Окрузи, градови и села Косова и Метохије Reviewed by Momizat on .  Косовски округ Град Приштина: Ајвалија, Ајкобила, Бадовац, Балабан, Бариљево, Бесиње, Бусиње, Врани До, Глоговица, Горња Брњица, Грачаница, Граштица, Дабишевац  Косовски округ Град Приштина: Ајвалија, Ајкобила, Бадовац, Балабан, Бариљево, Бесиње, Бусиње, Врани До, Глоговица, Горња Брњица, Грачаница, Граштица, Дабишевац Rating: 0
You Are Here: Home » Завичај - села и градови » Окрузи, градови и села Косова и Метохије

Окрузи, градови и села Косова и Метохије

 Косовски округ

Град Приштина:

Ајвалија, Ајкобила, Бадовац, Балабан, Бариљево, Бесиње, Бусиње, Врани До, Глоговица, Горња Брњица, Грачаница, Граштица, Дабишевац, Девет Југовића, Добро Село, Доња Брњица, Драговац, Дреновац, Златаре, Качикол, Којловица, Колић, Кукавица, Лапље Село, Лебане, Лукаре, Маковац, Маревце, Мотичане, Мрамор, Нишевце, Ново Село (на Грачанки), Орловић, Преоце, Приштина, Пропаштица, Пруговац, Радошевац, Риманиште, Сићево, Сливово, Софалија, Сушица, Тенеш До, Трудна, Чаглавица, Шарбан и Шашковац.

Општина Глоговац:

Бањица, Бериша, Васиљево, Врбовац, Вучак, Гладно Село, Глобаре, Глоговац, Годанце, Горња Коретица, Горња Фуштица, Горње Обриње, Горњи Забељ, Градица, Доброшевац, Доманек, Доња Коретица, Доња Фуштица, Доњи Забељ, Кишна Река, Коморане, Крајково, Лапушник, Ликошане, Негровце, Нековце, Ново Чикатово, Орлате, Поклек, Полужа, Станковце, Старо Чикатово, Трдевац, Трпеза, Трстеник, Штрбулово и Штутица.

Општина Качаник:

Бањица, Белограце, Бичевац, Боб, Вата, Вртомица (Вртолница), Габрица, Гајре, Глобочица, Горанце, Горња Грлица, Димце, Догановић, Дреноглава (Дренова Глава), Дробњак, Дубрава, Дура, Ђенерал Јанковић, Ђурђев Дол, Елеза, Иваја, Качаник, Ковачевац, Корбулић, Котлина, Кривеник, Ланиште, Нећавце, Ника, Никовце, Паливоденица, Пустеник, Режанце, Река, Руњево, Семање, Сечиште, Слатина, Сопотница, Стагово, Стари Качаник и Стража.

Општина Косово Поље:

Ариљача, Батусе, Бресје, Велика Слатина, Велики Белаћевац, Враголија, Горње Добрево, Добри Дуб, Доње Добрево, Доњи Грабовац, Енце, Косово Поље, Кузмин, Мала Слатина, Мали Белаћевац, Накараде, Помазатин и Угљаре.

Општина Липљан:

Андровац, Бандулић, Бањица, Брус, Бујанце, Буковица, Вариговце, Велика Добрања, Велики Алаш, Велико Рибаре, Вогачица, Врело, Вршевце, Главица, Гланица, Глоговце, Голешко Врело, Горња Гуштерица, Горње Гадимље, Гумно Село, Дивљака, Добротин, Доња Гуштерица, Доње Гадимље, Злокућане, Јањево, Клечка, Коњско, Коњух, Крајиште, Крајмировце, Лалетић, Лепина, Ливађе, Липљан, Липовица, Луг, Лугаџија, Магура, Мала Добрања, Мали Алаш, Мало Грацко, Мало Рибаре, Маревце, Медвеце, Мирена, Мухаџер Бабуш, Ново Рујце, Оклап, Окосница, Плитковић, Потуровце, Рабовце, Радево, Рујце, Русиновце, Седларе, Скуланево, Словиње, Смолуша, Старо Грацко, Старо Рујце, Суви До, Тећа, Топличане, Торина, Трбовце, Црни Брег, Челопек, Чучуљага и Шишарка.

