Сува Река и околна села

11. јуна 2012.

коментара: 15

Општина Сува Река:

Бања, Беланица, Блаце, Будаково, Букош, Вранић, Вршевце, Гељанце, Горња Крушица, Грејковце, Грејчевце, Гунцат, Дворане, Деловце, Добродељане, Доња Крушица, Дубрава, Дуље, Ђиновце, Јавор, Кострце, Кравосерија, Ладровац, Ладровић, Лешане, Лужница, Мачитево, Мовљане, Мушутиште, Непребиште, Нишор, Папаз, Пећане, Поповљане, Раштане, Речане, Саврово, Самодража, Селогражде, Семетиште, Сеник, Слапужане, Сопина, Стара Вучина, Студенчане, Сува Река, Топличане, Трње, Тумичина и Чајдрак.

Наредни чланак:
Претходни чланак:

Коментари (15)

Одговорите

15 коментара

 1. Војислав Ананић

  ДВОРАНЕ

  Дворане се налази око једанаест километара југоисточно од Суве Реке. Село је на падини, испод простране ледине Трешњаче, обраслој грмљем и стиним шумским растињем. Високо изнад села уздижу се шумовите косе велике планине Узгоревац. Село је збијеног типа. Дели се на Горњу, Доњу и Ћурк-малу. Куђе су опасане дебелнм зидовима или високим дрвеним оградама.
  У селу постоји црква Свети Никола. Сачувани су и темељи црквнца Свети Спас и Свети Аранђео. Цело село слави сеоску славу Спасовдан. Сеоско гробље је од центра села удаљено око километар. На њему се сачувало мноштво старих камених плоча и крстова.
  Од шездесет пет српских лородица, колико их има у овом селу, тридесет девет каже да су овде „одувек“, двадесег четири су се доселиле пре 150 године из села Шушиће (о. Штрпце), док су две породице досељене нз ближе околине. Више породица у селу чува предање да су „негдe из Црне Горе“ и да су досељене у турско време. У сепу живи и 66 шиптарских породица.
  Село нема основну школу, него деца уче у суседним сепима Поповљане и Мушутиште.
  Информатори: Душан Петровић (74 год.), Цветко Илић (68 год.) и Стаја Сгојковић (око 100 год.).

