Порекло презимена, села Рашица, Доња Рашица, Музаће, Дрешвица, Кутловац, Горњи Гргур, Доњи Гргур, Барбатовац, Кашевар и Трбуњ (Блаце)

8. марта 2020.

коментара: 1

Порекло становништва, села Рашица, Доња Рашица, Музаће, Дрешница, Кутловац, Горњи Гргур, Доњи Гргур, Барбатовац, Кашевар и Трбуњ, општина Блаце – Топлички округ. Према књизи Вујадина Б. Рудића „Становништво Топлице“ – издате у склопу књиге „Топлица и Добрич“ – едиција „Корени“. Приредио сарадник Порекла Милодан.

Становништво Рашице, Доње Рашице, Музаћа, Дрешвице, Кутловца, Горњег Гргура, Доњег Гргура, Барбатовца, Кашевара, Трбуња и других села на западном ободу Топличке котлине углавном је досељено са Копаоника.

Рашица.

У Рашицу су са подручја Копаоника досељена следећа братства:

-Николићи,

-Томићи,

-Петровићи,

-Јевтићи,

-Бургићи,

-Милутиновићи,

-Радивојевићи,

-Милановићи,

-Симићи и други.

-Радовановићи,

-Стевановићи и:

Јовановићи дошли су из Ибарског Колашина.

Старином са Косова су:

-Трифуновићи и:

-Милосављевићи.

Доња Рашица.

У Доњој Рашици живе:

-Милосављевићи,

-Ћирковићи,

-Милетићи,

-Илићи,

-Томићи и:

-Ђорђевићи. Прва три братства су из Борчана, са Косова, док су Томићи и Ђурђевићи (или Ђорђевићи) пореклом са Копаоника.

Трбуње.

Село Трбуње насељава становништво досељено претежно са Копаоника:

-Антићи,

-Николићи,

-Ђорђевићи,

-Несторовићи,

-Максимовићи,

-Цветковићи,

-Петровићи,

-Митровићи,

-Бошковићи,

-Тодоровићи,

-Ковачевићи,

-Савићи,

-Бургићи и други.

Већи део становништва досељен је из околине Бруса:

-Тимотијевићи,

-Кнежевићи,

-Папраћи,

-Симићи,

-Лапчевићи,

-Минићи,

-Лукићи,

-Ђокићи,

-Јовановићи и други.

Из Александровца су:

-Радовановићи,

-Петровићи,

-Вукојичићи,

-Поповићи,

-Милановићи,

-Марковићи,

-Судимци и други.

Музаће.

Братство:

-Тришића од њих носе порекло:

-Симоновићи,

-Ђорђевићи и:

-Матићи живело је у Музаћу пре ослобођења Топлице од Турака, и то као чифчије.

-Тошићи су досељени из Требиња, код Куршумлије, а даљом старином су из Херцеговине.

Са подручја Копаоника досељени су:

-Бошковићи,

-Кнежевићи,

-Јовановићи и други.

Са Косова су:

-Миливојевићи,

-Ристићи,

-Несторовићи и:

-Николићи.

Дрешница.

Дрешницу насељава становништво досељено са Копаоника:

-Савићи,

-Здравковићи,

-Стојковци,

-Милојевићи,

-Стевановићи,

-Веселиновићи,

-Недељковићи и:

-Обрадовићи.

Из околине Бруса су:

-Радовановићи и:

-Лапчевићи.

Из околине Александровца су:

-Петровићи и:

-Гавриловићи.

Из Црне Горе су:

-Заићи и:

-Аџићи.

Из Ибарског Колашина су:

-Стојановићи.

Из Бугарске су:

-Страхиновићи.

Кутловац.

Кутловац је насељен становништвом са Копаоника:

-Веселиновићи,

-Николићи,

-Миленковићи,

-Миливојевићи,

-Радоњићи,

-Петровићи,

-Радивојевићи и други.

Из околине Бруса су:

-Недељковићи,

-Планиничићи и:

-Ристићи  и других крајева Србије.

Барбатовац.

Барбатовац је насељен становништвом које води порекло са Копаоника, из околине Бруса, Александровца и других крајева.

Тако су са Копаоника досељени:

-Радивојевићи,

-Мијаиловићи,

-Јовановићи,

-Лукићи,

-Недељковићи,

-Савићи,

-Кнежевићи,

-Бојковићи,

-Павловићи,

-Радосављевићи,

-Весићи,

-Миленковићи и други.

Из околине Бруса:

-Петровићи,

-Јездимировићи,

-Пурићи,

-Грујићи и други.

Према причању Милорада Илића, старог 80 година:

-Несторовићи,

-Илићи,

-Савићи и:

-Вуксановићи досељени су y Барбатовац са Копаоника, из села Кивчића, а даљим пореклом су из Црне Горе, одакле су досељени и:

-Јеврићи.

Доње Гргуре.

Доње Гргурс насељава становништво досељено са Копаоника:

-Ракићевићи,

-Миленковићи,

-Јозићи,

-Јанићијевићи,

-Веселиновићи,

-Јовановићи,

-Вукојичићи,

-Савићи,

-Костићи,

-Матићи,

-Тимотијевићи и други.

Из околине Бруса су:

-Гилићи,

-Марковићи,

-Васићи и други

-Миленковчићи су досељени са Косова.

Горњи Гргур.

Становништво Горњег Гргура углавном је пореклом са Копаоника:

-Радојевићи,

-Вучковићи,

-Јовићи,

-Лазаревићи,

-Танасковићи,

-Вулићи,

-Игњатовићи,

-Стевановићи и други.

Из околине Бруса су:

-Васиљевићи,

-Јаковљевићи,

-Цветковићи и други:

Из Црне Горе су досељени:

-Милосављевићи,

-Вељовићи и:

-Перовићи.

Из Ибарског Колашина  су:

-Глишићи и:

-Радовановићи.

Кашевар.

Кашевар насељава становништво које је после ослобођења Топлице од Турака дошло ·са Копаоника:

Радовићи,

-Јездићи,

-Кричак,

-Ђурићи,

-Павловићи,

-Веселиновићи,

-Виријевићи,

-Јочићи,

-Јанићи,

-Кошутанци,

-Здравковићи и други.

Из околине Бгруса су:

-Савићи,

-Весићи,

-Стевчићи,

-Тимотијевићи и други.

Из околине Александровца:

-Ђокићи.

Има досељеника и из других крајева Србије.

ИЗВОР: Према књизи Вујадина Б. Рудића „Становништво Топлице“ – издате у склопу књиге  „Топлица и Добрич“ – едиција „Корени“. Приредио сарадник Порекла Милодан.

Коментари (1)

Одговорите

Један коментар

  1. Rale Botovski

    Интересантан списак фамилија и презимена! У оквиру села Трбуња нема угледне фамилије Шелмић, која је између два светска рата дала два посланика, од којих је један био и сенатор. Фамилија Шелмић је после Другог светског рата дала мноштво интелектуалаца и неколико доктора наука. У Доњем Гргуру (Гргуре, а не Гргур) слично: нема врло угледне фамилије Томић!