Општина Обилић:

Аде, Бабин Мост, Бакшија, Брезница, Горњи Грабовац, Јанина ВодаКрушевац, Лазарево, Лесковчић, МазгитМазгит Бошњачки, Милошево, Обилић, Племетина, Расково, Рудник Косово, Сибовац, Хамидија, Црквена Водица и Шипитула.

Општина Подујево:

Алабак, Бајчина, Баловац, Бараина, Батлава, Беласица, Бело Поље, Блато, Брадаш, Браина, Бревник, Бреце, Буринце, Велика Река, Главник, Годишњак, Горња Дубница, Горња Лапаштица, Горња Пакаштица, Горње Љупче, Горњи Сибовац, Грдовац, Двориште, Добри До, Добротин, Доња Дубница, Доња Лапаштица, Доња Пакаштица, Доње Љупче, Доњи Сибовац, Дуз, Думош, Житиње, Закут, Каљатица, Качибег, Кисела Бања, Коњушевац, Крпимеј, Крушевица, Ладовац, Лауша, Летанце, Ливадица, Луг, Лужане, Мазап, Мајанце, Медреговац, Мердаре, Метохија, Мировац, Мургула, Обранџа, Орлане, Палатна, Пендуха, Перане, Подујево, Попово, Поток, Преполац, Радујевац, Ракиница, Ревуће, Репа, Речица, Светље, Сиљевица, Слатина, Сурдула, Суркиш, Трнава, Трнавица, Туручица, Хртица, Шајковац, Шаковица и Штедим.

Општина Урошевац:

Бабљак, Бабуш Српски, Балић, Биба, Бурник, Варош Село, Војновце, Гатње, Горње Неродимље, Гребно, Грлица, Догањево, Доње Неродимље, Драмњак, Заскок, Златаре, Језерце, Јерли Прелез, Јерли Талиновац, Камена Глава, Косин, Кошаре, Лашкобаре, Манастирце, Миросавље, Мухаџер Прелез, Мухаџер Талиновац, Муховце, Некодим, Нови Мираш, Папаз, Плешина, Појатиште, Рака, Раховица, Сазлија, Сврчина, Сливово, Сојево, Софтовић, Српски Бабуш, Стари Мираш, Старо Село, Стојковић, Танкосић, Трн, Урошевац и Црнило.

Општина Штимље:

Белинце, Војиновце, Горње Годанце, Давидовце, Деветак, Доње Годанце, Дуга, Ђурковце, Зборце, Карачица, Ланиште, Малопољце, Мужичане, Петраштица, Петровић, Петрово, Ранце, Рачак, Рашинце, Топило, Црнољева , Штимље и Штимња.

Општина Штрпце:

Беревце, Брезовица, Брод, Вича, Врбештица, Горња Битиња, Готовуша, Доња Битиња, Драјковце, Ижанце, Јажинце, Коштањево, Севце, Сушиће, Фираја и Штрпце.

 Пећки округ

Општина Дечани:

Бабалоћ, Белаје, Белег, Вокша, Глођане, Горња Лука, Горњи Ратиш, Горњи Стреоц, Горњи Црнобрег, Грамочељ, Дашиновац, Дечане, Доња Лука, Доњи Ратиш, Доњи Стреоц, Доњи Црнобрег, Дреновац, Дубовик, Дубрава, Ђоцај, Истинић, Јасић, Јуник, Кодралија, Лоћане, Љубуша, Љумбарда, Мазник, Мали Врановац, Папић, Папраћане, Побрђе, Пожар, Преколука, Прилеп, Раставица, Рзнић, Слуп, Хуљај и Шаптељ.