  Презимена

  Андрејевић, четири куће. Досељени су из села Шушће (о. Штрпце). Слава Свети Ранђел; мала слава Свети Ранђеп (летњи). Информатор Петар Андрејевић (45 год.).
  Анђелковић 1, четири куће. Не чувају предање о пореклу. Слава Свети Ранђеја; мала слава Свеги Ранђеја. Информатор Станоје Анђелковић (69 год.).
  Анђелковић 2, једна кућа. Породични надимак Ћивели. Овде живе више од 550 г. Слава Митров дан; мала спава Свети Kpаљ. Информатор Илија Анђелковић (74 год.).
  Благојевић, једна кућа. Не чувају предање о пореклу. Слава Митровдан. Информатор Ђорђе Благојевић (67 год.).
  Димитријевић, две куће. Старином су из Гусиња у Црној Гори. У Дворане су дошпи пре 100 година из села Шушиће (о. Штрпце). Спава Алостол Тома; мала слава Свети Илија. Информатор Митар Димитријевић (67 год.).
  Димић, четири куће. Чувају предање да су из села Шушиће (о. Штрпце). Слава Свети Ранђеја; мала слава Свети Ранђеја. Информатор Добросав Димић (43 год.).
  Ђорђевић, једна кућа. Не чувају лредање о порекпу. Слава Свети Никола; мала слава Свети Никола. Информатор Видоје Ђорђевић (59 год.).
  Илић, три куће. Не чувају предање о пореклу. Слава Свети Ранђео; мала слава Свети Ранђео. Информатор Цветко Илић (68 год.).
  Јефтић, четири куће. Верују да су порекпом негде из Црне Горе. Овде живе преко 500 година. Слава Митров дан; мала слава Свети Краљ. Информатор Василије Јефтић (55 год.).
  Јовановић. Презиме једне девојчице која живи у кући Николића. Информатор Младен Николић.
  Лазић, две куће. Не чувају предање о пореклу. Слава Свети Аранђел. Информатор Лазар Лазић (72 год.).
  Марковци. Породични надимак Димића и Цветковића. Информатор Добросав Димић.
  Мијатовић, четири куће. Кажу да су одувек овде. Слава Свети Ранђел; мала слава Свети Ранђел. Информатор Стеван Мијатовић (78 год.).
  Михајловић, две куће. Не чувају предање о порекпу. Слава Свети Ранђел; мала слава Свети Ранђел. Информатор Станислав Михајловић (40 год.).
  Недељковић, две куће. Не чувају предање о пореклу. Слава Свети Ранђел; мала слава Свети Ранђел. Информатор Ђорђе Недељковић (67 год.).
  Николић 1, једна кућа. Старином су из села Папас (Сува Река). Слава Свети Никола; мала слава Свети Никола. Информатор Младен Николић (70 год.). Николић 2, једна кућа. Не чувају предање о пореклу. Слава Свети Ранђеја; мала слава Свети Ранђеја. Информатор Крста Николић (46 год.).
  Нојковић, једна кућа. Не чувају предање о пореклу. Спава Митровдан. Информатор Даринка Нојковић (65 год.).
  Петковић, шест кућа. Верују да су старином из Црне Горе. Слава Митров дан; мала слава Свети Kpaљ. Информатор Благоје Петковић (70 год.).
  Петровић, једна кућа. Не чувају предање о пореклу. Слава Свети Ранђео; мала слава Свети Ранђео. Информатор Душан Петровић (74 год.).
  Ристић, четири куће. Верују да су старином из Црне Горе. У Дворане су се досепили из села Шушића пре 150 година. Блиски су рођаци Андрејевића и Савића. Слава Свети Аранђел; мала слава Свети Аранђел (раније славили Свегог Пантелију). Информатор Видоје Ристић (52 год ).
  Савић 1, две куће. Доселили су се из села Шушића пре 150 година. Блиски рођаци Андрејевића и Ристића. Слава Свети Аранђел; мала слава Свсти Аранђел. Информатор Стеван Савић (39 год.).
  Савић 2, три куће. Не чувају предање о пореклу. Слава Свети Никола; мала слава Свети Никола. Информатор Драган Савић (56 год.).
  Станковић, две куће. Не чувају предање о пореклу. Слава Свети Никола; мала слава Свети Никола. Информатор Тодор Станковић (80 год.).
  Стојковић, пет кућа. Старином су из Гусиња у Црној Гори. Одатле су због крвне освете пребегли у село Шушиће (о. Штрпце). Слава Свети Пантелија. Информатор Cтaja Стојковић (100 година).
  Ћивели. Породични надимак Анђелковића и Јефтића. Информатор Илија Анђелковић.
  Цветковић 1, три куће. Доселили су се из села Шушице (о. Штрпце). Слава Свети Пантелија. Информатор Цветко Цветковић (47 год.).
  Цветковић 2, две куће. Не чувају предање о пореклу. Слава Свети Ранђел; мала слава Свети Ранђел. Информатор Станоје Цветковић (54 год.).

  Извор: Српска академија наука и уметности, Oдељењe језика и књижевиости, Одбор за ономастику, Ономатолошки прилози, књ. ХIII, ДАНИЛО СТИЈОВИЋ – ОНОМАСТИКА СУВЕ РЕКЕ И ОКОЛНИХ СЕЛА

