You Are Here: Home » Posts tagged "Đorđević" (Page 15)

Poreklo prezimena, selo Draževo (Bela Palanka)

Poreklo stanovništva naselja i sela Draževo, opština Bela Palanka – Pirotski okrug. Prema knjizi dr. Mihaila Kostića „Belopalanačka oblast (kotlina)“, izdanje 1970. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Geografsko topografske prilike. Selo leži na dodiru neogenog pobrđa i krajnjih južnih krečnjačkih padina rinjske površi, koje se spuštaju sa odseka Gradca (893 m) i Visočice (770 m). Draževo je topografski lo ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Donji Rinj (Bela Palanka)

Poreklo stanovništva naselja i sela Donji Rinj, opština Bela Palanka – Pirotski okrug. Prema knjizi dr Mihaila Kostića „Belopalanačka oblast (kotlina)“, izdanje 1970. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Geografsko topografske prilike. Selo leži u ovalnoj Donjorinjskoj dubodolini, zatvorenoj okolnim visovima koje razdvajaju dolinice sa stecištem u dnu dubodoline. Na severu, iznad naselja, uzdiže se vis Oransk ...

Read more

Poreklo prezimena, Donja Glama (Bela Palanka)

Poreklo stanovništva naselja i Donja Glama, opština Bela Palanka – Pirotski okrug. Prema knjizi dr Mihaila Kostića „Belopalanačka oblast (kotlina)“, izdanje 1970. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Geografsko topografske prilike. Selo leži u podnožju Malog Vrha; između Crvenog Puta, na zapadu, i Bare i Dela, na istoku. Naselje je postalo na mestu, gde dolina Potoka iz severozapadnog laktasto sreće u jugo ...

Read more

Poreklo prezimena, selo i naselje Dolac (Bela Palanka)

Poreklo stanovništva naselja i sela Dolac, opština Bela Palanka – Pirotski okrug. Prema knjizi dr Mihaila Kostića „Belopalanačka oblast (kotlina)“, izdanje 1970. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Geografsko topografske prilike. Pretežni deo sela leži u dnu i na obema dolinskim stranama proširenog, donjeg dela, kraške doline Slivine Padine, između diskecijama prosečnog i u komade izdvojenog donjeg jezers ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Gradište (Bela Palanka)

Poreklo stanovništva sela Gradište, opština Bela Palanka – Pirotski okrug. Prema knjizi dr Mihaila Kostića „Belopalanačka oblast (kotlina)“, izdanje 1970. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Geografsko topografske prilike. Selo leži na temenu doline jezerskog poda Gradišta, na desnoj dolinskoj strani Nišave, na visini od 510 metara; naselje je položeno na zaravni koja nadkriljuje ulazni deo u ždrelo Grad ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Gornji Rinj (Bela Palanka)

Poreklo stanovništva sela Gornji Rinj, opština Bela Palanka – Pirotski okrug. Prema knjizi dr. Mihaila Kostića „Belopalanačka oblast (kotlina)“, izdanje 1970. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Geografsko topografske prilike. Selo leži u podnožju Kovine (1121 m), pod vencem Rinjsske Planine: Ono je na spoju dveju kraških dolina, na mestu gde u dolinu Markove Padine, koja polazi od Straže, ulazi dolinica ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Gornja Glama (Bela Palanka)

Poreklo stanovništva sela Gornja Glama, opština Bela Palanka – Pirotski okrug. Prema knjizi dr Mihaila Kostića „Belopalanačka oblast (kotlina)“, izdanje 1970. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Geografsko topografske prilike. Selo leži u doloni Potoka, na mestu gde u njegovo eroziono proširenje ulaze bočne dolinice: Vrelo i Dol. Oko sela dolinu Potoka na jugozapadu zatvaraju brda: Mali Vrh i Bajgojna Pad ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Glogovac (Bela Palanka)

Poreklo stanovništva sela Glogovac, opština Bela Palanka – Pirotski okrug. Prema knjizi dr Mihaila Kostića „Belopalanačka oblast (kotlina)“, izdanje 1970. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Geografsko topografske prilike. Selo leži u prostranom dolinskom proširenju Toponičke Reke, na mestu gde ona, sa zapada, prima tok koji postaje od izvora Preod. Sa istoka, naspram dolini Preoda, u proširenje ulazi po ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Vrgudinac (Bela Palanka)

Poreklo stanovništva sela Vrgudinac, opština Bela Palanka – Pirotski okrug. Prema knjizi dr. Mihaila Kostića „Belopalanačka oblast (kotlina)“, izdanje 1970. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Geografsko topografske prilike. Selo leži na obema dolinskim stranama rečice Potoka, odnosno Zlatarice, leve sastavnice Potoka – između donjeg jezerskog poda zvanog Dela (420 metra) i njegovog ekvivalenta, izdvojen ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Vrandol (Bela Palanka)

Poreklo stanovništva sela Vrandol, opština Bela Palanka – Pirotski okrug. Prema knjizi dr Mihaila Kostića „Belopalanačka oblast (kotlina)“, izdanje 1970. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Geografsko topografske prilike. Donji naseljeni krajevi leže na desnoj Nišavinoj terasi Igrišta visokoj 315 do 317 metara. Najviše kuća višeg kraja sela, koje dopiru do 360 metara, lokalizovane su linijom dodira neoge ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top