Општина Ђаковица:

Бабај Бокс, Бардонић, Бардосан, Батуша, Берјак, Бец, Бистражин, Брековац, Бровина, Вогово, Вранић, Годен, Горње Ново Село, Гргоц, Грчина, Гуска, Далашај, Дамјане, Дева, Доблибаре, Добрић, Доброш, Дољ, Доње Ново Село, Доњи Битеш, Дужње, Дујак, Ђаковица, Ереч, Жабељ, Ждрело, Жуб, Зулфај, Јабланица, Јанош, Јахоц, Кодралија, Кореница, Кошаре, Краљане, Кусар, Кушевац, Липовац, Лугађија, Љугбунар, Мармуле, Меја Оризе, Меја, Моглица, Молић, Морина, Нец, Нивоказ, Осек Паша, Осек Хиља, Паљабарда, Пацај, Петрушан, Пљанчор, Поношевац, Поповац, Радоњић, Раковина, Ракоц, Рамоц, Рацај, Рача, Рашкоц, Рипај Маданај, Рогово, Скивјане, Смаћ, Смоница, Сопот, Стубла, Траканић, Ћерим, Ујз, Фираја, Фирза, Црмљане, Шеремет и Шишман.

Општина Исток:

Бања, Бањица, Бегов Лукавац, Белица, Бело Поље, Верић, Врело, Добруша, Доњи Исток, Драгољевац, Дрење, Дубрава, Ђураковац, Жаково, Жач, Заблаће, Исток, Каличане, Кашица, Ковраге, Кош, Крњина, Лугово, Љубово, Љубожда, Мало Дубово, Мојстир, Мужевине, Нови Верић, Орно Брдо, Осојане, Пољане, Прекале, Пригода, Ракош, Синаје, Србобран, Стародворане, Студеница, Суви Лукавац, Суво Грло, Сушица, Томанце, Трбуховац, Тучеп, Укча, Црколез, Црни Луг, Црнце и Шаљиновица.

Општина Клина:

Балинце, Берково, Бича, Бобовац, Бокшић, Будисавци, Велики Ђурђевик, Велико Крушево, Видање, Влашки Дреновац, Волујак, Врмница, Голубовац, Горњи Петрич, Грабаница, Грабац, Гребник, Деич, Добра Вода, Добри Дол, Долац, Долово, Доњи Петрич, Дреновац, Дреновчић, Дрсник, Дугоњиве, Душ, Душевић, Забрђе, Зајмово, Злокућане, Игларево, Јагода, Јеловац, Јошаница, Кијево, Клина, Клинавац, Кпуз, Крњинце, Лесковац, Лозица, Мали Ђурђевик, Мало Крушево, Млечане, Наглавци, Плочице, Пограђе, Прчево, Радуловац, Реновац, Ресник, Рудице, Сврхе, Сићево, Скорошник, Ступ, Церовик, Црни Луг, Чабић, Ческово, Чупево и Штупељ.

Општина Пећ:

Алагина Река, Бабиће, Баране, Бело Поље, Благаје, Боге, Брежаник, Брестовик, Бролић, Бучане, Велика Јабланица, Велики Штупељ, Витомирица, Враговац, Врановац, Главичица, Глођане, Гораждевац, Грабовац, Добри До, Дреље, Дубово, Дубочак, Дугањиве, Загрмље, Захаћ, Злопек, Јабланица, Јошаница, Клинчина, Косурић, Котрадић, Кошутане, Крстовац, Крушевац, Кућиште, Лабљане, Лаз Белопаћ, Липа, Лођа, Ложане, Лугађија, Љевоша, Љешане, Љубенић, Љутоглава, Мала Јабланица, Мали Штупељ, Маљевиће, Милановац, Набрђе, Накло, Непоље, Нови Раушић, Ново Село, Озрим, Осоје, Пашино Село, Пепиће, Пећ, Пиштане, Плављане, Почешће, Радавац, Раушић, Рашић, Ромуне, Росуље, Рухот, Сврке, Сига, Требовић, Трстеник, Турјак, Ћушка, Хаџовићи, Црни Врх, Челопек, Чунгур и Шкреље.