 2. Војислав Ананић

  МУШУТИШТЕ

  Мушутиште се налази око десет километара југоисточно од Суве Реке. Село је у долини, простире се на валовитом и брдовитом терену испод планине Пресла. Депи се на осам махапа; Горњу, Доњу, Ковачеву, Битићеву, Рамићеву, Пашину, Мицићеву и Драгићеву малу.
  У селу постоји неколико старих цркава. Црква Света Богородица под заштитом је државе. Сачувало се предање да је сва била под земљом, па су деца, у игри, открила крст на кубету, те је тако пронађена и откопана. Црква Свети Аранђео подигнута је на старим темељима 1939. године. Добро је очувана и црква Свеги Танасије, док су се сачували само темељи цркава Свети Ђорђе, Свети Спас, Свети Никола и Света Петка. Изнад села, на брду, налази се црква Света Тројица, а високо у планини две испоснице: Матос и Русеница.
  Код цркве Свети Танасије постоји врло старо гробље. У њему се сахрањивало до пре 150 годнна. Још једно старо гробље у селу напуштено је 1950. године. Данас се сахрањују у заједничком гробљу код цркве Света Богородица.
  У Мушутишту има 188 српских кућа.
  Село има основну школу на српском и шиптарском језику, као и два разреда заједничке основе.
  Информатори: Крста Недељковић (55 год.), Сава Петковић (72 год.), Mаркo Никољић (60 год.), Цветко Јанковић (76 год.), Петар Михајловић (71 год.), Димтрије Јуруковић (82 год.), Богољуб Петровић (64 год.) и Марко Јовановић (87 год.).

