You Are Here: Home » Posts tagged "Lazarević" (Page 28)

Poreklo prezimena, selo Mrovska (Vladimirci)

Poreklo stanovništva sela Mrovska, opština Vladimirci. Prema antropogeografskim ispitivanjima 1947, 1948. i 1949. godine “Šabačka Posavina i Pocerina“ Vojislava S. Radovanovića. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   U selu su tri male: Srednja mala, Duga mala i Borić mala. Duga mala je na putu između Višnjeve reke i Crniljevske džade prema polju; Srednja mala je oko groblja, a Borić mala je pod ...

Read more

Poreklo prezimena, Suvo Selo (Vladimirci)

Poreklo stanovništva sela Suvo Selo, opština Vladimirci. Prema antropogeografskim ispitivanjima 1947, 1948. i 1949. godine “Šabačka Posavina i Pocerina“ Vojislava S. Radovanovića. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Selo se deli na dva glavna kraja: Gornji i Dojni kraj; oko puta za Ub Gornji kraj, oko Suvaje reke Dojni kraj. Selo imalo samo tri izvora na tri strane, bez bunareva, suvo; Pe ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Brgule (Ub)

Poreklo stanovništva sela Brgule, opština Ub. Izvodi iz knjige Ljubomira Ljube Pavlovića „Antropogeografija valjevske Tamnave“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.    Brgule se sa istočne strane graniči sa Poljanama, na severnoj strani je Liso Polje, na severozapadnoj strani je Piroman, zapadnoj Brović, jugozapadnoj sa selom Šarbane, južno sa Radljevom i jugoistočno sa Kalenićem. Brgule su pri stranama ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Banjani (Ub)

Poreklo stanovništva sela Banjani, opština Ub. Izvodi iz knjige Ljubomira Ljube Pavlovića „Antropogeografija valjevske Tamnave“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.   Banjani su neravnog izgleda, ali ne i brdovitog, u sredini oblasti sa nagibom ka istoku. Uzvišenija mesta su sa zapadne strane, a kuće rasturene na sve strane i opet primetno razređene u četiri kraja: Sređ jugozapadni deo do Tulara, Gornj ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Vukona (Ub)

Poreklo stanovništva sela Vukona, opština Ub. Izvodi iz knjige Ljubomira Ljube Pavlovića „Antropogeografija valjevske Tamnave“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.   Vukona je severozapadno od Banjana, do rečice Vukodraža, brežuljkastog i vrlo neravnog zemljišta. Kuće su rasturene na sve strane po plećima bregova, ali ne i po dolini Vukodraže. Selo je malo i nema džemata, smatra se kao zaseok Kožuhara. ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Gvozdenović (Ub)

Poreklo stanovništva sela Gvozdenović, opština Ub. Izvodi iz knjige Ljubomira Ljube Pavlovića „Antropogeografija valjevske Tamnave“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.   Gvozdenović je selo ispod slovačkog visa Karaule i pri izvoru rečice Kladnice, kolubarske pritoke, s kućama razređenim u porodične grupe pri izvorima pojedinih kladničkih potoka. Pop Kresta Đelmašević iz Gvozdenovića zapisuje, kako ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Žabar (Šabac)

Poreklo stanovništva sela Žabar, grad Šabac. Prema antropogeografskim ispitivanjima 1947, 1948. i 1949. godine “Šabačka Posavina i Pocerina“ Vojislava S. Radovanovića. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Gornja i Dojna mala sela Žabara podeljene su praznim prostorom od 300 do 400 metara, a spojene putem niz ivicu kose. U Gornjoj mali žive vode: Ivanovac kraj Crne Bare, 100 m naviše, i Buna ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Riđake (Vladimirci)

Poreklo stanovništva sela Riđake, opština Vladimirci. Prema antropogeografskim ispitivanjima 1947, 1948. i 1949. godine “Šabačka Posavina i Pocerina“ Vojislava S. Radovanovića. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Male u selu su: na desnoj strani Mlakve: 1) Odbašića mala i 2) Maksimovića mala; a s one strane reke 3) Protića i Lazarevića mala (zajedno u kup) do reke, a do džade 4) Vukovića ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Vučevica (Vladimirci)

Poreklo stanovništva sela Vučevica, opština Vladimirci. Prema antropogeografskim ispitivanjima 1947, 1948. i 1949. godine “Šabačka Posavina i Pocerina“ Vojislava S. Radovanovića. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Selo se deli na tri male: Srednja mala — gde su Stepići; više srednje male — Gornja mala, na gredi, gde su Lazarevići; a niže Srednje male — Donja mala, ka Dobravi, gde su Milinko ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Zvezd (Vladimirci)

Poreklo stanovništva sela Zvezd, opština Vladimirci. Prema antropogeografskim ispitivanjima 1947, 1948. i 1949. godine “Šabačka Posavina i Pocerina“ Vojislava S. Radovanovića. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Selo leži na temenu zaravnjene kose koja se od beogradske jezerske faze od 160 m penje i do 175 m. Od vrha zaravni na sve strane su potoci, čija izvorišta se zvezdasto razilaze od ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top