 Призренски округ

Општина Гора:

Бачка, Брод, Враниште, Глобочица, Горња Рапча, Горњи Крстац, Диканце, Доња Рапча, Доњи Крстац, Драгаш, Зли Поток, Крушево, Кукуљане, Лештане, Љубовиште, Млике, Орчуша, Радеша и Растелица

Општина Ораховац:

Бела Црква, Братотин, Брестовац, Брњача, Бубље, Велика Круша, Велика Хоча, Врањак, Геџе, Горачево, Горић, Горње Поточане, Дањане, Добри Дол, Доманек, Доње Поточане, Драгобиље, Дреновац, Затрић, Зочиште, Зрзе, Јанчиште, Јовић, Козник, Крамовик, Лабучево, Љубижда, Мађаре, Мала Хоча, Малишево, Милановић, Мируша, Моралија, Мрасор, Нашпале, Ногавац, Оптеруша, Ораховац, Острозуб, Пагаруша, Петковић, Полужа, Понорац, Пусто Село, Радосте, Ратковац, Ретимље, Сановац, Сарош, Сопнић, Турјак, Целина, Црноврана, Чифлак и Чупево.

Општина Призрен:

Атмађа, Белоброд, Билуша, Бљач, Брезна, Бродосавце, Брут, Бузец, Буча, Вележа, Влашња, Врбичане, Врбница, Горња Србица, Горње Љубиње, Горње Село, Горожуп, Гражданик, Грнчаре, Дедај, Добруште, Дојнице, Доња Србица, Доње Љубиње, Драјчићи, Душаново, Ђонај, Живињане, Жур, Заплужје, Згатар, Зјум Опољски, Зјум Хас, Зојић, Зрзе, Јабланица, Јешково, Кабаш, Кабаш Хас, Капра, Карашинђерђ, Кобања, Којуш, Кориша, Косовце, Крајк, Куклибег, Куковце, Кушнин, Куштендил, Ландовица, Лез, Лесковац, Локвица, Љубижда, Љубижда Хас, Љубичево, Љукинај, Љутоглав, Мазрек, Мала Круша, Мамуша, Манастирица, Медвеце, Миљај, Мурадем, Мушниково, Нашец, Небрегоште, Нова Шумадија, Новаке, Ново Село, Петрово Село, Пиране, Плава, Плајник, Планеја, Плањане, Послиште, Поуско, Призрен, Рандубрава, Ренце, Речане, Ромаја, Скоробиште, Смаћ, Средска, Стружје, Трепетинца, Тупец, Хоча Заградска, Цапарце, Шајиновац, Шкоза и Шпинадија.

Општина Сува Река:

Бања, Беланица, Блаце, Будаково, Букош, Вранић, Вршевце, Гељанце, Горња Крушица, Грејковце, Грејчевце, Гунцат, Дворане, Деловце, Добродељане, Доња Крушица, Дубрава, Дуље, Ђиновце, Јавор, Кострце, Кравосерија, Ладровац, Ладровић, Лешане, Лужница, Мачитево, Мовљане, Мушутиште, Непребиште, Нишор, Папаз, Пећане, Поповљане, Раштане, Речане, Саврово, Самодража, Селогражде, Семетиште, Сеник, Слапужане, Сопина, Стара Вучина, Студенчане, Сува Река, Топличане, Трње, Тумичина и Чајдрак.

 Косовскомитровачки округ

Општина Вучитрн:

Балинце, Бањска, Бенчук, Бечић, Бивољак, Бошљане, Брусник, Букош, Велика Река, Весековце, Виљанце, Врница, Вучитрн, Галица, Главотина, Гојбуља, Горња Дубница, Горња Судимља, Горње Становце, Горњи Сврачак, Граце, Гумниште, Добра Лука, Дољак, Доња Дубница, Доња Судимља, Доње Становце, Доњи Сврачак, Дрваре, Дубовац, Жиливода, Загорје, Језеро, Караче, Коло, Куновик, Курилово, Луг Дубница, Маврић, Мијалић, Мироче (до 1975. године Мираче), Невољане, Недаковац, Ново Село Бегово, Ново Село Мађунско (до 1975. године Ново Село), Окраштица, Ошљане, Пантина, Пасома, Пестово, Прилужје, Ресник, Ропица, Самодрежа, Скочна, Скровна, Слаковце (1975-1991. године Славковце), Слатина, Смрековница, Стровце, Тараџа, Трлабућ, Херцегово, Цецелија, Шалце, Шљивовица и Штитарица.