  Презимена

  Алексић, једна кућа. Рвније презиме Борисављевић. Овде дошпи из Сиринићке жупе. Слава Свети Никола; мала слава Свети Никола. Информатор Никола Алексић (42 год.).
  Андрејевић, секундарно презиме једне куће Стојковића. Информатор Чедомир Стојковић (61 год.).
  Анђелковић, једна кућа. Не чувају предање о пореклу. Слава Свети Ђорђе; мала слава Ђурђевдан. Информатор Јован Анђелковић (75 год.).
  Арсић, две куће. Не чувају предање о пореклу. Спава Свети Ђорђе; мала слава Ђурђевдан. Информатор Панта Арсић (90 год.).
  Балтини, породични надимак пет кућа Петровића. Информатор Богаљуб Петровић.
  Бенђарови. Породични надимак Марковића. Информатор Марко Марковић (32 год.).
  Божовић, две куће. Не чувају предање о порекпу. Слава Свети Ђорђе; мала слава Ђурђевдан. Информатор Јован Божовић (70 год.).
  Борисављевић 1, седам кућа. Верују да су старином из Црне Горе. У Мушутиште су дошли из Сиринићке жупе. Слава Свети Никола; мала слава Свети Никола летњи. Информатор Стеван Борисављевић (68 год.).
  Борисављевић 2. Раније презиме Алексића. Информатор Никола Алексић.
  Бранковић, једно дете. Доведено у кућу Цветковића. Информатор Анђелко Цветковић.
  Григоријевић, једна кућа. Не чувају предање о пореклу. Слава Ђурђевдан; мала слава Свети Ђорђе. Информатор Илија Григоријевић (72 год.).
  Десић, једна кућа. Овде су живепи и у време Турака. Слава Свети Никола. Малу славу немају, Информатор Јован Десић (57 год.).
  Десић, једна кућа. Дошли из села Битиње пре 150 година. Слава Свети Јован. Информатор Јован Досић (67 год.).
  Драгутиновић, једна кућа. Не чувају предање о пореклу. Слава Свети Ђорђе; мала слава Ђурђевдан. Информатор Драга Драгутиновић (76 год.).
  Ђекини//Ђекинци- Породични надимак Николића, Марковића и Петковића. Информатор Марко Николић.
  Ђорђевић, четири куће. Дошпи из Сиринићке жупе. Слава Свети Пантелија. Информатор Ђорђе Ђорђевић (68 год.).
  Ђорђевић 2, једна кућа. Не чувају предање о пореклу. Слава Свети Никола; мала слава Свети Никола летњи. Информатор Живорад Ђорђевић (43 год.).
  Живановић, три куће. Не чувају предање о пореклу. Слава Ђурђевдан; мала слава Свети Ђорђе, Информатор Љубомир Живановић (73 год.).
  Живановић, једна кућа. Старином су из Сиринићке жупе. Слава Свети Пантелија. Информатор Анђелко Жнвановић (50 год.).
  Живковић, једна кућа. Дошли су из села Деловце 1975. године. Слава Свети Никола; мала слава Свети Никола летњи. Информатор Душан Живковић (45 год.).
  Живковић, шест кућа. Верују да су одувек живели овде. Слава Свети Ђорђе; мала слава Ђурђевдан. Информатор Стојан Живковић (50 год.).
  Иљић 1, једна кућа. Дошпи из сепа Горња Битиња (Љуботен) у турско време. Спава Свети Димитрије. Информатор Златој Иљић (31 год.).
  Иљић 2, једна кућа. Не чувају предање о пореклу. Слава Свети Ђорђе; мала слава Ђурђевдан. Информатор Ђорђе Иљић (60 год.).
  Исајловић, једна кућа. Доселили су се у турско време из села Доња Битиња. Слава Свети Никола; мала слава Свети Никола летњи. Информатор Лазар Исајловић (73 год.).
  Јанковић, једна кућа. Пореклом су из Сиринићке жупе (с. Врбештица). Слава Света Пречиста; мала слава Свети Илија. Информатор Сганоје Јанковић (24 год.).
  Јанковић 1, две куће. Не чувају предање о пореклу. Слава Свети Никола; мала слава Свети Никола летњи. Информатор Босиљка Јанковић (68 год.).
  Јанковић 2, једна кућа. Не чувају предање о порекпу. Слава Свети Паителија. Информатор Станоје Јанковнћ (67 год.).
  Јовановић 1, једна кућа. Дошли су из сепа Шушиће пpe неколико стотина година. Слава Свети Пантелија. Информатор Димитрије Јовановић (60 год.).
  Јовановић 2, осам кућа. Доселили су се из села Битићи у турско време. Слава Свети Никола; мала слава Свети Никола. Информатор Марко Јовановић (87 год.).
  Јуруковић, четири куће. Не чувају предање о пореклу. Слава Свети Никола; мапа слава Свети Никола летњи. Информатор Димитрије Јуруковић (82 год.).
  Ковачевић. Раније презиме Станисављевића. Информатор Стеван Станисављевић.
  Ковачи. Породични надимак Крстића, Станисављевића, Павловића, Борисављевића и Радића. Информатор Марко Крстић.
  Коке. Породични надимак три куће Трифуновића. Информатор Душан Трифуновић.
