You Are Here: Home » Posts tagged "Đorđević" (Page 10)

Poreklo prezimena, selo Zalužnje (Leskovac)

Poreklo stanovništva sela Zalužnje (po knjizi Zalužnja), Grad Leskovac – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Leskovačko Polje i Babička Gora“ nastaloj na osnovu prikupljenih podataka 1977. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Zalužnje je podignuto na leevoj obali reke Jablanice, na oko 7 kilometara severno od Leskovca. Tip sela. U sredini sela je prazan prostor, kao kod mnogih ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Draškovac (Leskovac)

Poreklo stanovništva sela Draškovac, Grad Leskovac – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Leskovačko Polje i Babička Gora“ nastaloj na osnovu prikupljenih podataka 1977. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Draškovac leži u donjem toku Puste Reke, na njenoj levoj obali. Na ovom mestu reka je usekla svoje korito uz najnižu neogenu terasu na kojoj je selo podignuto. Tip sela. Dr ...

Read more

Poreklo prezimena, naselje Doljevac (Doljevac)

Poreklo stanovništva sela Doljevac, opština Doljevac – Nišavski okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Leskovačko Polje i Babička Gora“ nastaloj na osnovu prikupljenih podataka 1977. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj naselja. Postoje dva Doljevca: Stari i Novi Doljevac. Stari Doljevac je ne samo po postanku starije naselje, već se ono razlikuje po tome što je čisto seosko naselje sa ruralnom privre ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Brestovac (Leskovac)

Poreklo stanovništva sela Brestovac, Grad Leskovac – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Leskovačko Polje i Babička Gora“ nastaloj na osnovu prikupljenih podataka 1977. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Brestovac je veliko ravničarsko selo u severnoj polovini Leskovačkog Polja. Tip sela. Po tipu slično je mnogim selima u aluvijalnoj ravni Južne Morave. Kao i još neka sela ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Bobište (Leskovac)

Poreklo stanovništva sela Bobište, Grad Leskovac – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Leskovačko Polje i Babička Gora“ nastaloj na osnovu prikupljenih podataka 1977. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo Bobište do skora  se nelazilo na oko tri kilometra severoistočno od Leskovca u prostranoj ravnici Južne Morave. Zemljište na kome se nalazi je veoma nisko, naročito je ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Šaprance (Trgovište)

Poreklo stanovništva sela Šaprance, opština Trgovište  – Pčinjski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Gornja Pčinja“, nastaloj na osnovu podataka prikupljenih delimično 1940. godine, kao i 1949. i 1950. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Šaprance se nalazi u dolini Pčinje, između Šainca na istoku i Novog Sela na zapadu. Vode. Meštani koriste vodu za piće sa izvora i iz bunara. Izvori ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Barbace (Trgovište)

Poreklo stanovništva sela Barbace, opština Trgovište  – Pčinjski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Gornja Pčinja“, nastaloj na osnovu podataka prikupljenih delimično 1940. godine, kao i 1949. i 1950. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Barbace se nalazi u dolini Pčinje; na granici između dolinskog dna i padina i na samim padinama. Najbliža su naselja: Mala Reka na jugozapadu i Novo Se ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Kijevac (Surdulica)

Poreklo stanovništva sela Kijevac, opština Surdulica – Pčinjski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Vranjska Kotlina“, nastaloj na osnovu podataka prikupljenih od 1951. do 1955. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Kijevac zahvata prostrani planinsko zemljište u slivu Vrle i slivu Džepske Reke. Prvi, veći deo sela pripada Vranjskoj Kotlini, drugi, manji deo, pripada Grdeličkoj Klisuri. Ov ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Donje Romanovce (Surdulica)

Poreklo stanovništva sela Donje Romanovce, opština Surdulica – Pčinjski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Vranjska Kotlina“, nastaloj na osnovu podataka prikupljenih od 1951. do 1955. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Donje Romanovce leži dva kilometra jugoistično od Surdulice, u dolini Romanovačke Rečice, pritoke Vrle. Zapadno od sela na plavini su livade, bašte, voćnjaci i njive sa ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Masurica (Surdulica)

Poreklo stanovništva sela Masurica, opština Surdulica – Pčinjski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Vranjska Kotlina“, nastaloj na osnovu podataka prikupljenih od 1951. do 1955. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Masurica ima vrlo podesan geografski položaj; nalazi se na Masuričkoj Reci i to na dodiru planinske padine Vardenika sa istoka i kotlinske ravni sa zapada. Povoljna privred ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top