Општина Звечан:

Банов До, Бањска, Бањска Река, Бањски Суви До, Бољетин, Бресница, Валач, Велико Рударе, Вилиште, Грабовац, Грижани, Дољане, Жажа, Жеровница, Житковац, Звечан, Извори, Јанков Поток, Јошевик, Каменица, Кориље, Кула, Липа, Липовица, Ловац, Лозиште, Локва, Мали Звечан, Мало Рударе, Матица, Меки До (од 2007. године Кећи До), Ораовица, Рудине, Сендо и Србовац.

Општина Зубин Поток:

Бабиће, Бабудовица, Бања (до 1975. године Бање), Бојновиће, Брњак, Бубе, Бурлате, Велика Калудра, Вељи Брег, Витаково, ВиткојевићеВојмислиће, Врановиће, Врба, Вукојевиће, Вукосављевиће, Газиводе, Горње Вараге (до 1959. године Вараге), Горњи Јасеновик, Горњи Стрмац, Доброшевина, Доње Вараге (до 1959. године Вараге), Доњи Јасеновик, Драгалица (до 1980. године Драгалице, од 2007. године Врагалица), Драиновиће (од 2007. године Драјиновиће), Дрен, Жареви, Заграђе (до 1975. године део Бурлата), Загуље, Зечевиће, Зубин Поток, Зупче, Јабука, Јагњеница, Јунаке (до 1980. године Јунаци), Кијевце (до 1975. године део Зечевића), Клечке (до 1975. године део Бања), Кобиља Глава, Коваче, Козарево, Копиловиће (до 1987. године део Међеђег Потока), Крлигате (1975-1983. године Крљигате), Леденик (до 1975. године део Чешановића), Лучка Река, Мала Калудра, Међеђи Поток, Оклаце, Падине, Паруци, Превлак, Прелез (од 2007. године Прелаз), Пресека, Придворица, Ранчиће (1975-1987. године Раичиће), Резала, Рујиште, Тушиће, Угљаре, Црепуља, Чабра, Чечево, Чешановиће (до 1975. године Чешеновиће), Читлук, Шипово (до 1975. године Шипова) и Штуоце (до 1975. године део Вељег Брега).

Општина Косовска Митровица:

Бајгора, Баре, Батаире, Брабоњић (до 1975. године Брабонић), Ваганица, Велики Кичић, Видомирић, Видушић, Влахиње (до 1975. године Влахиња), Врбница, Горње Винарце, Горње Жабаре, Горње Рашане, Горњи Суви До, Гушавац (до 1980. године Гушевац), Дедиње, Доње Винарце, Доње Жабаре, Доње Рашане, Доњи Суви До, Забрђе, Засела (до 1975. године Засеља), Зијача, Качандол (до 1978. године Качан Дол), Ковачица, Коприва, Косовска Митровица (1981-1991. године Титова Митровица), Кошутово, Кутловац, Лисица (до 1965. године Лисца), Љушта, Мађаре (до 1992. године Мађера, од 2007. године Мађера), Мажић, Мало Кичиће, Мељеница, Овчаре, Орахово, Пирче, Први Тунел, Рашане, Река, Ржана, Свињаре, Сељанце, Стари Трг (рударско насеље) (до 1975. године Рударско Насеље), Стари Трг (село) (до 1975. године Стари Трг), Страна, Трстена, Шипоље и Шупковац.

