You Are Here: Home » Posts tagged "Lazarević" (Page 29)

Poreklo prezimena, selo Donja Bukovica (Ljubovija)

Poreklo stanovništva sela Donja Bukovica, opština Ljubovija. Stanje iz 1930. godine. Prema studiji "Sokolska nahija" Ljube Pavlovića. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Ovo i suviše izduženo drinsko selo počinje od ušća Orahovičke Reke pa se levom stranom reke Ljuboviđe proteže niz reku sve do njenog ušća u Drinu. Samo pri ušću Babina prekinuto je selo. Donji i srednji tok sa svima naseljima i ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Savkovići (Ljubovija)

Poreklo stanovništva sela Savkovići, opština Ljubovija. Stanje iz 1930. godine. Prema studiji "Sokolska nahija" Ljube Pavlovića. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Savkovići su planinsko selo. Oko sela su: na jugu Ravna Gora i Boškovac, na istoku Ramne, Živkovac, Ljuboviđa, sa severa Medvednik, od zapada Bobija, V. i M. Prisedo, Ravna Gora. Seoske su rečice i reke: Tribuća i Ljuboviđa. Pot ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Jelovik (Bajina Bašta)

Poreklo stanovništva sela Jelovik, opština Bajina Bašta. Stanje iz 1930. godine. Prema studiji "Sokolska nahija" Ljube Pavlovića. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Ovo je selo na visini od 900 m i pri izvorima Jelovštice. Oko sela su uzvišenja: od zapada Pustopolje, Kik i Draksin, od juga Kokošica, od istoka Krive Strane, deo Jelove Gore, od severa kosa Kaluša u Jaklju. U selu su reke i p ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Zarožje (Bajina Bašta)

Poreklo stanovništva sela Zarožje, opština Bajina Bašta. Stanje iz 1930. godine. Prema studiji "Sokolska nahija" Ljube Pavlovića. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Selo je u gornjem toku reke Rogačice i daleko se podiglo pod Povlen s južne strane. Ono je jedno od najbrdovitijih sela u Gornjem Podrinju. Kroz sredinu sela od zapada na istok ide Gnjila Priseka, visoka poprečna povlenska gredi ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Donja Bukovica (Valjevo)

Poreklo stanovništva sela Donja Bukovica, grad Valjevo. Stanje iz 1907. godine, prema studiji “KOLUBARA I PODGORINA“, autora Ljubomira Pavlovića. Priredio saradnik portala Poreklo Aleksandar Marinković Donja Bukovica je niže Gornje, s leve strane reke Bukovice. Zemlje ovog sela su mnogo bolje i bogatije za rod od zemalja gornjeg sela...oko Bukovice su nanosne zemlje, bogate humusom, pa i one daju vrlo dobar rod. Selo ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Stepanje (Lajkovac)

Poreklo stanovništva sela Stepanje, opština Lajkovac. Iz knjige LAJKOVAČKA TAMNAVA U PROŠLOSTI – Poreklo stanovništva, prof. Vojislava Miljanića. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.   Položaj sela, ime i brojno stanje u prošlosti Graniči se na istoku Nepričavom, na severu Bajevcem, na zapadu Gvozdenovićem i na jugu sa Slovcem. Nastalo je kao raselica sela Bajevac, grupišući se oko crkve po kojoj je ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Solotuša (Bajina Bašta)

Poreklo stanovništva sela Solotuša, opština Bajina Bašta. Stanje iz 1903. godine. Prema studiji "Sokolska nahija" Ljube Pavlovića. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Selo je na istočnom obodu Tare. Nasred sela, nad rekom i s njene desne strane diže se visoko glavičasto brdo Oblik, a sa protivne strane se diže brdo Glavica. Šume su u krajevima sela, ziratne zemlje po stranama rečnog korita ...

Read more

Poreklo prezimena, Bajina Bašta

Poreklo stanovništva Bajine Bašte. Stanje iz 1903. godine. Prema studiji "Sokolska nahija" Ljube Pavlovića. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.   Priča se da je Bajina Bašta dobila ime po osnivaču, nekom muslimanu Baji. U tursko doba i do 1834. god. Bajina Bašta se sastojala iz četiri zasebna, manja, čisto muslimanska sela: Bajine Bašte, Plijeskova (Pljeskova), Maća (i Maćevine) i Višesave. ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Skobalj (Lajkovac)

Poreklo stanovništva sela Skobalj, opština Lajkovac. Iz knjige LAJKOVAČKA TAMNAVA U PROŠLOSTI – Poreklo stanovništva, prof. Vojislava Miljanića. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.   Položaj sela, ime i brojno stanje u prošlosti Nalazi se na levoj obali Kolubare. Selo je nastalo kao reselica Malog Borka. Graniči se na istoku sa rekom Kolubarom, sa severa sa Malim Borkom, na zapadu sa Paljuvima i na j ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Rubribreza (Lajkovac)

Poreklo stanovništva sela Rubribreza, opština Lajkovac. Iz knjige LAJKOVAČKA TAMNAVA U PROŠLOSTI – Poreklo stanovništva, prof. Vojislava Miljanića. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan   Položaj sela, ime i brojno stanje u prošlosti Nalazi se na levoj obali Kolubare. Graniči se sa istoka Lajkovcem i Selom Lajkovcem, na severu sa Rukladom, na zapadu sa Nepričavom i na jugu sa Pepeljevcem i Strmovom, od ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top