  Крстић, три куће. Дошли су из села Врбештице (о. Урошевац). Породични надимак Ковачи. Слава Свети Никола; мала спава Свети Никола летњи. Информатор Марко Крстић (72 год.).
  Кузмановић, једна кућа. Не чувају предање о пореклу. Слава Свети Ђорђе. Информатор Војислав Кузмановић (50 год.).
  Кушинци. Породични надимак шест кућа Трифуновића. Информатор Душан Трифуновић.
  Лазић, једна кућа. Не чувају предање о пореклу. Слава Ђурђевдан; мала слава Свети Ђорђе. Информатор Пантелија Лазић (40 год.).
  Лекић, једна кућа. Дошли су из села Деловце 1940. године. Слава Свети Никола; мала спава Свети Никола. Информатор Војислав Лекић (38 год.).
  Максимовић, три куће. Не чувају предаље о пореклу. Слава Свети Ђорђе; мала слава Ђурђевдан. Информатор Ђорђе Максимовић (72 год.).
  Маринковић, једна кућа. Старије презиме Десић. Овде су живели и у време Турака. Слава Свети Никола. Малу славу немају. Информатор Јован Десић (57 год.).
  Марковић 1, једна кућа. Не чувају предање о пореклу. Слава Ђурђевдан; мала слава Свети Ђорђе. Информатор Војислав Марковић (74 год.).
  Марковић 2, једна кућа. Не чувају предање о пореклу. Слава Свети Никопа. Информатор Радислав Марковић (40 год.).
  Марковић 1, две куће. Не чувају предање о пореклу. Спава Свети Ђорђе; мала слава Ђурђевдан. Информатор Марко Марковић (32 год.).
  Марковић 2, три куће. Пореклом су из села Шушиће (Сиринићка жупа). Слава Свети Пантелија. Информатор Крста Марковић (58 год.).
  Матић. Презиме једног чпана породице Арсић. Инфарматор Михајло Арсић (51 год.).
  Миладиновић, једна кућа. Не чувају предање о порекпу. Слава Свети Никола. Информатор Анђелко Миладиновић (72 год.).
  Милатовић, једна кућа. Не чувају предање о пореклу. Слава Свети Никола; мала слава Свети Никола летњи. Информатор Стаја Милатовић (71 год.).
  Мипошевић, четири куће. Не чувају предање о порекпу. Слава Свети Никола; мала слава Свети Никола. Информатор Ђорђе Милошевић (40 год.).
  Милошевић, две куће. Не чувају предање о пореклу. Слава Свети Ђорђе Алемпије. Информатор Милош Милошевић (38 год.).
  Митић 1, шест кућа. Дошли су из села Шушића пре неколико стотина година. Слава Свети Пантелија. Информатор Душан Митић (68 год.).
  Митић 2, две куће. Старином су из села Бигиње (о. Штрпце). Слава Свети Јован, Информатор Живко Митић (55 год.).
  Митровић, две куће. Не чувају предање о пореклу. Слава Свети Ђорђе. Информатор Бранислав Митровић (50 год.).
  Михајловић, седам кућа. Чувају предање да су овде живели и у време Немањића и да им је неки далеки предак дошао из Црне Горе. Слава Свети Никола; мала слава Свети Никола летњи. Информатор Петар Михајловић (71 год.). 
  Младеновић, три куђе. Не чувају предање о пореклу. Слава Свети Ђорђе; мала слава Ђурђевдан. Информатор Андрија Младеновић (81 год.).
  Мојсић, две куђе. Не чувају предање о порекпу. Слава Ђурђица; мала слава Ђурђевдан. Информатор Таса Мојсић (70 год.).
  Недељковић, једна кућа. Некада давно дошли из Сиринићке жупе. Слава Cвети Јован Милостави. Информатор Крста Недељковић (55 год.).
  Недељковић, две куће. Не чувају предање о пореклу. Слава Свети Никола; мала слава Свети Никола. Информатор Јован Недељковић (67 год.).
  Николић, две куће. Не чувају предање о порекпу. Слава Ђурђевдан; мапа слава Свети Ђорђе. Информатор Марко Николић (60 год.).
  Николић. Раније презиме Цветковића. Информатор Лазар Цветковић (47 год.).
  Павловић, једна кућа. Овде се доселили из Сиринићке жупе. Слава Свети Никола; мала слава Свети Никола летњи. Информатор Петко Павповић (75 год.). .
  Перовци. Породични надимак Митића и Досића. Информатори Живко Митић и Јован Досић.
  Петковић 1, једна кућа. Доселили се из села Будаково, некада давно. Слава Ђурђевдан; мапа слава Свети Ђорђе. Информатор Сава Петковић (72 год.).
  Петковић 2, једна кућа. Не чувају предање о пореклу. Слава Ђурђевдан; мала слава Свети Ђорђе. Породични надимак Ђекини. Информатор Марко Николић.
  Петковић 3, једна кућа. Не чувају предање о пореклу. Слава Свети Ђорђе; мала слава Ђурђевдан. Информатор Лазар Петковић (79 год.).
  Петковић 4, три куће. Не чувају предање о пореклу. Слава Ђурђица; мала слава Ђурђевдан. Информатор Јанићије Петковић (54 год.).
  Петковић, једна кућа. Не чувају предање о пореклу. Слава Свети Никола; мала слава Свети Никола летњи. Информатор Милан Петковић (50 год.).
