You Are Here: Home » Posts tagged "Milosavljević" (Page 7)

Poreklo prezimena, selo Buštranje (Bujanovac)

Poreklo stanovništva sela Buštranje (po knjizi Malo i Veliko Buštranje), opština Bujanovac  – Pčinjski okrug. Prema knjizi Jovana F. Trifunoskog „Vranjska Kotlina“ nastaloj na osnovu podataka prikupljenih od 1951. do 1955. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Malo Buštranje: Položaj naselja. Malo Buštranje  je maleno selo, više uvučeno u planinu, koja čini razvođe između Kleničke Reke - na jugozapadu i Veliko B ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Drenovac (Vranje)

Poreklo stanovništva sela Drenovac, Grad Vranje – Pčinjski okrug. Prema knjizi Riste T. Nikolića „Poljanica i Klisura“ nastaloj na osnovu podataka prikupljenih 1902. i 1903. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Drenovac je u onom delu izvorišta reke Veternice, gde se počinju sastajati njeni izvorni kraci; Jezerski Potok i potok Manastirske Doline, Biljanička Reka i dr. Ma(ha)la Reke – Rekari – n ...

Read more

Poreklo prezimena, Grad Požarevac – Braničevski okrug

Poreklo stanovništva, Grad Požarevac – Braničevski okrug. Prema knjizi Mihaila J. Miladinovića „Požarevačka Morava“, prvo izdanje 1928. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Istorija grada. Postanak ovog grada i naziva nije poznat, ali postoje četiri pretpostavke: Grad je nastao za vreme Rimljana, jer ga stariji strani istoričari nazivaju Pasarovic dok srpski naziv stavljaju u zagradu. Jedan strani pisac p ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Batovac (Požarevac)

Poreklo stanovništva sela Batovac, Grad Požarevac – Braničevski okrug. Prema knjizi Mihaila J. Miladinovića „Požarevačka Morava“, prvo izdanje 1928. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Batovac je na nešto uzvišenoj ravnici pored Morave, te retko biva plavljen. Zemlje i šume. Delovi atara nose ove nazive: Stare Novine – od utrine su postale njive, Poprdača, Stari Batovac, Tekija – naziva zbog ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Brežane (Požarevac)

Poreklo stanovništva sela Brežane (po knjizi Brežani), Grad Požarevac – Braničevski okrug. Prema knjizi Mihaila J. Miladinovića „Požarevačka Morava“, prvo izdanje 1928. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela i vode. Selo se nalazi na visoravni pored Moravske otoke Madžarske Bare i ne biva plavljeno osim jednog dela „Srpske Male“, kada je velika poplava. Potoka i izvora u selu nema. Zemlje i šume. ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Krpejce (Leskovac)

Poreklo stanovništva sela Krpejce (po knjizi Krpejci), Grad Leskovac - Jablanički okrug. Prema knjizi dr Jovana F. Trifunoskog „Grdelička Klisura“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Ovo je malo selo u izvorišnom delu Krpejskog Potoka, desne pritoke Južne Morave. Jedino mahala „Babići“ leži na nižem zemljištu blizu pomenute reke. Krpejce je između Predejana na jugu i Ličin Dola na severu. Vode. M ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Džep (Vladičin Han)

Poreklo stanovništva sela Džep, opština Vladičin Han - Pčinjski okrug. Prema knjizi dr Jovana F. Trifunoskog „Grdelička Klisura“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Džep je poznato naselje u Grdeličkoj Klisuri; u njegovom zapadnom delu pored Južne Morave postoji železnička stanica i u njemu se, sa putem pravca sever-jug, ukršta put koji dolazi sa istoka dolinom Džepske Reke. Okolna naselja su: Dupljane, ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Ružić (Vladičin Han)

Poreklo stanovništva sela Ružić, opština Vladičin Han - Pčinjski okrug. Prema knjizi dr Jovana F. Trifunoskog „Grdelička Klisura“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Ovo je planinsko selo. Leži na visokom zemljištu između Džepske Reke sa severa i Kozničke Reke sa juga. Okolna naselja su: Dupljane, Manajle, Koznica i Dikava. Vode. Meštani koriste vodu za piće sa izvora i iz bunara, većinom u Gornjoj M ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Tegovište (Vladičin Han)

Poreklo stanovništva sela Tegovište, opština Vladičin Han, Pčinjski okrug. Prema knjizi dr Jovana F. Trifunoskog „Grdelička Klisura“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. -Selo leži neposredno iznad Južne Morave, na njenoj levoj strani. Kao i pomenuta reka ono je izduženo od jugozapada preme severoistoku u dužini od 3 kilometra. Istočno od sela na desnoj strani leži veliki i dobro poznati kamenolom ...

Read more

Poreklo prezimena, selo Letovište (Vladičin Han)

Poreklo stanovništva sela Letovište, opština Vladičin Han, Pčinjski okrug. Prema knjizi dr Jovana F. Trifunoskog „Grdelička Klisura“. Priredio saradnik Porekla Milodan. Položaj sela. Selo leži levo od Južne Morave između okolnih naselja Donji Balinovac, Urviča, Zebnica i dr. Vode. Voda za piće dobija se sa izvora i iz po nekog bunara. Važniji izvori su Kućište – pored škole, Kraj Selo, Brajkovac, Krušjak, Izvor ...

Read more

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top