kuće su rasturene na sve strane po plećima bregova, ali ne i po dolini Vukodraže. Selo je malo i nema džemata, smatra se kao zaseok Kožuhara. ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Gvozdenović (Ub)

Poreklo stanovništva sela Gvozdenović, opština Ub. Izvodi iz knjige Ljubomira Ljube Pavlovića „Antropogeografija valjevske Tamnave“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.   Gvozdenović je selo ispod slovačkog visa Karaule i pri izvoru rečice Kladnice, kolubarske pritoke, s kućama razređenim u porodične grupe pri izvorima pojedinih kladničkih potoka. Pop Kresta Đelmašević iz Gvozdenovića zapisuje, kako ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Žabar (Šabac)

Poreklo stanovništva sela Žabar, grad Šabac. Prema antropogeografskim ispitivanjima 1947, 1948. i 1949. godine “Šabačka Posavina i Pocerina“ Vojislava S. Radovanovića. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Gornja i Dojna mala sela Žabara podeljene su praznim prostorom od 300 do 400 metara, a spojene putem niz ivicu kose. U Gornjoj mali žive vode: Ivanovac kraj Crne Bare, 100 m naviše, i Buna ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Riđake (Vladimirci)

Poreklo stanovništva sela Riđake, opština Vladimirci. Prema antropogeografskim ispitivanjima 1947, 1948. i 1949. godine “Šabačka Posavina i Pocerina“ Vojislava S. Radovanovića. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Male u selu su: na desnoj strani Mlakve: 1) Odbašića mala i 2) Maksimovića mala; a s one strane reke 3) Protića i Lazarevića mala (zajedno u kup) do reke, a do džade 4) Vukovića ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Vučevica (Vladimirci)

Poreklo stanovništva sela Vučevica, opština Vladimirci. Prema antropogeografskim ispitivanjima 1947, 1948. i 1949. godine “Šabačka Posavina i Pocerina“ Vojislava S. Radovanovića. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Selo se deli na tri male: Srednja mala — gde su Stepići; više srednje male — Gornja mala, na gredi, gde su Lazarevići; a niže Srednje male — Donja mala, ka Dobravi, gde su Milinko ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Zvezd (Vladimirci)

Poreklo stanovništva sela Zvezd, opština Vladimirci. Prema antropogeografskim ispitivanjima 1947, 1948. i 1949. godine “Šabačka Posavina i Pocerina“ Vojislava S. Radovanovića. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Selo leži na temenu zaravnjene kose koja se od beogradske jezerske faze od 160 m penje i do 175 m. Od vrha zaravni na sve strane su potoci, čija izvorišta se zvezdasto razilaze od ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Jelenča (Šabac)

Poreklo stanovništva sela Jelenča, grad Šabac. Prema antropogeografskim ispitivanjima 1947, 1948. i 1949. godine “Šabačka Posavina i Pocerina“ Vojislava S. Radovanovića. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Selo Jelenča, iako leži na tri mesta, sem ”Dumače”, nema naročita imena za druga dva dela sela, za staro mesto i naselje duž valjevskog druma. Jelenča prvobitno, kad je imala 30 kuća, s ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Paljuvi (Ub)

Poreklo stanovništva sela Paljuvi, opština Ub. Izvodi iz knjige Antropogeografija Valjevske Tamnave od Ljubomira Ljube Pavlovića. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.  Zašto Paljuvi? Iz tog sela je moja majka (od Ilića) i baba po ocu, očeva majka, od Stanojlovića. Ljuba Pavlović ovo selo u svojoj knjizi naziva Paljusi. - Donja kladnička sela (rečica Kladnica): Paljusi, Brgule, Stublenica, Radljevo, (mali) Borak, ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Vragočanica (Valjevo)

Poreklo stanovništva sela Vragočanica, grad Valjevo. Stanje iz 1907. godine, prema studiji “KOLUBARA I PODGORINA“, autora Ljubomira Pavlovića. Priredio saradnik portala Poreklo Aleksandar Marinković   Vragočanica leži u centrumu valjevske Podgorine. Ona je sva pri izvoru reka: Jadra i Vragočke reke. Šume u selu nema mnogo kao u susednim selima. Vragočanica je potpuno razbijenog tipa. Grupe kuća zovu se male. Se ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Gornja Ljuboviđa (Ljubovija)

Poreklo stanovništva sela Gornja Ljuboviđa, opština Ljubovija. Stanje iz 1930. godine. Prema studiji "Sokolska nahija" Ljube Pavlovića. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Južno od Carine i Gunjaka je Gornja Ljuboviđa. Carinski visovi: Sređevi i Zelenika, gunjački Kozli i Senokos stoje nad selom. Ova prisojna mesta imaju oko ponekih vrela i nekih zaravni te ovuda ima i naselja, mada im se teško ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top