  Петровић, пет кућа. Доселили су се у турско време из села Горња Битиња (Љуботен). Породични надимак Балтини. По Кол’ Балти, претку који је секао речима. Ишао код турског паше да тражи 100 кола за Стамбол. Паша га „уважио” и назвао „балта“ („секира“). Слава Свети Димитрије. Информатор Богољуб Петровић (64 год.).
  Радић, седам кућа. Дошли из Сиринића. Слава Свети Никола; мала слава Свети Никола летњи. Информатор Марко Радић (60 год.).
  Рашковић, три куће. Не чувају предање о пореклу. Слава Свети Ђорђе. Информатор Милорад Рашковић (59 год.).
  Ристић, једна кућа. Не чувају предање о пореклу. Спава Свети Никола. Информатор Благоје Ристић (71 год.).
  Савић 1, једна кућа. Не чувају предање о пореклу. Спава Ђурђица; мала слава Ђурђевдан. Информатор Добросав Савић (64 год.).
  Савић 2, три куће. Дошли из села Деловце, не памте када. Раније презиме Стајић. Слава Свети Ђорђе. Информатор Милан Савић (77 год.).
  Симијанови. Породични надимак Станисављевића. Информатор Недељко Станисављевић (48 год.).
  Симић, једна кућа. Дошли, некада давно, из Сиринићке жупе. Спава Свети Никола; мала слава Свети Никола летњи. Информагор Анђепко Симић (66 год.).
  Стајић 1, једна кућа. Дошли, некада давно, из села Деловце. Слава Свети Ђорђе. Информатор Милан Савић.
  Стајић 2. Раније презиме Савића. Информатор Милан Савић.
  Станисављевић 1, две куће. Не чувају предање о пореклу. Слава Свети Никола; мала слава Свети Никола летњи. Информатор Крунислав Станисављевић (49 год.).
  Станисављевић 2, осам кућа. Пореклом су из Сиринића. Породични надимак Ковачи. Слава Свети Никола; мала слава Свети Никола. Ииформатор Јован Станисављевић (59 год.).
  Станковић, три куће. Дошли из села Будаково у турско време. Отуда су побегли због крвне освете. Слава Свети Ђорђе; мала слава Свети Ђорђе. Информатор Цветко Станковић (76 год.).
  Станојевић, једна кућа. Не чувају предање о пореклу. Слава Свети Никола, мала слава Свети Никола летњи. Информатор Јанко Станојевић (45 год.).
  Станомировић. Раније презиме Милатовића. Информатор Стаја Милатовић.
  Стефановић, једна кућа. Не чувају предање о порекпу. Слава Свети Ђорђе; мала слава Ђурђевдан. Информатор Анђелко Стефановић (58 год.).
  Стефанбвић, две куће. Не чувају предање о порекпу. Слава Свети Никола; мала слава Свети Никола летњи. Информатор Драгутин Стефановић (43 год.).
  Стојановић, две куће. Дошли из села Шушића (Урошевац) у време Турака. Слава Свети Никола. Информатор Василије Стојановић (66 год.).
  Стојковић, шест кућа. Не чувају предање о пореклу. Слава Свети Никола; мала слава Свети Никола летњи. Информатор Чедомир Стојковић (61 год.).
  Стојковић 2. Раније презиме Недељковића. Информатор Живко Недељковић (45 год.).
  Танасковић, три куће. Две породице не чувају предање о порекпу. Трећа породица се досепила из Средске (Призрен) 1957. године. Слава Свети Никола; мала слава Свети Никола. Информатори Тодор Танасковић (42 год.) и Танаско Танасковић (55 год.).
  Тасић, четири куће. Старином су из села Шушиће. Слава Свети Пантелија. Информатор Тројан Тасић (68 год.).
  Тодини. Породнчни надимак Станисављевића. Информатор Стеван Станисављевић (47 год.).
  Тодоровић, једна кућа. Не чувају предање о пореклу. Слава Свети Никола; мала слава Свети Никола летњи. Информатор Никола Тодоровић (79 год.).
  Трифуновић, девет кућа. Не чувају предање о пореклу. Слава Свети Ђорђе; мала слава Ђурђевдан, Информатор Душан Трифуновић (48 год.).
  Фућковци. Породични надимак Милатовића и Недељковића. Информатор Стаја Милатовић.
  Цветковић, седам кућа. Не чувају предање о порекпу. Слазва Ђурђевдан; мала слава Свети Ђорђе (кажу да су због посла заменили славе). Информатор Ђорђе Цветковић (66 год.).
  Цветкбвић 1, три куће. Верују да су старином из Црне Горе. Раније се презивали Николић, а поспе Другог светског paтa узели ново презиме. Слава Свети Никола; мала слава Свети Никола летњи. Информатор Лазар Цветковић (47 год.).
  Цветковић 2, једна кућа. Дошли су из сепа Дворане, а тамо негде из Србије пре Другог светског рата. Слава Свети Ђорђе. Информатор Божидарка Цветковић (49 год.).
  Шопови. Општи назив за досељенике из Сиринићке жупе.

