You Are Here: Home » Posts tagged "Lazarević" (Page 22)

Poreklo prezimena, selo Topola (Topola)

Poreklo stanovništva sela Topola, opština Topola. Prema istraživanju Borivoja M. Drobnjakovića „Jasenica“ od 1920. do 1922. godine.   Topografske prilike. Veći deo sela leži na levoj obali reke Kamenice koja se ovde usekla za 60 m. u lepo očuvanu ripanjsku površ. Od Kneževića kuća, koje su u samoj dolini Lasenice, penju se kuće krajeva Bora i Mitrovčića uz strane levih pritoka Kamenice, i prelaze na višu, ...

Read more

Poreklo prezimena, varošica Topola

Poreklo stanovništva varošice Topola. Prema istraživanju Borivoja M. Drobnjakovića „Jasenica“ od 1920. do 1922. godine.   Topografske prilike. Varošica se nalazi u podnožju Oplenca, na terasi koja odgovara ripanjskoj jezerskoj fazi. Terasa je 60 m. nad rekom Kamenicom, koja se duboko usekla u ripanjsku površ. Terasom vodi put Kragujevac—Beograd, duž koga je i najveći broj kuća. U novije vreme podižu se kuć ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Stojnik (Aranđelovac)

Poreklo stanovništva sela Stojnik, opština Aranđelovac. Prema istraživanju Borivoja M. Drobnjakovića „Jasenica“ od 1920. do 1922. godine.   Topografske prilike. Selo se nalazi na obema stranama reke Misače, na pinosavskoj površi. Obala ove jezerske faze vidi se više kuća zaseoka Mecinca, na Orašačkom Brdu i ide dalje prema selu Orašcu. Na desnoj obali Misače, na terasi ove reke, ima šest kuća i to je zase ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Saranovo (Rača)

Poreklo stanovništva sela Saranovo, opština Rača. Prema istraživanju Borivoja M. Drobnjakovića „Jasenica“ od 1920. do 1922. godine.   Topografske prilike. Kuće ovoga sela nalaze se po stranama brda Zvezdana, Pokozice i Jelena i spuštaju se do u dolinu Jasenice, gde su škola i crkva. Usled deoba kuće se penju sve više uz ova brda. Na levoj obali Jasenice, u njenoj dolini, na mestu gde se ukrštaju putevi iz ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Plaskovac (Topola)

Poreklo stanovništva sela Plaskovac, opština Topola. Prema istraživanju Borivoja M. Drobnjakovića „Jasenica“ od 1920. do 1922. godine.   Topografske prilike. Selo leži na ripanjskoj površi koja je Vučakom, Žutim Potokom i Krstačama raščlanjena na nekoliko zaravnjenih brda, po čijim su stranama seoske kuće. Idući na Istok, ka dolini Jasenice, nema kuća i u tom delu su imanja ovoga sela i Ovsišta. U selu ima m ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Orašac (Aranđelovac)

Poreklo stanovništva sela Orašac, opština Aranđelovac. Prema istraživanju Borivoja M. Drobnjakovića „Jasenica“ od 1920. do 1922. godine. Topografske prilike. Najviše orašačke kuće nalaze se na abrazionoj jezerskoj terasi, na koju se strmim odsekom od 40—50 m. spušta klif Preseke, koji sa svojom terasom odgovara kačerskoj fazi. Ispod ove abrazione terase vide se dve niže obale ripanjske faze, od kojih dalje na S ...

Read more

Poreklo prezimena, varošica Natalinci (Topola)

Poreklo stanovništva varošice Natalinci, opština Topola. Prema istraživanju Borivoja M. Drobnjakovića „Jasenica“ od 1920. do 1922. godine.   Topografske prilike. Varošica Natalinci leži na levoj obali Jasenice, s obe strane druma za Palanku, koji ide preko najnižih delova pinosavske površi. U dolini Jasenice su dve vodenice, parni mlin i ciglane. Ranije se varošica služila vodom sa Parezanskog Izvora, sa ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Markovac i zaseoci Crkvine i Beljevac (Mladenovac)

Poreklo stanovništva sela Markovac (i zaseoci Crkvine i Beljevac), opština Mladenovac. Prema istraživanju Borivoja M. Drobnjakovića „Jasenica“ od 1920. do 1922. godine.   Topografske prilike. Pinosavska površ je ovde raščlanjena rekama Milatovicom i Misačom i potokom Košarnom u nekoliko plećatih zaravnjenih kosa. Po temenima i stranama njihovim su kuće sela Markovca i njegovih zaseoka. Kuće sela Markovca su n ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Kloka (Topola)

Poreklo stanovništva sela  Kloka, opština Topola. Prema istraživanju Borivoja M. Drobnjakovića „Jasenica“ od 1920. do 1922. godine.   Topografske prilike. Selo se nalazi na pinosavskoj površi u koju su se usekli Kloka i njene pritoke. Seoske su kuće na blagim stranama potoka Slatine, Jarebice, Kulena i same Kloke; po neka kuća se spušta i u njihove doline. U selu ima izvora, ali gotovo svaka kuća ima i đer ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Junkovac (Topola)

Poreklo stanovništva sela  Junkovac, opština Topola. Prema istraživanju Borivoja M. Drobnjakovića „Jasenica“ od 1920. do 1922. godine   Topografske prilike. Selo se nalazi s leve strane Jasenice, gde je pinosavska površ potpuno zaravnjena. Pinosavsku površ prosecaju potoci Goruplje i Crešljanac, i ia njihovim niskim i zaravnjenim stranama su seoske kuće. Jedan deo sela je u izvornom delu Crešljanca, oko koga j ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top