You Are Here: Home » Posts tagged "Đorđević"

Poreklo prezimena, selo Perane (Podujevo)

Poreklo stanovništva sela Perane, opština Podujevo – Kosovski okrug. Prema knjizi dr Kosovke Ristić „Malo Kosovo“, a prema podacima prikupljanim u sedmoj deceniji XX veka - izdanje u Prištini 1971. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i tip sela. Perane se nalazi severozapadno od Podujeva i od njega je udaljeno oko dva kilometra. Leži u aluvijalnoj ravni Bradaške reke, koja se prema zapadu usekla p ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Kačibeg (Podujevo)

Poreklo stanovništva sela Kačibeg, opština Podujevo – Kosovski okrug. Prema knjizi dr Kosovke Ristić „Malo Kosovo“, a prema podacima prikupljanim u sedmoj deceniji XX veka - izdanje u Prištini 1971. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj  sela. Kačibeg se nalazi južno od Dumoša. To je selo iz južnog dela Malog Kosova. Leži u vrlo kratkoj i slabo razvijenoj dolini jedne rečice koja tokom leta skoro ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Vrelo (Aleksinac)

Poreklo stanovništva sela Vrelo, opština Aleksinac – Nišavski okrug. Prema knjizi Gojka Milovanovića „Poreklo stanovništva moravskog Golaka“ I deo. Pripremio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Vrelo se nalazi u podnožju Vlajkovog brega (513 m), y dolini seoskog potoka Ževrnjaka. Najveći broj kuća skoncetrisan je sa obe strane puta Aleksinac – Svrljig (Dervenski drum), dok su ostale kuće razmeštene u oblik ...

Read more

Poreklo prezimena, grad Prokuplje

Poreklo stanovništva, grad Prokuplje – Toplički okrug. Prema knjizi Vujadina B. Rudića „Stanovništvo Toplice“ – izdate u sklopu knjige „Toplica i Dobrič“ – edicija „Koreni“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Prokuplje je od davnina bilo naseljeno srpskim stanovništvom. Posle pada pod tursku vlast, broj srpskih porodica se smanjio da bi se sveo na neznatnu manjinu u odnosu na broj albanskih i turskih porodica posl ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Donja Toponica (Prokuplje)

Poreklo stanovništva, selo Donja Toponica, opština Prokuplje – Toplički okrug. Prema knjizi Vujadina B. Rudića „Stanovništvo Toplice“ – izdate u sklopu knjige „Toplica i Dobrič“ – edicija „Koreni“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Donja Toponica se takođe deli na Gornju i Donju malu. Donja mala je starija po postanku i nastanjena je starosedelačkim stanovništvom. Bila je naseljena srpskim stanovništvom i pre oslobo ...

Read more

Poreklo prezimena, sela Rašica, Donja Rašica, Muzaće, Drešvica, Kutlovac, Gornji Grgur, Donji Grgur, Barbatovac, Kaševar i Trbunj (Blace)

Poreklo stanovništva, sela Rašica, Donja Rašica, Muzaće, Drešnica, Kutlovac, Gornji Grgur, Donji Grgur, Barbatovac, Kaševar i Trbunj, opština Blace – Toplički okrug. Prema knjizi Vujadina B. Rudića „Stanovništvo Toplice“ – izdate u sklopu knjige „Toplica i Dobrič“ – edicija „Koreni“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Stanovništvo Rašice, Donje Rašice, Muzaća, Drešvice, Kutlovca, Gornjeg Grgura, Donjeg Grgura, Barba ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Trpeza (Kuršumlija)

Poreklo stanovništva, selo Trpeza, opština Kuršumlija – Toplički okrug. Prema knjizi Vujadina B. Rudića „Stanovništvo Toplice“ – izdate u sklopu knjige „Toplica i Dobrič“ – edicija „Koreni“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Trpezu su, posle oslobođenja od Turaka, naselili doseljenici iz Crne Gore. Godine 1889. u Trpezu se naselila 71 porodica iz Pipera. Godine 1882. iz Rovaca su došli: -Jovanovići (staro prez ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Grabovnica (Kuršumlija)

Poreklo stanovništva, selo Grabovnica, opština Kuršumlija – Toplički okrug. Prema knjizi Vujadina B. Rudića „Stanovništvo Toplice“ – izdate u sklopu knjige „Toplica i Dobrič“ – edicija „Koreni“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Grabovnica je, posle oslobođenja Toplice od Turaka, naseljena srpskim stanovništvom, poreklom sa kopaonika, Kosova i iz Sandžaka. Pored ostalih bratstava, u Grabovnici žive: -Đorđevići, ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Piskalje (Prokuplje)

Poreklo stanovništva, selo Piskalje, opština Prokuplje – Toplički okrug. Prema knjizi Vujadina B. Rudića „Stanovništvo Toplice“ – izdate u sklopu knjige „Toplica i Dobrič“ – edicija „Koreni“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Piskalje je naseljeno posle oslobođenja Toplice od turaka. Prvi se u Piskalje doselio: -Gavrilo Koković, iz sela Krsca kod Sjenice, 1878. godine. Imao je tri sina: Mihaila, Stevana i Radovana ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Vodice (Prokuplje)

Poreklo stanovništva, selo Vodice, opština Prokuplje – Toplički okrug. Prema knjizi Vujadina B. Rudića „Stanovništvo Toplice“ – izdate u sklopu knjige „Toplica i Dobrič“ – edicija „Koreni“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Vodice se nalaze u blizini Prokuplja. Među stanovništvom ovog naselja nema doseljenika iz Crne Gore. Prema predanju, y Vodice se pre 1878. godine doselilo petoro braće sa Kopaonika. Bili su u ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top