  Извор: Српска академија наука и уметности, Oдељењe језика и књижевиости, Одбор за ономастику, Ономатолошки прилози, књ. ХIII, ДАНИЛО СТИЈОВИЋ – ОНОМАСТИКА СУВЕ РЕКЕ И ОКОЛНИХ СЕЛА

 3. Војислав Ананић

  ДЕЛОВЦЕ

  Село се налази око тринаест километара југоисточно од Суве Реке. Високо је у планини, испод Црног врха, беспутно је и тешко приступачно. Дели се на Српску малу, Шиптарску малу и Појате. Дели се и на фамилије; Ћулани, Клалушкови, Крмци, Богојеви, Урошевићи, Ђермани и Мамци. Сви они, сем фамилије Мамци (Св. Ђорђе), славе Светог Николу. Сем тога, у истој породици постоји и по неколико презимена: презивају се по прадеди, деди или неком другом претку, да би на њих сачувади успомену.
  Сачувало се предање о првим становницима овог села. Била су то два брата из Црне Горе. Касније један од њих прими ислам и заснује насеље преко потока. Ту и данас живе његови потомци. Српских кућа има 40.
  Сепо има своје гробље. У центру је Српске мале. Гробље је врло старо. Нико у селу не памти да је ту некада била црква, мада је у црквеним књигама записана као црква Свети Никола.
  Село има чегвороразредну основну школу на српском и шиптарском језику. Деца основну школу уче даље у селу Мушутишту. Мали је број српске деце у школи, јер се у последњнх десетак година одавде одселипо око двадесет српских породица.
  Информатори: Милорад Миленковић (52 год.) и Милан Лекић (76 год.).

