You Are Here: Home » Posts tagged "Lazarević" (Page 11)

Poreklo prezimena, selo Simićevo (Žabari)

Poreklo stanovništva sela Simićevo (raniji naziv do 1947. godine Rakinac Moravski), opština Žabari – Braničevski okrug. Prema knjizi Dr. Mihaila J. Miladinovića „Požarevačka Morava“ izdanje iz 1928. godine. Priredio saradnik portala Poreklo Aleksandar Aksić Šarko.   Položaj sela. Selo je većim delom na Svilajnačkom Drumu. Na jugu se pruža do Gostilovačkog Potoka, 2km. do Žabara. Vode. U selu nema izvora, ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Baljkovac (Pivara-Kragujevac)

Poreklo stanovništva sela Baljkovac, Gradska opština Pivara, Grad Kragujevac – Šumadijski okrug. Prema knjigama Todora Radivojevića „Naselja u Lepenici“ i „Lepenica“. Priredio saradnik Porekla Milodan.   Položaj sela. Baljkovac je južno od Kragujevca, na levoj strani rečice Ždraljice, koja utiče u Lepenicu. Najveći deo sela je na grebenu i na istočnoj strani kose koja deli vodu Ždraljici i Erdečici. Na sever ...

Read more

Preklo prezimena, selo Čestin (Knić)

Poreklo stanovništva sela Čestin, opština Knić – Šumadisjki okrug. Prema knjizi Mihaila Dragića „Gruža“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela – topografske prilike. Čestinske kuće su na površima ripanjskoj i kačerskoj, ali se još više pružaju daleko uz Čestinsku Reku, Kamenac i uz potok Budimac. Tu su delimično po stranama dolina, do njegovih izvornih delova, delom su na stranama i temenima brda. Ti ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Toponica (Knić)

Poreklo stanovništva sela Toponica, oština Knić – Šumadijski okrug. Prema knjizi Mihaila Dragića „Gruža“. Priredio saradnik Porekla Milodan.   Položaj sela – topografske prilike. Seoske kuće su po stranama doline Toponičke Reke. Kuće Donjeg Kraja su i u Bečevičkom Potoku a jedan deo je pored puta – koji vodi od Dragušice za Borač. Najsevernije su seoske kuće do ispod Vršeljka – na granici sa brestovačkim ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Radmilović (Knić)

Poreklo stanovništva sela Radmilović, opština Knić – Šumadijski okrug. Prema knjizi Mihaila Dragića „Gruža“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela – topografske prilike. Selo se nalazi na ripanjskoj terasi i njenoj centralnoj ravni, u koju su usečene Boračka Reka i njene pritoke. Jedan deo sela je sa desne strane Boračke Reke, na zaravni, u koju se neprimetno gube pretočke kose, a sa leve strane Borač ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Petropolje (Kraljevo)

Poreklo stanovništva sela Petropolje, Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Mihaila Dragića „Gruža“. Priredio saradnik Porekla Milodan.   Položaj sela – topografse prilike. Seoske kuće sa nalaze na višim delovima na kačerskoj površi, koju su ovde mnogi potoci raščlanili na više brda, a niži - znatniji deo sela - je na gornjem delu ripanjske površi; gde se ovde kuće spuštaju i nisko niz strane dolina. Vo ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Ljuljaci (Knić)

Poreklo stanovništva sela Ljuljaci, opština Knić – Šumadijski okrug. Prema knjizi Mihaila Dragića „Gruža“. Priredio saradnik Porekla Milodan.   Položaj sela – topografske prilike. Selo Ljuljaci se nalazi u jednom laktu koji čini Gruža skrećući u svoj meridionalan pravac. Tu je nekoliko glavica sastavljenih od eruptivnih stena ili jako pečenog krečnjaka. Glavice se dižu na kačerskoj površi. Takve su glavice i ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Lipovac (Gornji Milanovac)

Poreklo stanovništva sela Lipovac, opština Gornji Milanovac – Moravički okrug. Prema knjizi Mihaila Dragića „Gruža“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela – topografske prilike. Na razvođu donjeg toka Kameničke i Vraćevšničke Reke, koje su pritoke Gruže, ispod Malog i Velikog Klika, na zaravnima kačerske površi, a ponegde i više, nalaze se kuće ovog sela. Pomenuto razvođe ispresecano je kratkim jarug ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Kusovac (Knić)

Poreklo stanoništva sela Kusovac, opština Knić – Šumadijski okrug. Prema knjizi Mihaila Dragića „Gruža“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela – topografske prilike. Celo selo je na centralnoj jezerskoj ravni ripanjske faze između Boračke Reke i Gruže, koje su se plitko u nju usekle. Vode. Selo ima samo jedan izvor, Buban, te se više služe vodom iz bunara. Tip sela. Selo je razbijenog tipa. Pošto je ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Kneževac (Knić)

Poreklo stanovništva sela Kneževac opština Knić – Šumadijski okrug. Prema knjizi Mihaila Dragića „Gruža“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela – topografske prilike. Selo je na zaravnjenim kosama kečerske površi koje padaju na severoistočnu stranu, prema potoku Kolibištu. Najviše su kuće do temena, odakle na zapadnoj strani nestaje dosta strm pad prema meridionalnom toku Kameničke Reke. Na toj stra ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top