You Are Here: Home » Posts tagged "Đorđević" (Page 9)

Poreklo prezimena, selo Lapotince (Bojnik)

Poreklo stanovništva naselja Lapotince, opština Bojnik – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Lapotince je podignuto u aluvijalnoj ravni Puste Reke, na istočnom obodu pustorečke oblasti. Središnji deo sela se nalazi na obalama reke, čije je staro korito dosta plitko i njegove strane nestabilne, pa je redovno dolazilo do poplava ovog d ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Kosančić (Bojnik)

Poreklo stanovništva naselja Kosančić, opština Bojnik – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Kosančić se nalazi na višij aluvijalnoj terasi Puste Reke, na severnoj periferiji pustorečke oblasti. Njegova  nadmorska visina je 230-240 metara. Okolna sela su: Gornje Brijanje, Kacabić, Obilić i Ćukovac u Pustoj Reci i Kare i Draškovac u top ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Kacabić (Bojnik)

Poreklo stanovništva naselja Kacabić, opština Bojnik – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Kacabić se nalazi na ivici najniže diluvijalne terase, na oko 500 metara od Puste Reke, na obalama dolinice, kojom teče voda potočića čije se izvorište nalazi u brdima zapadno od sela. Tip sela. Selo je zbijenog tipa i podeljeno je na sedam ma ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Kamenica (Bojnik)

Poreklo stanovništva naselja Kamenica, opština Bojnik – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i tip sela. Kamenica se nalazi kilometar i po uzvodno od Bojnika, na obalama Kameničke Reke. Ima tri mahale međusobno udaljene. Najpre dođe Selo, potom Srednja Kamenica i najzad Gornja Kamenica. Kamenica se graniči sa susednima mestima: Bojnikom, Sav ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Slivje (Svrljig)

Selo Slivje, na sadašnjoj lokaciji, najverovatnije je formirano početkom 18-og veka.  Prethodna lokacija je bilo selište sa sadašnjim nazivom „Grnčarevac“. To je lokacija na zapadnom obodu sela Lalinca, koja je u 15. veku bila jedno od tadašnjih selišta Lalinca „ Bujakov Glog“ ili „Rudarce“, a koja su navedena u turskom Popisu domaćinstava u selima Svrljiške kotline 1478/81.god.  /1/. Na sadašnju lokaciju prva s ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Žitni Potok (Prokuplje)

Poreklo stanovništva naselja Žitni Potok, Grad Prokuplje – Toplički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Žitni Potok se nalazi na blago zaobljanim povijarcima koji se, kao podgorina Pasjače, spuštaju ka jugu u Pustorečku oblast. U doba kad su naši slovenski preci naselili ove krajeve pastiri su napasali svoja stada po Pasjači, na Vidojevici, Rad ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Dragi Deo (Prokuplje)

Poreklo stanovništva sela Dragi Deo, Grad Prokuplje – Toplički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Dragi Deo se nalazi na osojnoj padini rida, koji se kao poslednji ogranak Radana proteže između Dragodelske reke sa zapadne strane i udoline sa istočne strane, i došle do korita Puste Reke kod njenog formiranja. Dragi Deo ima svoj zaselak koji se z ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Zlata (Prokuplje)

Poreklo stanovništva naselja Zlata, Grad Prokuplje – Toplički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i tip sela. Selo Zlata je podignuto na severnoj granici pustorečke oblasti na obalama dveju rečica: Glasovičke i Zlatne Reke, na ridu na kome su nalaze ostaci antičkog grada. Rečice se ispod sela sastaju i formiraju Konjuvačku ili Malu Reku. Ispod sela Z ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Đinđuša (Bojnik)

Poreklo stanovništva naselja Đinđuša, opština Bojnik – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Đinđuša se nalazi delimično na jugoistočnimm padinama spleta brežuljaka, koji u ovom delu Leskovačke Kotline razdvajau pustorečku ravan od jablaničkog basena, a delimično u aluvijalnoj ravni Puste Reke na mestu gde ona pravi veliki luk, ostavlj ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Dubrava (Bojnik)

Poreklo stanovništva naselja Dubrava, opština Bojnik – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i tip sela. Prostor između Puste Reke na jugu i Zlatne Reke na severu, koje u ovom delu teku približno pararelno, imao je na zapadu staro srpsko selo Bublicu a na jugu oba Konjuvca. Unutar tog prostora nije bilo naselja, a zemlja je bila sva pod hrast ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top