  Презимена

  Арсић, две куће. Чувају предање да су старином из Црне Горе. Фамилијарни надимак Ћулани, породични Недељкови. У блиском су сродству са фамилијом Николић. Слава Свети Никола; мала слава Свети Никола. Информатор Митар Николић.
  Арсини. Породични надимак Николића. Информатор Благоје Николић.
  Богојеви. Фамипијарни надимак Лекића. Информатор Милан Лекић.
  Божовић, једна кућа. Не чувају предање о лореклу. Фамилијарни надимак Мамци. Слава Свети Ђорђе; мала слава Свети Ђорђе. Информатор Драгутин Божовић (48 год.).
  Ванини. Породични надимак Исајловића. Информатор Ранђел Исајловић (32 год.).
  Вуксановић, једна кућа. Чувају предање да су старином из села Делово у Црној Гори (браћа се поделила). Фамилијарни надимак Крмци. У најближем су сродству са Мипенковићима и Младеновићима. Слава Свети Никола; мала слава Свети Никола летњи. Информатор Милорад Миленковић (52 год.).
  Добросављевић, једна кућа. Чувају предање о црногорском пореклу. Фамилијарни надимак Ђермани. Слава Свети Никола; мала слава Свети Никола. Информатор Стале Добросављевић (55 год.).
  Ђермни. Фамилијарни надимак Добросављевића, Живановића, Јанићевића и Недељковића. Информатор Анђелко Недељковић.
  Ђорђевић, једна кућа. Не чувају предање о пореклу. Спава Свети Никола; мала слава Свети Никола. Информатор Владимир Ђорђевић (46 год.).
  Живановић, две куће. Чувају предање о црногорском порекпу. Фамилијарни надимак Ђермани. Слава Свети Никола; мала слава Свети Никола. Информатор Иљија Живановић (преко 100 год.).
  Живковић, две куће. Не чувају предање о пореклу. Породични надимак Станковићи. Слава Свети Никола; мала слава Свети Никола. Ииформатор Димитрије Живковић (48 год.).
  Исајловић, три куће. Не чувају предање о пореклу. Фамилијарни надимак Ћулани. Породнчни надимак Ванини. Слава Свети Никола; мала слава Свети Никола. Информатор Ранђел Исајловић (32 год.).
  Јанићевић 1, једна кућа. Не чувају предање о пореклу. Фамилијарни надимак Мамци. Слава Свети Ђорђе; мала слава Ђурђевдан. Информатор Јован Јанићевић (56 год.).
  Јвнићевић 2, једна кућа. Не чувају предање о пореклу. Фамилијарни надимак Ђермани. Слава Свети Никола; мала слава Свети Никола. Информатор Видоје Јанићевић (38 год.).
  Клапушкови. Фамилијарни надимак Николића. Информатор Стеван Николић.
  Крмци. Надимак Вуксановића, Миленковића и Младеновића. Информатор Мипорад Миленковић.
  Лекић, четири куће. Старином су негде из Црне Горе. Надимак им је Богојеви. Слава Свети Никола; мала слава Свети Никола. Информатор Милан Лекић (76 год.).
  Мамци. Надимак Божовића, Јанићевића и Петковића. Информатор Јован Јанићевић.
  Миленковић, једна кућа. Доселили се „некада давно“ из села Делово у Црној Гори. Спава Свети Никола; мапа слава Свети Никола. Информатор Милорад Миленковић (52 год.).
  Младеновић, две куће. Старином су из Црне Горе. Слава Свети Никола; мала слава Свети Никола. Информатор Милорад Миленковић.
  Недељкови. Надимак Арсића и Николића. Информатор Митар Николић.
  Недељковић, један старац. Породични надимак Ђермани. Слава Свети Никола; мала слава Свети Никола. Информатор Анђелко Недељковић (77 год.).
  Николић 1, четири куће. Верују да су пореклом из Црне Горе. Породични надамак Клапушкови. Слава Свети Никола; мала слава Свети Никола. Информатор Стеван Николић (57 год.).
  Николић 2, четири куће. Не чувају предање о пореклу. Породични надимак Ћулани. Слава Свети Никола; мала слава Свети Никола летњи. Информатор Митар Николић (69 год.).
  Петковић, три куће. Не чувају предање о пореклу. Породични надимак Мамци. Слава Свети Ђорђе; мала слава Свети Ђорђе. Информатор Томиспав Петковић (66 год.).
  Спасић, једна кућа. Раније презиме Урошевић. Не чувају предање о пореклу. Слава Свети Никола; мала слава Свети Никола. Информатор Mитap Спасић (58 год.).
  Станковићи. Породични надимак Живковића. Информатор Димитрије Живковић.
  Станојевић, једна кућа. Раније презиме Урошевић. Не чувају предање о пореклу. Сдава Свети Никола; мала слава Свети Никола. Информатор Петар Станојевић (50 год.).
  Стојановић, једна кућа. Раније презиме Урошевић. Не чувају предање о пореклу. Слава Свети Никола; мала слава Свети Никола. Информатор Славко Стојановић (57 год.).
  Тодоровић, једна кућа. Верују да cv старином из Црне Горе. Слава Свети Никола; мала слава Свети Никола. Информатор Димитрије Тодоровић (70 год.).
  Ћулани. Фамилијарни надимак Арсића, Исајловића и Николића. Информатор Митар Николић.
  Урошевић, две куће. Не чувају предање о пореклу. Слава Свети Никола; мала слава Свети Никола. Информатор Стале Урошевић (70 год.).
  Урошевићи. Заједнички надимак Спасића, Станојевића и Стојановића. Информатор Стале Урошевић.
  Филиповић. Раније презиме Недељковића. Информатор Анђелко Недељковић.

  Извор: Српска академија наука и уметности, Oдељењe језика и књижевиости, Одбор за ономастику, Ономатолошки прилози, књ. ХIII, ДАНИЛО СТИЈОВИЋ – ОНОМАСТИКА СУВЕ РЕКЕ И ОКОЛНИХ СЕЛА

 4. Jovana

  Da li možete da mi kažete više o Pavlovićima u Crnoj Reci? Po priči moga dede pobegli su iz Crne Gore zbog krvne osvete, a pradedi(Bogoljub Pavlović) su u Crnoj Reci ubili dva brata i on je tada pobegao i naselio se u okolini Kuršumlije. Prezime su uzeli od dede Pavla. Slavimo Svetog Nikolu, letnjeg Svetog Nikolu i Agatonik.

 5. Ненад Живановић

  Да ли можете нешто више да ми напишете о селу Лужница,мој предак Живан је из тог села дошао у Шумадију 1690 год.са великом сеобом Срба,и ту где су се настанили су дали исто име селу.интересује ме све о Лужницама која су презимена била и пре 1690 на Космету.хвала унапред.