You Are Here: Home » Posts tagged "Đorđević" (Page 12)

Poreklo prezimena, selo Donji Neradovac (Vranje)

Poreklo stanovništva sela Donji Neradovac (po knjizi Donje Neradovce), Grad Vranje – Pčinjski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Vranjska Kotlina“, nastaloj na osnovu podataka prikupljenih od 1951. do 1955. godine. Priredio saradnika Porekla Milodan. Položaj sela. Sredinom Donjeg Neradovca vodi železnička pruga i put Vranje – Bujanovac. Okolna naselja su: Gornji Neradovac, Ribince i (Donji) Pavlovac. Vode. Mešta ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Mali Trnovac (Bujanovac)

Poreklo stanovništva sela Mali Trnovac, opština Bujanovac – Pčinjski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Vranjska Kotlina“, nastaloj na osnovu podataka prikupljenih od 1951. do 1955. godine. Priredio saradnika Porekla Milodan. Položaj sela. Mali Trnovac leži severozapadno od Velikog Trnovca na masivu planine Karpine, na desnoj padini doline potoka Proni Kiša. Mali Trnovac zahvata prostor na tromeđi Vranjs ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Klinovac (Bujanovac)

Poreklo stanovništva sela Klinovac, opština Bujanovac  – Pčinjski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Vranjska Kotlina“ nastaloj na osnovu podataka prikupljenih od 1951. do 1955. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Klinovac je veliko naselje; leži u slivu Kleničke Reke po dolovima i blagim stranama sa obe strane pomenute reke. Vode. Selo ima dosta vode – bunarske i izvorske. Poznatiji ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Buštranje (Bujanovac)

Poreklo stanovništva sela Buštranje (po knjizi Malo i Veliko Buštranje), opština Bujanovac  – Pčinjski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Vranjska Kotlina“ nastaloj na osnovu podataka prikupljenih od 1951. do 1955. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Malo Buštranje: Položaj naselja. Malo Buštranje  je maleno selo, više uvučeno u planinu, koja čini razvođe između Kleničke Reke - na jugozapadu i Veliko B ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Vina (Leskovac)

Poreklo stanovništva sela Vina, Grad Leskovac – Jablanički okrug. Prema knjizi Riste T. Nikolića „Poljanica i Klisura“ nastaloj na osnovu podataka prikupljenih 1902. i 1903. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Ovo selo je poslednje u Klisuri, idući iz Poljanice u Leskovačko Polje. Nalazi se na obema stranama doline reke Veternica. Deo sela sa leve strane Veternice nije na jednom mestu. Jedan ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Barje (Leskovac)

Poreklo stanovništva sela Barje, Grad Leskovac – Jablanički okrug. Prema knjizi Riste T. Nikolića „Poljanica i Klisura“ nastaloj na osnovu podataka prikupljenih 1902. i 1903. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo je po kosi i njenim stranama sa leve strane Veternice i na obema stranama doline Barske Reke (Male Reke), leve pritočice Veterničine. Kuće su mahom po kosanicama i zgodnijim pad ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Crcavac (Leskovac)

Poreklo stanovništva sela Crcavac, Grad Leskovac – Jablanički okrug. Prema knjizi Riste T. Nikolića „Poljanica i Klisura“ nastaloj na osnovu podataka prikupljenih 1902. i 1903. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Ispod Asanove Čuke, gde nastaju proširenja Klisure i prestaje prava Klisura, sa desne strane Veternice u podnožju pošumljenoga brda Koprive nalazi se selo Crcavac, prema kojem su sa ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Kaluđerce (Leskovac)

Poreklo stanovništva sela Kaluđerce, Grad Leskovac – Jablanički okrug. Prema knjizi Riste T. Nikolića „Poljanica i Klisura“ nastaloj na osnovu podataka prikupljenih 1902. i 1903. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela, zemlje i šume. Selo je pod brdom Koprivom a po kosi sa desne strane Kaluđerske Doline, koji je desna pritočica Veternice. Dolina je duboka i strane su joj po šumom kao i veći deo ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Tumba (Vranje)

Poreklo stanovništva sela Tumba, Grad Vranje – Pčinjski okrug. Prema knjizi Riste T. Nikolića „Poljanica i Klisura“ nastaloj na osnovu podataka prikupljenih 1902. i 1903. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Tumbanska Reka postaje id Garinske i Šumanske Reke, koje se sastaju ispod čuke Divje Leske. Ispod sastava tih izvornih krakova Tumbanske Reke, utiče u ovu reku potok Slepe Doline, koja se ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Dragobužde (Vranje)

Poreklo stanovništva sela Dragobužde, Grad Vranje – Pčinjski okrug. Prema knjizi Riste T. Nikolića „Poljanica i Klisura“ nastaloj na osnovu podataka prikupljenih 1902. i 1903. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Glavni deo ovoga sela je po Dragobuškome Ridu, koji je između Trstenske i Senske Reke. Kuće si po Ridu sa obe strane puta, koji njime vodi, kao i njegovim stranama, gde je dolina Bela ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top