You Are Here: Home » Posts tagged "Đorđević" (Page 9)

Poreklo prezimena, selo Karađorđevac (Leskovac)

Poreklo stanovništva sela Karađorđevac, Grad Leskovac – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Donja Jablanica“.  Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Karađorđevac se nalazi na 12 kilometara zapadno od Leskovca, na prisojnim stranama brežuljaka koji odvajaju Pustu Reku od istočnih delova Leskovačke Kotline. Tip sela. Plastika terena na kome je Karađorevac podignut i nije dozvolila da ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Pertate (Lebane)

Poreklo stanovništva sela Pertate, opština Lebane – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Donja Jablanica“.   Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Pertate se nalazi negde u sredini Donje Jablanice; oko 11 kilometara zapadno od Leskovca i isto toliko istočno od Lebana. Podignuto je na levoj obali reke Jablanice, tačnije između savremenog puta Leskovac – Lebane i reke Jablanice. Tip se ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Igrište (Leskovac)

Poreklo stanovništva sela Igrište, Grad Leskovac – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana Jovanovića „Leskovačko Porečje“.   Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Igrište se nalazi u vrhu sušičke oblasti, 18 kilometara jugozapadno od Leskovca, kad se ide putem kroz Sušicu, na obodu Kotline i podnožju zadnjih prevoja planinskog masiva Goljaka. Ono se sa istočne strane dodiruje sa atarom sela Miroševca ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Gorina (Leskovac)

Poreklo stanovništva sela Gorina, Grad Leskovac – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana Jovanovića „Leskovačko Porečje“.   Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Gorina je kao i Brza podplaninsko selo koje se nalazi ne mestu gde reka Gorinka izlazi iz planine i ulazi u ravnicu Veternice. Od Brze je udaljena oko dva kilometra a od Leskovca 22 kilometra kada se ide preko Brze i Vučja. I ovo selo ima z ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Bukova Glava (Leskovac)

Poreklo stanovništva sela Bukova Glava, Grad Leskovac – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana Jovanovića „Leskovačko Porečje“.   Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Bukova Glava se nalazi na obema stranama Bukoglavke, ne mestu gde ova planinska reka izlazi iz planiskog ždrela, pa su kuće podignute sa obe strane reke. Dobar deo sela uvučen je u samo planinsko ždrelo a izvesni delovi, mahale, nala ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Veliko Trnjane (Leskovac)

Poreklo stanovništva sela Veliko Trnjane, Grad Leskovac – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana Jovanovića „Leskovačko Porečje“.   Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Na oko četiri kilometra južno od sela Rudare nalazi se selo Veliko Trnjane na najnižoj terasi Rudarske Čuke a delom u aluvijalnoj ravni reke Veternice. I Veliko Trnjane sa zapadne strane opasuje Bara, mnoge kuće su prešle Baru, pa se ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Razgojnski Čifluk (Leskovac)

Poreklo stanovništva sela Razgojnski Čifluk, Grad Leskovac – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Leskovačko Polje i Babička Gora“ nastaloj na osnovu prikupljenih podataka 1977. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Razgojnski Čifluk se nalazi pored same leve obale Južne Morave u aluvijalnoj ravni ove reke. Tip sela. Razgojnski Čufluk je zbijenog tipa sa kućama uglavnom pored ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Pečenjevce (Leskovac)

Poreklo stanovništva sela Pečenjevce, Grad Leskovac – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Leskovačko Polje i Babička Gora“ nastaloj na osnovu prikupljenih podataka 1977. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo Pečenjevce se nalazi na obalama Šaranice u svom gornjem delu i Jablanice u donjem delu, na oko 12 kilometara severno odo Leskovca. Ono je posle Pukovca najveće selo u o ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Mala Biljanica (Leskovac)

Poreklo stanovništva sela Mala Biljanica, Grad Leskovac – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Leskovačko Polje i Babička Gora“ nastaloj na osnovu prikupljenih podataka 1977. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Mala Biljanica se nalazi na levoj obali Južne Moravom severno od Manojlovca, skoro sastavljena sa tim selom, tako da se ne može primetiti gde počinje jedno a gde se drug ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Zlokućane (Leskovac)

Poreklo stanovništva sela Zlokućane, Grad Leskovac – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Leskovačko Polje i Babička Gora“ nastaloj na osnovu prikupljenih podataka 1977. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Zlokućane se zaselilo na desnoj obali Janjuške Reke, na najnižoj diluvijalnoj terasi koja se još iznad sela blago spušta u pravcu severozapada ka Južnoj Moravi. Tip sela. ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top