You Are Here: Home » Posts tagged "Đorđević" (Page 8)

Poreklo prezimena, selo Dragi Deo (Prokuplje)

Poreklo stanovništva sela Dragi Deo, Grad Prokuplje – Toplički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Dragi Deo se nalazi na osojnoj padini rida, koji se kao poslednji ogranak Radana proteže između Dragodelske reke sa zapadne strane i udoline sa istočne strane, i došle do korita Puste Reke kod njenog formiranja. Dragi Deo ima svoj zaselak koji se z ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Zlata (Prokuplje)

Poreklo stanovništva naselja Zlata, Grad Prokuplje – Toplički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i tip sela. Selo Zlata je podignuto na severnoj granici pustorečke oblasti na obalama dveju rečica: Glasovičke i Zlatne Reke, na ridu na kome su nalaze ostaci antičkog grada. Rečice se ispod sela sastaju i formiraju Konjuvačku ili Malu Reku. Ispod sela Z ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Đinđuša (Bojnik)

Poreklo stanovništva naselja Đinđuša, opština Bojnik – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Đinđuša se nalazi delimično na jugoistočnimm padinama spleta brežuljaka, koji u ovom delu Leskovačke Kotline razdvajau pustorečku ravan od jablaničkog basena, a delimično u aluvijalnoj ravni Puste Reke na mestu gde ona pravi veliki luk, ostavlj ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Dubrava (Bojnik)

Poreklo stanovništva naselja Dubrava, opština Bojnik – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i tip sela. Prostor između Puste Reke na jugu i Zlatne Reke na severu, koje u ovom delu teku približno pararelno, imao je na zapadu staro srpsko selo Bublicu a na jugu oba Konjuvca. Unutar tog prostora nije bilo naselja, a zemlja je bila sva pod hrast ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Donje Konjuvce (Bojnik)

Poreklo stanovništva naselja Donje Konjuvce, opština Bojnik – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Donje Konjuvce je podignuto na obalama Konjuvačke Reke, neposredno ispod Gornjeg Konjuvca, od kojeg je razdvojeno mostom preko Konjuvačke Reke na makadamskom putu Bojnik – Žitni Potok. Tip sela. Selo je podeljeno na 7 mahala: Vranjanci, Bajinci, ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Dobra Voda (Bojnik)

Poreklo stanovništva naselja Dobra Voda, opština Bojnik – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Dobra Voda e nalazi pod samim Radanom, na gornjoj ivici diluvijalne terase i pravo podplaninsko selo. Iznad sela se uzdižu obrasli bukovom i hrastovom šumom Veliki i Mali Krš, zatim, niže od njih, kao džinovska kupa iznikla iz jezerskog dna n ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Gornje Brijanje (Bojnik)

Poreklo stanovništva naselja Gornje Brijanje, ošpština Bojnik – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo Gornje Brijanje se nalazi na mestu gde se na severu zatvara pustorečki basen, na levoj obali Puste Reke. Locirano je na mestu najpovoljnijem za prirodna ljudska naselja; ima prostrano i plodno polje, tekuću vodu i brežuljakast teren pogo ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Bublica (Prokuplje)

Poreklo stanovništva sela Bublica, Grad Prokuplje – Toplički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Bublica je podignuta na jugoistočnim padinama Žitnopotočke diluvijalne zaravni, u koju se, na ovom mestu, duboko usekla rasedlina, po čijem je dnu probušila korito Pusta Reka. Tip sela.  Po tipu selo je slično svim selima podignutim od naseljenika ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Brestovac (Bojnik)

Poreklo stanovništva naselja Brestovac (Gornji Brestovac), opština Bojnik – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i tip naselja. Selo Bresotvac (Gornji Brestovac) se nalazi na ivici diluvijalne terase u kojou je sa severne strane Pusta Reka usekla korito koje se, kod sela Brestovca, oslobađa klisure i prelazi postepeno u pustorečku aluvjialnu ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Togačevce (Lebane)

Poreklo stanovništva sela Togačevce, opština Lebane – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Donja Jablanica“.  Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Togačevce se nalazi na padini rida koji čini severnu stranu sušičke jezereske terase. Njegov atar ne dopire na severu do reke Jablanice, već se između ovog sela i reke Jablanice proteže pojas zemljišta Pertata do Cekavice koja pripada Pert ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top