You Are Here: Home » Posts tagged "Đorđević" (Page 14)

Poreklo prezimena, selo Telovac (Bela Palanka)

Poreklo stanovništva sela Telovac, opština Bela Palanka – Pirotski okrug. Prema knjizi dr Mihaila Kostića „Belopalanačka oblast (kotlina)“, izdanje 1970. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Geografsko topografske prilike. Selo leži na blago nagnutoj padini Dela, u visini od 700 metara, između: doline Luka, na istoku i doline Dolinja, na zapadu. Na severu, iznad Telovca uzdiže se vis Donje Gradište (629 m ...

Read more

Poreklo prezimena, sela Moklište i Dračje (Bela Palanka)

Poreklo stanovništva sela Moklište i Dračje, opština Bela Palanka – Pirotski okrug. Prema knjizi dr Mihaila Kostića „Belopalanačka oblast (kotlina)“, izdanje 1970. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Geografsko-topografske prilike. Selo leži na geološkoj i morfološkoj granici donjeg i srednjeg jezerskog poda, na severnom gulijansko-rinjskom obodu kotline. Od prvih kuća zaseoka Čupinci do poslednje mahale I ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Tamnjanica (Bela Palanka)

Poreklo stanovništva sela Tamnjanica, opština Bela Palanka – Pirotski okrug. Prema knjizi dr Mihaila Kostića „Belopalanačka oblast (kotlina)“, izdanje 1970. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Geografsko topografske prilike. Selo je pod donjom jezerskim podom (520 m) ispod visa Vučji Del (600 m) u nivou tamnjaničke zaravni (450-460 m), na širokom temenu najviše Nišavine terase od 200 metara i, u dolinskom ...

Read more

Poreklo prezimena, Novo Selo (Bela Palanka)

Poreklo stanovništva sela Novo Selo, opština Bela Palanka – Pirotski okrug. Prema knjizi dr Mihaila Kostića „Belopalanačka oblast (kotlina)“, izdanje 1970. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Geografsko topografske prilike. Selo leži na Nišavskoj terasi od 50-60 (330-340 apsolutne visine) metara. Naselje se lokalizovalo dodirom severnih odseka donjeg jezerskog poda Novoselske Dubrave, istočno od doline J ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Ljubatovica (Bela Palanka)

Poreklo stanovništva sela Ljubatovica, opština Bela Palanka – Pirotski okrug. Prema knjizi dr Mihaila Kostića „Belopalanačka oblast (kotlina)“, izdanje 1970. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Geografsko topografske prilike. Selo leži u dolini Ljubatovačkog Potoka, na gulijansko-rinjskom obodu kotline, i na spoju kotlinskog dna i oboda, na mestu gde u dno kotline ulazi Potok. Najniži, kotlinski krajevi n ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Krupac (Bela Palanka)

Poreklo stanovništva sela Krupac, opština Bela Palanka – Pirotski okrug. Prema knjizi dr Mihaila Kostića „Belopalanačka oblast (kotlina)“, izdanje 1970. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Geografsko topografske prilike. Selo leži u aluvijalnoj ravni Nišave, između njenog korita i 290 metara viskog odseka kraške zaravni Ručistene (589 m). Ta je zaravan poslednji obronak Gulijanskih Planina, koje se na se ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Kremenica (Bela Palanka)

Poreklo stanovništva sela Kremenica, opština Bela Palanka – Pirotski okrug. Prema knjizi dr Mihaila Kostića „Belopalanačka oblast (kotlina)“, izdanje 1970. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Geografsko topografske prilike. Najniži naseljski krajevi, u Donjoj Mali, leže na padini Madžarije – lokalizovani za odsek Nišavske terase visoke 100 -115 metara (400-415 m). Ostali krajevi sela su na temenu terase, ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Kosmovac (Bela Palanka)

Poreklo stanovništva naselja i sela Kosmovac, opština Bela Palanka – Pirotski okrug. Prema knjizi dr Mihaila Kostića „Belopalanačka oblast (kotlina)“, izdanje 1970. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Geografsko topografske prilike. Selo leži u najvišem delu velikog izvorišnog obluka Crvene Reke u neposrednoj supodini Golemog Kamena, najistaknutijeg vrha Suve Planine (1808 m), na visini od 680-720 metar ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Klisura (Bela Palanka)

Poreklo stanovništva naselja i sela Klisura, opština Bela Palanka – Pirotski okrug. Prema knjizi dr Mihaila Kostića „Belopalanačka oblast (kotlina)“, izdanje 1970. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Geografsko topografske prilike. Selo leži na temenu široke kose Bašine Padine, na visini od 380-400 metara. Ta kosa je sniženi i izdvojeni deo pregnaitnog donjeg jezerskog poda Dubrave (446 m), koja je od Du ...

Read more

Poreklo prezimena, Grad Požarevac – Braničevski okrug

Poreklo stanovništva, Grad Požarevac – Braničevski okrug. Prema knjizi Mihaila J. Miladinovića „Požarevačka Morava“, prvo izdanje 1928. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Istorija grada. Postanak ovog grada i naziva nije poznat, ali postoje četiri pretpostavke: Grad je nastao za vreme Rimljana, jer ga stariji strani istoričari nazivaju Pasarovic dok srpski naziv stavljaju u zagradu. Jedan strani pisac p ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top