You Are Here: Home » Posts tagged "Đorđević" (Page 8)

Poreklo prezimena, varoš Blace

Poreklo stanovništva varoši Blace, opština Blace – Toplički okrug. Prema tekstu Darinke Zečević „Blace – antropogeografska ispitivanja“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj naselja. Položaj varoši Blaca je na putu, koji vodi kroz Jankovu Klisuru ( Kruševac – Beloljin) i na raskrsnici kojom se taj put ukršta sa putevima u nekoliko drugih pravaca. Blace se nalazi na granici kristalastog masiva Jastrepca i ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Krastavče (Gadžin Han)

Poreklo stanovništva sela Krastavče, opština Gadžin Han – Nišavski okrug. Prema knjizi Dragoljuba Simonovića „Zaplanje“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela i vode. Kroz Krastavče protiče Kutinska Reka, koja selo deli na dva dela. Jedan deo se zove Selo a drugi Jezero. Selo se proteže sa leve strane Kutinske Reke i njega presecaju četiri potoka: Livorovac, Sokak, Brdareva Dolina i Dobra Potočina. Jez ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Stubla (Bojnik)

Poreklo stanovništva sela Stubla, opština Bojnik – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo Stubla sa nalazi na istočnom obodu pustorečke oblasti, na pitomim padinama oko dva potočića, koji se u središtu sela sastaju, i na drugim susednim brežuljcima, koji ispod sela padaju u aluvijalnu ravan Puste Reke. Ime sela. Ime sela Stuble j ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Svinjarica (Lebane)

Poreklo stanovništva sela Svinjarica, opština Lebane – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Svinjarica se nalazi na zapadu od Caričinog Grada, u neposrednoj blizini ovog znamenitog antičkog lokaliteta. Zaseljena je u koritu Svinjaaričke Reke i na padinama brežuljaka od kojih je ova rečica izdubila svoje korito. Sa juga, iznad desne obal ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Slavnik (Bojnik)

Poreklo stanovništva sela Slavnik, opština Bojnik – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Slavnik se nalazi na brežuljcima koji se sa severne strane strmo spuštaju u rečno korito Puste Reke a na severoistoku blago padaju ka aluvijalnoj ravni koju je ovde stvorila ista reka. Sa te severoistočne strane je i prilaz selu najlakši. Ovi br ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Savinac (Bojnik)

Poreklo stanovništva sela Savinac, opština Bojnik – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela.  Savinac je podignut na gornjem delu niže divulijalne terase, u obliku trougla, čija je osnovica pod planinom Radanom i Petrovom Gorom, vrh iznad Bojnika a strane mu čine tokovi Puste Reke sa Oranskom Rekom i njenim pritokama. Na oko jednu četvrt ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Obilić (Bojnik)

Poreklo stanovništva naselja Obilić, opština Bojnik – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo Obilić se nalazi na vencu blago zaobljene kose Kasabički Rid koja se, počevši od sela Kacabića, postepeno uzdiže na severozapad. Tip sela. Kuće ovog sela su poređane duž puta koji polazi iz Kacabića, pa se, negde u sredini sela i na najviš ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Mijajlica (Bojnik)

Poreklo stanovništva naselja Mijajlica, opština Bojnik – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Mijajlica se nalazi na padinama blagozaobljenih brežuljaka oko jedne ovalne dolinice čijom sredinom teče, sa zapada na istok, Mijajlički Potok, leva pritoka Caričinog Potoka. Tip sela. Pojedine mahale ovog sela, zbijenog tipa, među sobom su o ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Magaš (Bojnik)

Poreklo stanovništva naselja Magaš, opština Bojnik – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Magaš se nalazi u zapadnoj zoni pustorečke oblasti, na brežuljcima srednje divulijalne terase Leskovačkog Jezera, u koju je Magaška Reka usekla svoje duboko korito. Tip sela. Magaš spada u pustorečka sela zbijenog tipa. Ime sela. Po legendi, u Ma ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Lozane (Bojnik)

Poreklo stanovništva naselja Lozane, opština Bojnik – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Lozane je podignuto na prisojnim stranama, blago zaobljenih brežuljaka diluvijalne terase pustorečke kotline, u slivu Oransske reke. Tip sela. Lozane je selo zbijenog tipa. Podeljeno je u mahale: Jevrejci, Bander i Buzadžije. Ime sela. U korenu ov ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top