Општина Лепосавић:

Баре, Бело Брдо, Белуће, Бербериште, Бистрица, Борова, Борчане, Брзанце, Витановиће, Врачево (и заселак Врба), Вуча, Гњеждане, Горњи Крњин, Граничане, Гркаје, Гувниште, Гулије, Десетак, Добрава, Доње Исево (до 1975. године Исево), Доњи Крњин, Дрен, Дубока, Забрђе, Заврата, Земаница, Зрносек, Ибарско Постење (до 1975. године Постење), Јариње, Јелакце, Јошаница, Кајково, Каменица, Кијевчиће, Копориће (до 1965. године Копуриће), Костин Поток, Кошутица (до 1975. године део Јариња), Кошутово, Крушево, Крушчица, Кутње, Лазине (до 1980. године Лазина), Лепосавић, Лешак, Лозно, Мајдево, Мекиниће (до 1975. године Мекињић), Миоковиће, Миолиће (до 1975. године Миолић), Мошница, Остраће, Плакаоница, Планиница, Поповце, Поткомље (до 1975. године Поткомње), Придворица, Рватска, Родељ, Руцманце, Сеоце, Слатина, Сочаница, Тврђан (до 1975. године Тврђане), Требиће, Трикосе, Ћирковиће (до 1975. године Ћирковићи), Улије, Церања, Црвени, Црнатово, Шаљска Бистрица, Шарпељ.

Општина Србица:

Бакс, Бања, Броћна, Витак, Воћњак, Горња Клина, Горње Преказе, Горњи Обилић, Доња Клина, Доње Обриње, Доње Преказе, Доњи Обилић, Дошевац, Избица, Кладерница, Кожица, Кострц, Которе, Красалић, Красмировац, Крушевац, Кућица, Лауша, Леочина, Ликовац, Љубовац, Макрмаљ, Марина, Микушница, Мурга, Ново Село, Овчарево, Падалиште, Плужина, Полужа, Пољанце (формирано 1975. године од насеља Старо Пољанце и Ново Пољанце), Преловац, Радишево, Ракитница, Резала, Рудник, Србица, Средња Клина, Суво Грло, Тица, Трнавце, Турићевац, Тушиље, Ћирез (до 1975. године Чирез), Читак и Чубрељ (Краљица укинуто насеље 1975. године).

 Косовскопоморавски округ

Општина Витина:

Баланце, Бегунце, Бинач, Бузовик, Велики Годен (до 1955. године Годен), Витина, Врбан, Врбовац, Врнавоколо (до 1975. године Врнаоколо), Врнез, Горња Будрика (до 1975. године Горња Будрига), Горња Слатина, Горња Стубла, Грмово, Грнчар (до 1975. године Грнчаре), Гушица, Дебелде, Деваја, Доња Слатина, Доња Стубла, Доње Рамњане, Дробеш, Ђелекаре, Житиње, Јерли Садовина, Кабаш, Клокот, Летница, Љубиште, Мијак, Могила, Ново Село, Подгорце, Пожарање (до 1975. године Пожерање), Равниште, Радивојце, Рибник, Смира, Трпеза, Трстеник, Черкез Садовина, Чифлак и Шашаре.

Општина Гњилане:

Билинце (до 1975. године Билинца), Брасаљце (до 1959. године подељено на Горње и Доње Брасаљце), Буковик, Буринце, Велекинце, Владово, Влаштица, Врапчић, Врбица, Гадиш, Гњилане, Горње Кусце, Горње Слаковце, Горњи Ливоч, Горњи Макреш, Гумниште, Добрчане, Доња Будрига, Доње Слаковце, Доњи Ливоч, Доњи Макреш, Драганац, Дунаво, Жеговац, Жеговачка Врбица, Жегра, Инатовце, Кишно Поље, Кметовце, Коретиште, Краварица, Липовица, Ловце, Мали Годен, Малишево, Мозгово, Мучибаба, Носаље, Паралово, Партеш, Пасјак, Пасјане, Пидић, Подграђе, Понеш, Прилепница, Сапар, Слубица, Станишор, Станчић (1975-1991. године Станичић), Стража, Стублина, Угљаре, Церница, Челик, Шилово и Шурлане.

