You Are Here: Home » Posts tagged "Đorđević" (Page 10)

Poreklo prezimena, selo Donje Konjuvce (Bojnik)

Poreklo stanovništva naselja Donje Konjuvce, opština Bojnik – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Donje Konjuvce je podignuto na obalama Konjuvačke Reke, neposredno ispod Gornjeg Konjuvca, od kojeg je razdvojeno mostom preko Konjuvačke Reke na makadamskom putu Bojnik – Žitni Potok. Tip sela. Selo je podeljeno na 7 mahala: Vranjanci, Bajinci, ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Dobra Voda (Bojnik)

Poreklo stanovništva naselja Dobra Voda, opština Bojnik – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Dobra Voda e nalazi pod samim Radanom, na gornjoj ivici diluvijalne terase i pravo podplaninsko selo. Iznad sela se uzdižu obrasli bukovom i hrastovom šumom Veliki i Mali Krš, zatim, niže od njih, kao džinovska kupa iznikla iz jezerskog dna n ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Gornje Brijanje (Bojnik)

Poreklo stanovništva naselja Gornje Brijanje, ošpština Bojnik – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo Gornje Brijanje se nalazi na mestu gde se na severu zatvara pustorečki basen, na levoj obali Puste Reke. Locirano je na mestu najpovoljnijem za prirodna ljudska naselja; ima prostrano i plodno polje, tekuću vodu i brežuljakast teren pogo ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Bublica (Prokuplje)

Poreklo stanovništva sela Bublica, Grad Prokuplje – Toplički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Bublica je podignuta na jugoistočnim padinama Žitnopotočke diluvijalne zaravni, u koju se, na ovom mestu, duboko usekla rasedlina, po čijem je dnu probušila korito Pusta Reka. Tip sela.  Po tipu selo je slično svim selima podignutim od naseljenika ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Brestovac (Bojnik)

Poreklo stanovništva naselja Brestovac (Gornji Brestovac), opština Bojnik – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i tip naselja. Selo Bresotvac (Gornji Brestovac) se nalazi na ivici diluvijalne terase u kojou je sa severne strane Pusta Reka usekla korito koje se, kod sela Brestovca, oslobađa klisure i prelazi postepeno u pustorečku aluvjialnu ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Togačevce (Lebane)

Poreklo stanovništva sela Togačevce, opština Lebane – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Donja Jablanica“.  Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Togačevce se nalazi na padini rida koji čini severnu stranu sušičke jezereske terase. Njegov atar ne dopire na severu do reke Jablanice, već se između ovog sela i reke Jablanice proteže pojas zemljišta Pertata do Cekavice koja pripada Pert ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Karađorđevac (Leskovac)

Poreklo stanovništva sela Karađorđevac, Grad Leskovac – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Donja Jablanica“.  Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Karađorđevac se nalazi na 12 kilometara zapadno od Leskovca, na prisojnim stranama brežuljaka koji odvajaju Pustu Reku od istočnih delova Leskovačke Kotline. Tip sela. Plastika terena na kome je Karađorevac podignut i nije dozvolila da ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Pertate (Lebane)

Poreklo stanovništva sela Pertate, opština Lebane – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Donja Jablanica“.   Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Pertate se nalazi negde u sredini Donje Jablanice; oko 11 kilometara zapadno od Leskovca i isto toliko istočno od Lebana. Podignuto je na levoj obali reke Jablanice, tačnije između savremenog puta Leskovac – Lebane i reke Jablanice. Tip se ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Igrište (Leskovac)

Poreklo stanovništva sela Igrište, Grad Leskovac – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana Jovanovića „Leskovačko Porečje“.   Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Igrište se nalazi u vrhu sušičke oblasti, 18 kilometara jugozapadno od Leskovca, kad se ide putem kroz Sušicu, na obodu Kotline i podnožju zadnjih prevoja planinskog masiva Goljaka. Ono se sa istočne strane dodiruje sa atarom sela Miroševca ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Gorina (Leskovac)

Poreklo stanovništva sela Gorina, Grad Leskovac – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana Jovanovića „Leskovačko Porečje“.   Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Gorina je kao i Brza podplaninsko selo koje se nalazi ne mestu gde reka Gorinka izlazi iz planine i ulazi u ravnicu Veternice. Od Brze je udaljena oko dva kilometra a od Leskovca 22 kilometra kada se ide preko Brze i Vučja. I ovo selo ima z ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top