You Are Here: Home » Posts tagged "Đorđević" (Page 7)

Poreklo prezimena, selo Obilić (Bojnik)

Poreklo stanovništva naselja Obilić, opština Bojnik – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo Obilić se nalazi na vencu blago zaobljene kose Kasabički Rid koja se, počevši od sela Kacabića, postepeno uzdiže na severozapad. Tip sela. Kuće ovog sela su poređane duž puta koji polazi iz Kacabića, pa se, negde u sredini sela i na najviš ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Mijajlica (Bojnik)

Poreklo stanovništva naselja Mijajlica, opština Bojnik – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Mijajlica se nalazi na padinama blagozaobljenih brežuljaka oko jedne ovalne dolinice čijom sredinom teče, sa zapada na istok, Mijajlički Potok, leva pritoka Caričinog Potoka. Tip sela. Pojedine mahale ovog sela, zbijenog tipa, među sobom su o ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Magaš (Bojnik)

Poreklo stanovništva naselja Magaš, opština Bojnik – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Magaš se nalazi u zapadnoj zoni pustorečke oblasti, na brežuljcima srednje divulijalne terase Leskovačkog Jezera, u koju je Magaška Reka usekla svoje duboko korito. Tip sela. Magaš spada u pustorečka sela zbijenog tipa. Ime sela. Po legendi, u Ma ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Lozane (Bojnik)

Poreklo stanovništva naselja Lozane, opština Bojnik – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Lozane je podignuto na prisojnim stranama, blago zaobljenih brežuljaka diluvijalne terase pustorečke kotline, u slivu Oransske reke. Tip sela. Lozane je selo zbijenog tipa. Podeljeno je u mahale: Jevrejci, Bander i Buzadžije. Ime sela. U korenu ov ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Lapotince (Bojnik)

Poreklo stanovništva naselja Lapotince, opština Bojnik – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Lapotince je podignuto u aluvijalnoj ravni Puste Reke, na istočnom obodu pustorečke oblasti. Središnji deo sela se nalazi na obalama reke, čije je staro korito dosta plitko i njegove strane nestabilne, pa je redovno dolazilo do poplava ovog d ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Kosančić (Bojnik)

Poreklo stanovništva naselja Kosančić, opština Bojnik – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Kosančić se nalazi na višij aluvijalnoj terasi Puste Reke, na severnoj periferiji pustorečke oblasti. Njegova  nadmorska visina je 230-240 metara. Okolna sela su: Gornje Brijanje, Kacabić, Obilić i Ćukovac u Pustoj Reci i Kare i Draškovac u top ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Kacabić (Bojnik)

Poreklo stanovništva naselja Kacabić, opština Bojnik – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Kacabić se nalazi na ivici najniže diluvijalne terase, na oko 500 metara od Puste Reke, na obalama dolinice, kojom teče voda potočića čije se izvorište nalazi u brdima zapadno od sela. Tip sela. Selo je zbijenog tipa i podeljeno je na sedam ma ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Kamenica (Bojnik)

Poreklo stanovništva naselja Kamenica, opština Bojnik – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj i tip sela. Kamenica se nalazi kilometar i po uzvodno od Bojnika, na obalama Kameničke Reke. Ima tri mahale međusobno udaljene. Najpre dođe Selo, potom Srednja Kamenica i najzad Gornja Kamenica. Kamenica se graniči sa susednima mestima: Bojnikom, Sav ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Slivje (Svrljig)

Selo Slivje, na sadašnjoj lokaciji, najverovatnije je formirano početkom 18-og veka.  Prethodna lokacija je bilo selište sa sadašnjim nazivom „Grnčarevac“. To je lokacija na zapadnom obodu sela Lalinca, koja je u 15. veku bila jedno od tadašnjih selišta Lalinca „ Bujakov Glog“ ili „Rudarce“, a koja su navedena u turskom Popisu domaćinstava u selima Svrljiške kotline 1478/81.god.  /1/. Na sadašnju lokaciju prva s ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Žitni Potok (Prokuplje)

Poreklo stanovništva naselja Žitni Potok, Grad Prokuplje – Toplički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Žitni Potok se nalazi na blago zaobljanim povijarcima koji se, kao podgorina Pasjače, spuštaju ka jugu u Pustorečku oblast. U doba kad su naši slovenski preci naselili ove krajeve pastiri su napasali svoja stada po Pasjači, na Vidojevici, Rad ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top