Општина Косовска Каменица:

Ајновце, Беривојце, Блато, Божевце, Бољевце, Босце, Братиловце, Бусовата, Бушинце (1975-1991. године Вушинце), Ваганеш, Велико Ропотово, Вељеглава (до 1975. године Веља Глава; 2007. године подељена на Горњу Вељеглаву и Доњу Вељеглаву), Врућевце, Глоговце, Гминце, Гоголовце, Горња Шипашница, Горње Карачево, Горње Кормињане, Грађеник, Гризиме (до 1978. године Гризине), Даждинце, Дајковце, Десивојце, Доморовце, Доња Шипашница, Доње Карачево, Доње Кормињане, Дреновце, Ђуришевце, Жуја, Зајчевце (до 1975. године Зајчевац), Кололеч, Копривница, Коретин, Косовска Каменица (до 1952. године Каменица), Костадинце, Крајнидел (до 1980. године Крајни Дел), Кремената, Криљево, Лисоцка (1980-1992. године Лисацка, од 2007. године поново Лисацка), Љајчић, Љештар, Мало Ропотово, Маровце, Мешина, Мигановце, Мочаре, Мучиворце, Ново Село, Огоште, Одановце, Одевце, Ораовица, Панчело, Петровце, Поличка, Рајановце, Ранилуг, Робовац, Рогачица, Свирце, Седларе, Стрезовце, Стрелица, Тиринце, Томанце, Топоница, Трстена, Туђевце, Фирићеја (до 1975. године Фирићеје), Царевце, Чараковце и Шаић (до 1980. године Шајић, од 2007. године поново Шајић).

Општина Ново Брдо:

Бостане, Зебинце, Извор, Јасеновик, Клобукар, Лабљане, Манишинце, Ново Брдо, Прековце и Трнићевце.

 

 


Коментари (9)

 • Adam Kukoleča

  Pouzdano znam da je 1988. godine na prvom programu RTV-a, bila serija emisija pod nazivom „LJUDI GOVORE – Kosovske priče“. Emitovana je u 14,55 sati, ali ne znam kojim danom. Bila je to obrazovna emisija. U jednoj od njih pod nazivom „S Kosova – priče o trajanju, april 1988.“ učestvovali su stariji ljudi srpske narodnosti iz 4 kosovska sela: Gračanica, Sušica, Kukoleča i Staro selo. Oni su govorili “ …. o svojoj starini i o svom trajanju na kosovskom tlu.“ Urednik emisije bio je Nedjeljko Ješić, a redatelj Rade Moskovlić. Nigde ne mogu naći selo Kukoleča, pa ni u ovom vašem popisu sela. Verujem da je to neki zaseok u nekom selu. Velika bi mi radost bila da saznam gde se on nalazi. Mogu li od vas dobiti tu informaciju ? Mislim da bi ta epizoda navedene serije, a možda i čitava serija, bila interesantna da se i danas pogleda. Na RTS-u nije sačuvana ! Inače da kažem i to da sam oduševljen portalom „Poreklo“. Želim vam mnogo uspeha u radu !

  Одговори
 • dragan vojvodić

  Da li postoji mjesto Velja Luka u opštini Vučitrn ili je možda preimenovano, iz kojeg vode porijeklo Vojvodići ( oko 1554. ) iz sela Radomira, Prijestonica Cetinje, Crna Gora?

  Одговори
  • Lazar

   Prezivali su se Vojinovic. Tek kasnije Vojvodic kada su dosli u Cg. Znam o cemu pricate. Ja sam iz te loze ali u jednim spisima posto sam Milovančevic pise da sam dosao iz Niksicke Zupe a po drugim sa Cetinja

   Одговори
 • Sonja

  Kako najbrže dobiti crkveni izvod krstenih. Krštena sam u Klini 0649863149

  Одговори
 • žarko

  Dragane, ne znam za Velja Luku, ali ima u opstini Vučitrn Dobro- Luka.

