You Are Here: Home » Posts tagged "Đorđević" (Page 5)

Poreklo prezimena, selo Pridvorica (Leposavić)

Poreklo stanovništva sela Pridvorica, opština Leposavić – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Pridvorica je niže ušća Grkajske Reke u Ibar s kućama niže Zapisa, Šanca i Vrteljke. Tip sela. Kuće su na jezerskim terasama pod samim vrhovima brda, a njive s livadama su između kuća i Ibra. Selo se deli na Donju Malu ...

Read more

Tefter poreskih glava sela Borač iz 1835. godine

1. Milovan Stevanović 2. Pavle Todorović sin Radoje 3. Jevto Jezdimirović sin Ilija 4. Mijailo Jezdimirović 5. Milovan Janićijević 6. Arsenije Nikolić 7. Pantelija Petrović sin Jevđenije 8. Pavle Dmitrović 9. Đorđe Petrović 10. Ilija Marković brat Gligorije 11. Mato Đorđević 12. Marko Janković 13. Vučić Milovanović brat Đorđe 14. Petar Milivojević 15. Dimitrije Filipović sin  Sava 16. Stevan Dimitrijev 17. ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Gnjilice (Raška)

Poreklo stanovništva sela Gnjilica, opština Raška – Raški okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i tip sela. Gnjilica je sa obe strane Gnjiličkog Potoka, s kućama u podnožju Trnca,  koji je na razvođu Raške i Ibra. Gnjilički Potok graniči Gnjilicu i njen kraj Bukreš od susednog sela Kravića. Kuće su izdvojene po srodničkim trupama. Najviši k ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Konarevo (Kraljevo)

Poreklo prezimena sela Konarevo, Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Dragoljuba  V. Korićanca „Nadibar -1“ – izdanje 1992. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Najveći deo naselja zauzima prostor ravnog terena na prvoj i drugoj terasi leve strane reke Ibra, a manji deo na istočnoj padini i po grebenu jedne kose kojom ide granica između Konareva i Vrdila. Granična naselja su Progorelica, V ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Janča (Novi Pazar)

Poreklo stanovništva sela Janča, Grad Novi Pazar – Raški okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.  Položaj sela. Janča je na desnoj strani Ljudske, u Dolinama Janačkog Potoka i Radojeva Dola, a donji kraj sela je u Janačkom Polju. Opkoljeno je brdima Tustaljom prema Rogatcu, Lazinom prema Čebincu i Tetajom poviše Gornje Janče. Tip sela. Kuće su izdvoj ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Zabrđe (Novi Pazar)

Poreklo stanovništva sela Zabrđe, Grad Novi Pazar – Raški okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj  sela. Zabrđe, sa svojim zaseocima Marovinom i Odojevićem (Hodovićem) je na levoj strani Raške, niže Sopoćana. Sva tri naselja su u sklopu brda Stanovišta, Borovnjaka, Breze, Debelog Brda i Goladije, a na južnoj strani je Raška. Tip sela. Kuć ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Nosoljin (Raška)

Poreklo stanovništva sela Nosoljin, opština Raška – Raški okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Nosoljin je na levoj strani Nosoljinske Reke, leve pritoke Raške, a u prisoju Pupina Brda. Tip sela. Selo je dolinskog tipa s kućama koje su grupisane po srodstvu, deli se na krajeve Vodice, Beli Potok i na zaselak Belo Polje. Krajevi se ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Šavci (Novi Pazar)

Poreklo stanovništva sela Šavci, Grad Novi Pazar – Raški okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Kuće ovoga sela su po osojnoj strani krečnjačkog Odževa a zaselak Jerka je poviše Šavca, sa obe strane Raške; ima nekoliko kuća u seoskom potoku. Tip sela. Naselje je razbijenog tipa. Vode. Upotrebljava se voda s Raške i sa izvora, jedan j ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Roćevići (Kraljevo)

Poreklo prezimena sela Roćevići, Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Dragoljuba  V. Korićanca „Nadibar -1“ – izdanje 1992. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Naselje se nalazi u dolini Roćevačke reke, a u okruženju sela Dedevapa, Bukovice, Vrdila, Progorelice. Gornje Lopatnice i Pekčanice. Tip sela. Kuće su raspoređene po kosama, stranama, zaravnima, a u najvećoj meri oko puta Kraljevo–D ...

Read more

Poreklo prezimena, zaseok Petrevci sela Progorelica (Kraljevo)

Poreklo prezimena naselja Petrevci (zaseok Progorelice), Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Dragoljuba  V. Korićanca „Nadibar -1“ – izdanje 1992. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Postanak naselja i istorijat. Petrevci su danas zaselak sela Progorelice, ali su u daljoj pa i dalekoj prošlosti bili samostalno selo. Zbog te činjenice ovde ga posebno ističemo. Kao samostalno selo pominje se još 1528. god ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top