  Одговори
 • Војислав Ананић

  МЕТОХИЈА. 1. Пространа тектонска котлина, испод Мокре и Копривника до пред Ђаковицу. Изворишна је челенка Белог Дрима. Ограђена је са сјевера високим планинама. Ту су прво дијелови Проклетије, Кожњел с Богићевицом и Копривником, затим Мокра Гора. Од Косова је одвајају ниже планине, Чичавица, Голеш, Црнољева, у којима су многи пријевоји. У М. је главно мјесто Пећ. М. се дијели у четири дијела. Сјеверни брежуљкасти, испод Студениеке Планине, Жреба и Мокре, зове се Подгор. Има шездесет села: централно је село Исток. Источни дио захвата Прекорупље. Лежи на лијевој страни Белог Дрима, у главном порјечју Глине, притока Белог Дрима. Југозападни дио, између Пећке Бистрице и Белог Дрима, алувијална је раван и зове се Преководе. Ту је око двадесет и пет села. Западни дио, око Дечанске Бистрице, назива се Бека. У њој има око четрдесет и пет села.
  М. има средњоевропску климу. Заклоњена је од сјеверних вјетрова; у њој се осјећају утјецаји мора. Наводњена је многим ријекама и потоцима. Земљиште је врло плодно. По правилу добивају се двије жетве, а ливаде косе се по три пута. У М. је развијено воћарство, виноградарство, свиларство и његовање духана. На гласу је метохијско поврће, особито пасуљ; чувене су јабуке бузлије, које су провидне да им се и сјеме види.
  Главни дијелови М. обрасли су џбуњем и ситном шумом. У околним планинама велике су четињарске шуме, изнад којих су пространи пашњаци.
  За вријеме средовјечне српске државе М. је била добро насељена. То се види по многим селима, која се често спомињу у нашим споменицима нарочито у дечанској хрисовуљи. Више се може извести по безбројним развалинама цркава и кућа. Од старих задужбина најважније су: манастир Дечани и патријаршија код Пећи, гдје је било сједиште српских патријарха. Са исељивањем Срба М. је насељивана Арбанасима.
  У М. превлађују мања села. Највеће је село Истинићи, са 150 кућа Арбанаса и поарбанашених бјегунаца из Србије. Сва су села основана на крчевинама, и по томе се види, да је послије културне епохе, у којој је М. била густо насељена, цио овај крај подивљао, па су поновно оснивана мала насеља по крчевинама. У новије се вријеме М. све више култивира и насељава нашим живљем.
  П. Шобајић.
  2. У средњем вијеку М. су се звали у Србији земљишни посједи манастира и цркава, (изузетно се зову и економија). Ти су посједи чинили посебну категорију непокретне имовине, за коју су вриједиле по начелу сталешког државног уређења и посебне норме.
  М. К.
  3. М. се звало подручје једног црквеног властелинства, које је обухватало по неколико села, каткада и преко двадесет. Средиште М. било је у метоху, и обично је називано по имену светитеља или празника, коме је црква у метоху била посвећена, али и по мјесту, у коме је метох био. На челу сваке М. био је калуђер-економ. Он је био подложен великом економу, и имао је своје »дворане«, који су били свјетовњаци и помагали му у вршењу управних, судских, финанцијских и војничких дужности у повјереној му М., као административној јединици црквеног властелинства. У средњем вијеку сви већи манастири, нарочито владалачке задужбине, имали су по неколико М. Ако црквена села нису била на окупу, већ разбацана по разним крајевима, тада је за сваки крај обично организирана посебна М. Али је бивало случајева, да, су поједини манастири и у једној области имали по двије и више М. То је бивало онда, када је манастир, као властелин, у једној области имао много села, па је ради лакше управе било потребно, да се у том крају оснују два или више мањих црквених властелинстава.
  ЈР Г

  ИЗВОР: проф. Ст. Станојевић, НАРОДНА ЕНЦИКЛОПЕДИЈА СРПСКО-ХРВАТСКО-СЛОВЕНАЧКА, II КЊИГА , И—М, ИЗДАВАЧ: БИБЛИОГРАФСКИ ЗАВОД Д. Д. ЗАГРЕБ, ГУНДУЛИЋЕВА 29 ЗАСТУПА DR- ERIK MOSCHE, МИХАНОВИЋЕВА УЛИЦА 1, 1928.

  Одговори

Остави коментар

© 2012- 2013 ПОРЕКЛО poreklo.rs

Scroll to top